Konkursy na wolne stanowiska pracy

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
Referent ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy
w Goździe.
 UG_300819_wyniki_naboru.pdf.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-08-30 14:23:45.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy: referenet ds.
ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_290819_lista_kandydatow

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-08-29 09:38:55.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:
referent do spraw ochrony środowiska

UG_010819_wakat.pdf

UG_010819_wakat_zalaczniki.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-08-01 14:13:03.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
referent ds. rolnictwa, przyrody i ochrony
środowiska w Urzędzie Gminy w Goździe
 UG_281218_wyniki_naboru_rolnictwo.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-12-28 14:08:43.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
referent ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w
Goździe
 UG_281218_Wyniki_naboru_budownictwo.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-12-28 14:06:00 | Data modyfikacji: 2018-12-28 14:12:16.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko: referent ds. rolnictwa,
przyrody i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w
Goździe

UG_211218_lista_kandydatow_rolnictwo

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-12-21 14:07:42.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko: referent ds. budownictwa w
Urzędzie Gminy w Goździe

UG_211218_lista_kandydatow_budownictwo

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-12-21 14:05:27.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -
referent ds. rolnictwa, przyrody i ochrony
środowiska w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_061218_ogloszenie_wakat2.pdf

UG_061218_kwestionariusz_osobowy1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:46:31.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -
referent ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w
Goździe

UG_061218_ogloszenie_wakat_1.pdf

UG_061218_kwestionariusz_osobowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:44:28.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Kłonówku-Kolonii

UG_070717_wynik_naboru_3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-07 12:45:53 | Data modyfikacji: 2017-07-07 12:50:12.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Kuczkach-Kolonii
 UG_070717_wyniki_naboru_2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-07 12:43:57.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana
Kochanowskiego w Małęczynie
 UG_070717_wyniki_naboru_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-07 12:42:05.
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkursy na kandydatów
na stanowiska dyrektorów następujących szkół,
dla których organem prowadzącym jest gmina
Gózd; 1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. T.
Kościuszki w Kłonówku-Kolonii; 2. Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z klasami
gimnazjalnymi w Kuczkach-Kolonii; 3. Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego z
klasami gimnazjalnymi w Małęczynie

UG_050517_ogloszenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 16:44:49 | Data modyfikacji: 2017-06-06 07:53:30.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. M.
Konopnickiej w Podgórze
 UG_110716_wyniki_naboru_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-11 12:47:37 | Data modyfikacji: 2016-07-11 16:26:48.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. H.
Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej
 UG_070716_wyniki_naboru.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-07 14:46:30.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół w Goździe
 UG_040716_wniki_naboru.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-04 12:31:33.
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkursy na kandydatów
na stanowiska dyrektorów następujących szkól
publicznych, placówek publicznych, dla których
organem prowadzącym jest gmina Gózd: 1) Zespołu
Szkół w Goździe, 2) Publicznej Szkoły
Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Klwatce, 3)
Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej
w Podgórze
 UG_070616_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-07 12:31:28 | Data modyfikacji: 2016-06-07 12:45:11.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe
 UG_260416_wyniki_naboru.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-04-26 13:15:34.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
podinspektor ds. świadczeń wychowawczych w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe
 UG_010416_wyniki_naboru.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-04-01 14:28:43 | Data modyfikacji: 2016-04-01 14:30:18.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy podinspektor ds.
świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Goździe
 UG_230316_lista_kandydatow.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-03-23 09:34:09.
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe

UG_210316_ogloszenie_konkurs.pdf

UG_210316_zal_kwestionariusz.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-03-21 11:18:06.
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze - podinspektor ds.
świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Goździe

UG_070316_kwestionariusz.pdf

 UG_070316_wakat.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-03-07 10:51:37.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
ds. mienia komunalnego i ochrony środowiska w
Urzędzie Gminy w Goździe
 UG_270116_informaja_wyniki_naboru.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:45:36.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy ds. mienia
komunalnego i ochrony środowiska w Urzędzie
Gminy w Goździe.
 UG_210116_lista_kandydatow.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-21 13:56:03.
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy ds. mienia komunalnego i ochrony
środowiska w Urzędzie Gminy w Goździe.

UG_301215_wakat.pdf

kwestionariusz_osobowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-12-30 10:56:05.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Małęczynie
 UG_010715_wyniki_naboru.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-01 10:58:32.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
referent ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy
w Goździe
 UG_160914_wyniki_naboru.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 08:29:52.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy referent ds.
gospodarki odpadmi w Urzędzie Gminy w Goździe.
 UG_09092014_lista_kandydatow.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-09-09 09:52:07.
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy referent ds. gospodarki odpadami
w Urzędzie Gminy w Goździe.

UG_25082014_wakat.pdf

UG_25082014_kwestionariusz_osobowy.pdf

UG_25082014_dodatkowe_informacje.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-08-25 11:30:04.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
referenta w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym
Szkół w Goździe
 ZEAS_050514_wyniki_naboru.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-05-05 13:19:59.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne określone w ogłoszeniu o naborze na
stanowisko referenta w Zespole Ekonomiczno
Administracyjnym Szkół w Goździe
 ZEAS_090414_lista_kandydatow.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-09 12:44:45.
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół w Goździe ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy referenta w ZEAS w Goździe

ZEAS_250314_wakat.pdf

ZEAS_250314_kwestionariusz osobowy.doc

ZEAS_250314_dodatkowe_ informacje.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-25 10:52:00.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko -
INFORMATYK projektu pn.: "INTERNET w gminie Gózd
- sz@nsą na lepsze jutro..." z zatrudnieniem na
czas określony do 30.09.2015 r. w wymiarze 1/2
etatu
 UG_300913_wyniki.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-09-30 13:40:13 | Data modyfikacji: 2013-09-30 13:52:02.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko - INFORMATYK projektu pn.:
"INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze
jutro..." z zatrudnieniem na czas określony do
30.09.2015 r. w wymiarze 1/2 etatu
 UG_270913_lista_kandydatow.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-09-27 10:36:27 | Data modyfikacji: 2013-09-27 10:40:49.
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko - INFORMATYK projektu pn.: "INTERNET -
w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze jutro..." z
zatrudnieniem na czas określony do 30.09.2015 r.
w wymiarze 1/2 etetu
 UG_120913_wakat.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-09-12 09:16:37.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkół w Kuczkach Kolonii
 ZEAS_030812_wyniki_naboru.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-08-03 10:36:26.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej im. T.
Kościuszki w Kłonówku
 UG_300712_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-30 11:56:32.
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkurs na kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kuczkach
Kolonii (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II, Publiczne Gimnazjum), dla którego
organem prowadzącym jest Gmina Gózd
 UG_030712_wakat_kuczki.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-03 16:09:52.
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkurs na kandydata na
stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kłonówku,
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gózd
 UG_030712_wakat_klonowek.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-03 15:53:14.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
inspektora ds. BHP w wymiarze 0,06 etatu w
Publicznej Szkole Podstawowej w Kuczkach Kolonii
 PSP_Kuczki_200212_informacja_2a.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-21 08:39:20 | Data modyfikacji: 2012-04-27 11:06:08.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektra ds. BHP w wymiarze 0,06 etatu w
Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórze
 PSP_Podgora_200212_informaja_2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 16:00:32 | Data modyfikacji: 2012-04-27 10:45:37.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. BHP w wymiarze 0,12 etatu w Zespole
Szkół Ogółnokształcących w Małęczynie
 ZSO_Maleczyn_200212_wyniki.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 14:52:21 | Data modyfikacji: 2012-04-26 14:00:08.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. BHP w wymiarze 0,06 etatu w
Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce
 PSP_Klwatka_200212_wyniki.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 14:49:56 | Data modyfikacji: 2012-04-26 14:00:49.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
inspektora ds. BHP w wymiarze 0,06 etatu w
Publicznej Szkole Podstawowej w Kłonówku
 PSP_Klonowek_200212_wyniki.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 13:25:39 | Data modyfikacji: 2012-04-26 14:01:40.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. BHP w wymiarze 0,06 etatu w
Publicznym Gimnazjum w Kuczkach Kolonii
 PG_Kuczki_200212_informacja_2a.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 12:23:49 | Data modyfikacji: 2012-04-27 11:00:34.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. BHP w wymiarze 5/40 etatu w Zespole
Szkół w Goździe
 SZ_Gozd_170212_informacja_2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 15:15:36 | Data modyfikacji: 2012-04-27 10:46:41.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 5/40 etatu w Zespole Szkół w Goździe
 ZS_Gozd_130212_lista_3.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-13 16:10:21 | Data modyfikacji: 2012-04-27 12:25:08.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 0,06 etatu w PSP im. M. Konopnickiej w
Podgórze
 PSP_Podgora_130212_lista_3.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-13 15:28:36 | Data modyfikacji: 2012-04-27 12:26:19.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 0,06 etatu w PSP w Kłonówku
 PSP_Klonowek_130212_lista_3.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-13 14:19:00 | Data modyfikacji: 2012-04-27 12:27:18.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 0,12 etatu w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Małęczynie
 ZSO_Maleczyn_130212_lista_3.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-13 14:15:10 | Data modyfikacji: 2012-04-27 12:28:02.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 0,06 etatu w PSP im. Jana Pawła II w
Kuczkach Kolonii
 PSP_Kuczki_130212_lista_3.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-13 14:13:06 | Data modyfikacji: 2012-04-27 12:28:51.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 0,06 etatu w Publicznym Gimnazjum w
Kuczkach Kolonii
 PG_Kuczki_130212_lista_3.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-13 14:10:40 | Data modyfikacji: 2012-04-27 12:29:57.
Ogłoszenie o liście kandydatów na stanowisko
inspektora BHP w Publicznej Szkole Podstawowej w
Klwatce

PSP_Klwatka_130212_lista_kandydatow.pdf

PSP_Klwatka_130212_zarzadzenie_dyrektora.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-13 10:18:34.
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkurs na kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Goździe,
w skład którego wchodzą: Samorządowe
Przedszkole, Publiczna Szkoła Podstawowa i
Publiczne Gimnazjum w Goździe
 UG_030212_konkurs.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-03 14:47:37.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkach
Kolonii ogłasza nabór na stanowisko pracy
inspektora ds. BHP w 0,06 etatu
 PSP_Kuczki_Kol_030212_wakat.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-03 13:50:57.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kuczkach Kolonii
ogłasza nabór na stanowisko pracy inspektora ds
BHP w wymairze 0,06 etatu
 PG_Kuczki_Kol_030212_wakat.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-03 13:47:57.
Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe ogłasza
nabór na stanowisko pracy inspektora ds BHP w
wymiarze 5/40 etatu

ZS_Gozd_020212_wakat_BHP.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-03 13:40:59.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w
Kłonówku ogłasza nabór na stanowisko pracy
inspektora ds BHP w wymiarze 0,06 etatu
 PSP_Klonowek_030212_wakat.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-03 13:25:55.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce
ogłasza nabór na stanowisko pracy inspektora ds
BHP w wymiarze 0,06 etatu
 PSP_Klwatka_030212_wakat.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-03 10:47:39.
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Małęczynie ogłasza nabór na stanowisko pracy
inspektora ds BHP w wymiarze 0,12 etatu
 ZSO_Maleczyn_020212_wakat.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:32:27.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Podgórze ogłasza nabór na
stanowisko pracy inspektora ds BHP w wymiarze 0,06
etatu
 PSP_Podgora_020212_wakat.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-02 13:37:06.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy po
0,06 etatu w 4 szkołach podstawowych i 1-nym
ginmnazjum oraz po 0,12 et w 2-ch zespołach
szkół na terenie Gminy Gózd
 ZEAS_190112_wyniki_naboru.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-19 13:37:42.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
referent ds. mienia komunalnego i gospodarki
gruntami w Urzędzie Gminy w Goździe
 UG_160112_wyniki_naboru.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-16 14:19:12.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy: referent ds. mienia
komunalnego i gospodarki gruntami w Urzędzie
Gminy w Goździe.
 UG_040112_lista_kandydatow.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-04 13:39:08.
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy referent ds. mienia komunalnego i
gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy w Goździe.

UG_191211_wakat.pdf

kwestionariusz_osobowy_druk.pdf

dodatkowe_informacje_druk.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-19 11:55:47.
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkół w Goździe ogłasza nabór na stanowisko
pracy inspektora ds. BHP w placówkach
oświatowych na terenie Gminy Gózd.
 ZEAS_191211_wakat.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-19 11:54:09.
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkół w Goździe ogłasza konkurs na kandydata
na stanowisko dyrektora: Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Goździe.
 ZEAS_300611_konkurs_na_dyrektora.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-30 13:37:51 | Data modyfikacji: 2011-07-11 14:09:07.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w
wymiarze 1/16 et w Urzędzie Gminy w Goździe.
 UG_110111_wyniki_ naboru.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-01-11 13:14:52.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stnowisko pracy: inspektor ds.
bezpieczeństwa i higieny pracy w wymiarze 1/16
etatu w Urzędzie Gminy w Goździe.
 UG_031210_lista_kandydatow.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-12-03 13:25:42.
Data wprowadzenia: 2010-12-03 13:25:42
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska