bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gozd.pl
Jednostki pomocnicze strona główna 

 

S O Ł T Y S I   G M I N Y   G Ó Z D

KADENCJA  2024 - 2029

 

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię

Nr telefonu

1. Budy Niemianowskie Korza Anna

723 335 414

2. Czarny Lasek Domagała Agnieszka

663 809 588

3. Drożanki Przepiórzyński Stanisław

532 334 273

4. Gózd Bekier Tomasz

722 324 378

5. Grzmucin Mędrzecka Marta

665 730 018

6. Karszówka Jaworski Mirosław

604 509 190

7. Klwatka Królewska Stawczyk Zofia

500 700 413

8. Kłonów Kozera Witold

606 806 486

9. Kłonówek-Kolonia Tokarski Grzegorz

692 121 552

10. Kłonówek Wieś Serafin Janusz

503 081 968

11. Kiedrzyn Chojnacka Barbara

783 685 085

12. Kuczki-Kolonia Szpilska Marlena

797 532 250

13. Kuczki Wieś Madej Łukasz

509 424 529

14. Lipiny Markowska Ewelina

510 413 612

15. Małęczyn
Waniek Krzysztof

508 344 283

16. Małęczyn
Osuch Dariusz

603 485 488

17. Niemianowice Niezgoda Janusz

726 122 615

18. Piskornica Bińkowska Sylwia

607 406 047

19. Podgóra Konieczko Danuta

664 395 956

20. Wojsławice Żaczek Agnieszka

690 551 715

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2011-02-25 11:58:11 | Data modyfikacji: 2024-07-05 10:32:01.
Uchwała Nr V/30/2003 Rady Gminy w Goździe z dnia
12 lutego 2003r. w sprawie zatwierdzenia statutów
Sołectw Gminy Gózd.

U_V_30_2003_solectwa.pdf

Z1_statut_solectwa_Budy_Niemianowskie

Z2_statut_solectwa_Czarny_Lasek.pdf

Z3_statut_solectwa_Drozanki.pdf

Z4_statut_solectwa_Gozd.pdf

Z5_statut_solectwa_Grzmucin.pdf

Z6_statut_solectwa_Karszowka.pdf

Z7_statut_solectwa_klwatka.pdf

Z8_statut_solectwa_Klonow.pdf

Z9_statut_solectwa_Klonowek_Kolonia.pdf

Z10_statut_solectwa_Klonowek_Wies.pdf

Z11_statut_solectwa_Kiedrzn.pdf

Z12_statut_solectwa_Kuczki_Kolonia.pdf

Z13_statut_solectwa_Kuczki_Wies.pdf

Z14_statut_solectwa_Lipiny.pdf

Z15_statut_solectwa_Maleczyn_Nowy.pdf

Z16_statut_solectwa_Maleczyn_Stary.pdf

Z17_statut_solectwa_Niemianowice.pdf

Z18_statut_solectwa_Piskornica.pdf

Z19_statut_solectwa_Podgora.pdf

Z20_statut_solectwa_Wojslawice.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-27 13:10:58.
Data wprowadzenia: 2007-01-27 13:10:58
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl