bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gozd.pl
Komisje Rady strona główna 

K O M I S J E   R A D Y   G M I N Y   G Ó Z D

KADENCJA 2018 - 2023

 

KOMISJA  REWIZYJNA

Przewodniczący  - WĘGLIŃSKI Sławomir

Członek - WASIAK Jan

Członek - KNIEĆ Małgorzata

 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW oraz ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Przewodniczący - DĄBROWSKI Dariusz

Członek - STANIOS Artur

Członek - DOMAGAŁA Agnieszka

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SAMORZĄDU ORAZ ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Przewodniczący - ŻACZEK Waldemar

Członek - NIEZGODA Janusz

Członek - BUJAK Krzysztof

 

KOMISJA ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI, ZAOPATRZENIA I USŁUG ORAZ OPIEKI SPOŁECZNEJ

Przewodniczący - KAMIŃSKI Andrzej

Członek - PIONKA Zuzanna

Członek - PODSIADŁY Łukasz 

Członek - WÓJCICKA Agnieszka

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Przewodniczący - WASIAK Jan

Członek - KNIEĆ Małgorzata

Członek - ŻACZEK Artur

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2010-12-07 10:44:15 | Data modyfikacji: 2020-11-16 13:38:17.
Data wprowadzenia: 2010-12-07 10:44:15
Data modyfikacji: 2020-11-16 13:38:17
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl