Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Gózd

UWAGA !

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne

e-PUAP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu: poniedziełek - piątek w godz. 7:30 - 15:30 do Kancelarii Urzędu Gminy Gózd na następujących nośnikach danych:

 1. Dyskietka 1,44 MB,
 2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
 3. Płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF,
  2. XLS,
  3. CSV,
  4. TXT,
  5. GIF, TIF, BMP, JPG,
  6. PDF,
  7. ZIP.
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-05-08 14:50:52 | Data modyfikacji: 2008-05-08 14:54:48.
Data wprowadzenia: 2008-05-08 14:50:52
Data modyfikacji: 2008-05-08 14:54:48
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska