S O Ł T Y S I   G M I N Y   G Ó Z D

KADENCJA  2019 - 2023

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię

Nr telefonu

1. Budy Niemianowskie Korza Anna

723 335 414

2. Czarny Lasek Domagała Agnieszka

663 809 588

3. Drożanki Przepiórzyński Stanisław

532 334 273

4. Gózd Bujak Krzysztof

695 623 004

5. Grzmucin Osińska Joanna

506 657 727

6. Karszówka Jaworski Mirosław

604 509 190

7. Klwatka Królewska Stawczyk Zofia

500 700 413

8. Kłonów Tomczak Ryszard

505 918 216

9. Kłonówek-Kolonia Tokarski Grzegorz

692 121 552

10. Kłonówek Wieś Serafin Janusz

03 081 968

11. Kiedrzyn Chojnacka Barbara

783 685 085

12. Kuczki-Kolonia Szpilska Marlena

797 532 250

13. Kuczki Wieś Kopeć Elżbieta

501 027 398

14. Lipiny Tęcza Wiesław

605 691 302

15. Małęczyn
Wiśniewski Ryszard

605 052 024

16. Małęczyn
Osuch Dariusz

603 485 488

17. Niemianowice Korcz Grzegorz

506 890 465

18. Piskornica Bińkowska Sylwia

607 406 047

19. Podgóra Konieczko Danuta

664 395 956

20. Wojsławice Żaczek Agnieszka

690 551 715

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-02-25 11:58:11 | Data modyfikacji: 2019-03-26 14:37:16.
Uchwała Nr V/30/2003 Rady Gminy w Goździe z dnia
12 lutego 2003r. w sprawie zatwierdzenia statutów
Sołectw Gminy Gózd.

U_V_30_2003_solectwa.pdf

Z1_statut_solectwa_Budy_Niemianowskie

Z2_statut_solectwa_Czarny_Lasek.pdf

Z3_statut_solectwa_Drozanki.pdf

Z4_statut_solectwa_Gozd.pdf

Z5_statut_solectwa_Grzmucin.pdf

Z6_statut_solectwa_Karszowka.pdf

Z7_statut_solectwa_klwatka.pdf

Z8_statut_solectwa_Klonow.pdf

Z9_statut_solectwa_Klonowek_Kolonia.pdf

Z10_statut_solectwa_Klonowek_Wies.pdf

Z11_statut_solectwa_Kiedrzn.pdf

Z12_statut_solectwa_Kuczki_Kolonia.pdf

Z13_statut_solectwa_Kuczki_Wies.pdf

Z14_statut_solectwa_Lipiny.pdf

Z15_statut_solectwa_Maleczyn_Nowy.pdf

Z16_statut_solectwa_Maleczyn_Stary.pdf

Z17_statut_solectwa_Niemianowice.pdf

Z18_statut_solectwa_Piskornica.pdf

Z19_statut_solectwa_Podgora.pdf

Z20_statut_solectwa_Wojslawice.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-27 13:10:58.
Data wprowadzenia: 2007-01-27 13:10:58
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska