Statut Gminy

Statut Gminy

Uchwała Nr XLII/199/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
Gózd.
 
U_XLII_199_2009_1.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-07-20 15:23:55.
Uchwała Nr V/29/2003 Rady Gminy w Goździe z dnia
12 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy Gózd.

U_V_29_2003_ws_uchwalenia_Statutu_Gminy_Gozd.pdf

zalacznik_nr_1_ Statut_Gminy_Gozd.pdf

zalacznik_nr_2_jednostki_organizacyjne.pdf

zal_nr_3_regulamin_Rady_Gminy_Gozd.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-27 10:50:00.
Data wprowadzenia: 2007-01-27 10:50:00
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Radomska 7
26-634 Gózd
Wójt Gminy
Paweł Dziewit
Kontakt:
Tel: (+48 48) 320-20-97
Fax: (+48 48) 384-04-00
e-mail: gmina@gozd.pl