STRATEGIA ROZWOJU GMINY GÓZD NA LATA 2021-2030

UG_090621_Strategia_Rozwoju_2021_2030.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-06-09 09:35:29.
Diagnoza strategiczna na potrzeby opracowania
Strategii Rozwoju Gminy Gózd na lata 2021-2030

UG_090621_diagnoza_strategiczna_2021_2030.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-06-09 09:33:10.
Raport z konsultacji społecznych Projektu
Strategii Rozwoju Gminy Gózd na lata 2021 - 2030

UG_310521_raport_konsultacje_stratergia_rozwoju_gminy_Gózd.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-05-31 11:29:21.
Strategia Rozwoju Gminy Gózd na lata 2008 - 2020.

strategia_rozwoju_1_10.pdf

strategia_rozwoju_11_21.pdf

strategia_rozwoju_22_32.pdf

strategia_rozwoju_33_42.pdf

strategia_rozwoju_43_52.pdf

strategia_rozwoju_53_62.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-12-01 12:44:41.
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gózd

U1_XX_107_2008.pdf

zal1_a_do_U_XX_107_2008_plan_ rozwoju.pdf

cd_1_plan_rozwoju.pdf

cd_2_plan_rozwoju.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-03-05 12:39:11 | Data modyfikacji: 2008-03-05 12:41:26.
Data wprowadzenia: 2008-03-05 12:39:11
Data modyfikacji: 2008-03-05 12:41:26
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska