Jednostki pomocnicze

 

S O Ł T Y S I   G M I N Y   G Ó Z D

KADENCJA  2015 - 2019

 

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię

Nr telefonu

1. Budy Niemianowskie Korza Anna

320-22-80

723-335-414

2. Czarny Lasek Foltyn-Dudziak Weronika

609-546-664

3. Drożanki Przepiórzyński Stanisław

532-334-273

4. Gózd Bujak Krzysztof

695-623-004

5. Grzmucin Karcz Karol

570-226-431

6. Karszówka Jaworski Mirosław

326-21-77

604-509-190

7. Klwatka Królewska Jankowski Józef

505-760-556

8. Kłonów Tomczak Ryszard

389-32-51

505-918-216

9. Kłonówek-Kolonia Kamiński Andrzej

516-953-420

10. Kłonówek Wieś Korcz Henryk

512-667-172

11. Kiedrzyn Chojnacka Barbara

340-20-87

783-685-085

12. Kuczki-Kolonia Stanios Artur

510-055-636

13. Kuczki Wieś Kopeć Elżbieta

320-24-82

501-027-398

14. Lipiny Tęcza Wiesław

605-691-302

15. Małęczyn
Wiśniewski Ryszard

605-052-024

16. Małęczyn
Burzyński Roman

340-28-68

793-004-676

17. Niemianowice Niezgoda Janusz

381-73-68

726-122-615

18. Piskornica Gębczyk Robert

326-50-03

503-732-081

504-746-372

19. Podgóra Obuchiewicz Mariusz

880-703-023

20. Wojsławice Żaczek Artur

 513-197-324

690-551-715

 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-02-25 11:58:11 | Data modyfikacji: 2017-07-26 11:25:59.
Uchwała Nr V/30/2003 Rady Gminy w Goździe z dnia
12 lutego 2003r. w sprawie zatwierdzenia statutów
Sołectw Gminy Gózd.

U_V_30_2003_solectwa.pdf

Z1_statut_solectwa_Budy_Niemianowskie

Z2_statut_solectwa_Czarny_Lasek.pdf

Z3_statut_solectwa_Drozanki.pdf

Z4_statut_solectwa_Gozd.pdf

Z5_statut_solectwa_Grzmucin.pdf

Z6_statut_solectwa_Karszowka.pdf

Z7_statut_solectwa_klwatka.pdf

Z8_statut_solectwa_Klonow.pdf

Z9_statut_solectwa_Klonowek_Kolonia.pdf

Z10_statut_solectwa_Klonowek_Wies.pdf

Z11_statut_solectwa_Kiedrzn.pdf

Z12_statut_solectwa_Kuczki_Kolonia.pdf

Z13_statut_solectwa_Kuczki_Wies.pdf

Z14_statut_solectwa_Lipiny.pdf

Z15_statut_solectwa_Maleczyn_Nowy.pdf

Z16_statut_solectwa_Maleczyn_Stary.pdf

Z17_statut_solectwa_Niemianowice.pdf

Z18_statut_solectwa_Piskornica.pdf

Z19_statut_solectwa_Podgora.pdf

Z20_statut_solectwa_Wojslawice.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-27 13:10:58.
Data wprowadzenia: 2007-01-27 13:10:58
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska