Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032

Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032

Uchwała Nr XX/122/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28
czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest na lata
2012-2032 dla Gminy Gózd wraz z jego Prognozą
oddziaływania na środowisko

U_XX_122_2012_280612.pdf

Program_usuwania_azbestu_na_lata_2012_2032.pdf

Prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_programu_usuwania_azbestu.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-07-23 15:03:10 | Data modyfikacji: 2012-07-13 15:46:03.
Data wprowadzenia: 2008-07-23 15:03:10
Data modyfikacji: 2012-07-13 15:46:03
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Radomska 7
26-634 Gózd
Wójt Gminy
Paweł Dziewit
Kontakt:
Tel: (+48 48) 320-20-97
Fax: (+48 48) 384-04-00
e-mail: gmina@gozd.pl