K O M I S J E  

R A D Y   G M I N Y   G Ó Z D

KADENCJA 2024 - 2029

 

 

KOMISJA  REWIZYJNA

Przewodniczący  - Jerzy Tuzimek

Członek - Małgorzata Knieć

Członek - Janusz Molendowski

 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW oraz ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Przewodniczący - Agnieszka Domagała

Członek - Artur Stanios

Członek - Dariusz Dąbrowski

Członek - Krzysztof Kowalski

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SAMORZĄDU ORAZ ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Przewodniczący - Sławomir Węgliński

Członek - Edyta Łukawska

Członek - Dorota Zięba

Członek - Marcin Linowski

 

KOMISJA ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI, ZAOPATRZENIA I USŁUG ORAZ OPIEKI SPOŁECZNEJ

Przewodniczący - Łukasz Podsiadły

Członek - Zofia Stawczyk

Członek - Dorota Zięba

Członek - Barbara Łosionek

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Przewodniczący - Janusz Molendowski

Członek - Małgorzta Knieć

Członek - Łukasz Podsiadły

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2010-12-07 10:44:15 | Data modyfikacji: 2024-05-21 10:46:25.
Data wprowadzenia: 2010-12-07 10:44:15
Data modyfikacji: 2024-05-21 10:46:25
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska