Komisje Rady

Komisje Rady

K O M I S J E   R A D Y   G M I N Y   G Ó Z D

2014 - 2018

 

KOMISJA  REWIZYJNA

Przewodniczący

- LINOWSKI Marcin

Członek

- MARCHEWKA Marek

Członek

- SZYMCZAK Piotr

 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW oraz ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Przewodniczący

- DĄBROWSKI Dariusz

Członek 

- IWAŃSKI Dariusz

Członek

- SKONIECZNA Anna

Członek

- GUT Dorota

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SAMORZĄDU ORAZ ŁADU I

PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Przewodniczący

- WRAŻEŃ Józef

Członek

- ŻACZEK Waldemar

Członek

- KĘPIŃSKI Jerzy

Członek

- SOLECKI Kamil

 

KOMISJA ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI, ZAOPATRZENIA I USŁUG ORAZ

 OPIEKI SPOŁECZNEJ

Przewodniczący

- WĘGLIŃSKI Sławomir

Członek

- PIONKA Zuzanna

Członek

- MAREK Tadeusz

Członek

- SOLECKI Kamil
 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-12-07 10:44:15 | Data modyfikacji: 2017-07-26 11:07:44.
Data wprowadzenia: 2010-12-07 10:44:15
Data modyfikacji: 2017-07-26 11:07:44
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Radomska 7
26-634 Gózd
Wójt Gminy
Paweł Dziewit
Kontakt:
Tel: (+48 48) 320-20-97
Fax: (+48 48) 384-04-00
e-mail: gmina@gozd.pl