Raport o stanie gminy Gózd za 2019 rok

Raport_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-01 14:10:29.
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad
Raportem

Formulasz_zgloszenia_debata_raport_2019.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-01 14:14:17.

 

RAPORT O STANIE GMINY

Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego.
Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Debata nad „ Raportem o stanie Gminy Gózd”
Głos mieszkańców w debacie nad raportem.

Mieszkańcy gminy Gózd mogą wziąć udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Gózd za 2019 rok”. Aby zabrać głos, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Gózd pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy Gózd.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany „Raport o stanie Gminy Gózd za 2019 rok".
Mieszkańcy zabierają głos w kolejności napływających zgłoszeń. W debacie nad raportem może wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Gózd.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-03 12:05:39.
Data wprowadzenia: 2020-06-03 12:05:39
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska