Zagospodarowanie przestrzenne

Plan przestrzennego zagospodarowania gminy Gózd
 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 14:07:39.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Gózd. Kierunki rozwoju gminy
- polityka przestrzenna
 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 14:18:21.
Data wprowadzenia: 2019-07-04 14:18:21
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska