Plan przestrzennego zagospodarowania gminy Gózd
 Tekst planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gózd.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 14:07:39 | Data modyfikacji: 2019-09-18 14:26:30.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Gózd. Kierunki rozwoju gminy
- polityka przestrzenna
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gózd.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 14:18:21 | Data modyfikacji: 2019-09-18 14:26:59.

Zobacz:
   System Informacji Przestrzennej (SIP)
Data wprowadzenia: 2019-07-04 14:18:21
Data modyfikacji: 2019-09-18 14:26:59
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska