Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: "Adaptacja
pomieszczeń na sale lekcyjne w Publicznej Szkole
Podstawowej w Klwatce"

ZEAS_170118_ogloszenie.pdf

ZEAS_170118_specyfikacja.pdf

ZEAS_170118_zal1_formularz_oferty.doc

ZEAS_170118_zal2_oswiadczenie.doc

ZEAS_170118_zal3_wykaz_wyk_robot.doc

ZEAS_170118_zal4_kadra_pracownicza.doc

ZEAS_170118_zal5_zasoby.doc

ZEAS_170118_zal6_przedmiar_robot_branza_bud.pdf

ZEAS_170118_zal7_przedmiar_robot_branza_elektr.pdf

ZEAS_170118_zal8_przedmiar_robot_branza_sanit.pdf

ZEAS_170118_zal9_wzor_umowy.doc

ZEAS_170118_zal10_grupa_kapitalowa.doc

ZEAS_170118_specyfikacja_tech_roboty_budowlane.pdf

ZEAS_170118_KLWATKA parter rys. 2.pdf

ZEAS_170118_KLWATKA piętro rys. 3.pdf

ZEAS_170118_projekt_ bud_klatki_schodowej.pdf

ZEAS_170118_architektura i konstrukcja.pdf

ZEAS_170118_specyfikacja_tech_instalacje_elektryczne.pdf

ZEAS_170118_Instalacja elektryczna - OPIS_PSP_Klwatka.pdf

ZEAS_170118_Instalacja elektryczna_Proponowany_uklad_polaczen.pdf

ZEAS_170118_Instalacja elektryczna -plot-Model_rys_1.pdf

ZEAS_170118_Instalacja elektryczna -plot-Model_rys_2.pdf

ZEAS_170118_Instalacja elektryczna - plot-Model_rys_3.pdf

ZEAS_17011_specyfikacja_tech_instalacje_sanitarne.pdf

ZEAS_170118_instalacje_co_wod_kan_wentylacja opis.pdf

ZEAS_170118_ instalacje_sanitarne_ rys 2.pdf

ZEAS_170118_instalacje_sanitarne_rys 3.pdf

ZEAS_170118_instalacje_sanitarne_rys 4.pdf

ZEAS_170118_instalacje_sanitarne_rys 5.pdf

ZEAS_170118_instalacje_sanitarne_rys 6.pdf

ZEAS_170118_instalacje_sanitarne_ rys 7 i 8.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-17 08:54:01 | Data modyfikacji: 2018-02-21 13:32:23.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na
zadanie pod nazwą: "Dostawa energii elektrycznej
na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i
innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego"
 BGK_141117_zapytania_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-14 13:28:53 | Data modyfikacji: 2017-11-20 09:16:53.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę
energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia
ulicznego, budynków i innych obiektów
zarządzanych przez Zamawiającego"

BGK_091117_ogloszenie.docx

BGK_091117_specyfikacja.pdf

BGK_091117_zal1_oferta.doc

BGK_091117_zal2_wykaz_punktu_odbioru_energii.doc

BGK_091117_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_091117_zal4_wykaz_dostaw.doc

BGK_091117_zal5_grupa_kapitalowa.doc

BGK_091117_zal6_wzor_umowy.doc

BGK_091117_zal7_informacje_uzupelniajace.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-09 14:05:57 | Data modyfikacji: 2017-11-20 09:16:21.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa
oleju opałowego do kotłowni placówek szkolnych
na sezon grzewczy 2017/2018

ZEAS_101017_Ogloszenie.pdf

ZEAS_101017_Specyfikacja.pdf

ZEAS_101017_zal1_formularz_oferty.doc

ZEAS_101017_zal2_projekt_umowy.doc

ZEAS_101017_zal3_oswiadczenie.doc

ZEAS_101017_zal4_oswiadczenie.doc

ZEAS_101017_zal5_grupa_kapitalowa.doc

ZEAS_101017_zal1_do_umowy_harmonogram_dostaw.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-10 10:00:41 | Data modyfikacji: 2017-10-20 11:48:34.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Kiedrzyn - OSP

BGK_041017_ogloszenie

BGK_041017_specyfikacja

BGK_041017_zal1_oferta.doc

BGK_041017_zal2_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_041017_zal3_oswiadczenia.doc

BGK_041017_zal4_wykaz_robot.doc

BGK_041017_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_041017_zal6_zasoby.doc

BGK_041017_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_041017_zal8_grupa_kapitalowa.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-04 14:24:02 | Data modyfikacji: 2017-10-20 11:49:25.
Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na
sprzedaż składników rzeczowych majątku
ruchomego: 1) samochód osobowy marki Ford Focus,
rok produkcji 2001, nr rej. WRA14159; 2) samochód
osobowy marki Ford Focus, rok produkcji 2001, nr
rej. WRA14160

BGK_280917_Ogloszenie.pdf

BGK_280917_formularz_oferty.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-09-28 15:37:08 | Data modyfikacji: 2017-10-30 11:01:47.
Informacja o zmianie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia dot.: przetargu
nieograniczonego na "Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gózd"
 BGK_250917_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-09-25 15:51:23 | Data modyfikacji: 2017-10-04 08:15:22.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa
oleju opałowego do kotłowni placówek szkolnych
na sezon grzewczy 2017/2018

ZEAS_250917_ogloszenie.pdf

ZEAS_250917_specyfikacja.pdf

ZEAS_250917_zal1_formularz_oferty.doc

ZEAS_250917_zal2_projekt_umowy.doc

ZEAS_250917_zal3_oswiadczenie.doc

ZEAS_250917_zal4_oswiadczenie.doc

ZEAS_250917_zal5_grupa_kapitalowa.doc

ZEAS_250917_zal1_do_umowy_harmonogram_dostaw.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-09-25 11:53:09 | Data modyfikacji: 2017-10-05 10:12:26.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: "Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Gózd"

BGK_150917_Ogloszenie

BGK_150917_specyfikacja.pdf

BGK_150917_zal1_oferta

BGK_150917_zal1A_zestawienie_do_wyceny

BGK_zal2_150917_Przedmiar_str1

BGK_150917_zal2_Przedmiar_str2

BGK_150917_zal3_oswiadczenie

BGK_150917_zal4_wykaz_robot

BGK_150917_zal5_kadra_pracownicza

BGK_150917_zal6_zasoby

BGK_150917_zal7_wzor_umowy

BGK_150917_zal8_grupa_kapitalowa

BGK_150917_zal9_oswiadczenie

BGK_150917_specyfikacja_ techniczna

BGK_150917_Opis_ Techniczny

BGK_150917_zestawienie_wyniki_badan_gruntu

BGK_150917_Zestawienie_ wielkosci_ oczyszczalni

BGK_150917_plan_zagospodarowania_terenu_Czarny_ Lasek

BGK_150917_plan_zagospodarowania_terenu_Grzmucin

BGK_150917_plan_zagospodarowania_terenu_Grzmucin_ cd

BGK_150917_plan_zagospodarowania_terenu_Lipiny

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-09-15 17:51:31 | Data modyfikacji: 2017-10-04 08:14:19.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot.
przetargu nieograniczonego na: "Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Gózd"

BGK_110817_zapytania_i_wyjasnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-08-11 13:01:56 | Data modyfikacji: 2017-08-17 15:39:04.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na:
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Gózd"
 BGK_100817_zapytania_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-08-11 12:56:59 | Data modyfikacji: 2017-08-17 15:38:43.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Kłonów - etap I"

BGK_070817_ogloszenie

BGK_070817_specyfikacja

BGK_070817_zal1_oferta

BGK_070817_zal2_kosztorys_ofertowy

BGK_070817_zal3_oswiadczenia

BGK_070817_zal4_wykaz_robot

BGK_070817_zal5_kadra pracownicza

BGK_070817_zal6_zasoby

BGK_070817_zal7_wzor_umowy

BGK_070817_zal8_oswiadczenie_grupa_kapitalowa

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-08-07 17:23:04 | Data modyfikacji: 2017-09-04 16:23:15.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Gózd"

BGK_020817_ogloszenie

BGK_020817_specyfikacja

BGK_020817_zal1_oferta

BGK_020817_zal1A_zestawienie_do_wyceny

BGK_020817_zal2_przedmiar_robot

BGK_020817_zal3_oswiadczenia

BGK_020817_zal4_wykaz robot

BGK_020817_zal5_kadra_pracownicza

BGK_020817_zal6_zasoby

BGK_020817_zal7_wzor_umowy

BGK_020817_zal8_grupa_kapitalowa

BGK_020817_specyfikacja_techniczna

BGK_020817_opis_techniczny

BGK_020817_wykaz_dzialek

BGK_020817_zestawienie_wyniki_badan_gruntu

BGK_020817_zestawienie_wielkosci_oczyszczalni

BGK_020817_plany_zagospodarowania_terenu_Grzmucin_czesc_1

BGK_020817_palany_zagospodarowania_terenu_Grzmucin_czesc_2

BGK_020817_plany_zagospodarowania_terenu_Lipiny

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-08-02 14:49:59 | Data modyfikacji: 2017-08-17 15:38:03.
Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na
sprzedaż następujących składników rzeczowych
majątku ruchomego: samochód ciężarowy marki
Lublin 3 3524 3,5t, rok prod. 2001, nr rej. WRA
25AA; samochód osobowy marki Ford Focus, rok
prod. 2001, nr rej. WRA 14159; samochód osobowy
marki Ford Focus, rok prod. 2001, nr rej. WRA
14160

BGK_070717_ogloszenie.pdf

BGK_070717_zal1_druk_oferty.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-07 14:36:24 | Data modyfikacji: 2017-09-04 16:24:39.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na:
"Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w
Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce"

ZEAS_200617_ogloszenie.pdf

ZEAS_200617_specyfikacja.pdf

ZEAS_200617_zal1_oferta.doc

ZEAS_200617_zal2_oswiadczenie.doc

ZEAS_200617_zal3_oswiadczenie.doc

ZEAS_200617_zal4_wzor_umowy.doc

ZEAS_200617_zal5_oswiadczenie.doc

ZEAS_200617_zal6_ PRZEDMIAR_ Budowlana.pdf

ZEAS_200617_zal7_PRZEDMIAR_Elektryka.pdf

ZEAS_200617_zal8_PRZEDMIAR_Sanitarna.pdf

STWiOR PSP Klwatka.pdf

Architektura i konstrukcja.pdf

KLWATKA parter rys. 2.pdf

KLWATKA piętro rys. 3.pdf

Projekt budowlany przebudowy klatki schodowej.pdf

STWiOR_Instalacje elektryczne _PSP_Klwatka.pdf

Instalacja elektryczna - OPIS_PSP_Klwatka.pdf

Instalacja elektryczna - plot-Model_rys_3.pdf

Instalacja elektryczna - Proponowany_układ_połączeń.pdf

Instalacja elektryczna -plot-Model_rys_1.pdf

Instalacja elektryczna -plot-Model_rys_2.pdf

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Klwatka instalacje sanitarne.pdf

Klwatka co wod kan wentylacja opis.pdf

Klwatka Królewska - instalacje sanitarne rys 2.pdf

Klwatka Królewska - instalacje sanitarne rys 3.pdf

Klwatka Królewska - instalacje sanitarne rys 4.pdf

Klwatka Królewska - instalacje sanitarne rys 5.pdf

Klwatka Królewska - instalacje sanitarne rys 6.pdf

Klwatka Królewska - instalacje sanitarne rys 7 i 8.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-20 11:56:16 | Data modyfikacji: 2017-07-07 12:14:11.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd”
 ROŚiMK_070617_zapytania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-07 14:49:38 | Data modyfikacji: 2017-06-13 11:51:54.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: " Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd"

ROŚiMK_010617_Ogloszenie.docx

ROŚiMK_010617_specyfikacja.pdf

ROŚiMK_010617_zal1_formularz_oferty.doc

ROŚiMK_010617_zal2_oswiadczenie.doc

ROŚiMK_010617_zal3_oswiadczenie.doc

ROŚiMK_010617_zal4_wykaz_wyk_uslug.doc

ROŚiMK_010617_zal5_wykaz_sprzetu.doc

ROŚiMK_010617_zal6_grupa_kapitalowa.doc

ROŚiMK_010617_zal7_podwykonawcy.doc

ROŚiMK_010617_zal8_zasoby.doc

ROŚiMK_010617_zal9_wzor_umowy.doc

ROŚiMK_010617_zal10_raport_unieszkodliwienie.doc

ROŚiMK_010617_zal11_raport_recykling.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-01 15:43:08 | Data modyfikacji: 2017-06-13 11:51:25.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd”

ROŚiMK_260517_zapytania_wyjasnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-05-26 12:25:03 | Data modyfikacji: 2017-06-13 11:52:50.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: " Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd"

ROŚiMK_220517_ogloszenie.doc

ROŚiMK_220517_specyfikacja.pdf

ROŚiMK_220517_zal1_formularz_oferty.doc

ROŚiMK_220517_zal2_oswiadczenie.doc

ROŚiMK_220517_zal3_oswiadczenie.doc

ROŚiMK_220517_zal4_wykaz_wyk_uslug.doc

ROŚiMK_220517_zal5_wykaz_sprzetu.doc

ROŚiMK_220517_zal6_grupa_kapitalowa.doc

ROŚiMK_220517_zal7_podwykonawcy.doc

ROŚiMK_220517_zal8_zasoby.doc

ROŚiMK_220517_zal9_wzor_umowy.doc

ROŚiMK_220517_zal10_raport_unieszkodliwienie.doc

ROŚiMK_220517_zal11_raport_recykling.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-05-22 16:09:46 | Data modyfikacji: 2017-06-01 15:42:01.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Demontaż,
transport i utylizacja wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Gózd

ROSiMK_050517_zapytanie_ofertowe.pdf

ROSiMK_050517_specyfikacja.pdf

ROSiMK_050517_zal1_oferta.pdf

ROSiMK_050517_zal2_oswiadczenie.pdf

ROSiMK_050517_zal3_umowa1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-05-05 11:27:36 | Data modyfikacji: 2017-05-22 14:01:29.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczponego na: "Rozbudowę
budynku remizy strażackiej z przystosowaniem
pomieszczeń na świetlicę wiejską w
miejscowości Kłonówek, gmina Gózd"

BGK_270417_ogloszenie.docx

BGK_270417_Specyfikacja.pdf

BGK_270417_zal1_oferta.doc

BGK_270417_zal2A_przedmiar_robot.pdf

BGK_270417_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_270417_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_270417_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_270417_zal6_zasoby.doc

BGK_270417_zal7A_umowa.doc

BGK_270417_zal7B_umowa.doc

BGK_270417_zal8_grupa_kapitalowa.doc

BGK_270417_STWiORB.pdf

Opis techniczny do Architektury.pdf

Rys.1A.pdf

Rys.2A.pdf

Rys.3A.pdf

Rys.4A.pdf

Rys.5A.pdf

Rys.6A.pdf

Rys.7A.pdf

Opis do instalacji elektrycznych.pdf

Rys.1E.pdf

Rys.2E.pdf

Rys.3E.pdf

Opis techniczny konstrukcja.pdf

Rys.1K.pdf

Rys.2K.pdf

Rys.3K.pdf

Opis do instalacji sanitarnych.pdf

Rys.1.pdf

Rys.2S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-04-27 15:37:44 | Data modyfikacji: 2017-07-07 12:13:29.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa
budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości
Gózd, gmina Gózd

BGK_120417_ogloszenie.docx

BGK_120417_Specyfikacja.pdf

BGK_120417_zal1_oferta.doc

BGK_120417_zal2A_przedmiar_robot_branza_ogolnobudowlana.pdf

BGK_120417_zal2B_przedmiar_robor_branza_instalacyjna.pdf

BGK_120417_zal2C_przedmiar_robot_branza_elektryczna.pdf

BGK_120417_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_120417_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_120417_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_120417_zal6_zasoby.doc

BGK_120417_zal7_umowa.doc

BGK_120417_zal8_grupa_kapitalowa.doc

BGK_120417_STWiOR 1.pdf

BGK_120417_STWiOR 2.pdf

BGK_120417_STWiOR 3.pdf

030_PW_1001.pdf

030_PW_1002.pdf

030_PW_1003.pdf

030_PW_1004.pdf

030_PW_1005.pdf

030_PW_1006.pdf

030_PW_1007.pdf

030_PW_1008.pdf

030_PW_1009.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-04-12 15:11:19 | Data modyfikacji: 2017-05-22 14:00:33.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na:
"Temomodernizacja placówek oświatowych na
terenie gminy Gózd, w tym: Zadanie I -
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w
Małęczynie na terenie gminy Gózd": Zadanie II -
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w
Podgórze na terenie gminy Gózd"

ZEAS_290317_ogloszenie.pdf

ZEAS_290317_SIWZ.pdf

ZEAS_290317_zal1_oferta.doc

ZEAS_290317_zal2_oswiadczenie.doc

ZEAS_290317_zal3_oswiadczenie.doc

ZEAS_290317_zal4_wzor_umowy.pdf

ZEAS_290317_zal5_oswiadczenie.doc

ZEAS_290317_zal6_przedmiar_robot_Maleczyn.pdf

ZEAS_290317_zal7_STWiOR_Maleczyn.pdf

ZEAS_290317_zal8_przedmiar_robot_Podgora.pdf

ZEAS_290317_zal9_STWiOR_Podgora.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-03-29 11:51:42 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:52:00.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Bezgotówkowy zakup
paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w
Goździe, jednostek OSP na terenie Gminy Gózd
oraz Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Goździe

ZEAS_090217_ogloszenie.pdf

ZEAS_090217_specyfikacja.pdf

ZEAS_090217_zal1_formularz_ofertowy.doc

ZEAS_090217_zal2_projekt_umowy.doc

ZEAS_090217_zal3_oswiadczenie.doc

ZEAS_090217_zal4_oswiadczenie.doc

ZEAS_090217_zal5_oswiadczenie.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-02-09 15:21:33 | Data modyfikacji: 2017-02-22 14:04:19.
Zapytanie cenowe na: "Zakup i dostawę produktów
żywnościowych dla potrzeb stołówek szkolnych w
Zespole Szkół w Goździe i Zespole Szkół w
Kuczkach Kolonii na terenie gminy Gózd"

ZEAS_190117_zapytanie_cenowe.pdf

ZEAS_190117_formularz_cenowy_mieso.doc

ZEAS_190117_formularz_cenowy_owoce_ warzywa.doc

ZEAS_190117_wzor_umowy.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-19 15:06:08 | Data modyfikacji: 2017-02-09 15:36:56.
Zapytanie ofertowe na: "Konserwację oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Gózd"
 BGK_040117_zapytanie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-04 12:37:33 | Data modyfikacji: 2017-05-22 13:59:17.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie
przetargu nieograniczonego na:"Przebudowa dróg
gminnych na terenie gminy Gózd” w tym: Zadanie
1 - „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości
Małęczyn – ul. Wschodnia, ul. Zachodnia i ul.
Ziembickiego na terenie gminy Gózd” Zadanie 2 -
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Kiedrzyn, gmina Gózd” Zadanie 3 - „Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Gózd – ul.
Czarnecka, gmina Gózd” Zadanie 4 -
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Drożanki, gmina Gózd”

BGK_151216_ogloszenie.doc

BGK_151216_specyfikacja.pdf

BGK_151216_zal1_oferta.doc

BGK_151216_zal2A_kosztorys_ofertowy, ul_wschodnia.doc

BGK_151216_zal2B_kosztorys_ofertowy_ul_zachodnia.doc

BGK_151216_zal2C_kosztorys_ofertowy_ul_ziembickiego.doc

BGK_151216_zal2D_kosztorys_ofertowy_kiedrzyn.doc

BGK_151216_zal2E_kosztorys_ofertowy_ul_czarnecka.doc

BGK_151216_zal2F_kosztorys_ofertowy_w_drożanki.doc

BGK_151216_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_151216_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_151216_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_151216_zal6_zasoby.doc

BGK_151216_zal7_wzor_umowa.doc

BGK_151216_zal8_grupa_kapitalowa.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 15:25:48 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:38:52.
Zapytanie ofertowe na zamówienie o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro na: Świadczenie
usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Gózd i zapewnienie im miejsca w
schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2017 r.

ROSiMK_241116_zapytanie_ofertowe.pdf

ROSiMK_241116_specyfikacja.pdf

ROSiMK_241116_zal1_oferta.pdf

ROSiMK_241116_zal2_wzor_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-24 15:15:01 | Data modyfikacji: 2017-05-22 13:59:51.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: : Odbiór
drobnych odpadów stałych z kontenerów o poj.
7m3, odpadów wstępnie segregowanych z pojemnika
o poj. 1100 l, odpadów z pojemników o poj. 240 l
z miejsc użyteczności publicznych z terenu Gminy
Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z gminnych
oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Gózd i
Klwatka Królewska

ROSiMK_231116_ogloszenie.doc

ROSiMK_231116_specyfikacja.pdf

ROSiMK_231116_zal1_oferta.doc

ROSiMK_231116_zal2_oswiadczenie.rtf

ROSiMK_231116_zal3_oswiadczenie.rtf

ROSiMK_231116_zal4_wykaz_wyk_uslug

ROSiMK_231116_zal5-wykaz_sprzetu.doc

ROSiMK_231116_Zal6_grupa_kapitalowa.doc

ROSiMK_231116_Zal7_zakres_podwykonawstwa.doc

ROSiMK_231116_zal8_wzor_umowy

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 13:31:22 | Data modyfikacji: 2016-12-30 10:48:10.
Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o
wartości przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 5000 euro lecz nie
przekraczającej równowartości 30 000 euro na:
Modernizacja odcinka kanalizacji sanitarnej w
Goździe przy ul. Osiedlowej na odcinku ok. 900 mb

BGK_181116_zapytanie_ofertowe.pdf

BGK_181116_zal_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_181116_zal_oferta.doc

BGK_181116_zal_umowa.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-18 13:33:36 | Data modyfikacji: 2016-12-30 10:50:45.
Zapytanie cenowe dot. zakupu wyposażenia
gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej wraz z dostawą do szkół na
terenie gminy Gózd

ZEAS_161116_zapytanie.pdf

ZEAS_161116_zal1_oferta.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-16 15:13:42 | Data modyfikacji: 2016-12-30 10:46:25.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na:
"Dostawę energii elektrycznej na potrzeby
oświetlenia ulicznego, budynków i innych
obiektów zarządzanych przez Zamawiającego"
 BGK_151116_zapytania_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-15 15:30:07 | Data modyfikacji: 2016-11-21 15:37:43.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Dostawa
energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia
ulicznego, budynków i innych obiektów
zarządzanych przez Zamawiajacego

BGK_101116_ogloszenie.doc

BGK_101116_specyfikacja.pdf

BGK_101116_zal1_oferta.doc

BGK_101116_zal2_szczegolowy opis_przedmiotu.doc

BGK_101116_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_101116_zal4_wykaz_wyk_dostaw.doc

BGK_101116_zal5_grupa_kapitalowa.doc

BGK_101116_zal6_umowa.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-10 14:54:13 | Data modyfikacji: 2016-11-21 15:37:09.
Zapytanie ofertowe na: "Zakup i dostawę
fabrycznie nowego samochodu osobowego wraz z
pakietem ubezpieczeniowym na potrzeby Urzędu
Gminy Gózd"

BGK_281016_zapytanie_ofertowe.pdf

BGK_281016_zal1_opis_przedmiotu.doc

BGK_281016_zal2_oferta.doc

BGK_281016_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_281016_zal4_umowa1.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-28 14:56:53 | Data modyfikacji: 2016-11-21 15:38:17.
Zapytanie ofertowe na: "Zimowe utrzymanie dróg
gminnych na terenie gminy Gózd w sezonie zimowym
2016/2017 oraz usługi koparko-ładowarką w roku
2017

BGK_261016_zapytanie_ofertowe.pdf

BGK_261016_Specyfikacja.pdf

BGK_261016_zal1_oferta.doc

BGK_261016_zal2a_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_261016_zal2b_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_261016_zal2c_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_261016_zal3a_umowa.doc

BGK_2610161_zal3b_umowa.doc

BGK_261016_zal4_specyfikacja_tech.doc

BGK_261016_mapa_z_lokalizacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-26 15:38:27 | Data modyfikacji: 2016-12-30 10:49:31.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Dostawa oleju
opałowego do kotłowni placówek szkolnych na
sezon grzewczy 2016/2017

ZEAS_121016_ogloszenie.pdf

ZEAS_121016_specyfikacja.pdf

ZEAS_121016_zal1_formularz_ofert.doc

ZEAS_121016_zal2_projekt_umowy.pdf

ZEAS_121016_zal3_oswiadczenie.doc

ZEAS_121016_zal4_oswiadczenie.doc

ZEAS_121016_zal5_oswiadczenie.doc

ZEAS_121016_zal_do_umowy_harmonogram.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-12 12:17:38 | Data modyfikacji: 2016-10-26 08:08:32.
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi
dostępu do sieci Internet dla 150 gospodarstw
domowych - beneficjentów ostatecznych w ramach
projektu "Internet w gminie Gózd - sz@nsą na
lepsze jutro..."

BGK_200916_zapytanie_ofertowe.pdf

BGK_200916_zal1_oferta.pdf

BGK_200916_zal2_formularz_cenowy.doc

BGK_200916_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_200916_zal4_wykaz_uslug.doc

BGK_200916_zal5_wzor_umowy.doc

BGK_200916_zal6_wykaz_lokalizacji.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-20 14:54:16 | Data modyfikacji: 2016-12-01 09:21:25.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Małęczyn, ul.
Kościelna

BGK_160916_ogloszenie.pdf

BG_160916specyfikacja.pdf

BGK_160916_zal1_oferta.doc

BGK_160916-zal2_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_160916_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_160916_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_160916_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_160916_zal6_zasoby.doc

BGK_160916_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_160916_zal8_grupa_kapitalowa.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-16 14:34:38 | Data modyfikacji: 2016-10-06 15:21:16.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na
zadanie pn.: "Dostawa nowego, średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Goździe"

BGK_160916_zapytania_wyjasnienia1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-16 12:19:52 | Data modyfikacji: 2016-09-21 14:49:11.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Dostawa
nowego, średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Goździe

BGK_090916_ogloszenie.doc

BGK_090916_specyfikacja.pdf

BGK_090916_zal1_oferta.doc

BGK_090916_zal2_wymagania.doc

BGK_090916_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_090916_zal4_wykaz_wyk_dostaw.doc

BGK_090916_zal5_zasoby.doc

BGK_090916_zal6_grupa_kapitalowa.doc

BGK_090916_zal7_umowa.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-09 13:35:53 | Data modyfikacji: 2016-09-21 14:48:45.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn, ul Kościelna

BGK_050716_ogloszenie.doc

BGK_050716_SIWZ.pdf

BGK_050716_zal1_oferta.doc

BGK_050716_zal2_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_050716_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_050716_zal4_oswiadczenie.doc

BGK_050716_zal5_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_050716_zal6_kadra_pracownicza.doc

BGK_050716_zal6a_oswiadczenie_uprawnienia.doc

BGK_050716_zal7_umowa.doc

BGK_050716_zal8_zasoby.doc

BGK_050716_zal9_grupa_kapitalowa.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-05 15:54:28 | Data modyfikacji: 2016-08-08 14:07:47.
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie i podczyszczenie
istniejących rowów odwadniających wraz z
profilowaniem skarp przy drogach gminnych na
terenie gminy Gózd"
 BGK_290616_zapytanie_ofertowe.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-29 12:23:29 | Data modyfikacji: 2016-08-08 14:09:18.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dot. zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot.
przetargu nieograniczonego na: "Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Podgóra"
 BGK_250516_zapytania_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-05-25 14:58:50 | Data modyfikacji: 2016-07-15 12:36:12.
Informacja o zmianie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia dot.: przetargu
nieograniczonego na: "Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Podgóra"
 BGK_240516_informacja_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-05-24 10:37:38 | Data modyfikacji: 2016-07-15 12:38:15.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot.: przetargu nieograniczonego na:
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Podgóra"

BGK_240516_zapytania_wyjasnienia.pdf

BGK_240516_zapytania_wyjasnienia_2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-05-24 10:33:48 | Data modyfikacji: 2016-07-15 12:36:42.
Informacja o zmianie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia dot.: przetargu
nieograniczonego na: "Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejsowości Podgóra"
 BGK_230516_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-05-23 15:43:16 | Data modyfikacji: 2016-07-15 12:37:13.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot.: przetargu nieograniczonego na:
"Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Podgóra"

BGK_200616_zapytania_wyjasnienia_1.pdf

BGK_200616_zapytania_wyjasnienia_2.pdf

BGK_200516_zapytania_wyjasnienia_3.pdf

BGK-200516_zapytania_wyjasnienia_4.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-05-20 13:12:12 | Data modyfikacji: 2016-07-15 12:37:47.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgóra

W dniu 24.05.2016 r. opublikowano informację o zmianie treści SIWZ. Patrz wyżej.


W dniu 23.05.2016 r. opublikowano informację o zmianie treści SIWZ. Patrz wyżej.


 

BGK_050516_ogloszenie.doc

BGK_050516_specyfikacja.pdf

BGK_050516_zal1_oferta.doc

BGK_050516_zal2_przedmiar_robot.doc

BGK_050516_zal3_oswiadczenie_art_22.doc

BGK_050516_zal4_oswiadczenie_art_24.doc

BGK_050516_zal5_wykaz_robot.doc

BGK_050516_zal6_kadra_pracownicza.doc

BGK_050516_zal6a_oswiadczenie_uprawnienia.doc

BGK_050516_zal7_umowa.doc

BGK_050516_zal8_zasoby.doc

BGK_050516_zal9_grupa_kapitalowa.doc

BGK_050516_zal10_urzadzenia.doc

BGK_050516_OPIS.pdf

BGK_050516_Rys.1.pdf

BGK_050516_Rys.2.pdf

BGK_050516_Rys.3.pdf

BGK_050516_Rys.4.pdf

BGK_050516_Rys.5.pdf

BGK_050516_Rys.6.pdf

BGK_050516_Rys.7.pdf

BGK_050516_Rys.8.pdf

BGK_050516_Rys.9.pdf

BGK_050516_Rys.10

BGK_050516_Rys.11.pdf

BGK_050516_Rys.12.pdf

BGK_050516_Rys.13.pdf

BGK_050516_Rys.14.pdf

BGK_050516_Rys_Lokalizacja

BGK_050516_specyfikacja_eletr.pdf

BGK_050516_specyfikacja_sanitarna.pdf

BGK_050516_wspolrzedne_ geodezyjne

Dane techniczne przyłączy kanalizacji sanitarnej.pdf

BGK-050516_uzgodnienie_ WZMIUW.pdf

BGK_050516_decyzja_ o_srodow_ uwarunkowaniu.pdf

BGK_050516_protokol_ ZUDP.pdf

BGK_050516_warunki_techniczne_1.pdf

BGK_050516_dok_ geotechniczan_pierwsza_ strona.pdf

BGK_050516_dokumentacja_gotechniczna_tekst.pdf

BGK_050516_mapa_topograficzna_1.pdf

BGK_050516_mapa_topograficzna_2

BGK_050516_mapa_topograficzna_3.pdf

BGK_050516_Opis_1.pdf

BGK_050516_mapa_dokumentacyjna.pdf

BGK_050516_Rys.1_1.pdf

BGK_050516_Rys.2_1.pdf

BGK_050516_Rys.Lokalizacja.pdf

BGK_050516_wartosci_parametrow_geotechnicznych.pdf

BGK_050516_wykaz_wspolrzednych.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-05-05 14:56:58 | Data modyfikacji: 2016-07-15 12:34:36.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Niemianowice

BGK_280416_ogloszenie.doc

BGK_280416_specyfikacja.docx

BGK_280416_zal1_oferta.doc

BGK_280416_zal2_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_280416_zal3_oswiadczenie_art22.doc

BGK_280416_zal4_1_ oswiadczenie_art24.doc

BGK_280416_zal5_wykaz_ robot.doc

BGK_280416_zal6_ kadra_ pracownicza.doc

BGK_280516_zal6a_oswiadczenie_uprawnienia.doc

BGK_280416_zal7_umowa.doc

BGK_280516_zal8_ zasoby.doc

BGK_280416_zal9_grupa_kapitalowa

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-04-28 15:00:14 | Data modyfikacji: 2016-07-15 12:40:25.
Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o
wartości przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartość kwoty 5000 euro lecz nie
przekraczającej równowartości 30 000 euro na:
"Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości
Budy Niemianowskie, Lipiny i Klwatka, gmina Gózd"

BGK_280416_zapytanie_ofertowe.pdf

BGK_280416_oprawy_oswietleniowe_ wymagania.doc

BGK_280416_oferta.doc

BGK_280416_kosztorys_ofertowy_ Budy_ Niemianowskie.doc

BGK_280416_kosztorys_ ofertowy_ Klwatka_ st 2.doc

BGK_280416_kosztorys_ ofertowy_ Klwatka_ st_ warsztat.doc

BGK_280416_kosztorys_ofertowy_ Lipiny_ stacja_ 5_1.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-04-28 12:31:56 | Data modyfikacji: 2016-05-23 15:48:35.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. :"Demontaż,
transport i utylizacja wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Gózd

UG_260416_zapytanie_ofertowe.pdf

UG_260416_specyfikacja.pdf

UG_260416_zal1_oferta.doc

UG_260416_zal2_oswiadczenie.doc

UG_260416_zal3_umowa.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-04-26 15:15:16 | Data modyfikacji: 2016-05-06 09:06:44.
Zapytanie ofertowe na: Dostawa kruszywa drogowego
frakcji 4-31 z przeznaczeniem na wykonanie remontu
nieutwardzonych dróg gminnych wraz z
wyprofilowaniem i rozplantowaniem kruszywa za
pomocą równiarki drogowej lub koparko-ładowarki

BGK_220316_zapytanie_ofertowe.pdf

BGK_220316_specyfikacja.doc

BGK_220316_zal1_oferta.doc

BGK_220316_zal2_umowa.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-03-22 09:37:38 | Data modyfikacji: 2016-05-06 09:06:17.
Zapytanie cenowe na: "Zakup i dostawę produktów
żywnościowych dla potrzeb stołówek szkolnych w
Zespole Szkół w Goździe i Zespole Szkół w
Kuczkach Kolonii na terenie gminy Gózd"

ZEAS_120116_zapytanie.pdf

ZEAS_120116_zal_formularz_ofertowy_mieso.doc

ZEAS_120116_zal_formularz_ofertowy_warzywa.doc

ZEAS_120116_zal_projekt_umowy.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:43:12 | Data modyfikacji: 2016-01-25 15:05:29.
Odpowiedź na zapytania o wyjaśnienia treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy na terenie gminy Gózd
 RGG_181115_zapytania_odpowiedzi.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-18 10:42:22 | Data modyfikacji: 2015-11-20 13:50:22.
Odpowiedź na zapytania o wyjaśnienia treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy na terenie gminy Gózd
 RGG_171115_zapytania_odpowiedzi.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-17 14:19:56 | Data modyfikacji: 2015-11-20 13:50:00.
Odpowiedź na zapytania o wyjaśnienia treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy na terenie gminy Gózd
 RGG_131115_zapytania_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-13 15:17:30 | Data modyfikacji: 2015-11-20 13:49:40.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na
zadanie pn.: Dostawa energii elektrycznej na
potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i
innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego
 BGK_131115_zapytania_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-13 13:08:42 | Data modyfikacji: 2015-11-20 13:49:16.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na
zadanie pn.: Dostawa energii elektrycznej na
potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i
innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego
 BGK_101115_tresc_zapytan_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-10 15:48:21 | Data modyfikacji: 2015-11-16 14:12:05.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd

RGG_101115_ogloszenie.pdf

RGG_101115_SIWZ.pdf

RGG_101115_zal1_opis_przedmiotu_zamowienia.doc

RGG_101115_zal2_formularz_ ofertowy.doc

RGG_101115_zal3_oswiadczenie.doc

RGG_101115_zal4_oswiadczenie.doc

RGG_101115_zal5_wykaz_ wyk_ uslug.doc

RGG_101115_zal6_wykaz_ narzedzi.doc

RGG_101115_zal7_ lista_ podmiotow_ grupa_kapitalowa.doc

RGG_101115_zal8_wzor_umowy.doc

RGG_101115_zal9_karta_ przekazania_ odpadu.doc

RGG_101115_zal10_raport_ z przek_ odpadow_ do_ unieszkodliwienia.doc

RGG_101115_zal11_raport_ z_ przekaz_ odpadow_ do_ recyklingu.doc

RGG_101115_zal12_wykaz_zakresu_podwykonawstwa.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-10 12:08:22 | Data modyfikacji: 2015-11-20 13:48:43.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Dostawa
energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia
ulicznego, budynków i innych obiektów
zarządzanych przez Zamawiającego

W dniu 13.11.2015 r. opublikowano treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów SIWZ. Patrz wyżej.


W dniu 10.11.2015 r. opublikowano treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów SIWZ. Patrz wyżej.

BGK_061015_ogloszenie.pdf

BGK_061015_specyfikacja.pdf

BGK_061015_zal1_oferta.pdf

BGK_061015_zal2_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

BGK_061015_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_061015_zal4_wykaz_wyk_dostaw.pdf

BGK_061015_zal5_oswiadczenie.pdf

BGK_061015_zal6_podmioty.pdf

BGK_061015_zal7_umowa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 15:26:38 | Data modyfikacji: 2015-11-16 14:11:34.
Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego na:
"Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy
Gózd w sezonie zimowym 2015/2016 oraz usługi
koparko-ładowarką w roku 2016"

BGK_211015_zapytanie_A.pdf

BGK_211015_zalaczniki.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-10-21 14:56:30 | Data modyfikacji: 2015-11-16 14:13:18.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na:
"Dostawa oleju opałowego w łącznej ilości 185
000 litrów na sezon grzewczy 2015/2016"
 ZEAS_170915_zapytania_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-17 13:07:45 | Data modyfikacji: 2015-09-28 12:18:49.
Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego na:
Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie
miejscowości Małęczyn i Kłonów gmina Gózd

BGK_170915_zapytanie.pdf

BGK_170915_oferta_Maleczyn_Klonow.doc

BGK_170915_kosztorys_Klonow.doc

BGK_170915_kosztorys_Maleczyn.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-17 11:03:32 | Data modyfikacji: 2015-09-28 12:16:52.
Informacja o zmianie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o
zamówieniu dotyczy: przetargu nieograniczonego
na: Świadczenie usługi dostępu do Internetu
Beneficjentom Ostatecznym w ramach trwałości
projektu "INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na
lepsze jutro..."

BGK_160915_informacja_1.pdf

BGK_160915_specyfikacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-16 11:30:41 | Data modyfikacji: 2015-09-18 10:51:23.
Informacja o zmianie treści Specyfikacji
Istotnych Waunków Zamówienia dot.: przetargu
nieograniczonego na: świadczenie usługi dostępu
do Internetu Beneficjentom Ostatecznym w ramach
trwałości projektu "INTERNET w gminie Gózd -
sz@nsą na lepsze jutro.."

BGK_150915_informacja_1.pdf

BGK_150915_specyfikacja_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:32:59 | Data modyfikacji: 2015-09-18 10:50:41.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Dostawa
oleju opałowego w łącznej ilości 185 litrów
na sezon grzewczy 2015/2016

W dniu 17.09.2015 r. opublikowano treść zapytań i wyjaśnienia dotyczące zapisów SIWZ. Patrz wyżej.

ZEAS_140915_ogloszenie.pdf

ZEAS_140915_specyfikacja.pdf

ZEAS_140915_za1_formularz_oferty.doc

ZEAS_140915_zal2_oswiadczenie.doc

ZEAS_140915_zal3_oswiadczenie.doc

ZEAS_140915_zal4_podmioty.doc

ZEAS_140915_zal5_umowa.doc

ZEAS_140915_zal1_do_umowy_harmonogram.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-14 11:36:44 | Data modyfikacji: 2015-09-28 12:18:24.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:
Świadczenie usługi dostępu do Internetu
Beneficjentom Ostatecznym w ramach trwałości
projektu INTERNET w gminie Gózd sz@nsą na
lepsze jutro

W dniu 15.09.2015 r. opublikowano informację o zmianie treści SIWZ. Patrz wyżej.


W dniu 16.09.2015 r. opublikowano informację o zmianie treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. Patrz wyżej.

BGK_090915_ogloszenie.pdf

BGK_090915_specyfikacja.pdf

BGK_090915_zal1_wykaz_lokalizacji_gospodarstw.doc

BGK_090915_zal2_formularz_ofertowy.doc

BGK_090915_zal3_oferta.doc

BGK_090915_zal4_oswiadczenie.doc

BGK_090915_zal5_oswiadczenie.doc

BGK_090915_zal6_wykaz_wyk_uslug.doc

BGK_090915_zal7_oswiadczenie.doc

BGK_090915_zal8_umowa.doc

BGK_090915_zal9_zasoby.doc

BGK_090915_zal10_podmioty.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-09 15:04:50 | Data modyfikacji: 2015-09-18 10:49:55.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Wykonanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka
Królewska

BGK_040915_ogloszenie.pdf

BGK_040915_specyfikacja.pdf

BGK_040915_zal1_oferta.pdf

BGK_040915_zal2_oswiadczenie.pdf

BGK_040915_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_040915_zal4_wykaz_wyk_uslug.pdf

BGK_040915_zal5_kadra_pracownicza.pdf

BGK_040915_zal6_umowa.pdf

BGK_040915_zal7_zasoby.pdf

BGK_040915_zal8_oswiadczenie.pdf

BGK_040915_zal9_podmioty.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-04 14:05:23 | Data modyfikacji: 2015-09-15 09:22:15.
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
kultury fizycznej i sportu na 2015 rok.
 ZEAS_030915_ogloszenie_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-03 14:14:28 | Data modyfikacji: 2015-10-08 11:40:34.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Kłonów

BGK_100815_ogloszenie.pdf

BGK_100815_specyfikacja.pdf

BGK_100815_zal1_oferta.doc

BGK_100815_zal2_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_100815_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_100815_zal4_oswiadczenie.doc

BGK_100815_zal5_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_100815_zal6_kadra_pracownicza.doc

BGK_100815_zal6a_oswiadczenie.doc

BGK_100815_zal7_umowa.doc

BGK_100815_zal8_zasoby.doc

BGK_100815_zal9_podmioty.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-08-10 16:17:00 | Data modyfikacji: 2015-09-15 09:21:30.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka -
do oczyszczalni

BGK_160715_ogloszenie.pdf

BGK_160715_specyfikacja.pdf

BGK_160715_zal1_oferta.doc

BGK_160715_zal2_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_160715_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_160715_zal4_oswiadczenie.doc

BGK_160715_zal5_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_160715_zal6_kadra_pracownicza.doc

BGK_160715_zal6a_oswiadczenie.doc

BGK_160715_zal7_umowa.doc

BGK_160715_zal8_zasoby.doc

BGK_160715_zal9_podmioty.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-16 15:04:14 | Data modyfikacji: 2015-08-06 12:51:01.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Wymina
wykładziny podłogowej w salach lekcyjnych w
Publicznej Szkole Podstwowej w Klonówku

ZEAS_140715_zapytanie_ofertowe.pdf

ZEAS_140715_specyfikacja.pdf

ZEAS_140715_zal1_oferta.pdf

ZEAS_140715_zal2_oswiadczenie.pdf

ZEAS_140715_zal3_ksiazka_przedmiarow.pdf

ZEAS_140715_zal4_specyfikacja_techniczna.pdf

ZEAS_140715_zal5_umowa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-14 14:04:39 | Data modyfikacji: 2015-07-23 10:46:56.
Zapytnie ofertowe na zadanie: "Wymiana złóż
filtracyjnych w stacji uzdatniania wody w
Małęczynie"

BGK_150615_zapytanie_ofertowe.pdf

BGK_150615_specyfikacja.pdf

BGK_150615_zal1_oferta.pdf

BGK_150615_zal2_umowa.pdf

BGK_150616_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_150615_paszport_skrocony.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-06-15 12:52:38 | Data modyfikacji: 2015-07-07 12:12:24.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny

BGK_120615_ogloszenie.pdf

BGK_120615_SPECYFIKACJA.pdf

BGK_120615_zal2_przedmiar_robot.pdf

BGK_120615_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_120615_zal4_oswiadczenie.doc

BGK_120615_zal5_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_120616_zal6_kadra_pracownicza.doc

BGK_120615_zal6a_oswiadczenie.doc

BGK_120615_zal7_umowa.doc

BGK_120615_zal8_zasoby.doc

BGK_120615_zal9_lista_podmiotow.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-06-12 15:11:45 | Data modyfikacji: 2015-07-07 12:12:51.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Transport i
utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Gózd"

RGG_090615_zapytanie_ofertowe.pdf

RGG_090615_specyfikacja.pdf

RGG_090615_zal1_oferta.pdf

RGG_090615_zal2_oswiadczenie.pdf

RGG_090615_zal3_umowa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-06-09 15:26:03 | Data modyfikacji: 2015-06-19 10:38:58.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Kłonówek

BGK_090415_ogloszenie.pdf

BGK_090415_specyfikacja.pdf

BGK_090415_zal1_oferta.doc

BGK_090415_zal2_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_090415_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_090415_zal4_oswiadczenie.doc

BGK_090415_zal5_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_090415_zal6_kadra_pracownicza.doc

BGK_090415_zal6a_oswiadczenie.doc

BGK_090415_zal7_umowa.doc

BGK_090415_zal8_zasoby.doc

BGK_090415_zal9_lista_podmiotow.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-09 15:29:04 | Data modyfikacji: 2015-05-06 15:27:51.
Ogłoszenie o zamówineiu publicznym pn.:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn, ul. Działkowa

BGK_170315_ogloszenie.pdf

BGK_170315_specyfikacja.pdf

BGK_170315_zal1_oferta.doc

BGK_170315_zal2_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_170315_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_170315_zal5_oswiadczenie.doc

BGK_170315_zal6_kadra_pracownicza.doc

BGK_170315_zal6a_oswiadczenie.doc

BGK_170315_zal7_umowa.doc

BGK_170315_zal8_zasoby.doc

BGK_170315_zal9_lista_podmiotow.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-03-17 16:35:09 | Data modyfikacji: 2015-04-10 11:01:06.
Zapytanie ofertowe dot. ceny na "Profilowanie
nieutwardzonych dróg gminnych równiarką
drogową"

BGK_250215_zapytanie_ofertowe_SIWZ_rowniarka.pdf

BGK_250215_zal_oferta_rowniarka.doc

BGK_250215_zal_umowa_rowniarka.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-02-25 13:51:51 | Data modyfikacji: 2015-04-01 15:42:49.
Zapytanie ofertowe dot. ceny na "Dostawę kruszywa
drogowego frakcji 4/31 z przeznaczeniem na
wykonanie remontu nieutwardzonych dróg gminnych"

BGK_250215_zapytanie_ofertowe_SIWZ_kruszywo.pdf

BGK_250215_zal1_oferta_kruszywo.doc

BGK_250215_zal2_umowa_kruszywo.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-02-25 13:42:36 | Data modyfikacji: 2015-04-01 15:44:06.
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
kultury fizycznej i sportu w 2015 r.
 UG_120215_Ogloszenie_konkurs.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-02-12 15:23:25 | Data modyfikacji: 2015-04-01 15:51:00.
Zapytanie ofertowe dot. zamówienia pn.
"Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Gózd"

BGK_090115_zapytanie_ofertowe_2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-09 14:47:19 | Data modyfikacji: 2015-04-01 15:50:28.
Informacja o zmianie załącznika do Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamówienia dotyczy przetargu
na: "Odbiór drobnych odpadów stałych z
kontenera o poj. 7m3, odpadów wstępnie
segregowanych z pojemnika o poj. 1100 l, odpadów
z pojemników o poj. 240 l z miejsc użyteczności
publicznych z terenu gminy Gózd oraz wywóz i
utylizacja osadu z gminnych oczyszczalni ścieków
w miejscowościach: Gózd i Klwatka Królewska"

RGG_091214_informacja.pdf

RGG_091214_zal8_umowa.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-09 12:44:59 | Data modyfikacji: 2014-12-11 11:38:03.
Zapytania i wyjaśnienia dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot.
postępownia o udzielenie zamówienia publicznego
na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy
Gózd"
 RGG_081214_zapytania_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-08 13:29:52 | Data modyfikacji: 2014-12-09 12:57:18.
Informacja o zmianie treści załącznika nr 1 do
umowy i Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na:
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd"

RGG_051214_informacja_zmiana_zalacznika.pdf

RGG_051214_zal1_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-05 15:39:26 | Data modyfikacji: 2014-12-09 12:56:46.
Informacja o zmianie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o
zamówieniu dot. przetargu nieograniczonego na:
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd"

RGG_051214_informacja.pdf

RGG_051214_specyfikacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-05 15:06:45 | Data modyfikacji: 2014-12-09 12:56:16.
Zapytanie ofertowe dot.: Zimowe utrzymanie dróg
gminnych na terenie gminy Gózd w sezonie zimowym
2014/2015 oraz usługi koparko-ładowarką w roku
2015

BGK_031214_zapytanie_ofertowe.pdf

BGK_031214_specyfikacja.pdf

BGK_031214_zal1_oferta.doc

BGK_031214_zal2a_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_031214_zal2b_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_031214_zal2c_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_031214_zal3a_umowa.doc

BGK_031214_zal3b_umowa.doc

BGK_031214_zal4_specyfikacja_ techniczna.doc

BGK_031214_zal1_do_ST_mapa_przebieg_drog.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-03 15:27:24 | Data modyfikacji: 2014-12-19 16:08:56.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Odbiór
odpadów stałych z kontenerów o poj. 7m3,
odpadów wstępnie segregowanych z pojemnika o
poj. 1100 l. odpadów z pojemników o poj. 240 l z
miejsc użyteczności publicznych z terenu gminy
Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z gminnych
oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Gózd i
Klwatka Królewska

RGG_031214_ogloszenie.pdf

RGG_031214_specyfikacja.pdf

RGG_031214_zal1_do_siwz oferta.doc

RGG_031214_zal2_oswiadczenie.doc

RGG_031214_zal3_oswiadczenie.doc

RGG_031214_zal4_wykaz_wyk_uslug.doc

RGG_031214_zal5_wykaz_narzedzi.doc

RGG_031214_zal6_lista_podmiotow.doc

RGG_031214_zal7_podwykonawstwo.doc

RGG_031214_zal8_umowa.doc

RGG_031214_zal9_karta_przekazania_odpadu.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-03 11:02:56 | Data modyfikacji: 2014-12-11 11:37:36.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd

 


W dniu 05.12.2014 r. opublikowano informację o zmianie treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu a także informację o zmianie treści załącznika nr 1 do umowy i SIWZ. Patrz wyżej.

RGG_021214_ogloszenie.pdf

RGG_021214_specyfikacja1.pdf

RGG_021214_zal1_opis_przedmiotu_zamowienia.doc

RGG_021214_zal2_formularz_ofertowy.doc

RGG_021214_zal3_oswiadczenie.doc

RGG_021214_zal4_oswiadczenie.doc

RGG_021214_zal5_wykaz_wyk_uslug.doc

RGG_021214_zal6_wykaz_ narzedzi.doc

RGG_021214_zal7_lista_podmiotow.doc

RGG_021214_zal8_wzor_umowy.doc

RGG_021214_zal 9_karta_ przekazania_ odpadu.doc

RGG_021214_zal 10_ raport_odpady_skladowanie.doc

RGG_021214_zal11_raport_recykling.doc

RGG_021214_zal12_podwykonawstwo.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-02 15:10:49 | Data modyfikacji: 2014-12-09 12:55:42.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot.: przetargu nieograniczonego na:
"Dostawa energii elektrycznej na potrzeby
oświetlenia ulicznego, budynków i innych
obiektów zarządzanych przez Zamawiającego"
 BGK_201114_zapytania_i_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-11-20 12:58:14 | Data modyfikacji: 2014-11-26 13:40:27.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Dostawa
energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia
ulicznego, budynków i innych obiektów
zarządzanych przez Zamawiającego

BGK_181114_Ogloszenie.pdf

BGK_181114_specyfikacja.pdf

BGK_181114_zal1_oferta.doc

BGK_181114_zal2_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.doc

BGK_181114_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_181114_zal4_wykaz_wyk_dostaw.doc

BGK_181114_zal5_oswiadczenie.doc

BGK_181114_zal6_lista_podmiotow.doc

BGK_181114_zal8_umowa.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-11-18 16:14:19 | Data modyfikacji: 2014-11-26 13:40:09.
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej obciążonej nakładami poniesionymi
na budynek, położonej w miejscowości Drożanki,
gm. Gózd, powiat radomski, składającej się z
działki oznaczonej nr 113/3 o pow. 3161 m2
 UG_150914_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-09-15 14:21:40 | Data modyfikacji: 2014-10-16 12:56:55.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na:
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej
w Klwatce oraz wyposażenie świetlic w m.
Klwatka, Kłonów i Gózd, gm. Gózd

BGK_100914_ogloszenie.pdf

BGK_100914_specyfikacja.pdf

BGK_100914_zal1_oferta.doc

BGK_100914_zal2A_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_100914_zal2B_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_100914_zal2C_formularz_cenowy.doc

BGK_100914_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_100914_zal4_oswiadczenie.doc

BGK_100914_zal5_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_100914_zal5A_wykaz_wyk_dostaw.doc

BGK_100914_zal6_kadra_pracownicza.doc

BGK_100914_zal7_oswiadczenie.doc

BGK_100914_zal8_umowa.doc

BGK_100914_zal8A_umowa_o_dostawe.doc

BGK_100914_zal9_zasoby.doc

BGK_100914_zal10_lista_podmiotow.doc

BGK_110914_koncepcja_zagospodarowania_terenu.pdf

BGK_110914_projekt_zagospodarowania_terenu.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-09-10 15:36:38 | Data modyfikacji: 2014-09-24 13:00:31.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę
oleju opałowego w łącznej ilości 185 000
litrów na sezon grzewczy 2014/2015

ZEAS_050914_ogloszenie.pdf

ZEAS_050914_specyfikacja.pdf

ZEAS_050914_zal1_formularz_oferty.pdf

ZEAS_050914_zal2_oswiadczenie.pdf

ZEAS_050914_zal3_oswiadczenie.pdf

ZEAS_050914_zal4_lista_podmiotow.pdf

ZEAS_050914_zal5_wzor_umowy.pdf

ZEAS_050914_harmonogram.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 14:10:13 | Data modyfikacji: 2014-09-22 10:43:01.
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
kultury fizycznej i sportu w 2014 roku
 UG_070714_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-07 11:40:05 | Data modyfikacji: 2014-08-05 13:46:49.
Informacja o zmianie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o
zamówieniu dot.: przetargu nieograniczonego na:
Dostawę sprzętu komputerowego wraz z
oprogramowaniem oraz świadczenie usługi dostępu
do Internetu Beneficjentom Ostatecznym w ramach
projektu INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na
lepsze jutro

BGK_030714_informacja.pdf

BGK_030714_SIWZ.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:32:34 | Data modyfikacji: 2014-07-11 11:46:01.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Dostawa
sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz
świadczenie usługi dostępu do Internetu
Beneficjentom Ostatecznym w ramach projektu
INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze jutro

BGK_020714_ogloszenie.pdf

BGK_020714_SIWZ.pdf

BGK_020714_zal1_specyfikacja_techniczna.doc

BGK_020714_zal2_formularz_cenowy.doc

BGK_020714_zal3_oferta.doc

BGK_020714_zal4_oswiadczenie.doc

BGK_020714_zal5_oswiadczenie.doc

BGK_020714_zal6_wykaz_wyk_dostaw.doc

BGK_020714_zal7_oswiadczenie.doc

BGK_020714_zal8_umowa.doc

BGK_020714_zal9_zasoby.doc

BGK_020714_zal10_lista_podmiotow.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-02 16:39:30 | Data modyfikacji: 2014-07-11 11:45:30.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot.; przetargu nieograniczonego na
zadanie pod nazwą: INTERNET dla wszystkich -
umożliwienie dostępu do szerokopasmowego
internetu mieszkańcom z terenu gminy Gózd

BGK_180614_zapytania_oraz_wyjasnienia.pdf

BGK_180614_zal8_umowa.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-06-18 14:53:55 | Data modyfikacji: 2014-06-24 08:53:57.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Dostawa
zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów
plastycznych, mebli i wyposażenia, wyposażenia
zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad
dziećmi, wyposażenia wypoczynkowego,
wyposażenia szatni i innych pomieszczeń
gospodarczych, rolet okiennych, zabezpieczenia
grzejników zabudową, wyposażenia do utrzymania
czystości, sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic
interaktywnych wraz z oprogramowaniem i
kserokopiarek w ramach projektu systemowego –
współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie
9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej pn.
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych w gminie Gózd.

ZEAS_170614_ogloszenie_przetarg.pdf

ZEAS_170614_SIWZ.pdf

ZEAS_170614_zal1_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_1.pdf

ZEAS_170614_zal2_formularz_oferty.doc

ZEAS_170614_zal3_oswiadczenie.doc

ZEAS_170614_zal4_oswiadczenie_ art.24.doc

ZEAS_170614_zal5_grupa_ kapitalowa.doc

ZEAS_170614_zal6_wzor_umowy.doc

ZEAS_170614_zal7_formularz_asortymentowo_cenowy_zabawki_pomoce_dydatyczne_art_plastyczne.pdf

ZEAS_170614_zal8_ Formularz_ asortymentowo_cenowy_mebli_i_wyposazenia.pdf

ZEAS_170614_zal9_formularz_asortymentowo_cenowy_wyposazenie_zapewniajace_bezpieczne_warunki.pdf

ZEAS_170614_zal10_formularz_asortymentowo_cenowy_wyposazenie_wypoczynkowe.pdf

ZEAS_170614_zal11_formularz_asortymentowo_cenowy_meble_do_szatni_i_pomieszczen_gospodarczych.pdf

ZEAS_170614_zal12_formularz_asortymentowo_cenowy_zakup_i_montaz_rolet_okiennych.pdf

ZEAS_170614_zal13_formularz_asortymentowo_cenowy_zabezpieczenia_grzejnikow.pdf

ZEAS_170614_zal14_formularz_asortymentowo_cenowy_wyposazenie_do_utrzymania_czystosci.pdf

ZEAS_170614_zal15_formularz_asortymentowo_cenowy_sprzet_ICT_audiowizualny_tablice_interaktywne.pdf

ZEAS_170614_zal16_charakterystka_proponowanego_sprzetu_oferta_wykonawcy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-06-17 11:33:05 | Data modyfikacji: 2014-07-03 12:10:43.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
sprzedaż nieruchomości zabudowanej obciążonej
nakładami pieniężnymi na budynek, położonej w
miejscowości Drożanki, składającej się z
działki nr 113/3 o pow. 3161 m2

UG_160614_ogloszenie_przetarg.pdf

UG_160614_wykaz_nieruchomosci.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-06-16 13:12:35 | Data modyfikacji: 2014-07-17 09:26:12.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa drogi
gminnej w miejscowości Grzmucin

BGK_060614_ogloszenie.pdf

BGK_060614_specyfikacja.pdf

BGK_060614_zal1_oferta.doc

BGK_060614_zal2_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_060614_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_060614_zal4_oswiadczenie.doc

BGK_060614_zal5_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_060614_zal6_kadra_pracownicza.doc

BGK_060614_zal6a_oswiadczenie.doc

BGK_060614_zal7_umowa.doc

BGK_060614_zal8_zasoby.doc

BGK_060614_zal9_lista_podmiotow.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-06-06 13:12:31 | Data modyfikacji: 2014-06-27 11:43:12.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: INTERNET
dla wszystkich - umożliwienie dostępu do
szerokopasmowego internetu mieszkańcom z terenu
gminy Gózd

BGK_030614_ogloszenie.pdf

BGK_030614_specyfikacja.pdf

BGK_030614_zal1_oferta.doc

BGK_030614_zal2_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_030614_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_030614_zal4_oswiadczenie.doc

BGK_030614_zal5_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_030614_zal6_kadra_pracownicza.doc

BGK_030614_zal7_oswiadczenie.doc

BGK_030614_zal8_umowa.doc

BGK_030614_zal9_zasoby.doc

BGK_030614_zal10_lista_podmiotow.doc

BGK_030614_PFU.doc

BGK_030614_projekt_budowlany_UG_cz1.pdf

BGK_030614_projekt_budowlany_UG_cz2.pdf

BGK_030614_projekt_budowlany_Kuczki_cz1.pdf

BGK_030614_projekt_budowlany_Kuczki_cz2.pdf

BGK_030614_projekt_budowlany_Podgora_cz1.pdf

BGK_030614_projekt_budowlany_Podgora_cz2.pdf

BGK_030614_projekt_budowlany_Klonowek_cz1.pdf

BGK_030614_projekt_budowlany_Klonowek_cz2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-06-03 14:52:33 | Data modyfikacji: 2014-06-24 08:52:56.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na:
Organizacja placu zabawa i dostosowanie
pomieszczeń w ramach projektu systemowego –
współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie
9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej pn.
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych w gminie Gózd

ZEAS_200514_ogloszenie.pdf

ZEAS_200514_specyfikacja.pdf

ZEAS_200514_zal1_formularz_oferty.doc

ZEAS_200514_zal2_oswiadczenie_art.22 ust.1.doc

ZEAS_200514_zal3_oswiadczenie_ art.24.doc

ZEAS_200514_zal4_grupa_kapitalowa.doc

ZEAS_200514_zal5_wzor_umowy.doc

ZEAS_200514_zal6_koncepcja_powiekszenia_placu_zabaw.pdf

ZEAS_200514_zal7_koncepcaja_Kuczki_Kolonia.pdf

ZEAS_200514_zal8_koncepcja_Klwatka_Krolewska.pdf

ZEAS_200514_zal9_koncepcja_Podgora.pdf

ZEAS_200514_zal10_przedmiary_robot.pdf

ZEAS_200514_zal11_harmonogram_rzeczowo_finansowy.doc

ZEAS_200514_zal12_przedmiary_robot.pdf

ZEAS_200514_zal13_harmonogram_rzecz_finansowy.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-05-20 15:19:44 | Data modyfikacji: 2014-06-10 09:34:50.
Informacja o zmianie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o
zamówieniu dot.: przetargu nieograniczonego na:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd

RGG_190514_informacja.pdf

RGG_190514_oferta.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-05-19 16:11:54 | Data modyfikacji: 2014-05-23 10:45:25.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Gózd

RGG_120514_ogloszenie.pdf

RGG_120514_specyfikacja.pdf

RGG_120514_zal1_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

RGG_120514_zal2_formularz_ofertowy.doc

RGG_120514_zal3_oswiadczenie.doc

RGG_120514_zal4_oswiadczenie.doc

RGG_120514_zal5_wykaz_wyk_uslug.doc

RGG_120514_zal6_wykaz_narzedzi.doc

RGG_120514_zal7_lista_podmiotow.doc

RGG_120514_zal8_wzor_umowy.doc

RGG_120514_zal9_karta_przekazania_odpadu.doc

RGG_120514_zal10_raport_skladowanie.doc

RGG_120514_zal11_raport_recykling.doc

RGG_120514_zal12_wykaz_zakresu_podwykonawstwa.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-05-12 16:54:26 | Data modyfikacji: 2014-05-23 10:44:54.
ZAPYTANIE CENOWE 3/2014 Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goździe na zorganizowanie
3-dniowego wyjazdu edukacyjno - integracyjnego z
warsztatami - "Trening kompetencji i
umiejętności społecznych" w ramach projektu
pn.: "Reintegracja społeczna i zawodowa "Szansa""
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach EFS
 GOPS_280414_zapytanie_3.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-28 15:25:17 | Data modyfikacji: 2014-05-13 08:38:50.
ZAPYTANIE CENOWE 1/2014 Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w GoŹdzie na przeprowadzenie
szkolenia w zakresie obsługi komputera oraz
przeprowadzenie kursów zawodowych dla 11
uczestników projektu "Reintegracja społeczna i
zawodowa "Szansa"" współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków EFS
 GOPS_280414_zapytanie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-28 15:19:20 | Data modyfikacji: 2014-05-13 08:38:35.
Informacja o zmianie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o
zamówieniu dot.: przetargu nieograniczonego na:
"INTERNET dla wszystkich - umożliwienie dostępu
do szerokopasmowego internetu mieszkańcom z
terenu gminy Gózd"
 BGK_280414_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-28 14:34:03 | Data modyfikacji: 2014-05-06 10:33:46.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na:
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z
oprogramowaniem oraz świadczenie usługi dostępu
do INTERNETU Beneficjentom Ostatecznym w ramach
projektu "INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na
lepsze jutro..."
 BGK_280414_zapytania_i_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-28 11:15:57 | Data modyfikacji: 2014-04-30 16:07:30.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, pn.: Dostawa
sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz
świadczenie usługi dostępu do Internetu
Beneficjentom Ostatecznym w ramach projektu
INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze
jutro...

BGK_230414_ogloszenie.pdf

BGK_230414_specyfikacja.pdf

BGK_230414_zal1_specyfikacja_techniczna1.doc

BGK_230414_zal2_formularz_cenowy.doc

BGK_230414_zal3_oferta.doc

BGK_230414_zal4_oswiadczenie.doc

BGK_230414_zal5_oswiadczenie.doc

BGK_230414_zal6_wykaz_wyk_dostaw.doc

BGK_230414_zal7_oswiadczenie.doc

BGK_230414_zal8_umowa.doc

BGK_230414_zal9_zasoby.doc

BGK_230414_zal10_lista_podmiotow.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-23 13:51:05 | Data modyfikacji: 2014-04-30 16:06:51.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:
Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Klwatce

ZEAS_230414_ogloszenie.pdf

ZEAS_230414_SIWZ.pdf

ZEAS_230414_zal1_formularz_oferty.pdf

ZEAS_230414_zal2_oswiadczenie.pdf

ZEAS_230414_zal3_oswiadczenie.pdf

ZEAS_230414_zal4_lista_podmiotow.pdf

ZEAS_230414_zal5_wzor_umowy.pdf

ZEAS_230414_zal6_ przedmiar_robot.pdf

ZEAS_230414_zal7_stawienie_ stolarki.pdf

ZEAS_230414_zal8_Specyfikacja_techniczna.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-23 12:29:38 | Data modyfikacji: 2014-05-13 08:31:45.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: INTERNET
dla wszystkich - umożliwienie dostępu do
szerokopasmowego internetu mieszkańcom z terenu
gminy Gózd

BGK_110414_ogloszenie.pdf

BGK_110414_specyfikacja.pdf

BGK_110414_zal1_oferta.doc

BGK_110414_zal2_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_110414_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_110414_zal4_oswiadczenie.doc

BGK_110414_zal5_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_110414_zal6_karda_pracownicza.doc

BGK_110414_zal7_oswiadczenie.doc

BGK_110414_zal8_umowa.doc

BGK_110414_zal9_zasoby.doc

BGK_110414_zal10_lista_podmiotow.doc

BGK_110414_Program_funkcjonalno_uzytkowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-11 15:16:29 | Data modyfikacji: 2014-05-06 10:33:14.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot.: przetargu nieograniczonego na:
"Remont i modernizacja boiska sportowego przy
Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii"
 ZEAS_010414_zapytania_i_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-01 10:54:02 | Data modyfikacji: 2014-05-13 08:32:20.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na
zadanie pod nazwą: "Rozbudowa oczyszczalni
ścieków w m. Gózd"

BGK_260314_zapytania_wyjasnienia.pdf

BGK_260314_szczegolowe_zestawienie_materialow.pdf

BGK_260314_dokumentacja_z_geotech_ustalen.pdf

BGK_260314_zal1_oferta.doc

BGK_260314_przedmiar.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-26 16:17:56 | Data modyfikacji: 2014-04-03 09:00:22.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot.: przetargu nieograniczonego na
"Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w
Klwatce"
 ZEAS_260314_tresc_zapytan_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-26 13:24:40 | Data modyfikacji: 2014-04-03 09:02:18.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot.: przetargu nieograniczonego na
zadanie pod nazwą: "INTERNET dla wszystkich -
umożliwienie dostępu do szerokopasmowego
internetu mieszkańcom z terenu gminy Gózd"

BGK_240314_zapytania_wyjasnienia.pdf

BGK_240314_zal1_oferta.doc

Schemat_lokalizacji_wezlow.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-24 15:47:06 | Data modyfikacji: 2014-03-28 13:46:22.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot.: przetargu nieograniczonego na
zadanie pod nazwą: "INTERNET dla wszystkich -
umożliwienie dostępu do szerokopasmowego
internetu mieszkańcom z terenu gminy Gózd

BGK_210314_zapytania_i_wyjasnienia.pdf

BGK_210314_zal1_Oferta.doc

BGK_210314_zal2_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_210314_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_210314_zal4_oswiadczenie.doc

BGK_210314_zal5_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_210314_zal6_kadra_pracownicza.doc

BGK_210314_zal7_oswiadczenie.doc

BGK_210314_zal9_zasoby.doc

BGK_210314_zal10_lista_podmiotow.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-21 15:27:59 | Data modyfikacji: 2014-03-28 13:45:48.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia - dotyczy przetargu nieograniczonego
na:"Dostawę sprzętu komputerowego wraz z
oprogramowaniem oraz świadczenie usługi dostępu
do Internetu Beneficjentom Ostatecznym w ramach
projektu INTERNET w gminie Gózd-sz@nsą na lepsze
jutro....

BGK_19032014_wyjasnienia1.pdf

BGK_190314_zal_2_formularz_cenowy.doc

BGK_190314_zal3_oferta.doc

BGK_190314_zal4_oswiadczenie.doc

BGK_190314_zal5_oswiadczenie.doc

BGK_190314_zal6_wykaz_wyk_dostaw.doc

BGK_190314_zal7_oswiadczenie.doc

BGK_190314_zal9_zasoby.doc

BGK_190314_zal10_lista_podmiotow.doc

BGK_190314_zal1_specyfikacja_ techniczna.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-19 09:34:23 | Data modyfikacji: 2014-03-21 15:24:32.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Remont i
modernizacja boiska sportowego przy Zespole
Szkół w Kuczkach Kolonii

ZEAS_170314_ogloszenie.pdf

ZEAS_170314_SIWZ.pdf

ZEAS_170314_zal1_formularz_oferty.pdf

ZEAS_170314_zal2_oswiadczenie.pdf

ZEAS_170314_zal3_oswiadczenie.pdf

ZEAS_170314_zal4_grupa_kapitalowa.pdf

ZEAS_170314_zal5_wykaz_wyk_robot.pdf

ZEAS_170314_zal6_wykaz_osob.pdf

ZEAS_170314_zal7_oswiadczenie_wykonawcy.pdf

ZEAS_170314_zal8_ umowa.pdf

ZEAS_170314_zal9_przedmiar_robot.pdf

ZEAS_170314_zal10_specyfikacja_techniczna

ZEAS_170314_zal11_ koncepcja_ zmiany_ zagospodarowania_ terenu

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-17 15:22:25 | Data modyfikacji: 2014-05-13 08:33:32.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Dostawa
sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz
świadczenie usługi dostępu do Internetu
Beneficjentom Ostatecznym w ramach projektu
"INTERNET w gminie Gózd sz@nsą na lepsze
jutro..."

BGK_130314_ogloszenie.pdf

BGK_130314_specyfikacja.pdf

BGK_130314_zal1_specyfikacja_techniczna.pdf

BGK_130314_zal3_oferta.pdf

BGK_130314_zal4_oswiadczenie.pdf

BGK_130314_zal5_oswiadczenie.pdf

BGK_130314_zal6_wykaz_wykonanych_dostaw.pdf

BGK_130314_zal7_oswiadczenie.pdf

BGK_130314_zal8_umowa.pdf

BGK_130314_zal9_zasoby.pdf

BGK_130314_zal10_lista_podmiotow.pdf

BGK_130314_zal_2_formularz_cenow.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-13 16:23:34 | Data modyfikacji: 2014-03-21 15:23:21.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w
Klwatce

ZEAS_130314_ogloszenie.pdf

ZEAS_130314_specyfikacja.pdf

ZEAS_130314_zal1_formularz_oferty.pdf

ZEAS_130314_zal2_oswiadczenie.pdf

ZEAS_130314_zal3_oswiadczenie.pdf

ZEAS_130314_zal4_lista_podmiotow.pdf

ZEAS_130314_zal5_umowa.pdf

ZEAS_130314_zal6_przedmiar_robot.pdf

ZEAS_130314_zal7_ zestawienie_ stolarki.pdf

ZEAS_130314_specyfikacja_techniczna.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-13 11:04:16 | Data modyfikacji: 2014-04-03 09:01:49.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:
Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości
Gózd

BGK_120314_ogloszenie.pdf

BGK_120314_specyfikacja.pdf

BGK_120314_zal1_oferta.pdf

BGK_120314_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_120314_zal4_oswiadczenie.pdf

BGK_120314_zal5_wykaz_wyk_robot.pdf

BGK_120314_zal6_kadra_pracownicza.pdf

BGK_120314_zal6a_oswiadczenie.pdf

BGK_120314_zal7_umowa.pdf

BGK_120314_zal8_zasoby.pdf

BGK_120314_zal10_zakup_i_dostawa_urzadzen.pdf

BGK_120314_przedmiar_instalacja_elektryczna.pdf

BGK_120314_przedmiar_robot_AKPiA.pdf

BGK_120314_przedmiar_ robot_strona_tytulowa.pdf

BGK_120314_budynek_ prasy_ instalacje_ wod_kanal.pdf

BGK_120314_budynek_techniczny_instalacje_wod_kan.pdf

BGK_120314_budynek_prasy_charakterystyka_inwestycji.pdf

BGK_120314_budynek_prasy_przedmiar.pdf

BGK_120314_budynek_tech_charakterystyka_inwestycji.pdf

BGK_120314_budynek_tech_przedmiar.pdf

BGK_120314_fundament_pod_silos_charakterystyka_inwestycji.pdf

BGK_120314_fundament_pod_silos_przedmiar.pdf

BGK_120314_reaktory_SBR_charakterystyka_inwestycji.pdf

BGK_120314_reaktory_SBR_przedmiar.pdf

BGK_120314_zageszczacz_osadu_charakterystyka_inwestycji.pdf

BGK_120314_zageszczacz_osadu_przedmiar.pdf

BGK_120314_budynek_ prasy_roboty_technologiczne.pdf

BGK_120314_budynek_techniczny_roboty_technologiczne.pdf

BGK_120314_Grawitacyjny_zageszczacz_osadu.pdf

BGK_120314_Kanaly_i_ rurociagi_technologiczne.pdf

BGK_120314_Modernizacja_pompowni_glownej.pdf

BGK_120314_Reaktory_SBR + WS.pdf

BGK_120314_Studnia_pomiarowa_ sciekow_oczyszczonych.pdf

BGK_120314_Wymiana_kraty_recznej.pdf

BGK_120314_zakup_i_dostawa_urzadzen.pdf

BGK_120314_Specyfikacja_Techniczna.pdf

BGK_120314_Specyfikacja_Technologia.pdf

BGK_120314_Specyfikacja_Wymagania_Ogolne.pdf

Proj. bud 3.pdf

Rys. nr 1.pdf

Rys. nr 2.pdf

Rys. nr 3.pdf

Rys. nr 4.pdf

Rys. nr 5.pdf

Rys. nr 6.pdf

Rys. nr 7.pdf

Rys. nr 8.pdf

Rys. nr 9.pdf

Rys. nr 10.pdf

Rys. nr 11.pdf

Rys. nr 12.pdf

Proj. bud 6.pdf

6_Rys. Nr 1.pdf

6_Rys. Nr 2.pdf

6_Rys. Nr 3.pdf

6_Rys. Nr 4.pdf

6_Rys. Nr 5.pdf

6_Rys. Nr 6.pdf

6_Rys. Nr 7.pdf

6_Rys. Nr 8.pdf

6_Rys. Nr 9.pdf

6_Rys. Nr 10.pdf

6_Rys. Nr 11.pdf

6_Rys. Nr 12.pdf

AKPiA-PROJEKT TECHNICZNY.pdf

AKPiA-ST-EA-SPECYFIKACJA TECHNICZNA.pdf

E-01- Schemat glowny zasilania.pdf

E-02- Rozdzielnica glowna RG2.pdf

E-03- Rozdzielnica automatyki RS-schemat.pdf

E-04- Tablica rozdzielcza TE-3.pdf

E-05-Zewnetrzne linie kablowe NN.pdf

E-06-Plan instalacji silowych i gniazd_OB.6.pdf

E-07-Plan instalacji oswietleniowej_OB.6.pdf

E-08-Plan tras koryt kablowych_OB.6.pdf

E-09-Plan instalacji odgromowej i uziemienia_OB.6.pdf

E-10-Plan instalacji silowych i gniazd_OB.3.pdf

E-11_Plan oswietleniowych_OB.3.pdf

E-12-Plan tras koryt kablowych_OB.3.pdf

E-13-Plan instalacji ogromowej i uziemienia_OB.3.pdf

E-14-Plan instalacji elektrycznych_OB.5.pdf

E-15-Plan instalacji elektrycznych_OB.15.pdf

OT-E- OPIS TECHNICZNY.pdf

OPIS_INSTALACJE.pdf

INSTALACJE_Rys. Nr 1.pdf

INSTALACJE_Rys. Nr 2.pdf

INSTALACJE_Rys. Nr 3.pdf

INSTALACJE_Rys. Nr 4.pdf

INSTALACJE_Rys. Nr 5.pdf

INSTALACJE_Rys. Nr 6.pdf

INSTALACJE_Rys. Nr 7.pdf

INSTALACJE_Rys. Nr 8.pdf

INSTALACJE_Rys. Nr 9.pdf

INSTALACJE_Rys. Nr 10.pdf

opis techniczny_budynek_prasy.pdf

rysunek nr 1.pdf

rysunek nr 2.pdf

rysunek nr 3.pdf

rysunek nr 4.pdf

rysunek nr 5.pdf

rysunek nr 6.pdf

rysunek nr 7.pdf

rysunek nr 8.pdf

rysunek nr 9.pdf

rysunek nr 10.pdf

rysunek nr 11.pdf

rysunek nr 12.pdf

rysunek nr 13.pdf

rysunek nr 14.pdf

rysunek nr 15.pdf

strona tytulowa_budynek_prasy.pdf

pw-opis_budynek_techniczny.pdf

pw-rys_1.pdf

pw-rys_2.pdf

pw-rys_3.pdf

pw-rys_4.pdf

pw-rys_5.pdf

pw-rys_6.pdf

pw-rys_7.pdf

pw-rys_8.pdf

pw-rys_9.pdf

pw-rys_10.pdf

pw-rys_11.pdf

pw-rys_12.pdf

pw-rys_13.pdf

pw-opis_silos_wapna.pdf

pw-rys_1_silos.pdf

pw-rys_2_silos.pdf

opis techniczny_reaktory_sbr.pdf

reaktory_rysunek nr 01.pdf

reaktory_rysunek nr 02.pdf

reaktory_rysunek nr 03.pdf

reaktory_rysunek nr 04.pdf

reaktory_rysunek nr 05.pdf

reaktory_rysunek nr 06.pdf

reaktory_rysunek nr 07.pdf

reaktory_rysunek nr 08.pdf

reaktory_rysunek nr 09.pdf

reaktory_rysunek nr 10.pdf

reaktory_rysunek nr 11.pdf

reaktory_rysunek nr 12.pdf

reaktory_rysunek nr 13.pdf

reaktory_rysunek nr 14.pdf

reaktory_strona tytulowa.pdf

pw-opis_zageszczacz_osadu.pdf

zageszczacz_pw-rys_1.pdf

zageszczacz_pw-rys_2.pdf

zageszczacz_pw-rys_3.pdf

OPIS - PW.pdf

technologia_Rys. Nr 1.pdf

technologia_Rys. Nr 2.pdf

technologia_Rys. Nr 3.pdf

technologia_Rys. Nr 4.pdf

technologia_Rys. Nr 5.pdf

technologia_Rys. Nr 6.pdf

technologia_Rys . Nr 7.pdf

technologia_Rys. Nr 8.pdf

technologia_Rys. Nr 9.pdf

technologia_Rys . Nr 10.pdf

technologia_Rys . Nr 11.pdf

technologia_Strona Tytulowa.pdf

BGK_120314_zal9_lista_podmiotow.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-12 17:54:01 | Data modyfikacji: 2014-04-03 08:59:20.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: INTERNET
dla wszystkich - umożliwienie dostępu do
szerokopasmowego internetu mieszkańcom z terenu
gminy Gózd.

BGK_05032014_ogloszenie.pdf

BGK_05032014_siwz.pdf

BGK_05032014_umowa.pdf

BGK_05032014_wykaz_robot.pdf

BGK_05032014_zobowiazanie.pdf

BGK_05032014_kadra_pracownicza.pdf

BGK_05032014_kosztorys_ofertowy.pdf

BGK_05032014_lista_podmiotow.pdf

BGK_05032014_oferta.pdf

BGK_05032014_oswiadczenie.pdf

BGK_05032014_oswiadczenie1.pdf

BGK_05032014_oswiadczenie_podmiotow.pdf

BGK_05032014_projekt_budowlany_Gozdcz1.pdf

BGK_05032014_projekt_budowlany_Gozdcz2.pdf

BGK_05032014_projekt_budowlany_Klonowekcz1.pdf

BGK_05032014_projekt_budowlany_Klonowekcz2.pdf

BGK_05032014_projekt_budowlany_Kuczkicz1.pdf

BGK_05032014_projekt_budowlany_Kuczkicz2.pdf

BGK_05032014_projekt_budowlany_Podgoracz1.pdf

BGK_05032014_projekt_budowlany_Podgoracz2.pdf

BGK_05032014_program_funkcjonalno_uzytkowy_cz1.pdf

BGK_05032014_program_funkcjonalno_uzytkowy_cz2.pdf

BGK_05032014_program_funkcjonalno_uzytkowy_cz3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-05 16:05:42 | Data modyfikacji: 2014-03-28 13:45:19.
Zapytanie cenowe nr 2/2014 Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Goździe na przeprowadzenie
warsztatów wspierających doradztwo zawodowe 11
osób w wymiarze 30 godzin lekcyjnych (5 spotkań
po 6 godzin) dla grupy i konsultacji
indywidualnych 2 godziny (1 godzina na początku
zajęć i 1 godzina na zakończenie zajęć) dla
każdego uczestnika. Łączna liczba godzin 52.
 GOPS_14022014_zapytanie_ofertowe_nr2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-02-14 12:47:02 | Data modyfikacji: 2014-05-13 08:37:19.
Zapytanie cenowe nr 1/2014 Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Goździe na przeprowadzenie
warsztatów psychologicznych grupowych dla 11
osób w wymiarze 30 godzin lekcyjnych (5 spotkań
po 6 godzin) dla grupy i konsultacji
indywidualnych 4 godziny (2 godziny na początku
zajęć i 2 godziny na zakończenie zajęć) dla
każdego uczestnika. Łączna liczba godzin 74
oraz przeprowadzenie terapii rodzinnej -
psychologicznej dla 3 rodzin (w ilości 5 sesji po
4 godziny dla 1 rodziny. Łączna liczba godzin
60.
 GOPS_14022014_zapytanie_ofertowe_nr1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-02-14 12:41:16 | Data modyfikacji: 2014-05-13 08:36:53.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym : Dostawa
wyposażenia w ramach zadania pod nazwą:
Rozbudowa budynku Remizy Strażackiej z
przystosowaniem pomieszczeń na Świetlicę
wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
wyposażeniem w miejscowości Kiedrzyn, gmina
Gózd.

BGK_0502214_ogloszenie.pdf

BGK_0502214_siwz.pdf

BGK_05022014_zal1_do_siwz_oferta.pdf

BGK_05022014_zal2_do_siwz_formularz_cenowy.pdf

BGK_05022014_zal3_do_siwz_oswiadczenie.pdf

BGK_05022014_zal4_do_siwz_wykaz_wykonanych_dostaw.pdf

BGK_05022014_zal5_do_siwz_oswiadczenie.pdf

BGK_05022014_zal6_do_siwz_zobowiazanie.pdf

BGK_05022014_zal7_do_siwz_lista_podmiotow.pdf

BGK_05022014_zal8_do_siwz_umowa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-02-05 15:00:59 | Data modyfikacji: 2014-05-13 08:35:30.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. postępowania na
termomodernizację budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kłonówku
 ZEAS_111213_zapytania_dot_SIWZ.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-12-11 11:54:44 | Data modyfikacji: 2013-12-20 11:52:28.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:
Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kłonówku

ZEAS_041213_ogloszenie.pdf

ZEAS_041213_specyfikacja.pdf

ZEAS_041213_zal1_formularz_oferty.pdf

ZEAS_041213_zal2_oswiadczenie.pdf

ZEAS_041213_zal3_oswiadczenie.pdf

ZEAS_041213_zal4_lista_podmiotow.pdf

ZEAS_041213_zal5_wzor_umowy.pdf

ZEAS_041213_zal6_ksiazka_przedmiarow.pdf

ZEAS_041213_zal7_specyfikacja_techniczna.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-12-04 15:03:11 | Data modyfikacji: 2013-12-20 11:52:00.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Dostawa
energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia
ulicznego, budynków i innych obiektów
zarządzanych przez Zamawiającego

BGK_141113_ogloszenie.pdf

BGK_141113_specyfikacja.pdf

BGK_141113_zal1_oferta.pdf

BGK_141113_zal2_szczegolowy_opis.pdf

BGK_141113_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_141113_zal4_Wykaz_zrealizowanych_dostaw.pdf

BGK_141113_zal5_oswiadczenie.pdf

BGK_141113_zal6_lista_podmiotow.pdf

BGK_141113_zal7_zasoby.pdf

BGK_141113_zal8_umowa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-11-14 15:35:53 | Data modyfikacji: 2013-11-25 10:16:40.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Zimowe
utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Gózd w
sezonie zimowym 2013/2014 oraz usługi koparko -
ładowarką

BGK_081113_ogloszenie.pdf

BGK_081113_specyfikacja.pdf

BGK_081113_zal1_oferta.pdf

BGK_081113_zal2a_kosztorys_ofertowy.pdf

BGK_081113_zal2b_kosztorys_ofertowy.pdf

BGK_081113_zal2c_kosztorys_ofertowy.pdf

BGK_081113_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_081113_zal_4_oswiadczenie.pdf

BGK_081113_zal5_wykaz_wyk_uslug.pdf

BGK_081113_zal6_wykaz_narzedzi_wyposazenia.pdf

BGK_081113_zal7_lista_podmiotow.pdf

BGK_081113_zal8a_umowa.pdf

BGK_081113_zal8b_umowa.pdf

BGK_081113_zal9_zasoby.pdf

BGK_081113_zal10_specyfikacja_techniczna.pdf

BGK_081113_zal1_do_specyf_tech_mapa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-11-08 15:16:48 | Data modyfikacji: 2013-11-19 10:00:18.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Dostawa
oleju opałowego w łącznej ilości 165 000
litrów na sezon grzewczy 2013/2014

ZEAS_120913_ogloszenie.pdf

ZEAS_120913_specyfikacja.pdf

ZEAS_120913_zal1_formularz_oferty.pdf

ZEAS_120913_zal2_oswiadczenie.pdf

ZEAS_120913_zal3_oswiadczenie.pdf

ZEAS_120913_zal4_lista_podmiotow.pdf

ZEAS_120913_zal5_wzor_umowy.pdf

ZEAS_120913_zal1_do_umowy_harmonogram.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-09-12 14:40:59 | Data modyfikacji: 2013-09-30 11:08:21.
Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goździe na zorganizowanie 1 -
dniowego wyjazdu integracyjnego w ramach
realizacji projektu pn."Reintegracja społeczna i
zawodowa "SZANSA".
 GOPS_02092013_zapytanie_wyjazd.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-09-02 10:43:48 | Data modyfikacji: 2013-09-10 10:53:30.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa budynku
Remizy Strażackiej z przystosowaniem pomieszczeń
na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i
zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kiedrzyn,
gm. Gózd, w tym: Zadanie I - Rozbudowa budynku
Remizy Strażackiej wraz z zagospodarowaniem
terenu w miejscowości Kiedrzyn, gmina Gózd;
Zadanie II - Dostawa wyposażenia w ramach zadania
pod nazwą: Rozbudowa budynku Remizy Strażackiej
z przystosowaniem pomieszczeń na świetlicę
wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem
terenu w miejscowości Kiedrzyn, gmina Gózd

BGK_190813_ogloszenie.pdf

BGK_190813_specyfikacja.pdf

BGK_190813_zal1_oferta.pdf

BGK_190813_zal2_kosztorys_ofertowy.p

BGK_190813_zal2A_formularz_cenowy.pdf

BGK_190813_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_190813_zal4_oswiadczenie.pdf

BGK_190813_zal5_wykaz_wyk_robot.pdf

BGK_190813_zal5A_wykaz_wyk_dostaw.pdf

BGK_190813_zal6_kadra_pracownicza.pdf

BGK_190813_zal7_oswiadczenie.pdf

BGK_190813_zal8_umowa.pdf

BGK_190813_zal8A_umowa_o_dostawe.pdf

BGK_190813_zal9_zasoby.pdf

BGK_190813_zal10_podmioty.pdf

BGK_190813_specyfikacja_techniczna.pdf

BGK_190813_opis_techniczny.pdf

BGK_190813_obilczenia_statyczne.pdf

BGK_190813_zal_6_A.pdf

BGK_190813_5_A.pdf

BGK_190813_4_A.pdf

BGK_190813_3_A.pdf

BGK_190813_2_A.pdf

BGK_190813_1_K.pdf

BGK_190813_1_A.pdf

BGK_190813_opis_elektryka.pdf

BGK_190813_2_E.pdf

BGK_190813_1_E.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-08-19 16:25:58 | Data modyfikacji: 2013-09-10 10:53:08.
Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goździe o cenę dostaw/usług:
Przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie -
tapicer meblowy dla 1 uczestnika Projektu
systemowego pn. "Reintegracja społeczna i
zawodowa"Szansa"

GOPS_290713_zapytanie.pdf

GOPS_290713_zal1_przedmiot_zamowienia.pdf

GOPS_290713_zal2_oferta.pdf

GOPS_290713_zal3_oswiadczenie.pdf

GOPS_290713_zal4_oswiadczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-29 11:23:05 | Data modyfikacji: 2013-09-04 17:45:03.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:
Wykonanie trzech placów zabaw dla dzieci na
terenie gminy Gózd, w tym: Zadanie I - KĄCIK
MALUCHA - utworzenie placu zabaw dla dzieci w
miejscowości Kłonów; Zadanie II - RADOSNA
KRAINA - utworzenie placu zabaw dla dzieci w
miejscowości Grzmucin; Zadanie III - WSPÓLNE
MIEJSCE ZABAW - utworzenie placu zabaw dla dzieci
w miejscowości Kiedrzyn

BGK_050713_ogloszenie.pdf

BGK_050713_specyfikacja.pdf

BGK_050713_zal1_oferta.pdf

BGK_050713_zal2A_kosztorys_ofertowy_klonow.pdf

BGK_050713_zal2B_kosztorys_ofertowy_grzmucin.pdf

BGK_050713_zal2C_kosztorys_ofertowy_kiedrzyn.pdf

BGK_050713_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_050713_zal4_oswiadczenie.pdf

BGK_050713_zal5_wykaz_wykonanych_robot.pdf

BGK_050713_zal6_kadra_pracownicza.pdf

BGK_050713_zal7_oswiadczenie.pdf

BGK_050713_zal8_umowa.pdf

BGK_050713_zal9_zasoby.pdf

BGK_050713_zal10_lista_podmiotow.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:48:25 | Data modyfikacji: 2013-07-29 11:30:48.
Informacja o zmianie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o
zamówieniu dot.: przetargu nieograniczonego na
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd"
 RGG_170613_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-06-17 16:10:13 | Data modyfikacji: 2013-06-25 10:37:36.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: "Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Gózd"

RGG_140613_ogloszenie.pdf

RGG_140613_specyfikacja.pdf

RGG_140613_zal1_do_siwz_druk_oferty.pdf

RGG_140613_zal2_oswiadczenie.pdf

RGG_140613_zal3_wykaz_sprzetu.pdf

RGG_140613_zal4_podwykonawstwo.pdf

RGG_140613_zal5_wykaz_wyk_uslug.pdf

RGG_140613_zal6_oswiadczenie.pdf

RGG_140613_zal7_umowa.pdf

RGG_140613_zal8_raport_miesiac.pdf

RGG_140613_zal9_raport_odpady_wyselekcjonowane.pdf

RGG_140613_zal10_raport_skladowanie.pdf

RGG_140613_zal11_raport_recykling.pdf

RGG_140613_zal12_karta_przekazania_odpadu.pdf

RGG_140613_zal13_podmioty.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-06-14 15:59:25 | Data modyfikacji: 2013-06-25 10:37:08.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na:
"Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Kuczkach Kolonii"
 ZEAS_130613_zapytania_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-06-13 11:45:37 | Data modyfikacji: 2013-06-20 09:05:07.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot.: przetargu nieograniczinego na
"Budowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Kuczkach Kolonii"
 ZEAS_070613_zapytania_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-06-07 10:43:34 | Data modyfikacji: 2013-06-20 09:04:45.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na"
Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Kuczkach Kolonii"

ZEAS_050613_zapytania_wyjasnienia.pdf

ZEAS_050613_zal1_formularz_oferty.pdf

ZEAS_050613_zal8_wzor_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-06-05 10:31:55 | Data modyfikacji: 2013-06-20 09:04:25.
Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goździe o cenę dostaw/usług:
przeprowadzenie terapii rodzinnej -
psychologicznej dla 3 rodzin ( w ilości 5 sesji
po 4 godz. dla 1 rodziny). Łączna liczba godz.
60.
 GOPS_030613_zapytanie_ofertowe.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-06-03 14:28:21 | Data modyfikacji: 2013-06-20 09:05:35.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Budowa
sali gimnastycznej przy PSP w Kuczkach Kolonii

ZEAS_290513_ogloszenie.pdf

ZEAS_290513_specyfikacja.pdf

ZEAS_290513_zal1_formularz_oferty.pdf

ZEAS_290513_zal2_oswiadczenie.pdf

ZEAS_290513_zal3_oswiadczenie.pdf

ZEAS_290513_zal4_lista_podmiotow.pdf

ZEAS_290513_zal5_wykaz_wyk_robot.pdf

ZEAS_290513_zal6_wykaz_osob.pdf

ZEAS_290513_zal7_oswiadczenie.pdf

ZEAS_290513_zal8_wzor_umowy.pdf

ZEAS_290513_zal9_harmonogram.pdf

ZEAS_290513_zal10_zbiorcze_zestawienie_kosztow.pdf

ZEAS_290513_zal11_Specyfikacja_TWiOR.pdf

ZEAS_290513_zal12_przedmiar_roboty_budowlane.pdf

ZEAS_290513_zal12_przedmiar_instalacje_elektryczne.pdf

ZEAS_290513_zal12_przedmiar_instalacje_sanitarne.pdf

ZEAS_290513_zal12_podstawowe_wyposazenie.pdf

ZEAS_290513_adaptacja_opis.pdf

ZEAS_290513_adaptacja_kotlownia.pdf

ZEAS_290513_adaptacja_kotlownia_2.pdf

ZEAS_290513_BIOZ_Kuczki.pdf

ZEAS_290513_PZT_Kuczki_2.pdf

ZEAS_290513_charakterystyka_energetyczna.pdf

ZEAS_290513_lacznik_rzut.pd

ZEAS_290513_polac_lacznik.pdf

ZEAS_290513_przekroj_lacznik.pdf

ZEAS_290513_A01.pdf

ZEAS_290513_A02.pdf

ZEAS_290513_A03.pdf

ZEAS_290513_A04.pdf

ZEAS_290513_A05.pdf

ZEAS_290513_A06.pdf

ZEAS_290513_A07.pdf

ZEAS_290513_A08.pdf

ZEAS_290513_A09.pdf

ZEAS_290513_A10.pdf

ZEAS_290513_A11.pdf

ZEAS_290513_A12.pdf

ZEAS_290513_A13_1.pdf

ZEAS_290513_A14.pdf

ZEAS_290513_Architektura_opis.pdf

ZEAS_290513_AW_503.pdf

ZEAS_290513_AW_504.pdf

ZEAS_290513_AW_505.pdf

ZEAS_290513_projekt_gotowy_archit_bud.pdf

ZEAS_290513_H18x40pionDach_ppoz_przekroj11.pdf

ZEAS_290513_H18x40pionDach_ppoz_przekrojBB.pdf

ZEAS_290513_H18x40pionDach_ppoz_rzut+3.12.pdf

ZEAS_290513_H18x40pionDach_ppoz_rzut+5.57.pdf

ZEAS_290513_H18x40pionDach_ppoz_rzutParteru.pdf

ZEAS_290513_Ochrona_ppoz_opis.pdf

ZEAS_290513_ELEKTRYKA_opis.pdf

ZEAS_290513_M18x40_E01_A.pdf

ZEAS_290513_M18x40_E01_B.pdf

ZEAS_290513_M18x40_E02.pdf

ZEAS_290513_M18x40_E11.pdf

ZEAS_290513_M18x40_E12.pdf

ZEAS_290513_M18x40_E13.pdf

ZEAS_290513_M18x40_E14.pdf

ZEAS_290513_M18x40_E15.pdf

ZEAS_290513_M18x40_E16.pdf

ZEAS_290513_M18x40_E17.pdf

ZEAS_290513_MO-01.pdf

ZEAS_290513_MO-02.pdf

ZEAS_290513_MO-03.pdf

ZEAS_290513_MW-01.pdf

ZEAS_290513_MW-02.pdf

ZEAS_290513_MW-03.pdf

ZEAS_290513_MW-04.pdf

ZEAS_290513_MX-01.pdf

ZEAS_290513_MX-02.pdf

ZEAS_290513_MX-03.pdf

ZEAS_290513_MX-04.pdf

ZEAS_290513_MX-05.pdf

ZEAS_290513_SWK-01.pdf

ZEAS_290513_SWK-02.pdf

ZEAS_290513_SWK-03.pdf

ZEAS_290513_SWK-04.pdf

ZEAS_290513_SX-01.pdf

ZEAS_290513_SX-02.pdf

ZEAS_290513_wod_kan_gaz_co_went_opis.pdf

ZEAS_290513_K-01.pdf

ZEAS_290513_K-02.pdf

ZEAS_290513_K-03.pdf

ZEAS_290513_K-04.pdf

ZEAS_290513_K-05.pdf

ZEAS_290513_K-06.pdf

ZEAS_290513_K-07.pdf

ZEAS_290513_K-08.pdf

ZEAS_290513_K-09.pdf

ZEAS_290513_K-10.pdf

ZEAS_290513_K-11.pdf

ZEAS_290513_K-12.pdf

ZEAS_290513_K-13.pdf

ZEAS_290513_K-14.pdf

ZEAS_290513_K-15.pdf

ZEAS_290513_K-16.pdf

ZEAS_290513_K-17.pdf

ZEAS_290513_K-18.pdf

ZEAS_290513_K-19.pdf

ZEAS_290513_KONSTRUKCJA_opis.pdf

ZEAS_290513_obliczenia_statyczne.pdf

ZEAS_290513_Zestawienie_materialow.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-05-29 12:34:32 | Data modyfikacji: 2013-06-20 09:04:02.
Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goździe dot.: przeprowadzenia
kursów zawodowych dla 11 uczestników Projektu
systemowego pn. "Reintegracja społeczna i
zawodowa "Szansa""
 GOPS_270513_zapytanie_ofertowe_2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-05-27 14:23:02 | Data modyfikacji: 2013-06-11 13:49:15.
Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goździe dot.: zorganizowania
3-dniowego wyjazdu edukacyjno-integracyjnego z
warsztatami - "Trening kompetencji i
umiejętności społecznych" w ramach realizacji
przez gminę Gózd/GOPS projektu systemowego pn.:
"Reintegracja społeczna i zawodowa "Szansa""
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach EFS
 GOPS_270513_zapytanie_ofertowe_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-05-27 14:20:31 | Data modyfikacji: 2013-06-11 13:48:55.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczy: przetargu nieograniczonego na
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Gózd"
 RGG_090513_zapytania_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-05-09 10:41:36 | Data modyfikacji: 2013-05-21 12:14:32.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczy: przetargu nieograniczonego na
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gózd"
 RGG_070513_zapytania_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-05-07 11:50:20 | Data modyfikacji: 2013-05-21 12:14:08.
Informacja o modyfikacji treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy przetargu
nieograniczonego na "Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu Gminy Gózd"
 RGG_060513_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-05-06 13:37:25 | Data modyfikacji: 2013-05-21 12:15:25.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd

RGG_300413_ogloszenie.pdf

RGG_300413_specyfikacja.pdf

RGG_300413_zal1_oferta.pdf

RGG_300413_zal2_oswiadczenie.pdf

RGG_300413_zal3_wykaz_sprzetu.pdf

RGG_300413_zal4_zakres_podwykonawstwa.pdf

RGG_300413_wykaz_wyk_uslug.pdf

RGG_300413_zal6_oswiadczenie.pdf

RGG_300413_zal7_umowa.pdf

RGG_300413_zal8_raport.pdf

RGG_300413_zal9_raport.pdf

RGG_300413_zal10_raport.pdf

RGG_300413_zal11_raport_recykling.pdf

RGG_300413_zal12_karta_przekazania_odpadu.pdf

RGG_300413_zal13_lista_podmiotow.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-30 14:41:14 | Data modyfikacji: 2013-05-21 12:13:51.
Informacja o modyfikacji treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia dot.: przetargu
nieograniczonego na: Odbiór odpadów i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd
 RGG_150413_modyfikacja_siwz_rachunek_bankowy.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-15 09:51:28 | Data modyfikacji: 2013-04-18 13:59:46.
Treść zapytań i wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Gózd

RGG_120413_zapytania_wyjasnienia_dot_siwz.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-12 10:46:52 | Data modyfikacji: 2013-04-18 13:59:10.
Treść zapytań i wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Gózd
 RGG_110413_zapytania_wyjasnienia_dot_siwz_2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-11 14:23:34 | Data modyfikacji: 2013-04-18 13:58:24.
Treść zapytań i wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Gózd
 RGG_110413_zapytania_wyjasnienia_dot_siwz_1_ilosc_odpadow.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-11 14:21:42 | Data modyfikacji: 2013-04-18 13:57:59.
Informacja o modyfikacji treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy przetargu
nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, na terenie Gminy Gózd
 RGG_110413_modyfikacja_siwz_1_r-k_bankowy.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-11 14:17:13 | Data modyfikacji: 2013-04-18 13:57:39.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Gózd

RGG_040413_ogloszenie.pdf

RGG_040413_specyfikacja.pdf

RGG_040413_zal1_oferta.pdf

RGG_040413_zal2_oswiadczenie.pdf

RGG_040413_zal3_wykaz_sprzetu.pdf

RGG_040413_zal4_wykaz_zakresu_podwykonawstwa.pdf

RGG_040413_zal5_wykaz_wyk_uslug.pdf

RGG_040413_zal6_oswiadczenie.pdf

RGG_040413_zal7_umowa.pdf

RGG_040413_zal8_raport1.pdf

RGG_040413_zal9_raport2.pdf

RGG_040413_zal10_raport3.pdf

RGG_040413_zal11_raport4.pdf

RGG_040413_zal12_karta_przekazania_odpadu.pdf

RGG_040413_zal13.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-04 15:34:33 | Data modyfikacji: 2013-04-18 13:57:04.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn, ul. Bankowa oraz remont dróg gminnych
w miejcowości Grzmucin

BGK_030413_ogloszenie.pdf

BGK_030413_specyfikacja.pdf

BGK_030413_zal1_oferta1.pdf

BGK_030413_zal2.pdf

BGK_030413_zal2b.pdf

BGK_030413_zal2c.pdf

BGK_030413_zal2d.pdf

BGK_030413_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_030413_zal4_oswiadczenie.pdf

BGK_030413_zal5_wykaz_wyk_robot.pdf

BGK_030413_zal6_kadra_pracownicza.pdf

BGK_030413_zal7_oswiadczenie.pdf

BGK_030413_zal8_umowa.pdf

BGK_030413_zal9_zasoby.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-03 16:10:18 | Data modyfikacji: 2013-05-09 14:38:56.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego
w miejscowości Grzmucin, gmina Gózd"
 BGK_27032013_tresc_zapytan.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-03-27 16:01:13 | Data modyfikacji: 2013-04-18 14:01:37.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot.: przetargu nieograniczonego na:
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości
Grzmucin, gmina Gózd

BGK_260313_Tresc_zapytan_i_wyjasnienia_1_do_siwz.pdf

BGK_260313_Tresc_zapytan_i_wyjasnienia_2_do_siwz

BGK_260313_Tresc_zapytan_i_wyjasnienia_3_do_siwz.pdf

BGK_260313_Tresc_zapytan_i_wyjasnienia_4_do_siwz.pdf

BGK_260313_Tresc_zapytan_i_wyjasnienia_5_do_siwz.pdf

BGK_260313_Tresc_zapytan_i_wyjasnienia_6_do_siwz.pdf

BGK_260313_zal2_do_siwz_kosztorys_ofertowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-03-26 12:59:24 | Data modyfikacji: 2013-04-18 14:01:19.
Zapytanie ofertowe Urzędu Gminy w Goździe na
zadanie pn.: Demontaż i utylizacja wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Gózd

UG_140313_zapytanie_ofertowe.pdf

UG_140313_specyfikacja.pdf

UG_140313_zal1_oferta.pdf

UG_140313_zal2_oswiadczenie.pdf

UG_140313_zal3_umowa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-03-14 11:15:55 | Data modyfikacji: 2013-03-22 10:27:53.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka -
Figietów

BGK_130313_ogloszenie.pdf

BGK_130313_specyfikacja.pdf

BGK_130313_zal1_oferta.pdf

BGK_130313_kosztorys_ofertowy.pdf

BGK_130313_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_130313_zal4_oswiadczenie.pdf

BGK_130313_zal5_wykaz_wyk_robot.pdf

BGK_130313_zal6_kadra_pracownicza.pdf

BGK_130313_zal7_oswiadczenie.pdf

BGK_130313_zal8_umowa.pdf

BGK_130313_zal9_zasoby.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-03-13 14:53:08 | Data modyfikacji: 2013-04-05 14:15:45.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa
boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grzmucin,
gmina Gózd

BGK_120313_ogloszenie.pdf

BGK_120313_specyfikacja_2.pdf

BGK_120313_zal1_oferta1.pdf

BGK_120313_zal2_kosztorys_ofertowy.pdf

BGK_120313_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_120313_zal4_oswiadczenie.pdf

BGK_120313_zal5_wykaz_wyk_robot.pdf

BGK_120313_zal6_kadra_pracownicza.pdf

BGK_120313_zal7_oswiadczenie.pdf

BGK_120313_zal8_umowa.pdf

BGK_120313_zal9_zasoby.pdf

BGK_120313_koncepcja_zagospodarowania_terenu.pdf

cd_koncepcja_1.pdf

cd_koncepcja_2.pdf

cd_koncepca_3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-03-12 15:36:03 | Data modyfikacji: 2013-04-03 16:25:20.
Zapytanie ofertowe nr 3/2013 Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Goździe o cenę
dostaw/usług: świadczenie usług cateringowych
 GOPS_040313_zapytanie_ofertowe_nr_3.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-03-04 11:58:28 | Data modyfikacji: 2013-04-18 13:56:36.
Zapytanie ofertowe nr 2/2013 Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Goździe o cenę
dostaw/usług: przeprowadzenie warsztatów
wspierających doradztwo zawodowe dla 11 osób w
wymiarze 30 godzin lekcyjnych (5 spotkań po 6
godzin) dla grupy i konsultacji indywidualnych 2
godziny (1 godzina na początku zajęć i 1
godzina na zakończenie zajęć) dla każdego
uczestnika. Łączna liczba godzin 52.
 GOPS_040313_zapytanie_ofertowe_nr_2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-03-04 11:56:13 | Data modyfikacji: 2013-04-18 13:56:18.
Zapytanie ofertowe nr 1/2013 Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Goździe o cenę
dostaw/usług: przeprowadzenie warsztatów
psychologicznych grupowych dla 11 osób w wymiarze
30 godzin lekcyjnych (5 spotkań po 6 godz.) dla
grupy i konsultacji indywidualnych 4 godziny (2
godziny na początku zajęć i 2 godziny na
zakończenie zajęć) dla każdego uczestnika.
Łączna liczba godzin 74.
 GOPS_040313_zapytanie_ofertowe_nr_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-03-04 11:52:05 | Data modyfikacji: 2013-04-18 13:55:59.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczy postępowania pn.: Zakup
autobusu 36 miejsc w pojeździe dla 21 osób
niepełnosprawnych w tym dla dwóch osób na
wózkach inwalidzkich
 ZEAS_250213_zapytania_i_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-02-25 17:52:25 | Data modyfikacji: 2013-03-08 17:02:14.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup
autobusu 36 miejsc w pojeździe dla 21 osób
niepełnosprawnych w tym dla dwóch osób na
wózkach inwalidzkich

ZEAS_200213_ogloszenie.pdf

ZEAS_200213_specyfikacja.pdf

ZEAS_200213_zal1_formularz_oferty.pdf

ZEAS_200213_zal2_szczegolowy_opis.pdf

ZEAS_200213_zal3_oswiadczenie.pdf

ZEAS_200213_zal4_oswiadczenie.pdf

ZEAS_200213_zal5_oswiadczenie.pdf

ZEAS_200213_zal6.pdf

ZEAS_200213_zal7_wzor_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-02-20 13:59:31 | Data modyfikacji: 2013-03-08 17:01:13.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Dostawa
paliw na potrzeby Urzędu Gminy w Goździe oraz
jednostek OSP na terenie gminy Gózd

BGK_190213_ogloszenie.pdf

BGK_190213_specyfikacja.pdf

BGK_190213_zal1_oferta.pdf

BGK_190213_zal2_oswiadczenie.pdf

BGK_190213_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_190213_zal4_oswiadczenie.pdf

BGK_190213_zal5_wykaz_stacji.pdf

BGK_190213_zal6_umowa.pdf

BGK_190213_zal1_do_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-02-19 15:09:00 | Data modyfikacji: 2013-02-28 12:48:08.
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publiczego w zakresie
kultury fizycznej i sportu w 2013 roku
 UG_100113_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-10 11:02:59 | Data modyfikacji: 2013-03-08 17:01:45.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Odbiór
drobnych odpadów stałych z kontenerów KP 7 o
poj. 7m3, z pojemników o poj. 750 l, 240 l,
odpadów wstępnie segregowanych z pojemników o
poj. 1100 l, z miejsc użyteczności publicznych z
terenu gminy Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu
z gminnych oczyszczalni ścieków w miejscowości
Gózd i Klwatka

RGG_030113_ogloszenie.pdf

RGG_030113_specyfikacja.pdf

RGG_030113_zal1_oferta.pdf

RGG_030113_zal2_oswiadczenie.pdf

RGG_030113_zal3_oswiadczenie.pdf

RGG_030113_zal4_umowa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-03 14:27:38 | Data modyfikacji: 2013-01-15 10:45:30.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Odbiór
drobnych odpadów stałych z kontenerów KP 7 o
poj. 7m3, z pojemników o poj. : 750 l, 240 l,
odpadów wstępnie segregowanych z pojemników o
poj. 1100 l, z miejsc użyteczności publicznych ,
z terenu Gminy Gózd oraz wywóz i utylizacja
osadu z gminnych oczyszczalni ścieków w
miejscowościach: Gózd i Klwatka

RGG_101212_ogloszenie1.pdf

RGG_101212_specyfikacja1.pdf

RGG_101212_zal1_oferta1.pdf

RGG_101212_zal1_oswiadczenie1.pdf

RGG_101212_zal3_oswiadczenie1.pdf

RGG_101212_zal4_wzor_umowy1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-12-10 13:24:03 | Data modyfikacji: 2013-01-14 13:56:37.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot.: przetargu nieograniczonego na
dostawę samochodu lekkiego pożarniczego nowego
dla OSP Grzmucin
 UG_041212_zapytania_i_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-12-04 12:03:47 | Data modyfikacji: 2012-12-10 09:43:29.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Dostawa
fabrycznie nowego samochodu lekkiego pożarniczego
nowego dla OSP Grzmucin
W dniu 04.12.2012 r. opublikowano treść zapytań i wyjaśnienia dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Patrz wyżej.

UG_291112_ogloszenie.pdf

UG_291112_specyfikacja.pdf

UG_291112_formularz_oferty.pdf

UG_291112_zal1_oswiadczenie.pdf

UG_291112_zal2_oswiadczenie.pdf

UG_291112_oswiadczenie.pdf

UG_291112_wykaz_dostaw.pdf

UG_291112_wzor_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-11-29 13:33:41 | Data modyfikacji: 2012-12-10 09:43:07.
Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goździe o cenę usługi:
Przeprowadzenie warsztatów "Zasady sovoir-vivru"

GOPS_201112_zapytanie_ofertowe.pdf

GOPS_201112_oferta.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-11-20 13:44:42 | Data modyfikacji: 2012-12-06 14:42:37.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na.:
Dostawa wyposażenia w ramach zadania pod nazwą:
"NOWOCZESNA WIEŚ - budowa świetlicy wiejskiej
wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i
budową wielofunkcyjnego boiska w miejscowości
Wojsławice, gmina Gózd

BGK_151112_ogloszenie.pdf

BGK_151112_specyfikacja.pdf

BGK_151112_zal1_oferta.pdf

BGK_151112_zal2_formularz_cenowy.pdf

BGK_151112_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_151112_zal4_oswiadczenie.pdf

BGK_151112_zal5_oswiadczenie.pdf

BGK_151112_zal6_umowa_o_dostawe.pdf

BGK_151112_zal7_zasoby.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-11-15 15:56:12 | Data modyfikacji: 2012-11-28 17:49:15.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Dostawa
paliw do pojazdów Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół w Goździe

ZEAS_250912_ogloszenie.pdf

ZEAS_250912_specyfikacja.pdf

ZEAS_250912_zal1_formularz_oferty.pdf

ZEAS_250912_zal2_oswiadczenie.pdf

ZEAS_250912_zal3_oswiadczenie.pdf

ZEAS_250912_zal4_oswiadczenie.pdf

ZEAS_250912_zal5_wykaz_stacji_paliw.pdf

ZEAS_250912_zal6_umowa.pdf

ZEAS_250912_wykaz_samochodow.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:55:04 | Data modyfikacji: 2012-10-05 12:34:07.
Informacja o modyfikacji treści Specyfikacji
Istotnych Warunków zamówienia dot.:
postępowania na dostawę i montaż pomocy
dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do
realizacji programów nauczania z wykorzystaniem
technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach
Rządowego Programu rozwijania kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania
technologii informacyjno-komunikacyjnych –
„Cyfrowa szkoła” dla Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce

ZEAS_240912_informacja.pdf

ZEAS_240912_szczegolowy_opis_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-09-24 12:44:06 | Data modyfikacji: 2012-10-09 12:46:03.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Dostawa
i montaż pomocy dydaktycznych i innego sprzętu
niezbędnego do realizacji programów nauczania z
wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego
Programu rozwijania kompetencji uczniów i
nauczycieli w zakresie stosowania technologii
informacyjno - komunikacyjnych – „Cyfrowa
szkoła ” dla Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Henryka Sienkiewicza w Klwatce”.
W dniu 24.09.2012 r. opublikowano informację o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia. Patrz wyżej.

ZEAS_200912_ogloszenie.pdf

ZEAS_200912_specyfikacja.pdf

ZEAS_200912_zal1_szczegolowy_opis.pdf

ZEAS_200912_zal2_formularz_oferty.pdf

ZEAS_200912_zal3_charakterystyka_sprzetu.pdf

ZEAS_200912_zal4_oswiadczenie.pdf

ZEAS_200912_zal5_oswiadczenie.pdf

ZEAS_200912_zal6_oswiadczenie.pdf

ZEAS_200912_zal7_umowa.pdf

ZEAS_200912_protokol_odbioru.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-09-20 14:43:10 | Data modyfikacji: 2012-10-09 12:45:32.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Dostawa
oleju opałowego w łącznej ilości 160 000
litrów na sezon grzewczy 2012/2013

ZEAS_170912_ogloszenie_olej.pdf

ZEAS_170912_specyfikacja_olej.pdf

ZEAS_170912_zal1_formularz_oferty_olej.pdf

ZEAS_170912_zal2_oswiadczenie_olej.pdf

ZEAS_170912_zal3_oswiadczenie_olej.pdf

ZEAS_170912_zal4_oswiadczenie_olej.pdf

ZEAS_170912_zal5_wzor_umowy.pdf

ZEAS_170912_harmonogram.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-09-17 14:38:00 | Data modyfikacji: 2012-09-28 10:11:58.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Dostawa
mięsa i wędlin dla potrzeb stołówki szkolnej
przy Zespole Szkół w Goździe i Zespole Szkół
w Kuczkach Kolonii

ZEAS_170912_ogloszenie_1.pdf

ZEAS_170912_specyfikacja.pdf

ZEAS_170912_zal1_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

ZEAS_170912_zal2_formularz_oferty.pdf

ZEAS_170912_zal3_oswiadczenie.pdf

ZEAS_170912_zal4_oswiadczenie.pdf

ZEAS_170912_zal5_oswiadczenie.pdf

ZEAS_170912_zal6_umowa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-09-17 14:01:33 | Data modyfikacji: 2012-09-28 10:11:35.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Remont
drogi gminnej nr 350101W Budy Niemianowskie -
Lipiny

BGK_300712_ogloszenie.pdf

BGK_300712_specyfikacja.pdf

BGK_300712_zal1_oferta.pdf

BGK_300712_zal2_kosztorys_ofertowy.pdf

BGK_300712_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_300712_zal4_oswiadczenie.pdf

BGK_300712_zal5_wykaz_wyk_robot.pdf

BGK_300712_zal6_kadra_pracownicza.pdf

BGK_300712_zal6a_oswiadczenie.pdf

BGK_300712_zal7_umowa.pdf

BGK_300712_zal8_zasoby.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-30 13:28:12 | Data modyfikacji: 2012-08-16 11:16:44.
Informacja o mdyfikacji Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dot.: przetargu
nieograniczonego na: Budowa świetlicy wiejskiej
wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i
budową wielofunkcyjnego boiska w miejscowości
Wojsławice, gmina Gózd

BGK_270712_informacja_modyfikacja_SIWZ.pdf

BGK_270712_zal2B_kosztorys_ofertowy_modyfikacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-27 11:30:26 | Data modyfikacji: 2012-10-09 12:49:31.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia do zadania " Utworzenie placów zabaw
w ramach rządowego programu " Radosna Szkoła"
przy PSP im. H. Sienkiewicza w Klwatce, PSP im.
Jana Pawła II w Kuczkach Kolonii i PSP im. T.
Kościuszki w Kłonówku"
 ZEAS_250712_zapytania_i_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-25 10:27:10 | Data modyfikacji: 2012-08-06 11:18:47.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:
Utworzenie placów zabaw w ramach rządowego
programu "Radosna Szkoła" przy PSP im. H.
Sienkiewicza w Klwatce, PSP im. Jana Pawła II w
Kuczkach Kolonii i PSP im. T. Kościuszki w
Kłonówku

ZEAS_170712_ogloszenie.pdf

ZEAS_170712_specyfikacja.pdf

ZEAS_170712_zal1_formularz_oferty.pdf

ZEAS_170712_zal2_oswiadczenie.pdf

ZEAS_170712_zal3_oswiadczenie.pdf

ZEAS_170712_zal4_oswiadczenie.pdf

ZEAS_170712_zal5_wzor_umowy.pdf

ZEAS_170712_zal6_program_funkcjonalno_uzytkowy.pdf

ZEAS_170712_zal7_harmonogram_rzecz_finans.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-17 13:28:43 | Data modyfikacji: 2012-08-06 11:18:18.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
publicznym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z
wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i budową
wielofunkcyjnego boiska w miejscowości
Wojsławice, gmina Gózd
 BGK_170712_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-17 11:17:37 | Data modyfikacji: 2012-10-09 12:49:08.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Budowa
świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem,
zagospodarowaniem terenu i budową
wielofunkcyjnego boiska w miejscowości
Wojsławice, gmina Gózd

W dniu 17.07.2012 r. opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Patrz wyżej.


W dniu 27.07.2012 r. opublikowano informację o modyfikacji SIWZ. Patrz wyżej.

BGK_160712_ogloszenie.pdf

BGK_160712_SIWZ.pdf

BGK_160712_zal1_oferta.pdf

BGK_160712_zal2A_kosztorys_ofertowy.pdf

BGK_160712_zal2B_kosztorys_ofertowy.pdf

BGK_270712_zal2B_do SIWZ_kosztorys_ofertowy_modyfikacja.pdf

BGK_160712_zal2C_kosztorys_ofertowy.pdf

BGK_160712_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_160712_zal4_oswiadczenie.pdf

BGK_160712_zal5_wykaz_wyk_robot.pdf

BGK_160712_zal6_kadra_pracownicza.pdf

BGK_160712_zal7_oswiadczenie.pdf

BGK_160712_zal8_oswiadczenie.pdf

BGK_160712_zal9_umowa.pdf

BGK_160712_zal10_zasoby.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-16 16:13:48 | Data modyfikacji: 2012-10-09 12:48:46.
Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goździe o cenę dostaw/usług:
przeprowadzenie kursów zawodowych dla 14
uczestników Projektu systemowego pn.:
"Reintegracja społeczna i zawodowa "Szansa""
 GOPS_120712_zapytanie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-12 14:03:58 | Data modyfikacji: 2012-07-27 11:44:21.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot.: przetargu nieograniczonego na:
"Dostawa energii elektrycznej na potrzeby
oświetlenia ulicznego, budynków i innych
obiektów zarządzanych przez Zamawiającego"
 BGK_190612_zapytania_i_wyjasnienia_2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-19 15:07:19 | Data modyfikacji: 2012-07-03 12:11:04.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot.: przetargu nieograniczonego na:
"Dostawa energii elektrycznej na potrzeby
oświetlenia ulicznego, budynków i innych
obiektów zarządzanych przez Zamawiającego"

BGK_190612_zapytania_i_wyjasnienia_1.pdf

BGK_190612_zal1_oferta.pdf

BGK_190612_zal2_szczegolowy_opis.pdf

BGK_190612_zal7_umowa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-19 14:58:53 | Data modyfikacji: 2012-07-03 12:10:40.
Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goździe o cenę dostaw/usług:
przeprowadzenie szkolenia w zakresie podstaw
obsługi komputera
 GOPS_190612_zapytanie_ofertowe.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-19 09:56:17 | Data modyfikacji: 2012-07-03 12:12:31.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Dostawa
energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia
ulicznego, budynków i innych obiektów
zarządzanych przez Zamawiającego

BGK_140612_ogloszenie.pdf

BGK_140612_specyfikacja.pdf

BGK_140612_zal1_oferta.pdf

BGK_140612_zal2_szczegolowy_opis.pdf

BGK_140612_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_140612_zal4_oswiadczenie.pdf

BGK_140612_zal6_wykaz_wyk_dostaw.pdf

BGK_140612_zal7_umowa.pdf

BGK_140612_zal8_zasoby.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-14 15:51:50 | Data modyfikacji: 2012-07-03 12:10:09.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Grzmucin

BGK_110612_ogloszenie1.pdf

BGK_110612_siwz.pdf

BGK_110612_oferta.pdf

BGK_110612_zal2_przedmiar_robot.pdf

BGK_110612_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_110612_zal4_oswiadczenie.pdf

BGK_110612_zal5_wykaz_wyk_robot.pdf

BGK_110612_zal6_kadra_pracownicza.pdf

BGK_110612_zal6A_oswiadczenie.pdf

BGK_110612_zal7_umowa.pdf

BGK_110612_zal8_zobowiazanie_zasoby.pdf

BGK_110612_zal9_oswiadczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-11 13:18:28 | Data modyfikacji: 2012-07-03 12:11:35.
Wójta Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
kultury fizycznej i sportu w 2012 roku
 UG_310512_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-31 17:07:55 | Data modyfikacji: 2012-07-27 11:44:59.
Drugie Zapytanie Ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goździe dot. zorganizowania
3-dniowego wyjazdu edukacyjno-integracyjnego z
warsztatami - "Trening kompetencji i
umiejętności społecznych" - ze względu na nie
dokonanie wyboru oferty w pierwszym terminie
 GOPS_310512_zapytanie_ofertowe.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-31 17:04:01 | Data modyfikacji: 2012-06-19 09:58:41.
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Drożanki,
gmina Gózd, powiat radomski, składającej się z
działki oznaczonej nr 113/1 o powierzchni 4333m2
 RGG_240512_ogloszenie2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 14:18:47 | Data modyfikacji: 2012-06-26 15:36:37.
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej, obciążonej nakładami poniesionymi
na budynek, położonej w miejscowości Drożanki,
gmina Gózd, powiat radomski, składającej się z
działki oznaczonej nr 113/3 o powierzchni 3161m2
 RGG_240512_ogloszenie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 14:15:11 | Data modyfikacji: 2012-06-26 15:36:06.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot.: przetargu nieograniczonego na:
„Poprawa warunków życia na obszarach
wiejskich poprzez budowę sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami i pompowniami w
miejscowościach: Kiedrzyn i Małęczyn na terenie
gminy Gózd”
 BGK_230512_tresc_zapytan_i_wyjasnienia_2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-23 13:45:44 | Data modyfikacji: 2012-06-18 16:09:03.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot.: przetargu nieograniczonego na;
"Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich
poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z
przyłączami i pompowniami w miejscowościach:
Kiedrzyn i Małęczyn na terenie gminy Gózd"
 BGK_230512_tresc_zapytan_i_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-23 10:38:01 | Data modyfikacji: 2012-06-18 16:08:39.
Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goździe o cenę usługi:
przeprowadzenie porad wizażysty i fryzjera
(zajęcia teoretyczne i praktyczne)
 GOPS_170512_zapytanie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-17 15:28:29 | Data modyfikacji: 2012-06-19 09:58:22.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:
Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Goździe

GOZ_110512_ogloszenie.pdf

GOZ_110512_specyfikacja.pdf

GOZ_110512_zal1_formularz_oferty.pdf

GOZ_110512_zal2_oswiadczenie.pdf

GOZ_110512_zal3_oswiadczenie.pdf

GOZ_110512_zal4_oswiadczenie.pdf

GOZ_110512_zal5_projekt_umowy.pdf

GOZ_110512_zal6_przedmiar_robot.pdf

GOZ_110512_zal7_spec_tech_wyk_i_odbioru.pdf

GOZ_110512_zal8_stolarka_okienna.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-11 14:28:15 | Data modyfikacji: 2012-06-13 14:55:10.
Treść zapytań i wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. postępowania: Budowa sali
gimnastycznej przy PSP w Kuczkach Kolonii
 ZEAS_110512_zapytania_i_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-11 11:36:13 | Data modyfikacji: 2012-05-18 11:51:25.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Poprawa
warunków życia na obszarach wiejskich poprzez
budowę sieci kanalizacji sanitarnej z
przyłączami i pompowniami w miejscowościach:
Kiedrzyn i Małęczyn na terenie gminy Gózd

BGK_090512_ogloszenie.pdf

BGK_090512_SIWZ.pdf

BGK_090512_zal1_oferta.pdf

BGK_090512_zal2_kosztorys_ofertowy.pdf

BGK_090512_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_090512_zal4_oswiadczenie.pdf

BGK_090512_zal5_wykaz_wyk_robot.pdf

BGK_090512_zal6_kadra_pracownicza.pdf

BGK_090512_zal6a_oswiadczenie.pdf

BGK_090512_zal7_umowa.pdf

BGK_090512_zal8_zasoby.pdf

BGK_090512_spec_tech_wyk_i_odbioru.pdf

Projekt Budowlano-Wykonawczy cz1

Projekt Budowlano-Wykonawczy cz.2

Projekt Budowlano-Wykonawczy cz.3

Projekt Budowlano-Wykonawczy cz.4

BGK_090512_dok_geotechniczna.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-09 15:02:22 | Data modyfikacji: 2012-06-18 16:08:05.
Treść zapytań i wyjaśnienia dotyczące
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot.
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na: Doposażenie bazy dydaktycznej oraz dostawa
sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć
dodatkowych w ramach projektu pn. "Realizujemy
wymagania i stawiamy na nowoczesne metody
nauczania i wychowania uczniów klas I-III w
szkołach z terenu gminy Gózd"
 ZEAS_090512_zapytania_i_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-09 13:55:58 | Data modyfikacji: 2012-05-18 11:50:45.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
inwestycyjnym: Budowa sali gimnastycznej przy PSP
w Kuczkach Kolonii

ZEAS_090512_ogloszenie.pdf

ZEAS_090512_specyfikacja.pdf

ZEAS_090512_zal1_formularz_oferty.pdf

ZEAS_090512_zal2_oswiadczenie.pdf

ZEAS_090512_zal3_oswiadczenie.pdf

ZEAS_090512_zal4_oswiadczenie.pdf

ZEAS_090512_zal5_wykaz_osob.pdf

ZEAS_090512_zal6_oswiadczenie.pdf

ZEAS_090512_zal7_wzor_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-09 11:43:25 | Data modyfikacji: 2012-05-22 14:03:07.
Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goździe dot. zorganizowania
3-dniowego wyjazdu edukacyjno-integracyjnego z
warsztatami - "Trening kompetencji i
umiejętności społecznych" (zajęcia teoretyczne
i praktyczne) do miejscowości Kraków - Zakopane
i okolice dla 14 uczestników projektu pn.
"Reintegracja społeczna i zawodowa "Szansa" i 3
pracowników socjalnych relizujących projekt w
dniach 26-28 maja 2012 r.
 GOPS_080512_zapytanie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-08 15:34:10 | Data modyfikacji: 2012-05-31 17:01:09.
Treść zapytań i wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot.: postępowania: Budowa sali
gimnastycznej przy PSP w Kuczkach Kolonii
 ZEAS_070512_zapytania_i_odpowiedzi.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-07 11:22:18 | Data modyfikacji: 2012-05-18 11:50:18.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn: Doposażenie
bazy dydaktycznej oraz dostawa sprzętu
niezbędnego do prowadzenia zajęć dodatkowych w
ramach projektu pn: "Realizujemy wymagania i
stawiamy na nowoczesne metody nauczania i
wychowania uczniów klas I-III w szkołach z
terenu gminy Gózd"
 ZEAS_300412_ogloszenie_zmiana.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-30 15:42:58 | Data modyfikacji: 2012-05-18 11:49:55.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: Budowa
sali gimnastycznej przy PSP w Kuczkach Kolonii

ZEAS_270412_ogloszenie.pdf

ZEAS_270412_specyfikacja.pdf

ZEAS_270412_zal1_do_siwz_formularz_ofert.pdf,

ZEAS_270412_zal2_do_siwz_oswiadczenie.pdf

ZEAS_270412_zal3_do_siwz_oswiadczenie.pdf

ZEAS_270412_zal4_do_siwz_oswiadczenie.pdf

ZEAS_270412_zal5_do_siwz_wykaz_robot.pdf

ZEAS_270412_zal6_do_siwz_wykaz_osob.pdf

ZEAS_270412_zal7_do_siwz_oswiadczenie.pdf

ZEAS_270412_zal8_do_siwz_wzor_umowy.pdf

ZEAS_270412_zal9_do_siwz_harmonogram_rzecz_termin_finans.pdf

ZEAS_270412_zal10_do_siwz_dane_wyjsciowe_do_kosztorys.pdf

ZEAS_270412_zal11_Specyfikacja_Techniczna_wykonania_i_odbioru_robot.pdf

ZEAS_270412_zal12_do_siwz_przedmiar_HS_budowlana_lacznik.pdf

ZEAS_270412_zal12_do_siwz_przedmiar_elektryka.pdf

ZEAS_270412_zal12_do_siwz_przedmiar_HS_instalacje_sanitarne.pdf

ZEAS_270412_podstawowe_wyposazenie_sali_gimnast.pdf

ZEAS_270412_zal13_Dok_projekt_Adaptacja_kotlownia.pdf

ZEAS_270412_zal13_Dok_projekt_Adaptacja_kotlownia_2.pdf

ZEAS_270412_zal13_Dok_projekt_Bioz_hala.pdf

ZEAS_270412_zal13_Dok_projekt_Opis_adaptacja.pdf

ZEAS_270412_zal13_Dok_projekt_PZT_Kuczki_2.pdf

ZEAS_270412_zal13_Dok_projekt_Charakterystyka_energ_18x40.pdf

ZEAS_270412_zal13_Dok_projekt_Lacznik_rzut.pdf

ZEAS_270412-zal13_Dok_projekt_Polac_lacznik.pdf

ZEAS_270412_zal13_Dok_projekt_Przekroj_lacznik.pdf

architektura_A01.pdf

architektura_A02.pdf

architektura_A03.pdf

architektura_A04.pdf

architektura_A05.pdf

architektura_A06.pdf

architektura_A07.pdf

architektura_A08.pdf

architektura_A09.pdf

architektura_A10.pdf

architektura_A11.pdf

architektura_A12.pdf

architektura_A13.pdf

architektura_A14.pdf

Architektura_opis.pdf

architektura_AW-503.pdf

architektura_AW-504.pdf

architektura_AW-505.pdf

architektura_A18x40strTyt.pdf

H18x40pionDach_ppoz_przekroj11.pdf

H18x40pionDach_ppoz_przekrojBB.pdf

H18x40pionDach_ppoz_rzut+3.12.pdf

H18x40pionDach_ppoz_rzut+5.57.pdf

H18x40pionDach_ppoz_rzutParteru.pdf

Ochrona_ppoz_opis.pdf

Elektryka_opis.pdf

M18x40_E01_A.pdf

M18x40_E01_B.pdf

M18x40_E02.pdf

M18x40_E11.pdf

M18x40_E12.pdf

M18x40_E13.pdf

M18x40_E14.pdf

M18x40_E15.pdf

M18x40_E16.pdf

M18x40_E17.pdf

instalacje_sanitarne_MO-01.pdf

MO-02.pdf

MO_03.pdf

MW-01.pdf

MW-02.pdf

MW-03.pdf

MW-04.pdf

MX-01.pdf

MX-02.pdf

MX-03.pdf

MX-04.pdf

MX-05.pdf

SWK-01.pdf

SWK-02.pdf

SWK-03.pdf

SWK-04.pdf

SX-01.pdf

SX-02.pdf

wod_kan_gaz_co_went_opis.pdf

konstrukcja_K-01.pdf

K-02.pdf

K-03.pdf

K-04.pdf

K-05.pdf

K-06.pdf

K-07.pdf

K-08.pdf

K-09.pdf

K-10.pdf

K-11.pdf

K-12.pdf

K-13.pdf

K-14.pdf

K_15.pdf

K-16.pdf

K-17.pdf

K-18.pdf

K-19.pdf

konstrukcja_opis.pdf

konstrokcja_obliczenia_statyczne.pdf

konstrukcja_zestawienie_materialow.pdf

Sala_gimnastyczna_PZT_Kuczki_2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-27 13:26:22 | Data modyfikacji: 2012-05-18 11:49:33.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:
Doposażenie bazy dydaktycznej oraz dostawa
sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć
dodatkowych w ramach projektu pn. "Realizujemy
wymagania i stawiamy na nowoczesne metody
nauczania i wychowania uczniów klas I - III w
szkołach z terenu gminy Gózd'

ZEAS_250412_ogloszenie.pdf

ZEAS_250412_specyfikacja.pdf

ZEAS_250412_siwz_zal1_szczegolowy_opis.pdf

ZEAS_250412_siwz_zal1_szczegolowy_opis_cd.pdf

ZEAS_250412_zal2_formularz_oferty.pdf

ZEAS_250412_zal3_wykaz_pomocy_dydaktycznych.pdf

ZEAS_250412_zal3_wykaz_pomocy_dydaktycznych_cd.pdf

ZEAS_250412_zal4_oswiadczenie.pdf

ZEAS_250412_zal5_oswiadczenie.pdf

ZEAS_250412_zal6_oswiadczenie.pdf

ZEAS_250412_zal7_wzor_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-25 15:33:42 | Data modyfikacji: 2012-05-18 11:49:11.
Zapytanie ofertowe nr 1/2012 Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Goździe o cenę usługi:
przeprowadzenie warsztatów psychologicznych
grupowych dla 14 osób w wymiarze 30 godzin
lekcyjnych ( 5 spotkań po 6 godzin) dla grupy i
konsultacji indywidualnych 4 godziny dla każdego
uczestnika. Łączna liczba godzin 86
 GOPS_170412_zapytanie_nr_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-17 15:12:52 | Data modyfikacji: 2012-05-31 16:52:17.
Zapytanie ofertowe nr 2/2012 Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Goździe o cenę usługi:
przeprowadzenie warsztatów wspierających
doradztwo zawodowe dla 14 osób w wymiarze 30
godz. lekcyjnych ( 5 spotkań po 6 godzin) dla
grupy i konsultacji indywidualnych 2 godz. dla
każdego uczestnika. Łączna liczba godz. 58
 GOPS_170412_zapytanie_nr_2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-17 15:08:39 | Data modyfikacji: 2012-05-31 16:51:43.
Zapytanie ofertowe nr 3/2012 Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Goździe o cenę świadczenia
usług cateringowych
 GOPS_170412_zapytanie_nr_3.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-17 15:04:58 | Data modyfikacji: 2012-05-31 16:51:03.
Wójt Gminy Gózd ogłasza pisemny przetarg
ofertowy na sprzedaż składnika rzeczowego
majątku ruchomego: kontenery na odpady komunalne
K7, stalowe, o poj. 7 m3 - 17 szt, rok prod. 1989

RGG_190312_ogloszenie.pdf

RGG_190312_oferta_zakupu.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-03-19 13:23:42 | Data modyfikacji: 2012-04-04 13:11:23.
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż
składnika rzeczowego majątku ruchomego: pojazd
marki Jelcz, ciężarowy specjalny, nr
rejestracyjny RDR 5710, rok produkcji 1984
 UG_290212_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-29 10:38:08 | Data modyfikacji: 2012-03-15 12:02:16.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Drożanki, gm. Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie, składającej się z
działki oznaczonej nr 113/1 o powierzchni 4333 m2
 RGG_130212_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-13 16:05:26 | Data modyfikacji: 2012-03-13 08:23:09.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot.: przetargu nieograniczonego na:
"Kształtowanie centrum wsi poprzez
zagospodarowanie terenu na SKWER RODZINNY w
miejscowości Gózd, gmina Gózd"

BGK_100212_zapytanie1.pdf

BGK_100212_zapytanie2.pdf

BGK_100212_zapytanie3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-10 14:25:48 | Data modyfikacji: 2012-02-28 11:43:00.
Wójt Gminy Gózd ogłasza pisemny przetarg
ofertowy na sprzedaż składnika rzeczowego
majątku ruchomego: pojazd marki Jelcz 004,
ciężarowy specjalny, nr rejestracyjny RDR 5710,
rok prod. 1984

UG_070212_ogloszenie.pdf

UG_070212_oferta.pdf

UG_070212_oswiadczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-07 09:09:06 | Data modyfikacji: 2012-03-06 15:41:46.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka

BGK_010212_ogloszenie.pdf

BGK_010212_specyfikacja.pdf

BGK_010212_zal1_oferta.pdf

BGK_010212_zal2_przedmiar_robot.pdf

BGK_010212_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_010212_zal4_oswiadczenie.pdf

BGK_010212_zal5_wykaz_wyk_robot.pdf

BGK_010212_zal6_kadra_pracownicza.pdf

BGK_010212_zal6a_oswiadczenie.pdf

BGK_010212_zal7_umowa.pdf

BGK_010212_zal8_zasoby.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-01 16:34:39 | Data modyfikacji: 2012-02-28 11:43:26.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:
Kształtowanie centrum wsi poprzez
zagospodarowanie terenu na SKWER RODZINNY w
miejsowości Gózd, gmina Gózd.

BGK_300112_ogloszenie.pdf

BGK_300112_specyfikacja.pdf

BGK_300112_zal1_oferta.pdf

BGK_300112_zal_2_A_kosztorys_ofertowy.pdf

BGK_300112_zal2B_kosztorys_ofertowy.pdf

BGK_300112_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_300112_zal4_oswiadczenie.pdf

BGK_300112_zal5_oswiadczenie.pdf

BGK_300112_zal6_oswiadczenie.pdf

BGK_300112_zal7_umowa.pdf

BGK_300112_zal8_zasoby.pdf

BGK_300112_koncepcja_zagosp_terenu.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-30 11:57:14 | Data modyfikacji: 2012-02-28 11:42:31.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż nieruchomości zabudowanej, obciążonej
nakładami poniesionymi na budynek, położonej w
miejscowości Drożanki, gmina Gózd, powiat
radomski, województwo mazowieckie, składającej
się z działki oznaczonej nr 113/3 o powierzchni
3161 m2.
 RGG_051211_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-05 13:37:02 | Data modyfikacji: 2012-01-05 11:56:10.
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego
położonego w budynku Ośrodka Zdrowia w
Goździe, przy ul. Lekarskiej 4 m 2.
 RGG_281111_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-11-28 13:22:19 | Data modyfikacji: 2011-12-29 12:10:10.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Zakup używanego średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w
Klwatce, gmina Gózd"
 UG_131011_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-10-13 15:21:23 | Data modyfikacji: 2011-11-28 13:24:12.
Informacja o zmianie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o
zamówieniu dot.: przetargu nieograniczonego na
"Zakup używanego średniego samochodu
ratowniczo-gaśnieczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Klwatce".

UG_071011_informacja_zmiana_siwz.pdf

UG_071011_specyfikacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-10-07 11:34:57 | Data modyfikacji: 2011-10-13 15:18:35.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup
używanego średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Klwatce.
W dniu 07.10.2011r. opublikowano informację o zmianie treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. Patrz wyżej.

UG_051011_ogloszenie.pdf

UG_051011_specyfikacja.pdf

UG_051011_zal1_formularz_ofertowy.pdf

UG_051011_zal2_oswiadczenie.pdf

UG_051011_zal3_oswiadczenie.pdf

UG_051011_zal4_wzor_umowy.pdf

UG_051011_zal5_oswiadczenie.pdf

UG_051011_zal6_oswiadczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-10-05 15:31:00 | Data modyfikacji: 2011-10-13 15:18:06.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w
budynku Ośrodka Zdrowia w Goździe, przy ul.
Lekarskiej 4 m 2.
 RGG_210911_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-21 13:48:17 | Data modyfikacji: 2011-11-28 13:24:45.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Zakup
używanego średniego samochodu ratowniczo -
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Klwatce.

UG_160911_ogloszenie.pdf

UG_160911_specyfikacja.pdf

UG_160911_zal1_formularz_ofertowy.pdf

UG_160911_zal2_oswiadczenie.pdf

UG_160911_zal3_oswiadczenie.pdf

UG_160911_zal4_wzor_umowy.pdf

UG_160911_zal5_oswiadczenie.pdf

UG_160911_zal6_oswiadczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-16 13:22:16 | Data modyfikacji: 2011-10-05 14:50:45.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot.: przetargu nieograniczonego na:
„Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
na budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę
oczyszczalni ścieków: ZADANIE I – Dokumentacja
projektowo-wykonawcza na budowę kanalizacji
sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Goździe
dla miejscowości: Drożanki, Podgóra, Lipiny –
II etap. ZADANIE II – Dokumentacja
projektowa-wykonawcza na rozbudowę istniejącej
oczyszczalni ścieków w m. Gózd do wielkości
umożliwiającej przyjęcie dodatkowych ilości
ścieków rozbudowywanej gminnej sieci
kanalizacyjnej”.
 BGK_070911_tresc_zapytan_i_wyjasnienia_II.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-07 15:45:22 | Data modyfikacji: 2011-10-03 14:28:59.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot.: przetargu nieograniczonego na:
„Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
na budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę
oczyszczalni ścieków: ZADANIE I – Dokumentacja
projektowo-wykonawcza na budowę kanalizacji
sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Goździe
dla miejscowości: Drożanki, Podgóra, Lipiny –
II etap. ZADANIE II – Dokumentacja
projektowa-wykonawcza na rozbudowę istniejącej
oczyszczalni ścieków w m. Gózd do wielkości
umożliwiającej przyjęcie dodatkowych ilości
ścieków rozbudowywanej gminnej sieci
kanalizacyjnej”.

BGK_070911_tresc_zapytan_i_wyjasnienia.pdf

BGK_07091_koncepcja_Gozd1.pdf

BGK_070911_rys.1_schemat_technologiczny.pdf

BGK_070911_rys.2_plan_sytuacyjny_kolor.pdf

BGK_070911_strona_tytulowa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-07 15:36:27 | Data modyfikacji: 2011-10-03 14:28:32.
Informacja o zmianie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o
zamówieniu Dotyczy: przetargu nieograniczonego na
„Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
na budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę
oczyszczalni ścieków: ZADANIE I – Dokumentacja
projektowo-wykonawcza na budowę kanalizacji
sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Goździe
dla miejscowości: Drożanki, Podgóra, Lipiny –
II etap. ZADANIE II – Dokumentacja
projektowa-wykonawcza na rozbudowę istniejącej
oczyszczalni ścieków w m. Gózd do wielkości
umożliwiającej przyjęcie dodatkowych ilości
ścieków rozbudowywanej gminnej sieci
kanalizacyjnej”.

BGK_050911_informacja.pdf

BGK_050911_specyfikacja.pdf

BGK_050911_projekt_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-05 16:13:58 | Data modyfikacji: 2011-10-03 14:28:02.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Klwatka, gmina Gózd, powiat
radomski, województwo mazowieckie, składającej
się z działki oznaczonej nr 704/1 o powierzchni
8500 m2.

RGG_050911_przetarg_nieruchomosc.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-05 13:54:26 | Data modyfikacji: 2011-10-06 13:30:28.
Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goździe pn.:Zorganizowanie
3-dniowego wyjazdu edukacyjno-integracyjnego z
warsztatami-Trening kompetencji i umiejętności
społecznych (zajęcia teoretyczne i praktyczne)
do miejscowości Kraków-Zakopane i okolice dla 14
uczestniczek projektu i 3 pracowników socjalnych
realizujących projekt w miesiącu październiku
2011r. (sobota, niedziela, poniedziałek)".
 GOPS_020911_zapytanie_ofertowe.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-02 11:53:52 | Data modyfikacji: 2012-04-17 15:01:52.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
pn.:"Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
na budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę
oczyszczalni ścieków: Zadanie I - Dokumentacja
projektowo-wykonawcza na budowę kanalizacji
sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Goździe
dla miejscowości: Drożanki, Podgóra, Lipiny -
II etap. Zadanie II - Dokumentacja
projektowo-wykonawcza na rozbudowę istniejącej
oczyszczalni ścieków w m. Gózd do wielkości
umożliwiającej przyjęcie dodatkowych ilości
ścieków z rozbudowywanej gminnej sieci
kanalizacyjnej".

BGK_010911_ogloszenie.pdf

BGK_010911_siwz1.pdf

BGK_010911_oferta_zal1.pdf

BGK_010911_oswiadczenie_zal2.pdf

BGK_010911_oswiadczenie_zal3.pdf

BGK_010911_wykaz_uslug_zal4.pdf

BGK_010911_kadra_pracownicza_zal5.pdf

BGK_010911_umowa_zal6.pdf

BGK_010911_zasoby_zal7.pdf

BGK_010911_oswiadczenie_zal8.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-01 08:29:02 | Data modyfikacji: 2011-10-03 14:26:45.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:
Przebudowa drogi gminnej w m. Małęczyn, ul.
Ziembickiego

BGK_260711_ogloszenie.pdf

BGK_260711_specyfikacja.pdf

BGK_260711_zal1_oferta.pdf

BGK_260711_zal2_kosztorys_ofertowy.pdf

BGK_260711_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_260711_zal4_oswiadczenie.pdf

BGK_260711_zal5_wykaz_wyk_robot.pdf

BGK_260711_zal6_kadra_pracownicza.pdf

BGK_260711_zal6a_oswiadczenie.pdf

BGK_260711_zal7_umowa.pdf

BGK_260711_zal8_zasoby.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-26 13:54:48 | Data modyfikacji: 2011-09-08 14:59:11.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. postępowania na "Utworzenie
placów zabaw w ramach rządowego programu
"Radosna Szkoła" przy PSP w Podgórze, PSP w
Goździe i Zespole Szkół Ogólnokształcących w
Małęczynie"
 ZEAS_260711_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-26 12:23:19 | Data modyfikacji: 2011-08-16 13:19:24.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:
"Utworzenie placów zabaw w ramach rządowego
programu "Radosna Szkoła" przy PSP w Podgórze,
PSP w Goździe i Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Małęczynie".

ZEAS_200711_ogloszenie.pdf

ZEAS_200711_specyfikacja.pdf

ZEAS_200711_zal1_formularz_oferty.pdf

ZEAS_200711_zal2_oswiadczenie.pdf

ZEAS_200711_zal3_oswiadczenie.pdf

ZEAS_200711_zal4_oswiadczenie.pdf

ZEAS_200711_zal5_wzor_umowy.pdf

ZEAS_200711_zal6_program_funkcjonalno_uzytkowy.pdf

ZEAS_200711_zal7_koncepcja_placow_zabaw.pdf

ZEAS_200711_zal8_harmonogram_rzecz_finansowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-20 12:10:26 | Data modyfikacji: 2011-08-16 13:18:56.
Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goździe dotyczące przeprowadzenia
szkoleń zawodowych/kursów dla 14 uczestniczek
Projektu "Reintegracja społeczna i zawodowa
"Szansa"".
 GOPS_070711_zapytanie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-07 15:42:28 | Data modyfikacji: 2012-05-31 16:50:04.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Odbiór
odpadów stałych z kontenerów o poj. 8m3, z
pojemników o pojemności: 750 l, 240 I z miejsc
użyteczności publicznych, odbiór odpadów
wielkogabarytowych z terenu Gminy Gózd oraz
wywóz i utylizacja osadu z gminnych oczyszczalni
ścieków z miejscowości: Gózd i Klwatka.

RGG_070711_ogloszenie.pdf

RGG_070711_specyfikacja.pdf

RGG_070711_zal1_do_siwz_oferta.pdf

RGG_070711_zal2_oswiadczenie.pdf

RGG_070711_zal3_oswiadczenie.pdf

RGG_070711_zal4_wzor_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-07 13:47:33 | Data modyfikacji: 2011-07-15 13:36:49.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:
Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej na
budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę
oczyszczalni ścieków: ZADANIE I - Dokumentacja
projektowo - wykonawcza na budowę kanalizacji
sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Goździe
dla miejscowości: Drożanki, Podgóra, Lipiny -
II etap. ZADANIE II - Dokumentacja projektowo -
wykonanwcza na rozbudowę istniejącej
oczyszczalni ścieków w m. Gózd do wielkości
umożliwiającej przyjęcie dodatkowych ilości
ścieków z rozbudowanej gminnej sieci
kanalizacyjnej.

BGK_060711_ogloszenie.pdf

BGK_060711_specyfikacja.pdf

BGK_060711_zal1_oferta.pdf

BGK_060711_zal2_oswiadczenie.pdf

BGK_060711_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_060711_zal4_wykaz_wyk_uslug.pdf

BGK_060711_zal5_kadra_pracownicza.pdf

BGK_060711_zal6_wzor_umowy.pdf

BGK_060711_zal7_zasoby.pdf

BGK_060711_zal8_oswiadczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-06 15:40:58 | Data modyfikacji: 2011-08-12 14:19:42.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa
kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami
programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" Małęczyn
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących ul.
Szkolna 64".

ZEAS_210611_ogloszenie.pdf

ZEAS_210611_specyfikacja.pdf

ZEAS_210611_specyfikacja_tech_strona_tytul.pdf

ZEAS_210611_specyfikacvja_tech_ogolna.pdf

ZEAS_210611_specyfikacja_nr2D_boiska.pdf

ZEAS_210611_specyfikacja_nr3E_oswietlenie.pdf

ZEAS_210611_specyfikacja_nr4ZT_ogrodzenie.pdf

ZEAS_210611_specyfikacja_tech_material.pdf

ZEAS_210611_projekt_arch_strona_tyt.pdf

ZEAS_210611_pismo.pdf

ZEAS_210611_bramka.pdf

ZEAS_210611_kosz_do_koszykowki.pdf

ZEAS_210611_ogrodzenie.pdf

ZEAS_210611_opis_PZT.pdf

ZEAS_210611_przekroj_P1.pdf

ZEAS_210611_pzt.pdf

ZEAS_210611_slupki_do_siatkowki.pdf

ZEAS_210611_opis_architektoniczny.pdf

ZEAS_210611_elewacje.pdf

ZEAS_210611_panele_podlogowe.pdf

ZEAS_210611_panele_stropowe.pdf

ZEAS_210611_podwaliny_studnie.pdf

ZEAS_210611_przekrojP1.pdf

ZEAS_210611_rzut_dachu.pdf

ZEAS_210611_rzut_parter.pdf

ZEAS_210611_podwalina.pdf

ZEAS_210611_S1_slup.pdf

ZEAS_210611_S2.pdf

ZEAS_210611_S3.pdf

ZEAS_210611_SP1.pdf

ZEAS_210611_SP2.pdf

ZEAS_210611_SP3.pdf

ZEAS_210611_ST1.pdf

ZEAS_210611_ST2.pdf

ZEAS_210611_ST3.pdf

ZEAS_210611_ST4.pdf

ZEAS_210611_SU1.pdf

ZEAS_210611_SU2.pdf

ZEAS_210611_SW1.pdf

ZEAS_210611_SW1D.pdf

ZEAS_210611_SW2.pdf

ZEAS_210611_SW4D.pdf

ZEAS_210611_SZ1.pdf

ZEAS_210611_SZ1Da.pdf

ZEAS_210611_SZ1Db.pdf

ZEAS_210611_SZ1Dc.pdf

ZEAS_210611_SZ2.pdf

ZEAS_210611_SZ2Da.pdf

ZEAS_210611_SZ2Db.pdf

ZEAS_210611_SZ2Dc.pdf

ZEAS_210611_SZ4.pdf

ZEAS_210611_swietlik.pdf

ZEAS_210611_WD.pdf

ZEAS_210611_WN.pdf

ZEAS_210611_WW.pdf

ZEAS_210611_obliczenia_statystyczne.pdf

ZEAS-210611_opis_elektryczny.pdf

ZEAS_210611_rzut_elektr.pdf

ZEAS_210611_opis_sanitarny.pdf

ZEAS_210611_rzut_sanitar.pdf

ZEAS_210611_bioz.pdf

ZEAS_210611_opis_tech_Maleczyn.pdf

ZEAS_210611_orlik_Maleczyn_nr2.pdf

ZEAS_210611_adaptacja_bud_strona_tytul.pdf

ZEAS_210611_dokumentacja_geotech.pdf

ZEAS_210611_dziduch_upraw.pdf

ZEAS_210611_Kulczynski_upraw.pdf

ZEAS_210611_Kulczynski_zaswiad.pdf

ZEAS_210611_Leple_upraw.pdf

ZEAS_210611_Michalowski_K_upraw.pdf

ZEAS_210611_Michalowski_K_zaswiad.pdf

ZEAS_210611_Michalowski_M_upraw.pdf

ZEAS_210611_Michalowski_M_zaswiad.pdf

ZEAS_210611_Sokolowski_zaswiad.pdf

ZEAS_210611_Sokolowski_upraw.pdf

ZEAS_210611_Strojewski_zaswiad.pdf

ZEAS_210611_Strojewski_upraw.pdf

ZEAS_210611_Ziolkowski_upraw.pdf

ZEAS_210611_zal3_do_siwz_przedmiar.pdf

ZEAS_210611_zal4_do_siwz_wykaz_robot.pdf

ZEAS_210611_zal5_do_siwz_wykaz_osob.pdf

ZEAS_210611_zal6_do_siwz_oswiadczenie.pdf

ZEAS_210611_zal7_do_siwz_oswiadczenie.pdf

ZEAS_210611_zal8_do_siwz_oswiadczenie.pdf

ZEAS_210611_zal9_do_siwz_oferta.pdf

ZEAS_210611_zal10_do_siwz_wzor_umowy.pdf

ZEAS_210611_zal11_do_siwz.pdf

ZEAS_210611_zal12_do_siwz_harmonogram_rzecz_finans.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-21 12:00:01 | Data modyfikacji: 2011-07-26 11:01:50.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę i
montaż 24 zestawów komputerowych, urządzenia
wielofunkcyjnego, drukarki oraz projektora dla
Publicznego Gimnazjum w Goździe.

ZEAS_200611_ogloszenie.pdf

ZEAS_200611_specyfikacja.pdf

ZEAS_200611_zal1_szczegolowy_opis.pdf

ZEAS_200611_zal2_formularz_oferty.pdf

ZEAS_200611_zal3_oswiadczenie.pdf

ZEAS_200611_zal3A_oswiadczenie.pdf

ZEAS_200611_zal4_oswiadczenie.pdf

ZEAS_200611_zal5_wzor_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-20 13:15:38 | Data modyfikacji: 2011-07-04 15:06:11.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn, ul. Ziembickiego.

BGK_160611_ogloszenie.pdf

BGK_160611_specyfikacja.pdf

BGK_160611_zal1_oferta.pdf

BGK_160611_zal2_kosztorys_ofertowy.pdf

BGK_160611_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_160611_zal4_oswiadczenie.pdf

BGK_160611_zal5_wykaz_wyk_robor.pdf

BGK_160611_zal6_kadra_pracownicza.pdf

BGK_160611_zal6a_oswiadczenie.pdf

BGK_160611_zal7_umowa.pdf

BGK_160611_zal8_zasoby.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-16 15:30:03 | Data modyfikacji: 2011-07-26 08:30:44.
Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goździe dot. przeprowadzenia porad
wizażysty i fryzjera (zajęcia teoretyczne i
praktyczne)
 GOPS_140611_zapytanie2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-14 12:53:22 | Data modyfikacji: 2012-05-31 16:49:39.
Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goździe dot. przeprowadzenia
szkolenia w zakresie podstaw obsługi komputera
 GOPS_140611_zapytanie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-14 12:48:40 | Data modyfikacji: 2012-05-31 16:48:59.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty
budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na:
"Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z
założeniami programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"
Klwatka 31 przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Klwatce".

ZEAS_130611_ogloszenie.pdf

ZEAS_130611_specyfikacja.pdf

ZEAS_130611_zal1_specyfikacja_tech_wyk_i_odbioru.pdf

ZEAS_130611_Klwatka_elektro_opis.pdf

ZEAS_130611_Klwatka_elektro_rys1.pdf

ZEAS_130611_Klwatka_elektro_rys11.pdf

ZEAS_130611_Klwatka_elektro_rys12.pdf

ZEAS_130611_specyfikacja_tech_strona_tyt.pdf

ZEAS_130611_specyfikacja_tech_ogolna.pdf

ZEAS_130611_specyfikacja_tech_Nr18.pdf

ZEAS_130611_specyfikacja_tech_Nr2D.pdf

ZEAS_130611_specyfikacja_tech_Nr3E.pdf

ZEAS_130611_specyfikacja_tech_Nr4ZT.pdf

ZEAS_130611_specyfikacja_tech_material.pdf

ZEAS_130611_projekt_arch_strona_tyt.pdf

ZEAS_130611_pismo.pdf

ZEAS_130611_bramki_pilka_nozna.pdf

ZEAS_130611_kosz_koszykowka.pdf

ZEAS_130611_ogrodzenie.pdf

ZEAS_130611_opis_PZT.pdf

ZEAS-130611_przekroj_P1.pdf

ZEAS_130611_pzt.pdf

ZEAS_130611_slupki_siatkowka.pdf

ZEAS_130611_opis_arch_zaplecza.pdf

ZEAS_130611_elewacje.pdf

ZEAS_130611_panele_podlogowe.pdf

ZEAS_130611_panele_stropowe.pdf

ZEAS_130611_przekrojP1.pdf

ZEAS_130611_rzut_dachu.pdf

ZEAS_130611_rzut_parter.pdf

ZEAS_130611_podwalina.pdf

ZEAS_130611_S1_slup.pdf

ZEAS_130611_S2.pdf

ZEAS_130611_S3.pdf

ZEAS_130611_SP1.pdf

ZEAS_130611_SP2.pdf

ZEAS_13061_SP3.pdf

ZEAS_130611_ST1.pdf

ZEAS_130611_ST2.pdf

ZEAS_130611_ST3.pdf

ZEAS_130611_ST4.pdf

ZEAS_130611_SU1.pdf

ZEAS_130611_SU2.pdf

ZEAS_130611_SW1.pdf

ZEAS_130611_SW1D.pdf

ZEAS_130611_SW2.pdf

ZEAS_130611_SW4D.pdf

ZEAS_130611_SZ1.pdf

ZEAS_130611_SZ1Da.pdf

ZEAS_130611_SZ1Db.pdf

ZEAS_130611_SZ1Dc.pdf

ZEAS_130611_SZ2.pdf

ZEAS_130611_SZ2Da.pdf

ZEAS_130611_SZ2Db.pdf

ZEAS_130611_SZ2Dc.pdf

ZEAS_130611_SZ4.pdf

ZEAS_130611_swietlik.pdf

ZEAS_130611_WD.pdf

ZEAS_130611_WN.pdf

ZEAS_130611_WW.pdf

ZEAS_130611_obliczenia_statystyczne.pdf

ZEAS_130611_opis_elektr.pdf

ZEAS_130611_rzut_elektr.pdf

ZEAS_130611_opis_sanitarny.pdf

ZEAS_130611_rzut_sanitar.pdf

ZEAS_130611_bioz.pdf

ZEAS_130611_opis_Klwatka.pdf

ZEAS_130611_PZT_Klwatka.pdf

ZEAS_130611_adaptacja_bud_strona_tyt.pdf

ZEAS_130611_dziduch_uprawnienia.pdf

ZEAS_130611_kulczynski_zaswiadczenie.pdf

ZEAS_130611_kulczynski_uprawnienia.pdf

ZEAS-130611_leple_uprawnienia.pdf

ZEAS_130611_michalowski_zaswiadczenie.pdf

ZEAS_130611_michalowski_uprawnienia.pdf

ZEAS_130611_michalowski_marek_uprawn.pdf

ZEAS-130611_michalowski_marek_zaswiad.pdf

ZEAS_130611_sokolowski_zaswiadczenie.pdf

ZEAS-130611_sokolowski_uprawnienia.pdf

ZEAS_130611_strojewski_zaswiadczenie.pdf

ZEAS_130611_strojewski_uprawnienia.pdf

ZEAS_130611-ziolkowski_uprawnienia.pdf

ZEAS_130611_dok_geotech.pdf

ZEAS_130611_boisko_profile.pdf

ZEAS_130611_klwatka_mapa.pdf

ZEAS_130611_objasnienia_boisko.pdf

ZEAS_130611_przekroj_klwatka.pdf

ZEAS_130611_zal3_do_SIWZ_przedmiar.pdf

ZEAS_130611_zal4_do_SIWZ_wykaz_robot_budow.pdf

ZEAS_130611_zal5_do_SIWZ_wykaz_osob.pdf

ZEAS_130611_zal6_do_SIWZ_oswiadczenie.pdf

ZEAS_130611_zal7_do_SIWZ_oswiadczenie.pdf

ZEAS_130611_zal8_do_SIWZ_oswiadczenie.pdf

ZEAS_130611_zal9_do_SIWZ_oferta.pdf

ZEAS_130611_zal10_do_SIWZ_wzor_umowy.pdf

ZEAS_130611_zal11_do_SIWZ.pdf

ZEAS_130611_zal12_do_SIWZ.pdf

ZEAS_130611_zal13_do_SIWZ_harmonogram_rzecz_finans.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-13 15:42:29 | Data modyfikacji: 2011-07-14 10:23:40.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. postępowania na roboty budowlane
w budynkach PSP i PG i Przedszkola w Goździe.
 ZEAS_030611_zapytania_i_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-03 11:18:11 | Data modyfikacji: 2011-06-20 12:29:15.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. postępowania na dostawę i
montaż komputerów, tablic interaktywnych oraz
innych urządzeń dla Publicznego Gimnazjum w
Goździe.
 ZEAS_020611_zapytania_i_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-02 13:58:53 | Data modyfikacji: 2011-06-15 13:19:30.
Treść zapytań i wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. postępowania na roboty budowlane
w budynkach PSP i PG i Przedszkola w Goździe.
 ZEAS_010611_zapytania_i_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-01 11:30:30 | Data modyfikacji: 2011-06-20 12:28:50.
Informacja o modyfikacji treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowania
na roboty budowlane w budynkach PSP i PG i
Przedszkola w Goździe.

ZEAS_310511_modyfikacja_siwz.pdf

ZEAS_310511_zal13_do_siwz_przedmiar_winda_po_zmianie.pdf

ZEAS_310511_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-31 15:33:35 | Data modyfikacji: 2011-06-20 12:28:23.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. postępowania na dostawę i
montaż komputerów, tablic interaktywnych oraz
innych urządzeń dla Publicznego Gimnazjum w
Goździe.
 ZEAS_310511_zapytania_i_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-31 14:07:30 | Data modyfikacji: 2011-06-15 13:18:26.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i
montaż komputerów, tablic interaktywnych oraz
innych urządzeń dla Publicznego Gimnazjum w
Goździe.

ZEAS_260511_ogloszenie.pdf

ZEAS_260511_specyfikacja.pdf

ZEAS_260511_specyfikacja_cd_pkt12.pdf

ZEAS_260511_zal1_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

ZEAS_260511_zal2_formularz_oferty.pdf

ZEAS_260511_zal3_oswiadczenie.pdf

ZEAS_260511_zal3A_oswiadczenie.pdf

ZEAS_260511_zal4_oswiadczenie.pdf

ZEAS_260511_zal5_wzor_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-26 12:49:55 | Data modyfikacji: 2011-06-15 13:17:49.
Informacja o modyfikacji treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia: dotyczy
postępowania na roboty budowlane w budynkach PSP
i PG i Przedszkola w Goździe.

ZEAS_250511_modyfikacja.pdf

ZEAS_250511_zadanie1_zal5_do_siwz_po_modyfikacji.pdf

ZEAS_250511_zadanie1_zal6_do_siwz_po_modyfikacji.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-25 14:08:00 | Data modyfikacji: 2011-06-20 12:27:56.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego o wartości
mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004. - Prawo zamówień publicznych
na: Roboty budowlane w budynkach PSP i PG i
Przedszkola w Goździe.

ZEAS_190511_ogloszenie.pdf

ZEAS_190511_specyfikacja.pdf

ZEAS_190511_specyfikacja_cd.pdf

ZEAS_190511_zal1_formularz_oferty.pdf

ZEAS_190511_zal2_oswiadczenie.pdf

ZEAS_190511_zal2A_oswiadczenie.pdf

ZEAS_190511_zal3_oswiadczenie.pdf

ZEAS_190511_zal4_wzor_umowy.pdf

ZEAS_190511_ZADANIE1.pdf

ZEAS_190511_zal5_specyfikacja_tech_wymiana_podlog.pdf

ZEAS_190511_zal6_przedmiar_wymiana_podlog.pdf

ZEAS_190511_zal7_SST_roboty_malarskie.pdf

ZEAS_190511_zal8_przedmiar_malowanie_scian.pdf

ZEAS_190511_zal9_SST_sala_gimnastyczna.pdf

ZEAS_190511_zal10_przedmiar_sala_gimnastyczna.pdf

ZEAS_190511_zal10A_harmonogram_rzecz_fin.pdf

ZEAS_190511_ZADANIE2.pdf

ZEAS_190511_zal11_ST_budowa_windy_cz1.pdf

ZEAS_190511_zal11_ST_budowa_windy_cz2.pdf

ZEAS_190511_zal11_ST_budowa_windy_cz3

ZEAS_190511_zal11_ST_budowa_windy_cz4.pdf

ZEAS_190511_zal11_ST_budowa_windy_cz5.pdf

ZEAS_190511_zal12_ST_budowa_windy_cz6.pdf

ZEAS_190511_zal12_projekt_bud_winda_cz1.pdf

ZEAS_190511_zal12_projekt_bud_winda_cz2.pdf

ZEAS_190511_zal12_projekt_bud_winda_cz3.pdf

ZEAS_190511_zal13_przedmiar_winda.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 08:53:54 | Data modyfikacji: 2011-06-20 12:27:24.
Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goździe dotyczące przeprowadzenia
warsztatów psychologicznych.
 GOPS_130511_zapytanie_ofertowe_03.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-13 12:54:00 | Data modyfikacji: 2011-06-14 12:13:55.
Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goździe dotyczące przeprowadzenia
warsztatów wspierających doradztwo zawodowe.
 GOPS_130511_zapytanie_ofertowe_02.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-13 12:52:08 | Data modyfikacji: 2011-06-14 12:14:18.
Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goździe dotyczące zamówienia
publicznego, realizowanego na podstawie art.4
ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych, na świadczenie usług
cateringowych.
 GOPS_130511_zapytanie_ofertowe_01.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-13 12:48:32 | Data modyfikacji: 2011-06-14 12:14:38.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego pn: "Dostawa i
montaż komputerów, tablic interaktywnych oraz
innych urządzeń dla Publicznego Gimnazjum w
Goździe"

ZEAS_040511_ogloszenie.pdf

ZEAS_040511_specyfikacja.pdf

zal_1_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

zal_2_do_siwz.pdf

zal_3_do_siwz_oswiadczenie.pdf

zal_4_do_siwz_oswiadczenie.pdf

zal_5_wzor_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-04 13:16:53 | Data modyfikacji: 2011-05-26 12:48:02.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.
"Wykonywanie usług przewozowych w zakresie
transportu zbiorowego osób w ramach regularnej
komunikacji publicznej na terenie gminy Gózd".

BGK_140211_ogloszenie.pdf

BGK_140211_specyfikacja.pdf

BGK_140211_zal1_oferta.pdf

BGK_140211_zal2_oswiadczenie.pdf

BGK_140211_zal3_wykaz_wyk_uslug.pdf

BGK_140211_zal4_oswiadczenie.pdf

BGK_140211_zal5_oswiadczenie.pdf

BGK_140211_zal6_wzor_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-02-14 16:16:34 | Data modyfikacji: 2011-03-07 15:07:25.
Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
09 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wykonywanie w 2011r. zadania
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej.

Zarzadzenie_Nr_7_2011_konkurs_ofert.pdf

zal1_ogloszenie_090211.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-02-09 16:07:29 | Data modyfikacji: 2012-05-31 16:48:26.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
pn.:"Przebudowa drogi gminnej nr 350102W wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach:
Małęczyn, Grzmucin, Wojsławice Kolonia,
Wojsławice, Kolonia Kłonówek".

W dniu 24.01.2011r. opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz informację o zmianie treści SIWZ.


Patrz poniżej.

BGK_siwz_NPPDL.pdf

BGK_130111_oferta.pdf

BGK_130111_kosztorys.pdf

BGK_130111_oswiadczenie_1.pdf

BGK_130111_oswiadczenie_2.pdf

BGK_130111_wykaz_robot.pdf

BGK_130111_kadra_pracownicza.pdf

BGK_130111_uprawnienia.pdf

BGK_130111_umowa.pdf

BGK_130111_zasoby.pdf

BGK_190111_wymagania_ogolne.pdf

BGK_190111_projekt_budowlany.pdf

BGK_190111_konstrukcja.pdf

Niweleta_Gozd_Masa_110.pdf

Niweleta_Gozd_Masa_1102.pdf

Niweleta_Gozd_Masa_1103.pdf

Niweleta_Gozd_Masa_1104.pdf

Niweleta_Gozd_Masa_211.pdf

Niweleta_Gozd_Masa_212.pdf

Niweleta_Gozd_Masa_213.pdf

Niweleta_Gozd_Masa_214.pdf

Niweleta_Gozd_Masa_215.pdf

Niweleta_Gozd_Masa_216.pdf

Niweleta_Gozd_Masa_217.pdf

Niweleta_Gozd_Masa_218.pdf

Niweleta_Gozd_Masa_219.pdf

Niweleta_Gozd_masa_311.pdf

Niweleta_Gozd_masa_312.pdf

Niweleta_Gozd_masa_313.pdf

Niweleta_Gozd_masa_314.pdf

Niweleta_Gozd_masa_315.pdf

Niweleta_Gozd_masa_316.pdf

Niweleta_Gozd_masa_317.pdf

Niweleta_Gozd_masa_4101.pdf

Niweleta_Gozd_masa_4102.pdf

Niweleta_Gozd_masa_4103.pdf

Niweleta_Gozd_masa_4104.pdf

Niweleta_Gozd_masa_4105.pdf

Niweleta_Gozd_masa_511.pdf

Niweleta_Gozd_masa_512.pdf

Gozd_masa_1011.pdf

Gozd_masa_1012.pdf

Gozd_masa_1013.pdf

Gozd_masa_1021.pdf

Gozd_masa_1022.pdf

Gozd_masa_1023.pdf

Gozd_masa_1024.pdf

Gozd_masa_1025.pdf

Gozd_masa_1026.pdf

Gozd_masa_1027.pdf

Gozd_masa_1028.pdf

Gozd_masa_1029.pdf

Gozd_masa_1031.pdf

Gozd_masa_1032.pdf

Gozd_masa_1033.pdf

Gozd_masa_1034.pdf

Gozd_masa_1035.pdf

Gozd_masa_1036.pdf

Gozd_masa_1041.pdf

Gozd_masa_1042.pdf

Gozd_masa_1043.pdf

Gozd_masa_1044.pdf

Gozd_masa_1045.pdf

Gozd_masa_1051.pdf

Gozd_masa_1052.pdf

BGK_240111_informacja_o_zmianie_SIWZ.pdf

BGK_240111_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

 BGK_130111_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-01-13 14:34:50 | Data modyfikacji: 2011-02-25 14:35:38.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego o wartości
mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień pubicznych
na: "Budowa lodowiska w Goździe w ramach
Pilotażowego Programu Budowy Lodowisk Sezonowych
oraz Lodowisk Stałych "Biały Orlik".
W dniu 03.12.2010r. opublikowano modyfikację SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Patrz: wyżej

ZEAS_261110_ogloszenie.pdf

ZEAS_261110_specyfikacja.pdf

ZEAS_261110_zal1_formularz_oferty.pdf

ZEAS_261110_zal2_oswiadczenie.pdf

ZEAS_261110_zal3_oswiadczenie.pdf

ZEAS_261110_zal4_projekt_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-26 14:27:14 | Data modyfikacji: 2010-12-20 14:28:33.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego o wartości
mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
na: "Dostawa produktów żywnościowych dla
potrzeb stołówki szkolnej przy PSP w Goździe i
PSP w Kuczkach Kolonii".

ZEAS_251110_ogloszenie.pdf

ZEAS_251110_specyfikacja.pdf

ZEAS_251110_zal1_formularz_oferty

ZEAS_251110_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

ZEAS_251110_zal3_oswiadczenie.pdf

ZEAS_251110_zal4_oswiadczenie.pdf

ZEAS_251110_zal5_umowa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-25 13:59:48 | Data modyfikacji: 2010-12-20 14:27:59.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawa
oleju opałowego w łącznej ilości 180 000
litrów na sezon grzewczy 2010/2011".

ZEAS_071010_ogloszenie.pdf

ZEAS_071010_specyfikacja.pdf

ZEAS_071010_zal1_formularz_oferty.pdf

ZEAS_071010_zal2_oswiadczenie.pdf

ZEAS_071010_zal3_oswiadczenie.pdf

ZEAS_071010_zal4_wzor_umowy.pdf

ZEAS_071010_harmonogram.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-10-07 13:56:15 | Data modyfikacji: 2010-10-19 09:34:33.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia - dotyczy postępowania na:"Prace
remontowo - ociepleniowe elewacji budynków
Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w
Goździe".
 ZEAS_26082010_tresc_zapytan.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-26 08:11:11 | Data modyfikacji: 2010-09-14 09:57:12.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: "Prace
remontowo - ociepleniowe elewacji budynków
Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w
Goździe".

ZEAS_240810_ogloszenie.pdf

ZEAS_240810_specyfikacja.pdf

ZEAS_240810_zal1_formularz_oferty.pdf

ZEAS_240810_zal2_oswiadczenie.pdf

ZEAS_240810_zal3_oswiadczenie.pdf

ZEAS_240810_zal4_projekt_umowy.pdf

ZEAS_240810_projekt_budowlany.pdf

ZEAS_240810_projekt_zagosp_terenu.pdf

ZEAS_240810_rys1.pdf

ZEAS_240810_rys2.pdf

ZEAS_240810_rys3.pdf

ZEAS_240810_rys4.pdf

ZEAS_240810_rys5.pdf

ZEAS_240810_rys6.pdf

ZEAS_240810_rys7.pdf

ZEAS_240810_rys8.pdf

ZEAS_240810_rys9.pdf

ZEAS_240810_rys10.pdf

ZEAS_240810_rys11.pdf

ZEAS_240810_rys12.pdf

ZEAS_240810_rys13_detale.pdf

ZEAS_240810_rys13a_detale.pdf

ZEAS_240810_rys14_detale.pdf

ZEAS-240810_rys15_detale.pdf

ZEAS_240810_rys16_detale.pdf

ZEAS_240810_rys17_detale.pdf

ZEAS_240810_rys18_detale.pdf

ZEAS_240810_zal6_przedmiar_robot.pdf

ZEAS_240810_zal7_specyfikacja_techniczna.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-24 16:27:31 | Data modyfikacji: 2010-09-14 09:56:28.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Przebudowę drogi gminnej w
m. Małęczyn ul. Ziembickiego".

BGK_130810_ogloszenie.pdf

BGK_130810_specyfikacja.pdf

BGK_130810_zal1_oferta.pdf

BGK_130810_zal2_kosztorys_ofertowy.pdf

BGK_130810_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_130810_zal4_oswiadczenie.pdf

BGK_130810_zal5_wykaz_wyk_robot.pdf

BGK_130810_zal6_kadra_pracownicza.pdf

BGK_130810_zal6a_oswiadczenie_uprawnienia.pdf

BGK_130810_zal7_umowa.pdf

BGK_130810_zal8_zasoby.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-13 13:04:16 | Data modyfikacji: 2010-09-14 09:55:51.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Poprawa stanu
środowiska naturalnego oraz podniesienie
standardów życia mieszkańców i atrakcyjności
inwestycyjnej gminy poprzez budowę sieci
kanalizacji sanitarnej z przyłączami,
pompowniami w miejscowości: Karszówka, Klwatka
Królewska i Małęczyn na terenie gminy Gózd" -
II etap operacji.

BGK_120810_ogloszenie1.pdf

BGK_120810_siwz.pdf

BGK_120810_zal_1_oferta.pdf

BGK_120810_zal2_kosztorys_ofertowy.pdf

BGK_120810_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_120810_zal4_oswiadczenie.pdf

BGK_120810_zal5_wykaz_wyk_robot.pdf

BGK_120810_zal6_karda_pracownicza.pdf

BGK_120810_zal6a_oswiadczenie.pdf

BGK_120810_zal7_umowa.pdf

BGK_120810_zal8_zasoby.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-12 16:15:21 | Data modyfikacji: 2010-09-14 09:55:11.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Budowę chodników dla
pieszych w ciągu drogi krajowej nr 12 w
miejscowości Gózd i Klwatka".

BGK_050710_ogloszenie.pdf

BGK_050710_specyfikacja.pdf

BGK_050710_zal1_oferta.pdf

BGK_050710_zal2_kosztorys_ofertowy.pdf

BGK_050710_zal2_kosztorys_ofertowy_klwatka.pdf

BGK_050710_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_050710_zal4_oswiadczenie.pdf

BGK_050710_zal5_wykaz_wyk_robot.pdf

BGK_050710_zal6_karda_pracownicza.pdf

BGK_0050710_zal6a_oswiadczenie.pdf

BGK_050710_zal7_umowa.pdf

BGK_050710_zal8_zobowiazanie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-07-05 16:44:22 | Data modyfikacji: 2010-07-28 11:19:47.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów SIWZ dot. postępowania na: "Poprawę
stanu naturalnego i efektywności energetycznej
przez zastosowanie systemu solarnego w placówkach
szkolnych Gminy Gózd".
 ZEAS_280610_siwz_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-28 12:07:32 | Data modyfikacji: 2010-07-06 09:16:13.
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Budowa kompleksu boisk
sportowych zgodnie z założeniami programu Moje
Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz
boisko wielofunkcyjne) Gózd, ul. Starowiejska
130.
 ZEAS_240610_siwz_modyfikacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-24 10:39:14 | Data modyfikacji: 2010-07-06 09:15:42.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów SIWZ dot. postępowania na: Budowa
kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012"
(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne)
Gózd, ul. Starowiejska 130.
 ZEAS_220610_siwz_Orlik_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-22 12:18:32 | Data modyfikacji: 2010-07-06 09:15:02.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów SIWZ dot. postępowania na: "Poprawa
stanu naturalnego i efektywności energetycznej
przez zastosowanie systemu solarnego w placówkach
szkolnych Gminy Gózd".
 ZEAS_220610_siwz_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-22 12:14:39 | Data modyfikacji: 2010-07-06 09:14:26.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu
nieograniczonego na "Budowa kompleksu boisk
sportowych zgodnie z założeniami programu Moje
Boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz
boisko wielofunkcyjne) Gózd ul. Starowiejska 130.

ZEAS_180610_oloszenie_zmiana.pdf

ZEAS_180610_siwz_modyfikacja>pdf

ZEAS_180610_siwz_modyfikacja_zal1_przedmiar.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-18 15:29:10 | Data modyfikacji: 2010-07-06 09:13:36.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: "Poprawa
stanu naturalnego i efektywności energetycznej
przez zastosowanie systemu solarnego w placówkach
szkolnych Gminy Gózd".

W dniu 22.06.2010r. opublikowano treść zapytań oraz wyjaśnienia dot. zapisów  SIWZ. Patrz wyżej.


W dniu 28.06.2010r. opublikowano treść zapytań oraz wyjaśnienia dot. siwz. Patrz wyżej.

ZEAS_170610_ogloszenie.pdf

ZEAS_170610_specyfikacja.pdf

ZEAS-170610_zal1_formularz_oferty.pdf

ZEAS_170610_zal2_oswiadczenie.pdf

ZEAS_170610_zal3_oswiadczenie.pdf

ZEAS_170610_zal4_kosztorys_ofertowy.pdf

ZEAS_170610_zal5_projekt_umowy.pdf

ZEAS-170610_zal6_dokumentacja_tech.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-17 12:48:45 | Data modyfikacji: 2010-07-06 09:12:37.
Wyjaśnienie dotyczące Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dot.: postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w drodze
przetargu nieograniczonego na "Budowę kompleksu
sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012".

ZEAS_110610_wyjasnienie_do_siwz.pdf

ZEAS_110610_modyfikacja_siwz.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-11 12:25:24 | Data modyfikacji: 2010-07-06 09:11:12.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: Budowa
kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami
programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko
piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z
zapleczem sanitarno szatniowym) Gózd ul.
Starowiejska 130.

W dniu 11.06.2010r. opublikowano wyjaśnienie i modyfikację siwz. Patrz wyżej.


W dniu 18.06.2010r. opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz modyfikację siwz. Patrz wyżej.


W dniu 22.06.2010r. opublikowano treść zapytań oraz wyjaśnienia dot. zapisów SIWZ. Patrz wyżej.


W dniu 24.06.2010r. opublikowano modyfikację siwz. Patrz wyżej.

ZEAS_070610_ogloszenie.pdf

ZEAS_070610_specyfikacja.pdf

ZEAS_070610_przedmiar.pdf

ZEAS_070610_profil_geotechniczny.pdf

ZEAS_070610_dok_geotechniczna.pdf

ZEAS_070610_przekroje.pdf

ZEAS_070610_mapa.pdf

ZEAS_070610_objasnienia_do_przekroju.pdf

ZEAS-070610_projekt_architekt_bud_1.pdf

ZEAS_070610_projekt_architekt_pismo.pdf

ZEAS_070610_zagosp_terenu_1.pdf

ZEAS_070610_zagosp_terenu_2.pdf

ZEAS_070610_zagosp_terenu_3.pdf

ZEAS_070610_zagosp_terenu_4.pdf

ZEAS_070610_zagosp_terenu_5.pdf

ZEAS_070610_zagosp_terenu_6.pdf

ZEAS_070610_zagosp_terenu_7.pdf

ZEAS_070610_opis_architekt.pdf

ZEAS_070610_rysunki_architekt_1.pdf

ZEAS_070610_rysunki_architekt_2.pdf

ZEAS_070610_rysunki_architekt_3.pdf

ZEAS_070610_rysunki_architekt_4.pdf

ZEAS_070610_rysunki_architekt_5.pdf

ZEAS_070610_rysunki_architekt_6.pdf

ZEAS_070610_rysunki_architekt_7.pdf

ZEAS-070610_katalog_elem_podwalina.pdf

ZEAS_070610_katalog_elem_S1.pdf

ZEAS_070610_S2.pdf

ZEAS_070610_S3.pdf

ZEAS_070610_SP1.pdf

ZEAS_070610_SP2.pdf

ZEAS_070610_SP3.pdf

ZEAS_070610_ST1.pdf

ZEAS_070610_ST2.pdf

ZEAS_070610_ST3.pdf

ZEAS_070610_ST4.pdf

ZEAS_070610_SU1.pdf

ZEAS_070610_SU2.pdf

ZEAS_070610_SW1.pdf

ZEAS_070610_SW1D.pdf

ZEAS_070610_SW2.pdf

ZEAS_070610_SW4D.pdf

ZEAS_070610_SZ1.pdf

ZEAS_070610_SZ1Da.pdf

ZEAS_070610_SZ1Db.pdf

ZEAS_070610_SZ1Dc.pdf

ZEAS_070610_SZ2.pdf

ZEAS_070610_SZ2Da.pdf

ZEAS_070610_SZ2Db.pdf

ZEAS_070610_SZ2Dc.pdf

ZEAS_070610_SZ4.pdf

ZEAS_070610_swietlik.pdf

ZEAS_070610_WD.pdf

ZEAS_070610_WN.pdf

ZEAS_070610_WW.pdf

ZEAS_070610_obliczenia_statyczne.pdf

ZEAS_070610_inst_elekt_1.pdf

ZEAS_070610_inst_elekt_2.pdf

ZEAS_070610_inst_sanitarne_1.pdf

ZEAS_070610_inst_sanitarne_2.pdf

ZEAS_070610_adaptacja_1.pdf

ZEAS_070610_adaptacja_2.pdf

ZEAS_070610_adaptacja_3.pdf

ZEAS_070610_specyfikacja_tech_1.pdf

ZEAS_070610_specyfikacja_tech_2.pdf

ZEAS_070610_specyfikacja_tech_3.pdf

ZEAS_070610_specyfikacja_tech_4.pdf

ZEAS_070610_specyfikacja_tech_5.pdf

ZEAS_070610_specyfikacja_tech_6.pdf

ZEAS_070610_specyfikacja_tech_7.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:34:35 | Data modyfikacji: 2010-07-06 09:10:07.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: Dostawę materiałów
budowlanych dla zadania pod nazwą: "Niwelacja
zagrożeń związanych z wypadkami samochodowymi i
poprawa bezpieczeństwa oraz wzrost jakości
usług turystycznych poprzez budowę parkingów i
chodników w miejscowości Gózd i miejscowości
Klwatka na terenie gminy Gózd".

BGK_200510_ogloszenie1.pdf

BGK_200510_specyfikacja.pdf

BGK_200510_zal1_oferta.pdf

BGK_200510_oswiadczenie.pdf

BGK_200510_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_200510_umowa.pdf

BGK_200510_formularz_cenowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-05-20 16:17:17 | Data modyfikacji: 2010-05-28 16:40:24.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Budowa parkingu dla
samochodów osobowych przy ul. Kościelnej w
miejscowości Gózd i przebudowa ciągów przy
Gminnym Centrum Informacji w miejscowości
Klwatka'.

W dniu 22 marca 2010r. opublikowano informację o zmianie treści ogłoszenia i specyfikacji dot. w/w przetargu.


Patrz poniżej 

BGK_170310_ogloszenie.pdf

BGK_170310_specyfikacja.pdf

BGK_170310_zal1_oferta.pdf

BGK_170310_zal2_kosztorys_ofertowy.pdf

BGK_170310_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_170310_zal4_oswiadczenie.pdf

BGK_170310_zal5_wykaz_wyk_robot.pdf

BGK_170310_zal6_karda_pracownicza.pdf

BGK_170310_zal7_umowa.pdf

BGK_170310_zal8_zasoby.pdf

BGK_220310_informacja.pdf

BGK_220310_nowa_specyfikacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-03-17 16:01:26 | Data modyfikacji: 2010-04-29 12:07:57.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 a mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy na: "Przebudowę drogi gminnej w m.
Małęczyn ul. Ziembickiego".

BGK_210110_ogloszenie.pdf

BGK_210110_specyfikacja.pdf

BGK_210110_zal1_oferta.pdf

BGK_210110_zal2_oswiadczenie.pdf

BGK_210110_zal3_umowa.pdf

BGK_210110_zal4_kosztorys_ofertowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-01-26 15:40:30 | Data modyfikacji: 2010-02-16 12:53:55.
Ogłoszenie o zawarciu umowy dot.: postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego o nazwie
"Dostawa paliw do pojazdów Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół w Goździe",
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamówień publicznych z późniejszymi
zmianami.
 ZEAS_210110_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-01-21 11:24:40 | Data modyfikacji: 2010-12-10 14:57:10.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Modernizację drogi gminnej
w miejscowości Kłonów".

BGK_200110_ogloszenie.pdf

BGK_200110_specyfikacja.pdf

BGK_200110_zal1_oferta.pdf

BGK_200110_zal2_oswiadczenie.pdf

BGK_200110_zal3_umowa.pdf

BGK_200110_zal4_kosztorys_ofertowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-01-20 16:04:06 | Data modyfikacji: 2010-04-29 12:07:08.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie „ Dostawa paliw do pojazdów Zespołu
Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Goździe"
, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO a
mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych.
 ZEAS_120110_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-01-12 09:18:28 | Data modyfikacji: 2010-12-10 14:56:50.
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkół w Goździe ogłasza przetarg
nieograniczony o wartości nie przekraczjącej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 133
000 euro na dostawę paliw do pojazdów Zespołu
Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Goździe.

ZEAS_211209_ogloszenie_21.pdf

ZEAS_211209_specyfikacja_21.pdf

ZEAS_211209_zal1_oswiadczenie_21.pdf

ZEAS_211209_zal2_wykaz_stacji_paliw_21.pdf

ZEAS_211209_zal3_formularz_oferty_21.pdf

ZEAS_211209_zal4_umowa_21.pdf

ZEAS_211209_zal1_do_umowy_21.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-12-21 11:29:10 | Data modyfikacji: 2010-01-08 11:20:31.
Ogłoszenie o zawarciu umowy dot.: postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego o nazwie
"Dostawa wyposażenia dla PSP w Małęczynie",
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamówień publicznych z późniejszymi
zmianami.
 ZEAS_141209_zawarcie_umowy.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-12-14 12:13:41 | Data modyfikacji: 2010-12-10 14:56:27.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu dot.: postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie
"Dostawa wyposażenia dla PSP w Małęczynie",
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro a
mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
 ZEAS_041209_rozstrzygniecie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-12-04 14:42:44 | Data modyfikacji: 2010-12-10 14:56:08.
Ogłoszenie o zawarciu umowy dot.: postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego o nazwie
"Dostawa bonów towarowych/talonów", prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej mniejszej od kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych.
 ZEAS_041209_zawarcie_umowy.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-12-04 11:33:20 | Data modyfikacji: 2010-12-10 14:55:41.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu dot.: postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie
"Dostawa bonów towarowych/kuponów dla
pracowników szkół obsługiwanych przez ZEAS w
Goździe", prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej
14 000 euro a mniejszej od kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, - Prawo
zamówień publicznych.
 ZEAS_261109_rozstrzygniecie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-26 10:41:43 | Data modyfikacji: 2010-12-10 14:55:23.
Ogłoszenie o zawarciu umowy dot.: postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego o nazwie
"Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej PSP
w Małęczynie", prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej
od kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamówień publicznych z
późniejszymi zmianami.
 ZEAS_251109_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-25 12:44:14 | Data modyfikacji: 2010-12-10 14:54:56.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Zakup używanego średniego
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla O.S.P. w
Kłonówku, gmina Gózd".
 UG_241109_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-24 13:05:28 | Data modyfikacji: 2010-12-10 14:54:33.
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkół w Goździe ogłasza przetarg
nieograniczony o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 133
000 euro na: "Dostawę wyposażenia Publicznej
Szkoły Podstawowej w Małęczynie".

ZEAS_191109_ogloszenie.pdf

ZEAS_191109_specyfikacja.pdf

ZEAS_191109_zal1_oferta_wykonawcy.pdf

ZEAS_191109_zal2_formularz_cenowy.pdf

ZEAS_191109_zal3_oswiadczenie.pdf

ZEAS_191109_zal4_umowa_wzor.pdf

ZEAS_191109_zal5_wykaz_wyk_dostaw.pdf

ZEAS_191109_zal6_do_siwz.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-19 12:06:20 | Data modyfikacji: 2009-11-27 11:39:40.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Budowę sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami i pompowniami w
miejscowości Karszowka".
 BGK_181109_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-18 15:02:40 | Data modyfikacji: 2010-12-10 14:54:10.
Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia dot: postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:
"Dostawa bonów towarowych/talonów".
 ZEAS_181109_modyfikacja_siwz.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-18 11:22:41 | Data modyfikacji: 2010-12-10 14:53:30.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o
wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a
mniejszej niż wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 137 000 euro na: "Zakup
używanego średniego samochodu ratowniczo -
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kłonówku".

BGK_161109_ogloszenie.pdf

BGK_161109_specyfikacja.pdf

BGK_161109_zal1_formularz_ofertowy.pdf

BGK_161109_zal2_oswiadczenie.pdf

BGK_161109_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_161109_zal4_wzor_umowy.pdf

BGK_161109_zal5_oswiadczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-16 14:58:10 | Data modyfikacji: 2009-11-23 16:12:27.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na "Zakup używanego średniego
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kłonówku".
 UG_161109_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-16 14:26:23 | Data modyfikacji: 2010-12-10 14:52:50.
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół w Goździe ogłasza przetarg
nieograniczony o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 133
000 euro na dostawę bonów towarowych/talonów z
przeznaczeniem na pomoc socjalną dla pracowników
szkół obsługiwanych przez ZEAS w Goździe.

ZEAS_161109_ogloszenie.pdf

ZEAS_161109_specyfikacja.pdf

ZEAS_161109_oswiadczenie.pdf

ZEAS_161109_formularz_oferty.pdf

ZEAS_161109_umowa_projekt.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-16 12:27:05 | Data modyfikacji: 2009-11-25 12:37:48.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Klwatka - Figietów odcinek
długości 376 mb".
 BGK_131109_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-13 13:24:17 | Data modyfikacji: 2010-12-10 14:52:13.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu dot: postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie
"Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej PSP
w Małęczynie", prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
14 000 euro a mniejszej od kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych.
 ZEAS_131109_rozstrzygniecie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-13 11:41:22 | Data modyfikacji: 2010-12-10 14:51:48.
Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dot: postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:
"Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej PSP
w Małęczynie".
 ZEAS_061109_modyfikacja_siwz.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-06 15:01:58 | Data modyfikacji: 2009-11-13 11:42:30.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o
wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a
mniejszej niż wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 137 000 euro na: "Zakup
używanego średniego samochodu ratowniczo -
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kłonówku gm. Gózd".

UG_051109_ogloszenie.pdf

UG_051109_specyfikacja.pdf

UG_051109_zal1_formularz_ofertowy.pdf

UG_051109_zal2_oswiadczenie.pdf

UG_051109_zal3_oswiadczenie.pdf

UG_051109_zal4_wzor_umowy.pdf

UG_051109_zal5_oswiadczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-05 16:29:00 | Data modyfikacji: 2009-11-13 11:43:44.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na "Zakup używanego średniego
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kłonówku".
 UG_051109_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-05 15:38:33 | Data modyfikacji: 2010-12-10 14:51:29.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o
wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro i
mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn.
zmian.) na: "Dostawę i montaż wyposażenia hali
sportowej PSP w Małęczynie".

Dnia 06.11.2009r. opublikowano modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Patrz: strona w górę


 

ZEAS_041109_ogloszenie.pdf

ZEAS_041109_specyfikacja.pdf

ZEAS_041109_zal1_oferta.pdf

ZEAS_041109_zal2_formularz_cenowy.pdf

ZEAS_041109_zal3_oswiadczenie.pdf

ZEAS_041109_zal4_umowa_wzor.pdf

ZEAS_041109_zal1_do_umowy.pdf

ZEAS_041109_zal5_do_siwz.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:41:21 | Data modyfikacji: 2009-11-12 10:37:05.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego o nazwie:
"Dostawa dla uczniów klas I - III szkół
podstawowych na terenie gminy Gózd - pomocy
dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach - w
ramach rządowego programu "Radosna szkoła".
 ZEAS_031109_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-03 09:35:34 | Data modyfikacji: 2010-12-10 14:51:05.
Ogłoszenie o zawarciu umowy dot: postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:
"Dostawa oleju opałowego w łącznej ilości 180
000 litrów na sezon grzewczy 2009/2010",
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamówień publicznych.
 ZEAS_021109_zawarcie_umowy.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-02 14:12:30 | Data modyfikacji: 2010-12-10 14:50:44.
Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia dot: postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:
"Dostawa dla uczniów klas I - III szkół
podstawowych na terenie gminy Gózd - pomocy
dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach - w
ramach rządowego programu "Radosna Szkoła".
 ZEAS_261009_wyjasnienie_siwz.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-10-26 12:21:03 | Data modyfikacji: 2009-11-13 11:45:03.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o
wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a
mniejszej niż wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 137 000 euro na: "Zakup
używanego średniego samochodu ratowniczo -
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kłonówku gm. Gózd".

UG_231009_ogloszenie.pdf

UG_231009_specyfikacja.pdf

UG_231009_zal1_formularz_ofertowy.pdf

UG_231009_zal2_oswiadczenie.pdf

UG_231009_zal3_oswiadczenie.pdf

UG_231009_zal4_wzor_umowy.pdf

UG_231009_zal5_oswiadczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-10-23 16:15:52 | Data modyfikacji: 2009-11-03 11:55:54.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Klwatka - Figietów odcinek dł. 376
mb".

BGK_231009_ogloszenie.pdf

BGK_231009_specyfikacja.pdf

BGK_231009_zal1_oferta.pdf

BGK_231009_zal2_oswiadczenie.pdf

BGK_231009_zal3_umowa.pdf

BGK_231009_zal4_kosztorys_ofertowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-10-23 15:45:52 | Data modyfikacji: 2009-11-13 11:46:51.
Informacja dot: przetargu nieograniczonego na
zakup używanego średniego samochodu ratowniczo -
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Klonówku.
 UG_231009_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-10-23 14:18:51 | Data modyfikacji: 2010-12-10 14:50:18.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o
wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro i
mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
na "Dostawę dla uczniów klas I - III szkół
podstawowych na terenie gminy Gózd - pomocy
dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach - w
ramach rządowego programu "Radosna szkoła".

ZEAS_221009_ogloszenie.pdf

ZEAS_221009_specyfikacja.pdf

ZEAS_221009_zal1_oferta_wykonawcy.pdf

ZEAS_221009_zal2_formularz_cenowy.pdf

ZEAS_221009_zal3_oswiadczenie.pdf

ZEAS_221009_zal4_umowa_wzor.pdf

ZEAS_221009_zal1_do_umowy

ZEAS_221009_zal2_do_umowy.pdf

ZEAS_221009_zal5_do_siwz.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-10-22 13:20:37 | Data modyfikacji: 2009-10-30 16:10:34.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu dot: postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie
"Dostawa oleju opałowego w łącznej ilości 180
000 litrów na sezon grzewczy 2009/2010",
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro a
mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
 ZEAS_221009_rozstrzygniecie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-10-22 11:45:03 | Data modyfikacji: 2010-12-10 14:49:50.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Przebudowę placu przy
Urzędzie Gminy w Goździe ul. Radomska 7".
 BGK_191009_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-10-19 16:31:52 | Data modyfikacji: 2010-01-04 13:15:31.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Zakup używanego średniego
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla O.S.P. w
Kłonówku, gmina Gózd".
 UG_191009_wyniki.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-10-19 14:57:04 | Data modyfikacji: 2010-01-04 13:14:31.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o
wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a
mniejszej niż wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 133 000 euro na "Dostawę
oleju opałowego w sezonie grzewczym 2009/2010".

ZEAS_091009_ogloszenie.pdf

ZEAS_091009_specyfikacja.pdf

ZEAS_091009_zal1_oferta_wykonawcy.pdf

ZEAS_091009_zal2_oswiadczenie.pdf

ZEAS_091009_zal3_oswiadczenie.pdf

ZEAS_091009_zal4_wykaz_samochodow_spec.pdf

ZEAS_091009_zal5_formularz_cenowy.pdf

ZEAS_091009_zal6_wykaz_wykonanych_dostaw.pdf

ZEAS_091009_zal7_wzor_umowy.pdf

ZEAS_091009_zal8_oswiadczenie.pdf

ZEAS_091009_harmonogram.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-10-09 11:30:34 | Data modyfikacji: 2009-10-19 11:22:05.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o
nazwie "Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy
2009/2010".
 ZEAS_081009_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-10-08 12:50:58 | Data modyfikacji: 2010-01-04 13:11:49.
Informacja w sprawie przetargu nieograniczonego
na: "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z
przyłączami i pompowniami w miejscowości
Karszówka".
 BGK_071009_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-10-07 11:54:47 | Data modyfikacji: 2010-01-04 13:10:18.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o
wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a
mniejszej niż wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 137 000 euro na: "Zakup
używanego średniego samochodu ratowniczo -
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kłonówku gm. Gózd".

UG_051009_ogloszenie.pdf

UG_051009_specyfikacja.pdf

UG_051009_zal1_formularz_ofertowy.pdf

UG_051009_zal2_oswiadczenie.pdf

UG_051009_zal3_oswiadczenie.pdf

UG_051009_zal4_wzor_umowy.pdf

UG_051009_zal5_oswiadczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-10-05 14:46:12 | Data modyfikacji: 2009-10-13 12:21:52.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Budowę chodnika dla
pieszych w ciągu drogi krajowej nr 12 w
miejscowości Klwatka Gmina Gózd".
 BGK_021009_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-10-02 11:25:53 | Data modyfikacji: 2010-01-04 13:09:13.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Budowę sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami i pompowniami w
miejscowości Karszówka".

BGK_011009_ogloszenie.pdf

BGK_011009_specyfikacja.pdf

BGK_011009_zal1_oferta.pdf

BGK_011009_zal2_oswiadczenie.pdf

BGK_011009_zal3_umowa.pdf

BGK_011009_kosztorys_ofertowy.pdf

BGK_011009_zal4_kosztorys_P1.pdf

BGK_011009_zal4_kosztorys_P2.pdf

BGK_011009_zal4_kosztorys_P3.pdf

BGK_011009_zal4_kosztorys_P4.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-10-01 15:04:31 | Data modyfikacji: 2009-10-22 11:45:47.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Kłonów i budowę drogi gminnej w
miejscowości Grzmucin".
 BGK_011009_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-10-01 13:58:29 | Data modyfikacji: 2010-01-04 13:05:57.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na "Zakup używanego średniego
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kłonówku".
 UG_011009_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-10-01 10:30:03 | Data modyfikacji: 2010-01-04 13:03:40.
Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia dot: postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:
"Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy
2009/2010".
 ZEAS_250909_wyjasnienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-09-25 11:22:04 | Data modyfikacji: 2009-10-15 11:18:11.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Przebudowę placu przy
Urzędzie Gminy w Goździe ul. Radomska 7".

BGK_240909_ogloszenie.pdf

BGK_240909_specyfikacja.pdf

BGK_240909_zal1_oferta.pdf

BGK_240909_zal2_oswiadczenie.pdf

BGK_240909_zal3_umowa.pdf

BGK_240909_zal4_kosztorys_ofertowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-09-24 16:48:28 | Data modyfikacji: 2009-10-15 11:17:16.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o
wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a
mniejszej niż wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 133 000 euro na " Dostawę
oleju opałowego na sezon grzewczy 2009/2010 ".

ZEAS_230909_ogloszenie.pdf

ZEAS_230909_specyfikacja.pdf

ZEAS_230909_zal1_oferta_wykonawcy.pdf

ZEAS_230909_zal2_oswiadczenie.pdf

ZEAS_230909_zal3_oswiadczenie.pdf

ZEAS_230909_zal4_wykaz_samochodow.pdf

ZEAS_230909_zal5_formularz_cenowy.pdf

ZEAS_230909_zal6_wykaz_wyk_dostaw.pdf

ZEAS_230909_zal7_wzor_umowy.pdf

ZEAS_230909_harmonogram.pdf

ZEAS_230909_zal8_oswiadczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-09-23 11:53:24 | Data modyfikacji: 2009-10-05 09:08:54.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o
wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a
mniejszej niż wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 137 000 euro na "Zakup
używanego średniego samochodu ratowniczo -
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kłonówku gm. Gózd".

UG_220909_ogloszenie.pdf

UG_220909_specyfikacja.pdf

UG_220909_zal1_formularz_ofertowy.pdf

UG_220909_zal2_oswiadczenie.pdf

UG_220909_zal3_oswiadczenie.pdf

UG_220909_zal4_wzor_umowy.pdf

UG_220909_zal5_oswiadczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-09-22 13:34:17 | Data modyfikacji: 2009-09-30 11:29:11.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na "Zakup używanego średniego
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kłonówku".
 UG_220909_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-09-22 13:30:25 | Data modyfikacji: 2010-01-04 12:59:40.
Informacja o zmianie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o
zamówieniu dot: przetargu nieograniczonego na
"Budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi
krajowej nr 12 w miejscowości Klwatka Gmina
Gózd.

BGK_210909_informacja1.pdf

BGK_210909_ogloszenie1.pdf

BGK_210909_specyfikacja1.pdf

BGK_210909_kosztorys_ofertowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-09-21 15:24:32 | Data modyfikacji: 2009-09-29 10:46:07.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o
wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a
mniejszej niż wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 137 000 euro na: zakup
używanego średniego samochodu ratowniczo -
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kłonówku gm. Gózd.

UG_140909_ogloszenie.pdf

UG_140909_specyfikacja.pdf

UG_140909_zal1_formularz_ofertowy.pdf

UG_140909_zal2_oswiadczenie.pdf

UG_140909_zal3_oswiadczenie.pdf

UG_140909_zal4_wzor_umowy.pdf

UG_140909_zal5_oswiadczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-09-14 15:31:19 | Data modyfikacji: 2009-09-22 12:55:13.
Ogłoszenie o zawarciu umowy dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórze",
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamówień publicznych z późniejszymi
zmianami.
 ZEAS_110909_zawarcie_umowy.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-09-11 13:17:15 | Data modyfikacji: 2010-01-04 12:58:27.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8 ustawy na:"Budowę chodnika dla
pieszych w ciągu drogi krajowej nr 12 w
miejscowości Klwatka - Gmina Gózd"

Dnia 21.09.2009r. umieszczono informację o zmianie treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.


Informacja na początku strony.


 


 


 

BGK_070909_ogloszenie.pdf

BGK_070909_specyfikacja.pdf

BGK_070909_zal1_oferta.pdf

BGK_070909_zal2_oswiadczenie.pdf

BGK_070909_zal3_umowa.pdf

BGK_070909_zal4_kosztorys.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-09-07 16:54:59 | Data modyfikacji: 2009-09-29 10:44:36.
Ogłoszenie o zawarciu umowy dot: postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego o nazwie
"Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego w
Publicznej Szkole Podstawowej w Małęczynie",
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamówień publicznych z poźniejszymi
zmianami.
 ZEAS_040909_zawarcie_umowy.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-09-04 13:29:26 | Data modyfikacji: 2010-01-04 12:55:29.
Ogłoszenie o zawarciu umowy dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie „Dowóz i odwóz uczniów wraz z
opieką do szkół na terenie gminy Gózd w roku
szkolnym 2009/2010 ”, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych
 ZEAS_020909_zawarcie_umowy.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-09-02 14:56:07 | Data modyfikacji: 2010-01-04 12:48:58.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórze ”,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO a
mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych
 ZEAS_020909_ogloszenie_rozstrzygniecie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-09-02 14:53:23 | Data modyfikacji: 2010-01-04 12:45:44.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie „ Dostawa i montaż monitoringu
wizyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej w
Małęczynie”, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
14 000 EURO i mniejszej od kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych
 ZEAS_250809_ogloszenie_rozstrzygniecie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-08-25 10:29:59 | Data modyfikacji: 2010-01-04 12:44:06.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie „ Dowóz i odwóz uczniów wraz z
opieką do szkół na terenie gminy Gózd w roku
szkolnym 2009/2010 ”, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 EURO a mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych
 ZEAS_240809_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-08-24 09:44:08 | Data modyfikacji: 2010-01-04 12:42:56.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o treści
zamówienia na: " Dostawę i montaż monitoringu
wizyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej w
Małęczynie "-" Zmiana treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na " Dostawę i
montaż monitoringu wizyjnego w Publicznej Szkole
Podstawowej w Małęczynie ".

ZEAS_210809_ogloszenie.pdf

ZEAS_210809_zmiana_siwz.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-08-21 12:16:00 | Data modyfikacji: 2010-01-04 12:41:47.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu
wniesionego w dniu 17.08.2009 r przez F. H.U.
“UNI-TEL” S.C. na warunki określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego na: “Dostawę
i montaż monitoringu wizyjnego w Publicznej
Szkole Podstawowej w Małęczynie”.
 ZEAS_210809_rozstrzygniecie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-08-21 10:57:24 | Data modyfikacji: 2010-01-04 12:06:28.
Odpowiedzi na zapytania dotyczące: przetargu
nieograniczonego na "Dostawę i montaż
monitoringu wizualnego w Publicznej Szkole
Podstawowej w Małęczynie", ogłoszonego w dniu
12.08.2009r.
 ZEAS_180809_odpowiedz.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-08-18 14:59:25 | Data modyfikacji: 2010-01-04 12:01:21.
Zawiadomienie o wniesieniu protestu dot.
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na "Dostawę i montaż monitoringu wizualnego w
Publicznej Szkole Podstawowej w Małęczynie"
 ZEAS_180809_protest.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-08-18 13:09:24 | Data modyfikacji: 2010-01-04 12:00:19.
Odpowiedź na zapytanie dotyczy: przetargu
nieograniczonego na "Budowę boiska
wielofunkcyjnego przy PSP w Podgórze"
ogłoszonego w dniu 05.08.2009r.
 ZEAS_160809_odpowiedz.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-08-17 15:22:04 | Data modyfikacji: 2010-01-04 11:58:07.
Ogłoszenie o zawarciu umowy dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie "Dostawa i montaż windy przystosowanej
do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku PSP
w Kuczkach Kolonii", prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
z późniejszymi zmianami.
 ZEAS_140809_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-08-14 11:23:33 | Data modyfikacji: 2010-01-04 11:56:33.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na "Dowóz i odwóz
uczniów wraz z opieką do szkół na terenie
Gminy Gózd w roku szkolnym 2009/2010".

ZEAS_120809_ogloszenie1.pdf

ZEAS_120809_specyfikacja1.pdf

ZEAS_120809_harmonogram_odwozy.pdf

ZEAS_120809_oferta.pdf

ZEAS_120809_zal2_dowoz_i_odwoz.pdf

ZEAS_120809_zal3_dowoz_i_odwoz1.pdf

ZEAS_120809_zal4_oswiadczenie.pdf

ZEAS_120809_zal5_wzor_umowy.pdf

ZEAS_120809_zal6_oswiadczenie.pdf

ZEAS_120809_zal7_wykaz_pojazdow.pdf

ZEAS_120809_harmonogram_przywozy.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-08-12 13:45:31 | Data modyfikacji: 2009-08-25 10:33:43.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na " Dostawa i montaż
monitoringu wizyjnego w Publicznej Szkole
Podstawowej w Małęczynie".

ZEAS_120809_ogloszenie.pdf

ZEAS_120809_specyfikacja.pdf

ZEAS_120809_zal1_oferta.pdf

ZEAS_120809_zal1_do_oferty_oswiadczenie.pdf

ZEAS_120809_umowa.pdf

ZEAS_120809_zal1_do_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-08-12 13:38:23 | Data modyfikacji: 2009-08-25 10:34:22.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Kłonów i budowę drogi w
miejscowości Grzmucin".

BGK_110809_ogloszenie.pdf

BGK_110809_specyfikacja.pdf

BGK_110809_zal1_oferta.pdf

BGK_110809_zal2_oswiadczenie.pdf

BGK_110809_zal3_umowa.pdf

BGK_110809_zal4_kosztorys_ofertowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-08-11 14:34:52 | Data modyfikacji: 2009-09-10 11:36:56.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o
wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a
mniejszej niż wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 5.150.000 euro na "Budowa
boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Podgórze".

ZEAS_050809_ogloszenie.pdf

ZEAS_050809_specyfikacja.pdf

ZEAS_050809_zal1_oferta.pdf

ZEAS_050809_zal2_oswiadczenie.pdf

ZEAS_050809_zal3_kierownik_budowy.pdf

ZEAS_050809_zal4_wykaz_wykonanych_robot.pdf

ZEAS_050809_zal5_wzor_umowy.pdf

ZEAS_050809_zal6_ksiazka_przedmiarow.pdf

ZEAS_050809_zal7_oswiadczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-08-05 15:35:23 | Data modyfikacji: 2009-09-10 11:37:47.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu dot: postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie
"Dostawa i montaż windy przystosowanej do
przewozu osób niepełnosprawnych w budynku PSP w
Kuczkach Kolonii", prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej
14 000 euro a mniejszej od kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych.
 ZEAS_040809_ogloszenie_o_rozstrzygnieciu.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-08-04 15:32:44 | Data modyfikacji: 2010-01-04 11:52:07.
Ogłoszenie o unieważnieniu dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie o nazwie "Plac przed Publiczną
Szkołą Podstawową w Podgórze".
 ZEAS_300709_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-30 13:14:18 | Data modyfikacji: 2010-01-04 11:51:17.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Czarny Lasek".
 BGK_290709_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-29 15:32:22 | Data modyfikacji: 2010-01-04 11:50:39.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Kłonów i budowę drogi gminnej w
miejscowości Grzmucin".
 BGK_280709_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-28 15:35:27 | Data modyfikacji: 2010-01-04 11:49:12.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. "Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy
Niemianowskie i Lipiny do oczyszczalni w
Goździe".
 BGK_280709_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-28 15:33:15 | Data modyfikacji: 2010-01-04 11:48:28.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na "Zakup używanego średniego
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kłonówku".
 UG_270709_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-27 16:12:56 | Data modyfikacji: 2010-01-04 11:47:37.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o
wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od
kwot określonych w przepisach na podstawie art.11
ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych na: "Dostawę i montaż
windy osobowej przystosowanej do przewozu osób
niepełnosprawnych w budynku PSP w Kuczkach
Kolonii".

ZEAS_230709_ogloszenie.pdf

ZEAS_230709_siwz.pdf

ZEAS_230709_oferta.pdf

ZEAS_230709_oswiadczenie.pdf

ZEAS_230709_umowa_wzor.pdf

ZEAS_230709_zal_do_siwz.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-23 11:11:06 | Data modyfikacji: 2009-09-10 11:38:47.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Budowę
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy
Niemianowskie i Lipiny do oczyszczalni w
Goździe".

   W nawiązaniu do ogłoszenia wyników postępowania przetargu nieograniczonego (otwarcie ofert w dniu 01.07.2009r.) zatwierdzonego w dniu 03.07.2009r. na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy Niemianowskie i Lipiny do oczyszczalni w Goździe" na podstwie art. 94 ustęp 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych wybrano ofertę nr 3 najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Jest nią oferta złożona przez firmę:


Zakład Instalacyjny "JANCZES" Sp.j. - Jan Podymniak, Czesław Janicki


26 - 600 Radom ul. Chorzowska 12


 


 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-16 16:21:36 | Data modyfikacji: 2010-01-04 11:46:14.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o
wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a
mniejszej niż wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 137 000 euro na: "Zakup
używanego średniego samochodu ratowniczo -
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kłonówku gm. Gózd".

UG_150709_ogloszenie.pdf

UG_150709_specyfikacja.pdf

UG_150709_zal1_formularz_ofertowy.pdf

UG_150709_zal2_oswiadczenie.pdf

UG_150709_zal3_oswiadczenie.pdf

UG_150709_zal4_wzor_umowy.pdf

UG_150709_zal5_oswiadczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-15 15:08:34 | Data modyfikacji: 2009-07-27 16:07:55.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Budowa
drogi gminnej Drożanki - Korytka - etap II".
 BGK_100709_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-10 12:01:52 | Data modyfikacji: 2010-01-04 11:39:58.
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego, przeprowadzonego w budynku
Urzędu Gminy w Goździe, dnia 06.07.2009r. na
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w
Goździe, przy ul. Lekarskiej.
 RGG_070709_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-07 16:04:54 | Data modyfikacji: 2010-01-04 11:36:45.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11.ust. 8 ustawy na: "Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Kłonów i budowę drogi w
miejscowości Grzmucin".

BGK_030709_ogloszenie.pdf

BGK_030709_specyfikacja.pdf

BGK_030709_oferta.pdf

BGK_030709_umowa.pdf

BGK_030709_kosztorys_ofertowy.pdf

BGK_030709_oswiadczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-03 14:08:10 | Data modyfikacji: 2009-07-27 16:08:59.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o
wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od
kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych na
"Plac przed Publiczną Szkołą Podstawową w
Podgórze".

ZEAS_030709_ogloszenie1.pdf

ZEAS_030709_specyfikacja.pdf

ZEAS_030709_zal1_do_siwz_oferta.pdf

ZEAS_030709_zal1_do_oferty_oswiadczenie.pdf

ZEAS_030709_pelnomocnictwo.pdf

ZEAS_030709_przedmiar_robot.pdf

ZEAS_030709_umowa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-03 12:43:10 | Data modyfikacji: 2009-07-27 16:10:00.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Budowę kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Budy Niemianowskie i
Lipiny do oczyszczalni w Goździe".
 BGK_030709_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-03 12:37:33 | Data modyfikacji: 2010-01-04 11:35:34.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Budowę drogi gminnej
Drożanki - Korytka - etap II".

BGK_300609_ogloszenie_wyniki_postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-06-30 12:26:17 | Data modyfikacji: 2010-01-04 11:34:14.
Informacja w sprawie przetargu nieograniczonego
na: "Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Budy
Niemianowskie i Lipiny do oczyszczalni w
Goździe".
 BGK_250609_informacja_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-06-25 15:24:10 | Data modyfikacji: 2009-07-01 17:07:30.
Informacja w sprawie przetargu na: "Budowę
kanalizacji sanitarnej w m. Budy Niemianowskie i
Lipiny do oczyszczalni w Goździe".
 BGK_250609_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-06-25 15:20:22 | Data modyfikacji: 2009-07-01 17:06:28.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11. ust. 8 ustawy na: "Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Budy Niemianowskie i
Lipiny do oczyszczalni w Goździe.

UG_100609_ogloszenie2.pdf

UG_100609_siwz.pdf

UG_100609_zal1_do_siwz_oferta.pdf

UG_100609_zal2_do_siwz_oswiadczenie.pdf

zal3_do_siwz_umowa_o_roboty_budowlane.pdf

UG_100609_zal4_do_siwz_kosztorys_ofertowy.pdf

UG_100609_zal4_do_siwz_p1_budy_niemianowskie.pdf

UG_100609_zal4_do_siwz_p2_budy_niemianowskie.pdf

UG_100609_zal4_do_siwz_p3_budy_niemianowskie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-06-10 16:55:25 | Data modyfikacji: 2009-07-01 17:05:24.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w
trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę
kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Goździe"
w tym: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Budy
Niemianowskie, Lipiny. 2. Budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Karszówka.
 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-06-10 16:21:59 | Data modyfikacji: 2010-01-04 11:31:28.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w
budynku Ośrodka Zdrowia w Goździe przy ul.
Lekarskiej 4.
 RGG_020609_ogloszenie_przetarg.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-06-02 15:43:24 | Data modyfikacji: 2009-06-10 11:05:19.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Budowę kanalizacji
sanitarnej do oczyszczalni w Goździe", w tym 1)
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy
Niemianowskie i Lipiny. 2) Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Karszówka.

BGK_200509_ogloszenie.pdf

BGK_200509_specyfikacja.pdf

BGK_200509_zal1_do_siwz_oferta.pdf

BGK_200509_zal2_do_siwz_oswiadczenie.pdf

BGK_200509_zal3_do_siwz_umowa.pdf

BGK-200509_zal4_kosztorys_ofertowy_P1_budy.pdf

BGK_200509_zal4_kosztorys_ofertowy_P2_budy.pdf

BGK_200509_zal4_kosztorys_oferowy_P3_budy.pdf

BGK_200509_zal4_kosztorys_ofertowy_P1_karszowka.pdf

BGK_200509_zal4_kosztorys_ofertowy_P2_karszowka.pdf

BGK_200509_zal4_kosztorys_ofertowy_P3_karszowka.pdf

BGK_200509_zal4_kosztorys_ofertowy_P4_karszowka.pdf

BGK_200509_zal4_kosztorys1_budy_lipiny.pdf

BGK_200509_zal4_kosztorys2_karszowka.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-05-20 15:33:48 | Data modyfikacji: 2009-06-10 11:06:25.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Czarny Lasek".

BGK_110509_ogloszenie_czarny_lasek.pdf

BGK_110509_siwz_czarny _lasek.pdf

BGK_110509_zal1_do_siwz_oferta_czarny_lasek.pdf

BGK_110509_zal2_do_siwz_oswiadczenie_czarny_lasek.pdf

BGK_110509_zal3_do_siwz_umowa_czarny_lasek.pdf

BGK_110509_zal4a_do_siwz_kosztorys_czarny_lasek.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-05-11 15:08:10 | Data modyfikacji: 2009-06-08 11:20:08.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Budowę drogi gminnej
Drożanki - Korytka - etap II".

BGK_110509_ogloszenie.pdf

BGK_110509_specyfikacja.pdf

BGK_110509_zal1_do_siwz_oferta.pdf

BGK_110509_zal2_do_siwz_oswiadczenie.pdf

BGK_110509_zal3_do_siwz_umowa.pdf

BGK_110509_zal4_do_siwz_kosztorys_ofertowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-05-11 13:53:09 | Data modyfikacji: 2009-06-08 11:18:59.
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o
odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu
oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Małęczyn,ul. Ks.
I. Ziembickiego gm. Gózd".
 RGG_070509_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-05-07 10:06:59 | Data modyfikacji: 2009-05-11 07:54:57.
Ogłoszenie o zawarciu umowy dot: postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego o nazwie
"Dostawa bonów towarowych/kuponów", prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej mniejszej od kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.
 ZEAS_070409_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-07 11:59:01 | Data modyfikacji: 2010-01-04 11:30:28.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie "Dostawa bonów towarowych/kuponów dla
pracowników szkół obsługiwanych przez ZEAS w
Goździe", prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
14 000 EURO a mniejszej od kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych.
 ZEAS_270309_ogloszenie_o_rozstrzygnieciu.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-27 13:04:48 | Data modyfikacji: 2010-01-04 11:28:45.
Rozstrzygnięcie protestu na: "Dostawę bonów
towarowych/kuponów z przeznaczeniem na pomoc
socjalną dla pracowników szkół obsługiwanych
przez ZEAS w Goździe".
 ZEAS_230309_rozstrzygniecie_protestu.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-23 13:41:49 | Data modyfikacji: 2010-01-04 11:27:34.
Zawiadomienie o wniesieniu protestu dot.
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na "Dostawę bonów towarowych/kuponów dla
pracowników szkół obsługiwanych przez ZEAS w
Goździe".

ZEAS_200309_zawiadomienie.pdf

ZEAS_200309_protest.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-20 12:54:43 | Data modyfikacji: 2010-01-04 11:22:33.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Budowa
drogi gminnej Wojsławice - Kłonów".
 BGK_190309_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-19 15:43:33 | Data modyfikacji: 2010-01-04 11:21:37.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości nie
przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 133 000 Euro na : "Dostawę
bonów towarowych/kuponów z przeznaczeniem na
pomoc socjalną dla pracowników szkół
obsługiwanych przez ZEAS w Goździe".

ZEAS_180309_ogloszenie.pdf

ZEAS_180309_siwz.pdf

ZEAS_180309_oferta.pdf

ZEAS_180309_oswiadczenie.pdf

ZEAS_180309_umowa_projekt.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-18 11:26:13 | Data modyfikacji: 2009-03-27 12:13:15.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Klwatka".
 BGK_170309_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-17 12:54:25 | Data modyfikacji: 2010-01-04 11:20:39.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Budowę drogi gminnej w
miejscowości Grzmucin - etap II".

BGK_090309_ogloszenie.pdf

BGK_090309_specyfikacja.pdf

BGK_090309_zal1_do_siwz_oferta.pdf

BGK_090309_zal2_do_siwz_oswiadczenie.pdf

BGK_090309_zal3_do_siwz_umowa.pdf

BGK_090309_zal4_do_siwz_kosztorys_ofertowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-09 15:50:55 | Data modyfikacji: 2009-04-15 11:45:45.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Klwatka".
 BGK_090309_ogloszenie2_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-09 12:09:35 | Data modyfikacji: 2010-01-04 11:18:37.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Budowę drogi gminnej
Wojsławice - Kłonów".
 BGK_090309_ogloszenie1_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-09 12:07:51 | Data modyfikacji: 2010-01-04 11:17:06.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11. ust.8 ustawy na: "Budowę drogi gminnej
Drożanki - Korytka - etap II"

BGK_180209_ogloszenie.pdf

BGK_180209_siwz.pdf

BGK_180209_zal1_do_siwz_oferta.pdf

BGK_180209_oswiadczenie.pdf

BGK_180209_umowa.pdf

BGK_180209_kosztorys_ofertowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-02-18 14:09:51 | Data modyfikacji: 2009-03-12 12:43:30.
Ogłoszenie o zawarciu umowy dot: postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego o nazwie
"Dostawa mikrobusa 9 miejscowego przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych",
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamówień publicznych.
 ZEAS_170209_ogloszenie_o_zawarciu_umowy.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-02-17 11:27:04 | Data modyfikacji: 2010-01-04 11:16:06.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Klwatka".

BGK_100209_ogloszenie.pdf

BGK_100209_specyfikacja.pdf

BGK_100209_zal1_do_siwz_oferta.pdf

BGK_100209_zal2_do_siwz_oswiadczenie.pdf

BGK_100209_zal3_do_siwz_umowa.pdf

BGK_100209_zal4_do_siwz_kosztorys_ofertowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-02-10 13:56:31 | Data modyfikacji: 2009-03-04 11:33:40.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Budowę drogi gminnej
Wojsławice - Kłonów".

BGK_270109_ogloszenie1.pdf

BGK_270109_specyfikacja.pdf

BGK_270109_zal1_do_siwz_oferta.pdf

BGK_270109_zal2_do_siwz_oswiadczenie.pdf

BGK_270109_zal3_do_siwz_umowa.pdf

BGK_270109_zal4_do_siwz_kosztorys_ofertowy.pdf

BGK_280109_informacja_o_zmianie_siwz.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-01-27 13:51:20 | Data modyfikacji: 2009-02-19 14:43:22.
Odpowiedź na zapytanie dot: przetargu
nieograniczonego na dostawę mikrobusa 9
miejscowego przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych, ogłoszonego w dniu
20.01.2009r.
 ZEAS_270109_wyjasnienie_do_siwz.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-01-27 12:50:56 | Data modyfikacji: 2009-01-29 09:01:06.
Odpowiedź na zapytanie dot. przetargu
nieograniczonego na dostawę mikrobusa 9
miejscowego przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych, ogłoszonego w dniu
20.01.2009r.
 ZEAS_220109_odpowiedzi.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-01-22 15:02:57 | Data modyfikacji: 2009-01-29 09:00:20.
Odpowiedzi na zapytania dot. przetargu
nieograniczonego na dostawę mikrobusa 9
miejscowego przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych, ogłoszonego w dniu
20.01.2009r.
 ZEAS_220109_przetarg_odpowiedzi.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-01-22 12:02:46 | Data modyfikacji: 2009-01-29 08:59:34.
Gmina Gózd - Zespół Ekonomiczno Administracyjny
Szkół w Goździe ogłasza przetarg
nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14
000 euro a mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych na dostawę samochodu -
mikrobusa 9 miejscowego przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych.

ZEAS_200109_ogloszenie.pdf

ZEAS_200109_specyfikacja.pdf

ZEAS_200109_oswiadczenie.pdf

ZEAS_200109_umowa_projekt.pdf

ZEAS_200109_formularz_oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-01-20 10:30:38 | Data modyfikacji: 2009-01-29 08:58:35.
Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ na: "Dostawa
mikrobusa 9 miejscowego przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych".
 ZEAS_090109_odpowiedzi.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-01-09 12:51:42 | Data modyfikacji: 2009-01-16 12:41:44.
Gmina Gózd - Zespół Ekonomiczno Administracyjny
Szkół w Goździe ogłasza przetarg
nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14
000 euro a mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych na dostawę mikrobusa 9
miejscowego przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych.

ZEAS_070109_ogloszenie.pdf

ZEAS_070109_siwz.pdf

ZEAS_070109_formularz_oferty.pdf

ZEAS_070109_oswiadczenie.pdf

ZEAS_070109_umowa_projekt.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-01-07 13:16:28 | Data modyfikacji: 2009-01-16 12:40:38.
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół w Goździe ogłasza przetarg
nieograniczony o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 133
000 euro na dostawę bonów towarowych/kuponów z
przeznaczeniem na pomoc socjalną dla pracowników
szkół obsługiwanych przez ZEAS w Goździe.

ZEAS_181108_ogloszenie.pdf

ZEAS_181188_specyfikacja.pdf

ZEAS_181108_formularz_oferty.pdf

ZEAS_181108_zal1_do_oferty_oswiadczenie.pdf

ZEAS_181108_zal4_do_oferty_umowa_projekt.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-11-18 14:33:43 | Data modyfikacji: 2008-11-27 08:59:11.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o
wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a
mniejszej niż wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 137 000 euro na: " Zakup
używanego średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kiedrzynie gm. Gózd".

UG_021008_ogloszenie.pdf

UG_021008_specyfikacja.pdf

UG_021008_zal1_formularz_ofertowy.pdf

UG_021008_zal2_oswiadczenie.pdf

UG_021008_zal3_oswiadczenie.pdf

UG_021008_zal4_wzor_umowy.pdf

UG_021008_zal5_oswiadczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-10-02 12:58:41 | Data modyfikacji: 2008-10-10 09:37:32.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o
wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a
mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy na:
"Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Podgórze".

ZEAS_290908_ogloszenie.pdf

ZEAS_290908_specyfikacja1.pdf

ZEAS_290908_specyfikacja_cd.pdf

ZEAS_290908_zal1_do_siwz_oferta.pdf

ZEAS_290908_zal2_do_siwz_oswiadczenie.pdf

ZEAS_290908_zal3_do_siwz_kierownik_budowy.pdf

ZEAS_290908_zal4_do_siwz_wzor_umowy.pdf

ZEAS_290908_zal5_do_siwz_zestawienie_kosztow.pdf

ZEAS_290908_zal6_do_siwz_ksiazka_przedmiarow.pdf

ZEAS_290908_zal7_do_siwz_osiadczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-09-29 14:30:36 | Data modyfikacji: 2008-10-20 12:58:48.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o
wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a
mniejszej niż wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 133 000 euro na: "Dostawę
oleju opałowego w sezonie grzewczym 2008/2009".

ZEAS_220908_ogloszenie.pdf

ZEAS_220908_siwz.pdf

ZEAS_siwz_cd_pdf

ZEAS_220908_oferta_wykonawcy.pdf

ZEAS_220908_zal2_do_siwz_oswiadczenie.pdf

ZEAS_220908_zal3_do_siwz_oswiadczenie.pdf

ZEAS_220908_zal4_do_siwz_wykaz_samochodow_spec.pdf

ZEAS_220908_zal5_do_siwz_formularz_cenowy

ZEAS_220908_zal6_do_siwz_wykaz_wykonanych_dostaw.pdf

ZEAS_220908_zal7_do_siwz_wzor_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-09-22 14:14:48 | Data modyfikacji: 2008-10-02 12:48:40.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8 ustawy na: "Budowę drogi gminnej
Drożanki - Korytka".

BGK_080808_ogloszenie_drozanki.pdf

BGK_080808_specyfikacja_drozanki.pdf

BGK_080808_zal1_oferta_drozanki.pdf

BGK_080808_zal2_oswiadczenie_drozanki.pdf

BGK_080808_zal3_umowa_drozanki.pdf

BGK_080808_zal4_kosztorys_ofertowy_drozanki.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-08-08 15:00:23 | Data modyfikacji: 2008-09-01 11:20:40.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8 ustawy na: "Budowę drogi gminnej w
miejscowości Grzmucin".

BGK_080808_ogloszenie_grzmucin.pdf

BGK_080808_specyfikacja_grzmucin.pdf

BGK_080808_zal1_oferta_grzmucin.pdf

BGK_080808_zal2_oswiadczenie_grzmucin.pdf

BGK_080808_zal3_umowa_grzmucin.pdf

BGK_080808_zal4_kosztorys_ofertowy_grzmucin.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-08-08 14:18:38 | Data modyfikacji: 2008-08-29 10:23:37.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8 ustawy na: "Budowę drogi gminnej
Wojsławice - Kłonów".

BGK_080808_ogloszenie.pdf

BGK_080808_specyfikacja.pdf

BGK_080808_zal1_oferta.pdf

BGK_080808_zal2_oswiadczenie.pdf

BGK_080808_zal3_umowa.pdf

BGK_080808_zal4_kosztorys_ofertowy.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-08-08 12:59:50 | Data modyfikacji: 2008-08-28 10:47:14.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o
wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a
mniejszej niż wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 137 000 euro na zakup
uzywanego średniego samochodu pożarniczego dla
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kiedrzynie z przeznaczeniem na cele ochrony
przeciwpożarowej.

UG_040808_ogloszenie.pdf

UG_040808_specyfikacja.pdf

UG_040808_zal1_formularz_ofertowy.pdf

UG_040808_zal2_oswiadczenie.pdf

UG_040808_zal3_oswiadczenie.pdf

UG_040808_zal4_wzor_umowy.pdf

UG_040808_zal5_oswiadczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-08-04 14:49:39 | Data modyfikacji: 2008-08-20 12:27:04.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na : "Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Niemianowice".

BGK_010708_ogloszenie.pdf

BGK_010708_specyfikacja.pdf

BGK_010708_zal1_oferta.pdf

BGK_010708_zal2_oswiadczenie.pdf

BGK_010708_zal3_umowa.pdf

BGK_010708_zal3_kosztorys_ofertowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:27:53 | Data modyfikacji: 2008-07-21 15:31:00.
Ogłoszenie o zawarciu umowy dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie "Odbiór drobnych odpadów stałych z
kontenerów o poj. 8 m3, odpadów wstępnie
segregowanych z pojemników siatkowych o poj. 2 m3
z miejsc użyteczności publicznej na terenie
Gminy Gózd, wywóz i utylizacja osadu z gminnych
oczyszczalni ścieków zleconych do odbioru przez
Wójta Gminy Gózd" prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-
Prawo zamówień publicznych.
 RR_270608_ogloszenie_zawarcie_umowy.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-06-27 14:20:09 | Data modyfikacji: 2008-10-10 12:26:05.
Ogłoszenie o zawarciu umowy - dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie "Docieplenie sali gimnastycznej oraz
łączników przy Publicznym Gimnazjum w
Goździe", prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej
od kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
 ZEAS_270608_ogloszenie_o_zawarciu_umowy.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-06-27 11:56:48 | Data modyfikacji: 2008-10-10 12:25:30.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie "Odbiór drobnych odpadów stałych z
kontenerów o poj. 8 m3, odpadów wstępnie
segregowanych z pojemników siatkowych o poj. 2 m3
z miejsc użyteczności publicznych na terenie
Gminy Gózd, wywóz i utylizacja osadu z gminnych
oczyszczalni ścieków zleconych do odbioru przez
Wójta Gminy Gózd", prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 EURO a mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamówień publicznych.
 RR_190608_rozstrzygniecie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-06-19 13:22:13 | Data modyfikacji: 2008-10-10 12:24:48.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na: "Budowę kanalizacji
sanitarnej do oczyszczalni w Klwatce w tym 1)
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Niemianowice, Kuczki, Klwatka - etap III; 2)
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Niemianowice, Kuczki, Klwatka do PSP Kuczki".
 BGK_180608_ogloszenie_wynikow_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-06-18 15:10:08 | Data modyfikacji: 2008-10-10 12:24:05.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie "Docieplenie sali gimnastycznej i
łączników przy Publicznym Gimnazjum w
Goździe", prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej
14 000 EURO a mniejszej od kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych.
 ZEAS_180608_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-06-18 11:59:20 | Data modyfikacji: 2008-10-10 12:23:15.
Informacja w sprawie " Budowy kanalizacji
sanitarnej w Klwatce " w tym : Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Niemianowice,
Kuczki, Klwatka - etap III Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Niemianowice,
Kuczki, Klwatka do PSP Kuczki. Załącznik do
specyfikacji Nr 5 z dnia 26.05.2008r oraz
załącznik do specyfikacji nr 6 z dnia
26.05.2008r.

BGK_130608_kosztorys.pdf

BGK_130608_kosztorys1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-06-13 10:54:12 | Data modyfikacji: 2008-10-10 12:21:49.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o
wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od
kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamówień publicznych na: " Remont
placu dojazdowego i postojowego przy PSP w
Goździe".

ZEAS_090608_ogloszenie.pdf

ZEAS_090608_specyfikacja.pdf

ZEAS_090608_zal1_do_siwz_oferta.pdf

ZEAS_090608_zal1_do_oferty_oswiadczenie.pdf

ZEAS_090608_zal6_do_oferty_wykaz_wykonanych_robot.pdf

ZEAS_090608_zal9_do_oferty_pelnomocnictwo.pdf

ZEAS_090608_zal5_do_siwz_umowa.pdf

ZEAS_090608_zal10_do_oferty_przedmiar_robot.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-06-09 14:02:21 | Data modyfikacji: 2008-07-02 13:00:52.
Wójt Gminy w Goździe ogłasza przetarg
nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14
000 euro a mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8
ustawy na: " Odbiór drobnych odpadów stałych z
kontenerów o poj. 8 m3, odpadów stałych
wstępnie segregowanych z pojemników siatkowych o
poj. 2 m3 z miejsc użyteczności publicznych na
terenie Gminy Gózd, wywóz i utylizacja osadu z
gminnych oczyszczalni ścieków zleconych do
odbioru przez Wójta Gminy Gózd ".

RR_060608_ogloszenie.pdf

RR_060608_specyfikacja.pdf

RR_060608_formularz_ofertowy.pdf

RR_060608_oswiadczenie.pdf

RR_060608_wzor_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-06-06 14:57:44 | Data modyfikacji: 2008-06-16 13:27:34.
Informacja nr 2 w sprawie przetargu
nieograniczonego na: " Budowę kanalizacji
sanitarnej do oczyszczalni w Klwatce" w tym 1)
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Niemianowice, Kuczki, Klwatka - etap III; 2)
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Niemianowice, Kuczki, Klwatka do PSP Kuczki.
 BGK_060608_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-06-06 14:21:36 | Data modyfikacji: 2008-10-10 12:20:28.
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dla przetargu
nieograniczonego na " Docieplenie sali
gimnastycznej oraz łączników przy Publicznym
Gimnazjum w Goździe".
 ZEAS_050608_wyjasnienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-06-05 09:23:21 | Data modyfikacji: 2008-10-10 12:19:27.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Budowę drogi gminnej
Wojsławice - Kłonów".

BGK_300508_ogloszenie.pdf

BGK_300508_specyfikacja.pdf

BGK_300508_zal1_oferta.pdf

BGK_300508_zal2_oswiadczenie.pdf

BGK_300508_zal3_umowa.pdf

BGK_300508_zal4_kosztorys_ofertowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-05-30 13:58:40 | Data modyfikacji: 2008-06-19 15:04:50.
Informacja w sprawie przetargu nieograniczonego
na: "Budowę kanalizacji sanitarnej do
oczyszczalni w Klwatce" w tym 1) Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Niemianowice, Kuczki, Klwatka - etap III; 2)
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Niemianowice, Kuczki, Klwatka do PSP Kuczki.
 BGK_300508_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-05-30 12:59:16 | Data modyfikacji: 2008-10-10 12:18:47.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: " Budowę kanalizacji
sanitarnej do oczyszczalni w Klwatce w tym 1)
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Niemianowice, Kuczki, Klwatka - etap III ; 2)
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Niemianowice, Kuczki, Klwatka do PSP Kuczki ".

BGK_260508_ogloszenie

BGK_260508_specyfikacja.pdf

BGK_260508_zal1_oferta.pdf

BGK_260508_zal2_oswiadczenie.pdf

BGK_260508_zal3_umowa.pdf

BGK_260508_zal4_kosztorys_ofertowy.pdf

BGK_260508_zal5_kosztorys_budowa_przylocza_kablowego_NN_Kuczki.pdf

BGK_260508_zal6_kosztorys_budowa_przylocza_kablowego_NN_Klwatka.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-05-26 13:54:32 | Data modyfikacji: 2008-06-16 12:33:41.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: " Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Kłonów".

BGK_210508_ogloszenie.pdf

BGK_210508_specyfikacja.pdf

BGK_210508_zal1_oferta.pdf

BGK_210508_zal2_oswiadczenie.pdf

BGK_210508_zal3_umowa.pdf

BGK_210508_zal4a_kosztorys_ofertowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-05-21 15:55:29 | Data modyfikacji: 2008-06-12 12:12:44.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o
wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od
kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamówień publicznych na
"Docieplenie sali gimnastycznej oraz łączników
przy Publicznym Gimnazjum w Goździe".

ZEAS_200508_ogloszenie.pdf

ZEAS_200508_specyfikacja.pdf

ZEAS_200508_zal1_do_siwz_oferta.pdf

ZEAS_200508_wzor_zal1_do_oferty_oswiadczenie.pdf

ZEAS_200508_wzor_zal6_do_oferty_wykaz_wykonanych_robot.pdf

ZEAS_200508_wzor_zal9_do_oferty_pelnomocnictwo.pdf

ZEAS_200508_zal5_do_siwz_wzor_umowy.pdf

ZEAS_200508_przedmiar_robot.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-05-20 11:39:42 | Data modyfikacji: 2008-06-12 12:10:21.
Ogłoszenie wyników postępowania na " Budowę
chodnika dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr
12 w miejscowości Klwatka - etap II "
 BGK_240408_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-04-24 15:47:10 | Data modyfikacji: 2008-10-10 12:18:05.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11. ust. 8 ustawy na: "Budowę drogi gminnej
Wojsławice - Kłonów"

BGK_070408_ogloszenie1.pdf

BGK_070408_siwz.pdf

BGK_070408_zal1_oferta.pdf

BGK_070408_zal2_oswiadczenie.pdf

BGK_070408_zal3_umowa.pdf

BGK_070408_zal4_kosztorys_ofertowy.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-04-07 16:04:04 | Data modyfikacji: 2008-04-29 08:36:41.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn ul. Kościelna".
 BGK_270308_wyniki_postepowania1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-03-27 13:09:14 | Data modyfikacji: 2008-10-10 12:17:24.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na "Budowę drogi gminnej
Wojsławice - Kłonów".
 BGK_270308_uniewaznienie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-03-27 13:06:54 | Data modyfikacji: 2008-10-10 12:16:38.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust. 8 ustawy na: "Budowę chodnika dla
pieszych w ciągu drogi krajowej nr 12 w
miejscowości Klwatka gmina Gózd - etap II".

BGK_180308_ogloszenie.pdf

BGK_180308_specyfikacja.pdf

BGK_180308_zal1_oferta.pdf

BGK_180308_zal2_oswiadczenie.pdf

BGK_180308_zal3_wzor_umowy.pdf

BGK_180308_zal4_kosztorys_ofertowy.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-03-18 15:02:08 | Data modyfikacji: 2008-04-14 14:53:21.
Ogłoszenie o zawarciu umowy - dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie "Dostawa bonów towarowych/kuponów",
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamówień publicznych.
 ZEAS_100308_ogloszenie_o_zawarciu_umowy.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-03-10 13:32:06 | Data modyfikacji: 2008-10-10 12:15:56.
Ogłoszenie o zawarciu umowy - dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP
w Klonówku", prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej
od kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamówień publicznych.
 ZEAS_290208_ogloszenie_o_zawarciu_umowy.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-02-29 12:30:20 | Data modyfikacji: 2008-10-10 12:15:00.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie "Dostawa bonów towarowych/kuponów dla
pracowników szkół obsługiwanych przez ZEAS w
Goździe", prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej
14 000 EURO a mniejszej od kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych
 ZEAS_280208_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-02-28 15:23:33 | Data modyfikacji: 2008-10-10 12:14:09.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Kłonówku",
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro a
mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
 ZEAS_200208_rozstrzygniecie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-02-20 12:07:56 | Data modyfikacji: 2008-10-10 12:13:07.
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkół w Goździe ogłasza przetarg
nieograniczony o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 133
000 euro na dostawę bonów towarowych/kuponów z
przeznaczeniem na pomoc socjalną dla pracowników
szkół obsługiwanych przez ZEAS w Goździe.

ZEAS_190208_ogloszenie.pdf

ZEAS_190208_siwz.pdf

ZEAS_190208_zal1_formularz_oferty.pdf

ZEAS_190208_zal2_oswiadczenie.pdf

ZEAS_190208_zal3_wzor_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-02-19 13:41:48 | Data modyfikacji: 2008-02-28 11:55:46.
Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dla przetargu
nieograniczonego na "Budowę boiska
wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Kłonówku" - otwarcie ofert
12.02.2008r. godz. 11:00.
 ZEAS_070208_modyfikacja_tresci_siwz.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-02-07 13:32:39 | Data modyfikacji: 2008-02-12 12:51:10.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust.8 ustawy na: "Budowę drogi gminnej
Wojsławice - Kłonów".

BGK_050208_ogloszenie.pdf

BGK_050208_siwz.pdf

BGK_050208_zal1_oferta.pdf

BGK_050208_zal2_oswiadczenie.pdf

BGK_050208_zal3_umowa.pdf

BGK_050208_zal4_kosztorys.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-02-05 14:46:56 | Data modyfikacji: 2008-02-27 16:37:12.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn ul. Kościelna".

BGK_040208_ogloszenie.pdf

BGK_040208_siwz.pdf

BGK_040208_zal1_oferta.pdf

BGK_040208_zal2_oswiadczenie.pdf

BGK_040208_umowa.pdf

BGK_040208_zal4_kosztorys_ofertowy.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-02-04 16:19:47 | Data modyfikacji: 2008-02-27 16:39:43.
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dla przetargu
nieograniczonego na "Budowę boiska
wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Kłonówku"
 ZEAS_010208_wyjasnienie.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-02-01 13:06:23 | Data modyfikacji: 2008-02-12 12:50:00.
Rozstrzygnięcie protestów na "Budowę boiska
wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstwowej
w Kłonówku"
 ZEAS_300108_rozstrzygniecie.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-01-30 12:59:05 | Data modyfikacji: 2008-02-12 12:47:34.
Zawiadomienie o wniesieniu protestu dot.
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na "Budowę boiska wielofunkcyjnego przy PSP w
Kłonówku"
 ZEAS_280108_protest.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-01-28 12:19:27 | Data modyfikacji: 2008-02-12 12:44:45.
Zawiadomienie o wniesieniu protestu dot.
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na "Budowę boiska wielofunkcyjnego przy PSP w
Kłonówku".
 ZEAS_250108_protest.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-01-25 11:57:32 | Data modyfikacji: 2008-02-12 12:42:38.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o
wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a
mniejszej niż wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 5 150 000 euro na "Budowa
boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Kłonówku".

ZEAS_180108_ogloszenie.pdf

ZEAS_180108_specyfikacja.pdf

ZEAS_180108_zal1_oferta.pdf

ZEAS_180108_zal2_oswiadczenie.pdf

ZEAS_180108_zal3_kierownik_budowy.pdf

ZEAS_180108_zal4_wykaz_wyk_robot.pdf

ZEAS_180108_zal5_wzor_umowy.pdf

ZEAS_180108_zal6_zestawienie_kosztow.pdf

ZEAS_180108_zal7_przedmiar_robot.pdf

ZEAS_180108_zal8_projekt_budowlany.pdf

ZEAS_180108_zal9_oswiadczenie2.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-01-18 16:55:59 | Data modyfikacji: 2008-02-12 12:38:13.
Ogłoszenie o zawarciu umowy - dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie "Dostawa węgla kamiennego w sortymencie
orzech i miał", prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
14 000 euro i mniejszej od kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych.
 ZEAS_131207_ogloszenie_o_zawarciu_umowy.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-12-13 13:16:04 | Data modyfikacji: 2008-10-10 12:12:08.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na "Dostawę kruszywa drogowego z
żużla stalowniczego frakcji 0-63 wraz z
rozplantowaniem na nieutwardzonych drogach
gminnych na terenie gminy Gózd w ilości nie
przekraczającej 1400 ton".
 BGK_121207_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-12-12 13:55:44 | Data modyfikacji: 2008-10-10 12:11:17.
Ogłoszenie o zawarciu umowy - dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie "zakup używanego średniego samochodu
pożarniczego dla jednostki ochrony
przeciwpożarowej tj. Ochotniczej Straży
Pożarnej w Goździe z przeznaczeniem na cele
ochrony przeciwpożarowej", prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
 UG_121207_ogloszenie_o_zawarciu_umowy.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-12-12 13:18:37 | Data modyfikacji: 2008-10-10 12:10:35.
Ogłoszenie o zawarciu umowy - dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie "Dostawa bonów towarowych/kuponów",
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamówień publicznych.
 ZEAS_121207_ogloszenie_o_zawarciu_umowy.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-12-12 13:12:16 | Data modyfikacji: 2008-10-10 12:09:38.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o
wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a
mniejszej niż wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 137 000 euro na " Zakup
używanego średniego samochodu pożarniczego dla
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Goździe
z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej
"

UG_201107_ogloszenie_1.pdf

UG_201107_specyfikacja_1.pdf

UG_201107_zal1_formularz_ofertowy_1.pdf

UG_201107_zal2_oswiadczenie_1.pdf

UG_201107_zal3_oswiadczenie_1.pdf

UG_201107_zal4_wzor_umowy_1.pdf

UG_zal5_201107_oswiadczenie_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-12-07 11:49:03 | Data modyfikacji: 2007-12-07 11:55:57.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - dot:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie "Dostawa węgla kamiennego w sortymencie
orzech i miał" prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
14 000 euro i mniejszej od kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych.
 ZEAS_041207_ogloszenie_o_rozstrzygnieciu.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-12-04 14:43:09 | Data modyfikacji: 2008-01-18 17:49:12.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - dot:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie "Dostawa bonów towarowych/kuponów dla
pracowników szkół obsługiwanych przez ZEAS w
Goździe", prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej
14 000 euro a mniejszej od kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych.
 ZEAS_031207_oloszenie_o_rozstrzygnieciu.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-12-03 16:17:32 | Data modyfikacji: 2008-01-18 17:47:18.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - dot.
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
"Dostawa używanego średniego samochodu
pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Goździe z przeznaczeniem na cele
ochrony przeciwpożarowej" prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 14 000 euro, a mniejszej
niż wyrażoną w złotych równowartość kwoty
137 000 euro.
 UG_031207_ogloszenie_o_rozstrzygnieciu.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-12-03 16:12:38 | Data modyfikacji: 2008-01-18 17:42:11.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o
wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8 ustawy na: "Dostawę kruszywa
drogowego z żużla stalowniczego frakcji 0 - 63
wraz z rozplantowaniem na nieutwardzonych drogach
gminnych na terenie Gminy Gózd w ilości nie
przekraczającej 1400 ton" CPV 14212200 - 2 -
kruszywo.

BGK_301107_ogloszenie.pdf

BGK_301107_specyfikacja.pdf

BGK_301107_oferta.pdf

BGK_301107_oswiadczenie.pdf

BGK_301107_wzor_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-11-30 13:01:04 | Data modyfikacji: 2007-12-11 14:55:40.
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkół w Goździe ogłasza przetarg
nieograniczony o wartości poniżej 14 000 euro i
mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy na
dostawę węgla kamiennego w sortymencie orzech i
miał do szkół obsługiwanych przez ZEAS w
Goździe.

ZEAS_231107_ogloszenie.pdf

ZEAS_231107_siwz.pdf

ZEAS_231107_zal1_do_siwz_oferta.pdf

ZEAS_231107_zal2_do_siwz_oswiadczenie.pdf

ZEAS_231107_zal3_do_siwz_wzor_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-11-23 15:40:56 | Data modyfikacji: 2007-12-03 16:19:57.
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkół w Goździe ogłasza przetarg
nieograniczony o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty
211.000 euro na dostawę bonów
towarowych/kuponów z przeznaczeniem na pomoc
socjalną dla pracowników szkół obsługiwanych
przez ZEAS w Goździe.

ZEAS_211107_ogloszenie.pdf

ZEAS_211107_siwz.pdf

ZEAS_211107_zal1_formularz_ofertowy.pdf

ZEAS_211107_zal2_oswiadczenie.pdf

ZEAS_211107_zal3_umowa_projekt.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-11-21 14:04:13 | Data modyfikacji: 2007-11-30 13:14:05.
Ogłoszenie o zawarciu umowy dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie "Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką
do szkół w okresie od 02.11.2007r. do
20.06.2008r. na terenie Gminy Gózd", prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej mniejszej od kwot określanych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych.
 ZEAS_051107_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-11-05 09:41:32 | Data modyfikacji: 2008-01-03 12:29:56.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie "Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką
do szkół w okresie od 02.11.2007r. do
20.06.2008r. na terenie Gminy Gózd", prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej powyżej 14 000 euro a mniejszej od
kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamówień publicznych.
 ZEAS_241007_ogloszenie_o_rozstrzygnieciu.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-10-24 16:51:48 | Data modyfikacji: 2008-01-03 12:28:01.
Ogłoszenie o zawarciu umowy dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamówień publicznych na zamówienie o
nazwie "Wykonanie dokumentacji projektowo -
wykonawczej na budowę kanalizacji sanitarnej do
oczyszczalni ścieków w Goździe dla
miejscowości Lipiny, Budy Niemianowskie,
Karszówka i do oczyszczalni ścieków w Klwatce
Królewskiej dla miejscowości Kiedrzyn,
Małęczyn ul. Lubelska, Klwatka przy drodze
krajowej".
 BGK_zawarcie_umowy_171007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-10-17 16:28:27 | Data modyfikacji: 2008-01-03 12:26:57.
Ogłoszenie o zawarciu umowy - dotyczy:
postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie "Dostawa oleju opałowego na sezon
grzewczy 2007/2008", prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
 ZEAS_161007_ogloszenie2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-10-16 16:30:10 | Data modyfikacji: 2008-01-03 12:25:52.
Ogłoszenie o zawarciu umowy - dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie "Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej
w Małęczynie w tym sala gimnastyczna",
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamówień publicznych.
 ZEAS_161007_ogloszenie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-10-16 16:26:02 | Data modyfikacji: 2008-01-03 12:24:43.
Dyrektor ZEAS w Goździe ogłasza przetarg
nieograniczony o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwot
określonych na podstawie art. 11 ust. 8 w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych na "Dowóz i odwóz uczniów wraz z
opieką do szkół w okresie od 02.11.2007r. do
20.06.2008r. na terenie Gminy Gózd"

ZEAS_121007_ogloszenie.pdf

ZEAS_121007_siwz.pdf

ZEAS_121007_siwz_zal1.pdf

ZEAS_121007_siwz_zal2.pdf

ZEAS_121007_siwz_zal3.pdf

ZEAS_121007_siwz_zal4.pdf

ZEAS_121007_siwz_zal5.pdf

ZEAS_121007_siwz_zal6

ZEAS_121007_siwz_zal7.pdf

ZEAS_121007_siwz_zal8.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-10-12 15:31:40 | Data modyfikacji: 2007-10-24 16:24:39.
Ogloszenie o rozstrzygnięciu dotyczy: "Rozbudowa
Publicznej Szkoly Podstawowej w Malęczynie w tym
sala gimnastyczna", prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 EURO a mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamówień publicznych.
 ZEAS_081007_rozbudowa.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-10-08 13:25:00 | Data modyfikacji: 2008-01-03 12:23:12.
Ogloszenie o rozstrzygnięciu dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie "Dostawa oleju opalowego na sezon
grzewczy 2007/2008", prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 EURO a mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamówień publicznych.
 ZEAS_081007_olej.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-10-08 13:20:18 | Data modyfikacji: 2008-01-03 12:21:16.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych na zamówienie o
nazwie „Wykonanie dokumentacji projektowo –
wykonawczej na budowę kanalizacji sanitarnej do
oczyszczalni ścieków w Goździe dla
miejscowości Lipiny, Budy Niemianowskie,
Karszówka i do oczyszczalni ścieków w Klwatce
Królewskiej dla miejscowości Kiedrzyn,
Małęczyn ul. Lubelska, Klwatka przy drodze
krajowej”.
 BGK_051007_ogloszenie_o_rozstrzygnieciu.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-10-05 10:16:36 | Data modyfikacji: 2008-01-03 12:19:34.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o
wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a
mniejszej niż wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 137 000 euro na "Dostawę
oleju opałowego w sezonie grzewczym 2007/2008".

ZEAS_200907_ogloszenie.pdf

ZEAS_200907_specyfikacja.pdf

ZEAS_200907_zal1_oferta_wykonawcy.pdf

ZEAS_200907_zal2_oswiadczenie.pdf

ZEAS_200907_zal3_oswiadczenie.pdf

ZEAS_200907_zal4_wykaz_samochodow_spec.pdf

ZEAS_200907_zal5_formularz_cenowy.pdf

ZEAS_200907_zal6_wykaz_dostaw.pdf

ZEAS_200907_zal7_wzor_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-09-20 16:12:49 | Data modyfikacji: 2007-10-02 13:50:57.
Gmina Gózd ogłasza przetarg nieograniczony o
wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a
mniejszej niż wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 137 000 euro na "Wykonanie
dokumentacji projektowo - wykonawczej na budowę
kanalizacji sanitarnej: ZADANIE I do oczyszczalni
ścieków w Gożdzie - dla miejscowości Lipiny,
Budy Niemianowskie, Karszówka ZADANIE II do
oczyszczalni ścieków w Klwatce Królewskiej -
dla miejscowości Kiedrzyn, Małęczyn ul.
Lubelska, Klwatka przy drodze krajowej."

BGK_170907_ogloszenie.pdf

BGK_170907_specyfikacja.pdf

BGK_170907_oswiadczenie.pdf

BGK_170907_formularz_ofertowy.pdf

BGK_170907_wzor_umowy.pdf

BGK_170907_kwalifikacje_techniczne.pdf

BGK_170907_doswiadczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2007-09-17 14:46:29 | Data modyfikacji: 2007-09-24 13:12:33.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w
trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie
dokumentacji projektowo - wykonawczej na budowę
kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w
Goździe dla miejscowości Lipiny, Budy
Niemianowskie, Karszówka i do oczyszczalni
ścieków w Klwatce Królewskiej dla miejscowości
Kiedrzyn, Małęczyn ul. Lubelska, Klwatka przy
drodze krajowej"
 BGK_170907_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-09-17 14:32:07 | Data modyfikacji: 2008-01-03 12:18:21.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Budowę chodnika dla pieszych
w ciągu drogi krajowej nr 12 w miejscowości
Klwatka Gmina Gózd".
 BGK_130907_ogloszenie_wybor_oferty.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-09-13 13:56:46 | Data modyfikacji: 2008-01-03 12:17:04.
Gmina Gózd z siedzibą w Goździe ul. Radomska 7
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości
szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 14 000 euro, a mniejszej
niż wyrażoną w złotych równowartość kwoty
137 000 euro na wykonanie dokumentacji
projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji
sanitarnej : ZADANIE I - do oczyszczalni ścieków
w Goździe dla miejscowości Lipiny, Budy
Niemianowskie, Karszówka; ZADANIE II - do
oczyszczalni ścieków w Klwatce Królewskiej dla
miejscowości Kiedrzyn, Małęczyn ul. Lubelska,
Klwatka przy drodze krajowej.

BGK_070907_ogloszenie.pdf

BGK_070907_specyfikacja.pdf

BGK_070907_formularz_ofertowy.pdf

BGK_070907_oswiadczenie.pdf

BGK_070907_doswiadczenie_w_zakresie_wykonawstwa.pdf

BGK_070907_kwalifikacje_techniczne.pdf

BGK_070907_wzor_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-09-07 11:33:21 | Data modyfikacji: 2007-09-15 16:11:01.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w
trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowę
Publicznej Szkoły Podstawowej w Małęczynie w
tym sala gimnastyczna"
 ZEAS_030907_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-09-03 13:04:10 | Data modyfikacji: 2008-01-03 12:14:30.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy: referent ds. mienia
komunalnego i gospodarki gruntami w Urzędzie
Gminy w Goździe.
 lista_kandydatow.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-08-29 13:22:17 | Data modyfikacji: 2008-01-18 18:03:16.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o
wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a
mniejszej niż wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 137 000 euro na "Wykonanie
dokumentacji projektowo - wykonawczej na budowę
kanalizacji sanitarnej: Zadanie I do oczyszczalni
ścieków w Goździe - dla miejscowości Lipiny,
Budy Niemianowskie, Karszówka Zadanie II do
oczyszczalni ścieków w Klwatce Królewskiej -
dla miejscowości Kiedrzyn, Małęczyn
ul.Lubelska, Klwatka przy drodze krajowej"

BGK_270807_ogloszenie.pdf

BGK_270807_siwz.pdf

BGK_270807_formularz_zal1.pdf

BGK_270807_oswiadczenie.pdf

BGK_270807_wzor_umowy.pdf

BGK_270807_kwalifikacje.pdf

BGK_270807_doswiadczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-08-27 16:34:07 | Data modyfikacji: 2007-09-07 11:23:37.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia na: "Wykonanie dokumentacji
projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji
sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Goździe
dla miejscowości Lipiny, Budy Niemianowskie,
Karszówka i do oczyszczalni ścieków w Klwatce
Królewskiej dla miejscowości Kiedrzyn,
Małęczyn ul. Lubelska, Klwatka przy drodze
krajowej".
 BGK_230807_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-08-23 12:51:42 | Data modyfikacji: 2008-01-03 12:13:13.
Ogłoszenie o zawarciu umowy - dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8 z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowień publicznych na zamówienie o nazwie:
"Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niemianowice,
Kuczki, Klwatka -II - Etap".
 BGK_130807_ogloszenie_umowa.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-08-16 18:08:39 | Data modyfikacji: 2008-01-03 12:11:39.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11.ust.8 ustawy na :"Budowę chodnika dla
pieszych w ciągu drogi krajowej nr 12 w
miejscowości Klwatka - gmina Gózd"

BGK_140807_ogloszenie.pdf

BGK_140807_oferta.pdf

BGK_140807_oswiadczenie.pdf

BGK_140807_umowa.pdf

BGK_140807_kosztorys.pdf

BGK_140807_siwz.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-08-14 22:09:10 | Data modyfikacji: 2007-09-07 11:25:10.
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy: referent ds. mienia komunalnego
i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy w
Goździe.
 UG_100807_wakat.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-08-10 14:10:42 | Data modyfikacji: 2008-01-18 17:58:37.
Gmina Gózd z siedzibą w Goździe ul. Radomska 7
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości
szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 14 000 euro, a mniejszej
niż wyrażoną w złotych równowartość kwoty
137 000 euro na: " Wykonanie dokumentacji
projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji
sanitarnej: ZADANIE I - do oczyszczalni ścieków
w Goździe - dla miejscowości Lipiny, Budy
Niemianowskie, Karszówka; ZADANIE II - do
oczyszczalni ścieków w Klwatce Królewskiej dla
miejscowości Kiedrzyn, Małęczyn ul. Lubelska,
Klwatka przy drodze krajowej."

BGK_100807_ogloszenie.pdf

BGK_100807_specyfikacja.pdf

BGK_100807_formularz_ofertowy.pdf

BGK_100807_oswiadczenie.pdf

BGK_100807_doswiadczenie_w_zakresie_wykonawstwa.pdf

BGK_100807_kwalifikacje_techniczne.pdf

BGK_100807_wzor_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-08-10 12:22:28 | Data modyfikacji: 2007-08-23 12:45:59.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na:
"Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na
budowę kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni
ścieków w Goździe dla miejscowości Lipiny,
Budy Niemianowskie, Karszówka i do oczyszczalni
ścieków w Klwatce Królewskiej dla miejscowości
Kiedrzyn, Małęczyn ul. Lubelska, Klwatka przy
drodze krajowej".
 BGK_080807_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-08-08 13:07:06 | Data modyfikacji: 2008-01-03 12:10:21.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (otwarcie ofert dnia
08.06.2007r.) na "Przebudowę drogi gminnej
Niemianowice - Kuczki".
 BGK_080807_ogloszenie2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-08-08 13:02:06 | Data modyfikacji: 2008-01-03 12:08:12.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (otwarcie ofert dnia
08.06.2007r.) na "Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn ul. Szkolna".
 BGK_080807_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-08-08 12:59:41 | Data modyfikacji: 2008-01-03 12:06:50.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej mniejszej od kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych o nazwie "Budowa
kanalizacji sanitarnej w m. Niemianowice, Kuczki,
Klwatka - II - Etap".
 BGK_020807_ogloszenie_o_rozstrzygnieciu.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-08-02 13:09:39 | Data modyfikacji: 2008-01-03 12:05:15.
Załącznik nr 14 cd. - projekt bud. - wykonawczy
instalacji elektrycznej.

dok_proj_instalacja_elek_010807.pdf

rys1_inst_elek_010807.pdf

rys2_1_inst_elek_010807.pdf

rys2_2_inst_elek_010807.pdf

rys2_3_inst_elek_010807.pdf

rys3_inst_elek_010807.pdf

rys4_inst_elek_010807.pdf

rys5_inst_elek_010807.pdf

rys6_inst_elek_010807.pdf

rys7_inst_elek_010807.pdf

rys8_inst_elek_010807.pdf

rys9_inst_elek_010807.pdf

rys10_inst_elek_010807.pdf

rys11_inst_elek_010807.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-08-01 15:43:09 | Data modyfikacji: 2007-08-24 10:51:37.
Załącznik nr 14 cd. - projekt zagospodarowania
terenu.

proj_zagosp_terenu_010807.pdf

rys1_zagosp_terenu_010807.pdf

rys2_zagosp_terenu_010807.pdf

rys3_zagosp_terenu_010807.pdf

rys4_zagosp_terenu_010807.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-08-01 15:19:54 | Data modyfikacji: 2007-09-27 14:36:04.
Gmina Gózd z siedzibą w Goździe ul. Radomska 7
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości
szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 14 000 euro, a mniejszej
niż wyrażoną w złotych równowartość kwoty
137 000 euro na: Wykonanie dokumentacji
projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji
sanitarnej :ZADANIE I - do oczyszczalni ścieków
w Goździe dla miejscowości Lipiny, Budy
Niemianowskie, Karszówka; ZADANIE II - do
oczyszczalni ścieków w Klwatce Królewskiej dla
miejscowości Kiedrzyn, Małęczyn ul. Lubelska,
Klwatka przy drodze krajowej.

BGK_300707_ogloszenie.pdf

BGK_300707_specyfikacja.pdf

BGK_300707_formularz_ofertowy.pdf

BGK_300707_oswiadczenie.pdf

BGK_300707_doswiadczenie_w_zakresie_wykonawstwa.pdf

BGK_300707_kwalifikacje_techniczne.pdf

BGK_300707_wzor_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-07-30 13:30:44 | Data modyfikacji: 2007-08-08 12:55:45.
Ogłoszenie zawiadomienia o unieważnieniu
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na "Rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w
Małęczynie w tym sala gimnastyczna"
 ZEAS_270707_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-07-27 10:38:03 | Data modyfikacji: 2008-01-03 12:04:17.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na
"Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej
na budowę kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni
ścieków w Goździe dla miejscowości Lipiny,
Budy Niemianowskie, Karszówka i do oczyszczlni
ścieków w Klwatce Królewskiej dla miejscowości
Kiedrzyn, Małęczyn ul.Lubelska. Klwatka przy
drodze krajowej "
 BGK_260707_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-07-26 12:21:10 | Data modyfikacji: 2008-01-03 12:03:28.
Odpowiedź na pytania dotyczące Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na "Budowę
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Niemianowice, Kuczki, Klwatka - II etap."
 BGK_230707_odpowiedz.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-07-23 13:55:46 | Data modyfikacji: 2007-08-02 14:31:47.
Apel do Mieszkańców Gminy Gózd w sprawie
włączenia się do akcji zbiórki krwi.
 UG_190707_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-07-19 13:04:23 | Data modyfikacji: 2008-02-26 14:59:09.
Odpowiedź na pytania dotyczące specyfikacji
istotnych warunków na "Rozbudowę Publicznej
Szkoły Podstawowej w Małęczynie w tym sala
gimnastyczna" / wyposażenie zewnętrzne boisk do
siatkówki oraz placu zabaw i gier do zerówki.
 ZEAS_190707_odpowiedz_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-07-19 12:34:14 | Data modyfikacji: 2007-07-26 13:26:25.
Odpowiedź na pytania dotyczące specyfikacji
istotnych warunków na "Rozbudowę Publicznej
Szkoły Podstawowej w Małęczynie w tym sala
gimnastyczna" / projekt kotłowni gazowej i
instalacji gazu.
 ZEAS_190707_odpowiedz.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-07-19 12:23:40 | Data modyfikacji: 2007-07-26 13:25:34.
Odpowiedź na pytania dot. specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na "Rozbudowę Publicznej
Szkoły Podstawowej w Małęczynie w tym sal
gimnastyczna". /odpowiedź 1 - dział roboty
budowlane/
 ZEAS_180707_odpowiedz.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-07-18 16:20:31 | Data modyfikacji: 2007-07-26 13:24:29.
Załącznik nr 14 cd. - przebudowa kabla
światłowodowego.

przebudowa_kabla_1.pdf

przebudowa_kabla_1_cd_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-07-18 14:07:28 | Data modyfikacji: 2007-09-04 15:41:59.
Załącznik nr 14 cd. - projekt budowl. wykonania
konstrukcyjnego.

180707_projekt_konstrukcyjny.pdf

180707_projekt_konstrukcyjny_cd.pdf

rys1a.pdf

rys2a.pdf

rys3a.pdf

rys4a.pdf

rys5a.pdf

rys6a.pdf

rys7a.pdf

rys8a.pdf

rys9a.pdf

rys10a.pdf

rys11a.pdf

rys12a.pdf

rys13a.pdf

rys14a.pdf

rys15a.pdf

rys16a.pdf

rys17a.pdf

rys18a.pdf

rys19a.pdf

rys20a.pdf

rys21a.pdf

rys22a.pdf

rys23a.pdf

rys24a.pdf

rys25.pdf

rys26.pdf

rys27.pdf

rys28.pdf

rys29.pdf

rys30.pdf

rys31.pdf

rys32.pdf

rys33.pdf

rys34.pdf

rys35.pdf

rys36.pdf

rys37.pdf

rys38.pdf

rys39.pdf

rys40.pdf

rys41.pdf

rys42.pdf

rys43.pdf

rys44.pdf

rys45.pdf

rys46.pdf

rys47.pdf

rys48.pdf

rys49.pdf

rys50.pdf

rys51.pdf

rys52.pdf

rys53.pdf

rys54.pdf

rys55.pdf

rys56.pdf

rys57.pdf

rys58.pdf

rys59.pdf

rys60.pdf

rys61.pdf

rys62.pdf

rys63.pdf

rys64.pdf

rys65.pdf

rys66.pdf

rys67.pdf

rys68.pdf

rys69.pdf

rys70.pdf

rys71.pdf

rys72.pdf

rys73.pdf

rys74.pdf

rys75.pdf

rys76.pdf

rys77.pdf

rys78.pdf

rys79.pdf

rys80.pdf

rys81.pdf

rys82.pdf

rys83.pdf

rys84.pdf

rys85.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-07-18 07:58:39 | Data modyfikacji: 2007-09-27 14:34:34.
Załącznik nr 14 cd. - projekt budow.-wykon.
architektoniczny

projekt_wykonawczy.pdf

rys1.pdf

rys2.pdf

rys3.pdf

rys4.pdf

rys5.pdf

rys6.pdf

rys7.pdf

rys8.pdf

rys9.pdf

rys10.pdf

rys11.pdf

rys12.pdf

rys13.pdf

rys14.pdf

rys15.pdf

rys16.pdf

rys17.pdf

rys18.pdf

rys19.pdf

rys20.pdf

rys21.pdf

rys22.pdf

rys23.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-07-17 22:42:05 | Data modyfikacji: 2007-09-27 14:31:50.
Załącznik nr 14 cd. - projekt budow.-wykon.
wentylacji mechanicznej.

wentyl_mech.pdf

rys1_wentyl_mech.pdf

rys2_wentyl_mech.pdf

rys3_wentyl_mech.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-07-17 21:30:31 | Data modyfikacji: 2007-09-27 13:56:35.
Załącznik nr 14 cd. - projekt
budowlano-wykonawczy instalacji gazowej.

projekt_instalacja_gazowa.pdf

rys1_inst_gaz.pdf

rys2_inst_gaz.pdf

rys3_inst_gaz.pdf

rys4_inst_gaz.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-07-17 21:16:50 | Data modyfikacji: 2007-09-27 13:53:38.
Załącznik nr 14 cd. - projekt
budowlano-wykonawczy instalacji wod.-kan.

instalacja_wod_kan.pdf

rys1_wod_kan.pdf

rys2_wod_kan.pdf

rys3_wod_kan.pdf

rys4_wod_kan.pdf

rys5_wod_kan.pdf

rys6_wod_kan.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-07-17 21:06:24 | Data modyfikacji: 2007-09-27 13:51:38.
Załącznik nr 14 cd. - wyposażenie sali z
zapleczem.

wyposazenie_sali.pdf

rys1_sala.pdf

rys2_sala.pdf

rys3_sala.pdf

rys4_sala.pdf

rys5_sala.pdf

rys6_sala.pdf

rys7_sala.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-07-17 20:43:02 | Data modyfikacji: 2007-09-27 13:48:58.
Załącznik nr 14 cd. - dokumenty
projektowo-wykonawcze instalacji elektrycznej.

dok_proj_instalacja_elek.pdf

rys1_inst_elek.pdf

rys2_1_inst_elek.pdf

rys2_2_inst_elek.pdf

rys2_3_inst_elek.pdf

rys3_inst_elek.pdf

rys4_inst_elek.pdf

rys5_inst_elek.pdf

rys6_inst_elek.pdf

rys7_inst_elek.pdf

rys8_inst_elek.pdf

rys9_inst_elek.pdf

rys10_inst_elek.pdf

rys11_inst_elek.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-07-17 20:04:09 | Data modyfikacji: 2007-09-27 13:44:07.
Załącznik nr 14 cd. - dokumenty projektowo -
wykonaw. technol. kotłowni i instalacji co.

dok_proj_kotlownia_instalacja_co.pdf

rys1_instalaja_co.pdf

rys2_instalacja_co.pdf

rys3_instalacja_co.pdf

rys4_instalacja_co.pdf

rys4b_instalacja_co.pdf

rys5_instalacja_co.pdf

rys5b_instalacja_co.pdf

rys6_instalacja_co.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-07-17 19:51:16 | Data modyfikacji: 2007-09-27 13:42:39.
Załącznik nr 14 - dokumenty projektowe
dotyczące przetargu na "Rozbudowę Publicznej
Szkoły Podstawowej w Małęczynie w tym sala
gimnastyczna"

ZEAS_170707_bezpiecenstwo.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-07-17 16:45:39 | Data modyfikacji: 2007-09-27 13:40:39.
Odpowiedź na pytania dotyczące specyfikacji
istotnych warunków na " Rozbudowę Publicznej
Szkoły Podstawowej w Małęczynie w tym sala
gimnastyczna "
 ZEAS_160707_odpowiedz.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-07-16 16:25:23 | Data modyfikacji: 2007-07-26 13:13:19.
Przedłużenie terminu składania ofert na
"Rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w
Małęczynie"
 ZEAS_160707_przedluzenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-07-16 10:08:32 | Data modyfikacji: 2007-07-26 13:12:22.
Odpowiedź na pytanie dotyczące specyfikacji
istotnych warunków na "Rozbudowę Publicznej
Szkoły Podstawowej w Małęczynie w tym sala
gimnastyczna"
 ZEAS_130707_odpowiedz.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-07-13 09:39:26 | Data modyfikacji: 2007-07-26 13:11:21.
Gmina Gózd z siedzibą w Goździe ul. Radomska 7
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości
szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 14 000 euro, a mniejszej
niż wyrażoną w złotych równowartość kwoty
137 000 euro na "Wykonanie dokumentacji
projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji
sanitarnej: ZADANIE I - do oczyszczalni ścieków
w Goździe dla miejscowości LIpiny, Budy
Niemianowskie, Karszówka; ZADANIE II - do
oczyszczalni ścieków w Klwatce Królewskiej dla
miejscowości Kiedrzyń, Małęczyn ul. Lubelska,
Klwatka przy drodze krajowej".

BGK_100707_ogloszenie.pdf

BGK_100707_specyfikacja.pdf

BGK_100707_wzor_umowy.pdf

BGK_100707_oswiadczenie.pdf

BGK_100707_zal3_doswiadczenie_w_zakresie_wykonawstwa_wzor.pdf

BGK_100707_zal4_kwalifikacje_techniczne_wzor.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-07-11 16:03:22 | Data modyfikacji: 2007-07-18 16:02:55.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11. ust.8 ustawy na "Przebudowę drogi gminnej
Niemianowice - Kuczki".

BGK_110707_2_ogloszenie.pdf

BGK_110707_2_specyfikacja.pdf

BGK_110707_2_zal1_oferta.pdf

BGK_110707_2_zal2_oswiadczenie.pdf

BGK_110707_2_zal3_umowa.pdf

BGK_110707_2_zal4_kosztorys_ofertowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-07-11 15:31:55 | Data modyfikacji: 2007-08-02 11:57:43.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11. ust.8 ustawy na "Przebudowę drogi gminnej
w miejscowości Małęczyn ul. Szkolna".

BGK_110707_ogloszenie.pdf

BGK_110707_specyfikacja.pdf

BGK_110707_zal1_oferta.pdf

BGK_110707_zal2_oswiadczenie.pdf

BGK_110707_zal3_umowa.pdf

BGK_110707_zal4_kosztorys_ofertowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-07-11 14:45:17 | Data modyfikacji: 2007-08-02 11:54:18.
Odpowiedź na pytanie dotyczące specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na "Rozbudowę
Publicznej Szkoły Podstawowej w Małęczynie w
tym sala gimnastyczna".
 ZEAS_100707_odpowiedz.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-07-10 15:35:47 | Data modyfikacji: 2007-07-26 13:30:31.
Odpowiedź na pytanie dotyczące specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na "Rozbudowę
Publicznej Szkoły Podstawowej w Małęczynie w
tym sala gimnastyczna".
 ZEAS_060707_odpowiedz.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-07-06 15:05:37 | Data modyfikacji: 2007-07-26 13:10:15.
Gmina Gózd z siedzibą w Goździe ul. Radomska 7
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości
szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 14 000 euro, a mniejszą
niż wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5
278 000 euro na wykonanie robót budowlanych:
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Niemianowice, Kuczki, Klwatka - II - etap".
 BGK_040707_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-07-04 13:18:44 | Data modyfikacji: 2007-08-02 12:22:19.
Odpowiedź na pytanie dotyczące specyfikacji
istotnych warunków zamowienia na "Rozbudowę
Publicznej Szkoły Podstawowej w Małęczynie w
tym sala gimnastyczna".
 ZEAS_270607_odpowiedz.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-06-27 16:14:06 | Data modyfikacji: 2007-07-26 13:09:07.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
referent ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe.
 UG_250607_informacja_wyniki_naboru.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-06-25 16:00:03 | Data modyfikacji: 2008-01-18 17:55:11.
Ogłoszenie o zawarciu umowy na "Pełnienie
czynności inspektora nadzoru inwestorskiego dla
zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Publicznej
Szkoły Podstawowej w Małęczynie w tym sala
gimnastyczna w następujących branżach:
konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, instalacji
wod.-kan. i gazowej".
 ZEAS_250607_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-06-25 15:32:10 | Data modyfikacji: 2008-01-03 12:02:21.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w
trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę
kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni scieków w
Goździe - dla miejscowości Lipiny, Budy
Niemianowskie, Karszówka".
 BGK_250607_uniewaznienie_lipiny.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-06-25 12:13:03 | Data modyfikacji: 2007-07-26 13:38:31.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w
trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę
kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w
Klwatce Królewskiej - dla miejscowości Kiedrzyn,
Małęczyn ul. Lubelska i Klwatka przy drodze
krajowej".
 BGK_250607_uniewaznienie_kiedrzyn.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-06-25 12:08:51 | Data modyfikacji: 2007-07-26 13:37:27.
Ogłoszenie zawiadomienia o wyborze oferty "Na
wymianę stolarki okiennej w Publicznym Gimnazjum
w Goździe".
 ZEAS_200607_wybor_oferty.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-06-20 14:20:55 | Data modyfikacji: 2007-07-26 13:27:54.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy referent ds.
świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Goździe.
 UG_190607_lista_kandydatow.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-06-19 14:21:25 | Data modyfikacji: 2008-01-18 17:54:01.
Ogłoszenie zawiadomienia o unieważnieniu
postępowania na "Sprzedaż drzew z gatunku
topola, brzoza, robinia wraz ze ścięciem w
ilości 20 szt. na terenie Gminy Gózd w
miejscowości Małęczyn"
 UG_180607_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-06-18 15:40:44 | Data modyfikacji: 2007-07-26 13:39:42.
Ciąg dalszy ogłoszenia do przetargu nr 132 na
"Rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w
Małęczynie w tym sala gimnastyczna"

zal12_do_siwz_przedmiar_robot_wentylacja_mechaniczna_200607.pdf

zal12_do_siwz_przedmiar_zagospodarowanie_terenu_040907.pdf

zal12_do_siwz_przedmiar_wyposazenie_sportowe_040907.pdf

zal13_specyfikacja_techniczna_instalacje_elektryczne_180607.pdf

zal13_specyfikacja_techniczna_instalacje_sanitarne_180607.pdf

zal13a1_specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot_180607.pdf

zal13b1_specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot_180607_cd.pdf

zal13c1_specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot_180607.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-06-18 10:31:31 | Data modyfikacji: 2007-09-27 13:39:03.
Ciąg dalszy ogłoszenia do przetargu nr 132 na
"Rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w
Małęczynie w tym sala gimnastyczna"

zal8_do_siwz_wzor_umowy1_040907.pdf

zal9_do_siwz_oswiadczenie_o_podwykonawcach_180607.pdf

zal10_do_siwz_dane_wyjsciowe_do_kosztorysowania_180607.pdf

zal11_do_harmonogram_rzeczowo_finansowy_040907.pdf

zal12_do_siwz_przedmiar_robot_roboty_budowlane_180607.pdf

zal12_do_siwz_przedmiar_robot_instalacja_co_i_kotlownia_180607.pdf

zal12_do_siwz_przedmiar_robot_instalacja_wodkan_i_cw_200607.pdf

zal12_do_siwz_przedmiar_robot_instalacja_gazowa_200607.pdf

zal12_do_siwz_przedmiar_robot_instalacje_elektryczne_180607.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-06-18 10:09:33 | Data modyfikacji: 2007-09-27 13:37:58.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o
wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a
mniejszej niż wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 5 278 000 euro na "
Rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w
Małęczynie w tym sala gimnastyczna"

ZEAS_040907_ogloszenie1.pdf

ZEAS_040907_specyfikacja1.pdf

zal1_do_siwz_oferta1_040907.pdf

zal2_do_siwz_wzor_oswiadczenia_180607.pdf

zal3_do_siwz_oswiadczenie_180607.pdf

zal4_do_siwz_wzor_wykazu_osob_i_podmiotow_180607.pdf

zal5_do_siwz_wzor_wykazu_kierownika_robot_180607.pdf

zal6_do_siwz_wzor_wykazu_wykonanych_robot_180607.pdf

zal7_do_siwz_wzor_wykazu_niezbednych_narzedzi_i_urzadzen_180607.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-06-18 09:42:53 | Data modyfikacji: 2007-09-27 13:36:32.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (otwarcie ofert dnia
12.06.2007r.) "Na pełnienie czynności inspektora
nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego
pn. Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w
Małęczynie w następujących branżach:
konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, instalacji
wod. kan. i gazowej".
 ZEAS_140607_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-06-14 13:12:56 | Data modyfikacji: 2008-01-03 12:01:10.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (otwarcie ofert dnia
08.06.2007r.) na: "Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Kuczki Wieś".
 BGK_140607_ogloszenie_wynikow.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-06-14 09:42:50 | Data modyfikacji: 2007-07-26 13:29:25.
Ogłoszenie - Do 30 czerwca 2007r. można
zgłaszać do rady gminy kandydatów na ławników
do sądów rejonowych na kadencję 2008-20011
 ogloszenie_110607.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 16:10:36 | Data modyfikacji: 2008-02-26 15:03:52.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i
specyfikacja istotnych warunków zamówienia na:
"Sprzedaż drzew z gatunku topola, brzoza, robinia
w ilości 20 szt. na terenie Gminy Gózd .
 UG_060607_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-06-06 16:16:49 | Data modyfikacji: 2007-06-19 12:15:08.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na
budowę kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni
ścieków w Goździe - dla miejscowości Lipiny,
Budy Niemianowskie, Karszówka.
 BGK_310507_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-31 18:58:41 | Data modyfikacji: 2007-06-13 15:29:19.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60
000 euro na: "Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Kuczki Wieś".
 BGK_310507_ogloszenie_droga.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-31 18:53:03 | Data modyfikacji: 2007-06-13 15:27:23.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na "Wykonanie dokumentacji
projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji
sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Goździe
dla miejscowości Lipiny, Budy Niemianowskie,
Karszówka.
 BGK_310507_uniwaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-31 18:43:27 | Data modyfikacji: 2007-06-19 12:19:47.
Anna Barbara Mazurkiewicz - dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kłonówku
 om_anna_mazurkiewicz_07.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-30 17:58:42 | Data modyfikacji: 2007-10-12 13:51:12.
Teodora Domagalska - dyrektor Publicznego
Gimnazjum w Goździe
 om_teodora_domagalska_07.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-30 16:49:04 | Data modyfikacji: 2007-10-12 13:50:07.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (otwarcie ofert dnia
09.05.2007r.) na "Dostawę kruszywa drogowego z
żużla stalowniczego frakcji 0-63 z
przeznaczeniem na remont dróg i placów na
terenie Gminy Gózd w ilości nie przekraczającej
2000 ton"
 BGK_300507_ogloszenie_wynikow.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-30 12:44:18 | Data modyfikacji: 2007-06-19 12:18:34.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o
udzielenie zamówienia i specyfikacja istotnych
warunków zamówienia na "Pełnienie czynności
inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania
inwestycyjnego pn. Rozbudowa Publicznej Szkoły
Podstawowej w Małęczynie w tym sala gimnastyczna
w następujących branżach:
konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, instalacji
wod.-kan. i gazowej.
 BGK_290507_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-29 15:06:21 | Data modyfikacji: 2007-06-13 14:40:35.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -
referent ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe.
 ogloszenie_wakat_290507.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-29 14:53:34 | Data modyfikacji: 2008-01-18 17:53:12.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
referent ds. świadczeń rodzinnych w GOPS w
Goździe.
 informacja_wyniki_ naboru_290507.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-29 14:51:12 | Data modyfikacji: 2008-01-18 17:51:34.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia na "pełnienie czynności
inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania
inwestycyjnego pn. Rozbudowa PSP w Małęczynie w
tym sala gimnastyczna w następujących branżach:
konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, instalacji
wod.-kan. i gazowej."
 ZEAS_250507_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-25 13:16:21 | Data modyfikacji: 2007-06-19 12:17:28.
Odpowiedź na pisemne zapytanie dot. SIWZ na
"Wymianę stolarki okiennej w Publicznym Gimnazjum
w Goździe".
 ZEAS_250507_odpowiedz.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-25 13:11:46 | Data modyfikacji: 2007-06-04 14:29:44.
 regulamin.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-23 14:39:17 | Data modyfikacji: 2007-09-15 16:12:13.
Ogłoszenie o konieczności zgłaszania strat w
uprawach sadowniczych, plantacjach upraw
jagodowych oraz trwałe szkody w uprawach warzyw
gruntowych z siewu lub rozsady i wczesnych
ziemniaków.
 RROS_230507_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-23 14:25:19 | Data modyfikacji: 2008-02-26 15:02:09.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (otwarcie ofert dnia
21.05.2007r.) na: "Budowę drogi gminnej w
miejscowości Gózd ul. Kościelna".
 BGK_210507_ogloszenie2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-21 18:08:09 | Data modyfikacji: 2007-06-19 12:16:23.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej
60000 euro na "Wykonanie dokumentacji
projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji
sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Klwatce
Królewskiej - dla miejscowości Kiedrzyn,
Małęczyn ul. Lubelska, Klwatka przy drodze
krajowej".
 BGK_210507_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-21 15:28:34 | Data modyfikacji: 2007-06-08 11:31:42.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy referent ds.
świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Goździe
 UG_180507_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-18 16:57:49 | Data modyfikacji: 2007-05-29 14:47:05.
Ogłoszenie zawiadomienia o unieważnieniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego "Na sprzedaż
drzew z gatunku topola, brzoza, robinia, dąb wraz
ze ścięciem w ilości 46 szt. na terenie Gminy
Gózd.
 ZEAS_180507_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-18 13:32:28 | Data modyfikacji: 2007-06-04 14:27:32.
Przetarg nieograniczony na:Wykonanie dokumentacji
projektowo - wykonawczej na budowę kanalizacji
sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Goździe -
dla miejscowości Lipiny, Budy Niemianowskie,
Karszówka.
 BGK_140507_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-14 14:57:18 | Data modyfikacji: 2007-05-30 18:04:02.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i
specyfikacja istotnych warunków zamówienia na
"Pełnienie czynności inspektora nadzoru
inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Małęczynie w tym
sala gimnastyczna w następujacych branżach:
konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, instalacji
wod.- kan. i gazowej."
 ZEAS_110507_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-11 14:39:26 | Data modyfikacji: 2007-05-22 13:52:44.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i
specyfikacja istotnych warunków zamówienia na
"Sprzedaż drzew z gatunku topola, brzoza,
robinia, dąb w ilości 46 szt. na terenie Gminy
Gózd".
 ZEAS_090507__ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-09 15:35:58 | Data modyfikacji: 2007-05-18 13:18:23.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
nie przekraczającej równowartości kwoty 60 000
euro na: "Dostawę kruszywa drogowego z żużla
stalowniczego frakcji 0-63 z przeznaczeniem na
remont dróg i placów na terenie Gminy Gózd w
ilości nie przekraczającej 2000 ton"
 BGK_300407_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-04-30 13:48:14 | Data modyfikacji: 2007-05-10 15:37:40.
`Ogłoszenie
 ZEAS_250407_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-04-25 13:45:41 | Data modyfikacji: 2007-05-26 10:32:29.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do
postępowania przetargowego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na "Wymianę stolarki
okiennej w Publicznym Gimnazjum w Goździe".
 ZEAS_240407_specyfikacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-04-24 16:20:48 | Data modyfikacji: 2007-05-31 18:39:00.
Ogłoszenie o zamówieniu: "Wymiana stolarki
okiennej w Publicznym Gimnazjum w Goździe".
 ZEAS_200407_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-04-20 10:43:22 | Data modyfikacji: 2007-05-31 18:37:42.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami z dnia 12 kwietnia 2007r. dot.
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 60 000 euro na: "Budowę drogi gminnej w
miejscowości Gózd ul. Kościelna".
 BGK_190407_specyfikacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-04-19 13:44:55 | Data modyfikacji: 2007-05-21 16:27:18.
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60
000 euro na:"Budowę drogi gminnej w miejscowości
Gózd ul.Kościelna"
 BGK_160407_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-04-16 15:15:25 | Data modyfikacji: 2007-05-21 16:12:08.
`Ogłoszenie
 ZEAS_120407_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-04-12 14:21:51 | Data modyfikacji: 2007-05-26 10:25:18.
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy - referent ds. świadczeń
rodzinnych w GOPS w Goździe.
 UG_110407_wakat.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-04-11 15:51:50 | Data modyfikacji: 2007-08-10 14:06:06.
Molendowski Krzysztof Czesław
 om_krzysztof_molendowski_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-04-05 15:53:04 | Data modyfikacji: 2007-10-18 10:35:50.
`Ogłoszenie
 ZEAS_070326_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-03-26 14:47:35 | Data modyfikacji: 2007-05-26 10:24:27.
Żaczek Waldemar
 om_waldemar_zaczek_07.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-03-23 11:05:28 | Data modyfikacji: 2007-10-18 10:34:26.
Wierzbicki Jan
 om_jan_wierzbicki_07.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-03-23 11:03:41 | Data modyfikacji: 2007-10-18 10:32:10.
Węglarz Bolesław
 om_boleslaw_weglarz_07.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-03-23 11:02:12 | Data modyfikacji: 2007-10-18 10:30:58.
Wasiak Jan
 om_jan_wasiak_07.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-03-23 11:00:23 | Data modyfikacji: 2007-10-18 10:29:32.
Tuzimek Jerzy Jan
 om_jerzy_tuzimek_07.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-03-23 10:58:35 | Data modyfikacji: 2007-10-18 10:28:34.
Szymczak Piotr
 om_piotr_szymczak_07.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-03-23 10:57:06 | Data modyfikacji: 2007-10-18 10:27:41.
Socha Paweł
 om_pawel_socha_07.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-03-23 10:55:42 | Data modyfikacji: 2007-10-18 10:26:37.
Pszczoła Andrzej
 om_andrzej_pszczola_07.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-03-23 10:54:02 | Data modyfikacji: 2007-10-18 10:25:45.
Piwowarczyk Jacek
 om_jacek_piwowarczyk_07.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-03-23 10:52:51 | Data modyfikacji: 2007-10-18 10:23:59.
Mosioł Henryk
 om_henryk_mosiol_07.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-03-23 10:46:56 | Data modyfikacji: 2007-10-18 10:22:33.
Jarosz Waldemar Mariusz
 om_waldemar_jarosz_07.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-03-23 10:45:26 | Data modyfikacji: 2007-10-18 10:21:20.
Gut Dorota
 om_dorota_gut_07.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-03-23 10:44:04 | Data modyfikacji: 2007-10-18 10:19:29.
Baran Marek Wojciech
 om_marek_baran_07.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-03-23 10:42:11 | Data modyfikacji: 2007-10-18 10:18:13.
Bernaciak Stanisław Bogusław
 om_stanislaw_bernaciak_07.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-03-23 10:39:49 | Data modyfikacji: 2007-10-18 10:17:14.
Wójt Gminy Gózd ogłasza drugi pisemny przetarg
ofertowy na sprzedaż następującego składnika
majątku ruchomego: FS LUBLIN - Żuk A 07
 BGK_16032007_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-03-16 14:09:30 | Data modyfikacji: 2007-03-26 14:57:34.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego -przedmiotem
zamówienia jest dostawa:mięsa i wędlin, warzyw
i owoców, ryb, nabiału, pieczywa, przetworów
mącznych oraz art.spożywczych do stołówki
szkolnej przy PSP w Goździe

ZEAS_16032007_ogloszenie.pdf

ZEAS_16032007_siwz.pdf

ZEAS_16032007_siwz_zal1.pdf

ZEAS_16032007_siwz_zal2.pdf

ZEAS_16032007_siwz_zal3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-03-16 13:57:38 | Data modyfikacji: 2007-03-29 17:56:11.
`Ogłoszenie
 ZEAS_15032007_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-03-15 16:03:30 | Data modyfikacji: 2007-05-26 10:23:43.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania-przedmiotem
zamówienia jest dostawa bonów
towarowych/kuponów z przeznaczeniem na pomoc
socjalną dla pracowników szkół obsługiwanych
przez ZEAS w Goździe

ZEAS_07032007_siwz.pdf

ZEAS_07032007_siwz_zal1.pdf

ZEAS_07032007_siwz_zal2.pdf

ZEAS_07032007_siwz_zal3.pdf

 ZEAS_07032007_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2007-03-07 14:13:16 | Data modyfikacji: 2007-03-15 16:23:10.
Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Gózd.
 070208_plan_rozwoju.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-02-08 12:22:56 | Data modyfikacji: 2008-03-05 12:36:00.
Uchwała Nr XXXV/213/2005 Rady Gminy w Goździe z
dnia 07 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia
zaktualizowanego Planu Rozwoju Lokalnego.
 U_XXXV_213_2005.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-02-08 12:10:49 | Data modyfikacji: 2008-03-04 13:00:13.
Wójt Gminy Gózd ogłasza pisemny przetarg
ofertowy na sprzedaż następujacego składnika
majątku ruchomego: -FS LUBLIN-Żuk A07; Nr
rejestracyjny: RAG 616C; Rok produkcji: 1989; Cena
wywoławcza: 600 zł
 BGK_070207_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2007-02-07 17:47:17 | Data modyfikacji: 2007-03-16 14:11:05.
Ogłoszenie o zawarciu umowy na "Dostawę bonów
towarowych/kuponów dla pracowników szkół
obsługiwanych przez ZEAS w Goździe"
 ZEAS_13122006_umowa.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2006-12-13 12:39:04 | Data modyfikacji: 2007-02-07 18:27:36.
Zawiadomienie o wyborze oferty " Na dostawę
bonów towarowych / kuponów dla pracowników
szkół obsługiwanych przez ZEAS w Goździe"
 ZEAZ_04122006_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2006-12-04 12:50:20 | Data modyfikacji: 2007-02-07 18:26:10.
Ogłoszenie o zawarciu umowy numer
OZU/2006/11/13-1503856. Zamawiający - Gminny
Ośrodek Zdrowia
 GOZ_061129_ogloszenie_umowa.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2006-11-29 11:03:27 | Data modyfikacji: 2007-02-07 18:24:56.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
dotyczącego Przetargu nieograniczonego na "
Remont drogi powiatowej nr 34430 Gózd - Słupica
polegający na przebudowie chodnika na odcinku dł
525 mb w miejscowości Gózd ul.Osiedlowa "
 BGK_061124_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2006-11-24 14:13:34 | Data modyfikacji: 2007-02-07 18:23:49.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na "Budowę drogi gminnej w
miejscowości Gózd ul. Kościelna".
 BGK_061121_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2006-11-21 10:02:22 | Data modyfikacji: 2007-02-07 18:22:51.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Remont drogi gminnej w
miejscowości Kłonów oraz w miejscowości Gózd
ul. Starowiejska"
 BGK_061109_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2006-11-09 14:50:23 | Data modyfikacji: 2007-02-07 18:21:33.
Roztrzygnięcie protesu na czynności
Zamawiajacego dot. przetargu nieograniczonego na
zadanie: "Roboty remontowe - wymiana posadzek
ciągów komunikacyjnych w budynku Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Goździe"
 GOZ_rozstrzygniecie_061108.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2006-11-08 15:40:08 | Data modyfikacji: 2007-02-07 18:20:37.
Zawiadomienie o wyborze oferty "Na dostawę oleju
opałowego lekkiego" do kotłowni Gminnego Centrum
Informacji w Klwatce"
 GCI_061108_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2006-11-08 12:20:47 | Data modyfikacji: 2007-02-07 18:16:57.
Ogłoszenie wyników postępowania dot.przetargu
nieograniczonego na zakup samochodu
pożarniczo-gaśniczego dla OSP Grzmucin
 RGG_ogloszenie_061107.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2006-11-07 11:25:14 | Data modyfikacji: 2007-02-07 18:16:15.
Zawiadomienie o złożeniu protestu w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na "Roboty
remontowe-wymiana posadzek ciągów
komunikacyjnych w budynku Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Goździe nr spr. 01/GOZ/341/06"
 GOZ_zawiadomienie_061107.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2006-11-07 10:04:59 | Data modyfikacji: 2007-02-07 18:14:43.
Ogłoszenie o wyborze oferty na "Dostawę węgla
kamiennego w sortymencie orzech na sezon grzewczy
2006/2007.
 BGK_061103_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2006-11-03 13:06:32 | Data modyfikacji: 2007-02-07 18:12:56.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na "Remont drogi gminnej w
miejscowości Kłonów oraz w miejscowości Gózd
ul. Starowiejska"
 BGK_061102_zawiadomienie2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2006-11-02 19:59:54 | Data modyfikacji: 2007-02-07 18:11:05.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na "Budowę drogi gminnej w
miejscowości Gózd ul. Kościelna"
 BGK_061102_zawiadomienie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2006-11-02 19:57:38 | Data modyfikacji: 2007-02-07 18:10:24.
Ogłoszenie o zawarciu umowy na "Dowóz i odwóz
uczniów z terenu Gminy Gózd do Szkół wraz z
opieką w roku 2006 - 2007 "
 ZEAS_061102_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2006-11-02 10:03:16 | Data modyfikacji: 2007-02-07 18:09:27.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego
"Na dostawę oleju opałowego lekkiego na sezon
grzewczy 2006/2007"
 ZEAS_061031_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2006-10-31 13:03:46 | Data modyfikacji: 2007-02-07 18:07:58.
Zawiadomienie o wyborze oferty na "Roboty
remontowe-wymiana posadzek ciągów
komunikacyjnych w budynku Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Goździe"
 goz_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2006-10-27 13:53:32 | Data modyfikacji: 2007-02-07 18:06:59.
Ogłoszenie o zawarciu umowy na "Dostawę węgla w
sortymencie orzech i miał na sezon grzewczy
2006/2007 do PSP w Podgórze i PSP w Kłonówku".
 ZEAS_061027_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2006-10-27 13:08:57 | Data modyfikacji: 2007-02-07 18:06:12.
Zawiadomienie o wyborze oferty - "Dowóz i odwóz
uczniów z terenu Gminy Gózd do Szkół w roku
2006-2007"
 ZEAS_061025_przewozy.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2006-10-25 13:10:49 | Data modyfikacji: 2007-02-07 18:04:54.
Zawiadomienie o wyborze oferty na "Dostawę węgla
kamiennego w sortymencie orzech i miał na sezon
grzewczy 2006/2007 do PSP w Podgórze i PSP w
Kłonówku"
 zawiadomienie_wegiel.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2006-10-17 14:02:29 | Data modyfikacji: 2007-02-07 18:03:48.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na "Budowę drogi gminnej w
miejscowości Gózd"
 uniewaznienie_Gozd.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2006-10-10 15:56:27 | Data modyfikacji: 2007-02-07 18:02:53.
Ogłoszenie wyników postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Budowę drogi gminnej
Drużanki-Podmostki"
 ogloszenie_Druzanki.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2006-10-10 15:54:06 | Data modyfikacji: 2007-02-07 18:01:46.
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na "Budowę drogi gminnej w
miejscowości Grzmucin"
 uniewaznienie_Grzmucin.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2006-10-10 15:51:37 | Data modyfikacji: 2007-02-07 18:00:52.
Ogłoszenie o zawarciu umowy na "Budowę boiska
wielofunkcyjnego przy PG w Goździe"
 ogloszenie_umowa.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2006-09-22 13:58:49 | Data modyfikacji: 2007-02-07 17:59:54.
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przetargu "Na
budowę boiska wielofunkcyjnego przy PG w
Goździe"
 zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2006-09-22 13:57:36 | Data modyfikacji: 2007-02-07 17:58:20.
Data wprowadzenia: 2006-09-22 13:57:36
Data modyfikacji: 2007-02-07 17:58:20
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska