Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na zadanie pn.: Świadczenie
usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Gózd i zapewnienie im miejsca w
schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2023 r.

ROŚiMK_221222_zapytanie_ofertowe.pdf

ROŚiMK_221222_zal1_oferta.docx

ROŚiMK_221222_zal2_umowa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-12-22 15:28:56 | Data modyfikacji: 2023-12-20 15:14:52.
Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:
Wykonanie audytu i diagnozy cyberbezpieczeństwa
Urzędu Gminy w Goździe

BGK_160822_zawiadomienie_wybor_oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-08-16 15:09:17.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na zadanie pn.: Remont boiska
wielofunkcyjnego w miejscowości Grzmucin, gm.
Gózd

BGK_160822_zapytanie_ofertowe.pdf

BGK_160822_zal1_formularz_ofertowy .doc

BGK_160822_zal2_przedmiar_robot.pdf

BGK_160822_zal3_oswiadczenie_spelnienie_warunkow.docx

BGK_160822_zal4_oswiadczenie_doswiadczenie.docx

BGK_160822_zal5_wzor_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-08-16 14:37:47.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na zadanie pn.: Wykonanie
audytu i diagnozy cyberbezpieczeństwa Urzędu
Gminy w Goździe

BGK_110822_zapytanie_ofertowe.pdf

BGK_110822_zal1_formularz_ofertowy.doc

BGK_110822_zal2_oswiadczenie_spelnienie_warunkow.docx

BGK_110822_zal3_oswiadczenie_doswiadczenie.docx

BGK_110822_zal4_oswiadczenie.docx

BGK_110822_zal5_wzor_umowy .pdf

BGK_110822_zal6.xlsx

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-08-11 14:21:58.
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na: "Wykonanie opinii
biegłego/specjalisty z zakresu hydrologii,
hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji
wodnych na nieruchomości gruntowej położonej w
obrebie Klwatka, gm. Gózd, oznaczonej jako
działka ewidencyjna nr 344 w zakresie oceny
zakłócenia stosunków wodnych"

ROSiMK_180722_zapytanie_ofertowe.pdf

ROSiMK_180722_zal1_oferta_cenowa.docx

ROSiMK_180722_zal2_umowa.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-18 15:26:14 | Data modyfikacji: 2022-07-18 15:29:22.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na: Usuwanie odpadów z folii
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,
odpadów po nawozach i typu Big-Bag

ROŚiMK_180522_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 14:32:04.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na: Demontaż, odbiór,
transport i utylizacja wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Gózd

ROŚiMK_100522_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-10 12:38:57.
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na zadanie pn.: Usuwanie
odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu
Big-Bag

ROŚiMK_090522_zapytanie_ofertowe.pdf

ROŚiMK_090522_specyfikacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-09 11:18:31.
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na zadanie pn.: Demontaż,
odbiór, transport i utylizacja wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Gózd

UG_220422_zapytanie_ofertowe.pdf

UG_220422_specyfikacja.pdf

UG_220422_projet_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-04-22 12:50:48.
Data wprowadzenia: 2022-04-22 12:50:48
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska