Raport o stanie gminy


Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego.
Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Debata nad „ Raportem o stanie Gminy Gózd”.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem


Mieszkancy gminy Gózd mogą wziąć udział w debacie nad raportem o stanie gminy. Aby zabrać głos, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Gózd pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy Gózd.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany „Raport o stanie Gminy Gózd".
Mieszkańcy zabierają głos w kolejności napływajacych zgłoszeń. W debacie nad raportem może wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Gózd

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-06-07 13:38:23 | Data modyfikacji: 2020-06-01 14:06:14.

Zobacz:
 2022 .  2021 .  2020 .  2019 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2019-06-07 13:38:23
Data modyfikacji: 2020-06-01 14:06:14
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska