Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na zadanie pn.: Świadczenie
usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Gózd i zapewnienie im miejsca w
schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2023 r.

ROŚiMK_221222_zapytanie_ofertowe.pdf

ROŚiMK_221222_zal1_oferta.docx

ROŚiMK_221222_zal2_umowa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-12-22 15:28:56.

Zobacz:
 ROK 2023 .  ROK 2022 .  ROK 2021 . 
Data wprowadzenia: 2022-12-22 15:28:56
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska