Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: Demontaż, odbiór, transport i
utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Gózd

ROSiMK_100821_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-08-10 09:21:44 | Data modyfikacji: 2022-04-22 12:47:45.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Demontaż,
odbiór, transport i utylizacja wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Gózd

ROSiMK_300721_zapytanie_ofertowe

ROSiMK_300721_specyfikacja

ROSiMK_300721_zal1_oferta

ROSiMK_300721_zal2_oswiadczenie

ROSiMK_300721_projekt_umowy

ROSiMK_300721_projekt_umowy_powierzenia_danych_osobowych

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-30 17:15:16 | Data modyfikacji: 2022-04-22 12:47:13.
Data wprowadzenia: 2021-07-30 17:15:16
Data modyfikacji: 2022-04-22 12:47:13
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska