Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Goździe o
składzie, siedzibie i dyżurach

GKW_280224_informacja

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-28 13:40:04.
Zarządzennie Nr 13/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wyborczych

Zarzadzenie_Nr_13_2024_1

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-28 11:03:34.
Postanowienie Nr 196/2024 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych
komisji wyborczych

KW_270224_postanowienie_nr_196_2024

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-27 12:07:32.
Postanowienie Nr 195/2024 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie
powołania terytorialnych komisji wyborczych

KW_270224_postanowienie_nr_195_2024

KW_270224_postanowienie_nr_195_2024_zal

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-27 12:04:36.
Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia
22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania
dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków
terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu,
dacie i godzinie losowania kandydatów do
składów tych komisji

KW_230224_informacja

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-23 11:59:58.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 8 lutego
2024 r. o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych oraz możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika

UG_200224_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-20 15:13:21.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia
30 stycznia 2024 r. o liczbie mieszkańców w
gminach na dzień 31 grudnia 2023 r.

KW_200224_komunikat.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-20 11:29:30.
Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy
najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

PKW_150224_uprawnienia_osob_niepelnosprawnych.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-15 10:03:15.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o
warunkach udziału obywateli polskich w wyborach
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PKW_150224_informacja_warunki_udzialu.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-15 10:00:15.
Informacja o upływie terminów związanych z
uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz
wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania
ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 7 kwietnia 2024 r.

PKW_150224_informacja_uplyw_terminow.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-15 09:56:40.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 8 lutego
2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach,
numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach
wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji
Wyborczej w Goździe

UG_140224_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-14 15:16:01.
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Zgoda_pelnomocnictwo_glosowanie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-08 14:40:42.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania

Wniosek_akt_pelnomocnictwa_glosowanie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-08 14:25:37.
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego
wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów
tylko w jednej gminie liczącej do 20 000
mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 7 kwietnia 2024 r

Zawiadomienie_o_utworzeniu_komitetu.docx

Oswiadczenie_o_utworzeniu_komitetu.docx

Oswiadczenie_pelnomocnika_wyborczego.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-01-30 15:11:57.
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list
kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad
miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20
000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7
kwietnia 2024 r.

Zgloszenie_Listy_kandydatow_na_radnych.docx

Lista_udzielenie_poparcia.docx

Oswiadczenie_wyrazenie_zgody_na_kandydowanie_radni.docx

Oswiadczenie_Lustracyjne_radni.docx

Informacja_o_zlozeniu_oswiadczenmie_lustracyjnego_Radni.docx

Oswiadczenie.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-01-30 14:51:41.
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania
kandydatów w wyborach wójta, burmistrza,
prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7
kwietnia 2024 r.

Zgloszenie_kandydata.docx

oswiadczenie_wyrazenie_zgody_na_kandydowanie.docx

Oswiadczenie_lustracyjne.docx

Informacja_o_zlozeniu_oswiadczenia_lustracyjnego.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-01-30 14:37:40.
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29
stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

PRM_300124_rozporzadzenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-01-30 14:34:51.
Ujęcie wyborcy w stałym obwodzie głosowania

UG_230124_informacja_i_wniosek.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-01-23 10:44:11.
Postanowienie Nr 1/2024 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie
zmian w podziale Gminy Gózd na okręgi wyborcze

KW_080124_postanowienie_nr_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-01-08 16:51:39.
Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 30
listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej
wiadomości zarządzenia Wojewody Mazowieckiego z
dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia
liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 roku
na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku
Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad
gmin oraz dzielnic miasta stołecznego Warszawy

WM_011223_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-12-01 12:00:16.
Data wprowadzenia: 2023-12-01 12:00:16
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska