Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2022 r.
zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie Gminy Gózd na okres trzech lat

Decyzja_WA_RZT_70_300_2021_10.pdf

Zalacznik_TARYFA.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-24 11:23:30.
Data wprowadzenia: 2022-05-24 11:23:30
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska