Uchwała Budżetowa na rok 2010 Gminy Gózd Nr
L/241/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
Uchwala_Budzetowa_z_zalacznikami_na_2010  

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-01-18 14:21:49 | Data modyfikacji: 2010-01-18 14:24:46.
Uchwała Nr L/240/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2009r.
 U_L_240_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-01-18 14:13:37 | Data modyfikacji: 2010-01-18 14:15:45.
Uchwała Nr L/239/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu
odnowy miejscowości Klwatka.

U_L_239_2009.pdf

U_L_239_2009_zal1_plan_odnowy_cz1.pdf

U_L_239_2009_zal1_plan_odnowy_cz2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-01-18 13:47:44.
Uchwała Nr L/238/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu
odnowy miejscowości Gózd.

U_L_238_2009.pdf

U_L_238_2009_zal1_plan_odnowy_cz1.pdf

U_L_238_2009_zal1_plan_odnowy_cz2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-01-18 12:49:20.
Uchwała Nr L/237/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Statutu
Komunalnego Związku Gmin Regionu Radomskiego.

U_L_237_2009.pdf

U_L_237_2009_zal1_statut.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-01-18 12:18:12.
Uchwała Nr L/236/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2009r. w sprawie utworzenia Związku
Międzygminnego.
 U_L_236_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-01-18 12:13:46 | Data modyfikacji: 2010-01-18 12:16:01.
Uchwała Nr XLIX/235/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
02 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 rok.

U_XLIX_235_2009.pdf

U_XLIX_235_2009_zal1_dochody.pdf

U_XLIX_235_2009_zal2_wydatki.pdf

U_XLIX_235_2009_zal3_zadania_inwestycyjne.pdf

U_XLIX_235_2009_zal4_zadania_inwestycyjne.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-01-18 11:50:57.
Uchwała Nr XLIX/234/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
02 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 rok.
 U_XLIX_234_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-01-18 11:25:16.
Uchwała Nr XLIX/233/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
02 grudnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinni
spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o
zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a
także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i
ich części.
 U_XLIX_233_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-01-18 11:21:51.
Uchwała Nr XLIX/232/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
02 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia "Taryfy
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gozd".

U_XLIX_232_2009.pdf

U_XLIX_232_2009_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-01-18 11:03:46.
Uchwała Nr XLVIII/231/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2009r.

U_XLVIII_231_2009.pdf

U_XLVIII_231_2009_zal1.pdf

U_XLVIII_231_2009_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-20 16:21:31.
Uchwała Nr XLVIII/230/2009 Rady Gminy w Goździe
z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie opłaty
targowej na 2010r.
 U_XLVIII_230_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-20 16:18:08 | Data modyfikacji: 2009-11-20 17:03:06.
Uchwała Nr XLVIII/229/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2010r.

U_XLVIII_229_2009.pdf

U_XLVIII_229_2009_zal1_2_3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-20 16:08:08.
Uchwała Nr XLVIII/228/2009 Rady Gminy w Goździe
z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia
stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.
 U_XLVIII_228_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-20 16:06:07.
Uchwała Nr XLVIII/227/2009 Rady Gminy w Goździe
z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w
podatku od nieruchomości na 2010r.
 U_XLVIII_227_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-20 16:02:40.
Uchwała Nr XLVII/226/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
23 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Gózd a
Gminą Jedlnia Letnisko w zakresie
współdziałania w sprawie realizacji inwestycji
"Budowa drogi gminnej Klwatka - Figietów".

U_XLVII_226_2009.pdf

U_XLVII_226_2009_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-13 15:39:27 | Data modyfikacji: 2009-11-13 15:47:03.
Uchwała Nr XLVII/225/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
23 października 2009r. w sprawie: określenia
wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gózd.

U_XLVII_225_2009.pdf

U_XLVII_225_2009_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-13 15:27:09.
Uchwała Nr XLVII/224/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
23 października 2009r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2009r.
 U_XLVII_224_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-13 15:22:34.
Uchwała Nr XLVII/223/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
23 października 2009r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2009r.

U_XLVII_223_2009.pdf

U_XLVII_223_2009_zal1.pdf

U_XLVII_223_2009_zal2.pdf

U_XLVII_223_2009_zal3.pdf

U_XLVII_223_2009_zal4.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-13 14:58:27.
Uchwała Nr XLVII/222/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 23 października 2009r. w sprawie nadania
nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Gózd.
 U_XLVII_222_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-13 14:57:09.
Uchwała Nr XLVII/221/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
23 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.
 U_XLVII_221_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-13 14:54:52.
Uchwała Nr XLVII/220/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
23 października 2009r. w sprawie ustanowienia
herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Gózd.

U_XLVII_220_2009.pdf

U_XLVII_220_2009_zal1.pdf

U_XLVII_220_2009_zal2.pdf

U_XLVII_220_2009_zal3.pdf

U_XLVII_220_2009_zal4.pdf

U_XLVII_220_2009_zal5.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-13 14:35:35.
Uchwała Nr XLVI/219/2009 Rady Gminy w Goździe z
dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia
obwodu Publicznego Gimnazjum w Małęczynie ul.
szkolna 64.
 U_XLVI_219_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-10-09 14:21:40.
Uchwała Nr XLVI/218/2009 Rady Gminy w Goździe z
dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia
obwodu Publicznego Gimnazjum w Goździe ul.
Starowiejska 130.
 U_XLVI_218_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-10-09 14:18:26.
Uchwała Nr XLVI/217/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
28 września 2009r. w sprawie wzniesienia pomnika
upamiętniającego tragiczną i bohaterską
śmierć załogi bałoruskiego myśliwca Su - 27.
 U_XLVI_217_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-10-09 14:15:46.
Uchwała Nr XLVI/216/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy.

U_XLVI_216_2009.pdf

U_XLVI_216_2009_zal1_dochody.pdf

U_XLVI_216_2009_zal2_wydatki.pdf

U_XLVI_216_2009_zal3_zadania_inwestycyjne.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-10-09 13:51:04.
Uchwała Nr XLVI/215/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
28 września 2009r. w sprawie: przeznaczenia do
sprzedaży 3 lokali mieszkalnych mieszczących
się przy ulicy Lekarskiej 4, położonych w
budynku Ośrodka Zdrowia w Goździe.
 U_XLVI_215_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-10-09 13:49:05.
Uchwała Nr XLVI/214/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
28 września 2009r. w sprawie: przeznaczenia do
sprzedaży 2 lokali mieszkalnych mieszczących
się przy ulicy Lekarskiej 4, położonych w
budynku Ośrodka Zdrowia w Goździe.
 U_XLVI_214_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-10-09 13:45:26.
Uchwała Nr XLV/213/2009 Rady Gminy w Goździe z
dnia 04.09.2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w
miejscowości Gózd.
 U_XLV_213_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-09-14 14:30:51.
Uchwała Nr XLV/212/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
04 września 2009r. w sprawie: uchwalenia Planu
Gospodarki Odpadami dla Gminy Gózd aktualizacja
na lata 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016.

U_XLV_212_2009.pdf

gospodarka_odpadami_1.pdf

gospodarka_odpadami_2.pdf

gospodarka_odpadami_3.pdf

gospodarka_odpadami_4.pdf

gospodarka_odpadami_5.pdf

gospodarka_odpadami_6.pdf

gospodarka_odpadami_7.pdf

gospodarka_odpadami_8.pdf

gospodarka_odpadami_9.pdf

gospodarka_odpadami_10.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-09-14 11:51:27.
Uchwała Nr XLV/211/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
04 września 2009r. w sprawie powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
 U_XLV_211_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-09-14 11:16:13 | Data modyfikacji: 2009-09-14 11:17:14.
Uchwała Nr XLV/210/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
04 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.

U_XLV_210_2009.pdf

U_XLV_210_2009_zal1.pdf

U_XLV_210_2009_zal2.pdf

U_XLV_210_2009_zal3.pdf

U_XLV_210_2009_zal4.pdf

U_XLV_210_2009_zal5.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-09-14 10:56:34.
Uchwała Nr XLIV/209/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
31 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2009r.

U_XLIV_209_2009.pdf

U_XLIV_209_2009_zal1.pdf

U_XLIV_209_2009_zal2.pdf

U_XLIV_209_2009_zal3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-09-14 10:24:06.
Uchwała Nr XLIII/208/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
16 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej w miejscowości Małęczyn Stary.
 U_XLIII_208_2009.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-07-20 15:19:20.
Uchwała Nr XLIII/207/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
16 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2009 rok.

U_XLIII_207_2009.pdf

zal1_dochody.pdf

zal2_wydatki.pdf

zal3_zadania_inwestycyjne_1.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-07-20 15:09:26.
Uchwała Nr XLII/206/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na
zrzeczenie się odszkodowania przysługującego
Gminie Gózd.
 U_XLII_206_2009.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-07-20 15:07:49.
Uchwała Nr XLII/205/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 rok.
 U_XLII_205_2009.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-07-20 15:05:14.
Uchwała Nr XLII/204/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi
pani Misalskiej Ewy na działalność Wójta Gminy
Gózd.
 U_XLII_204_2009.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-07-20 15:02:29.
Uchwała Nr XLII/203/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia herbu,
flagi, banneru i pieczęci Gminy Gózd oraz zasad
i warunków używania herbu, barw i pieczęci
Gminy Gózd.

U_XLII_203_2009.pdf

zal1_herb.pdf

zal2_flaga.pdf

zal3_baner.pdf

zal4_pieczec.pdf

zal5_zasady_i_okolicznosci_uzywania.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-07-20 14:50:17 | Data modyfikacji: 2009-07-20 14:58:45.
Uchwała Nr XLII/202/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy drogi
wewnętrznej w miejscowości Małęczyn Nowy.
 U_XLII_202_2009.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-07-20 14:46:44.
Uchwała Nr XLII/201/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Budy Niemianowskie i Lipiny.
 U_XLII_201_2009.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-07-20 14:44:12.
Uchwała Nr XLII/200/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie: intencji
przystąpienia Gminy Gózd do Związku
Międzygminnego.
 U_XLII_200_2009.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-07-20 14:41:16.
Uchwała Nr XLII/199/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
Gózd.
 U_XLII_199_2009.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-07-20 14:38:42.
Uchwała Nr XLII/198/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie nie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki.
 U_XLII_198_2009.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-07-20 14:35:27 | Data modyfikacji: 2009-07-20 14:35:57.
Uchwała Nr XLII/197/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie upoważnienia Wójta
Gminy do ustalenia cen i opłat za korzystanie z
obiektów gminnych.
 U_XLII_197_2009.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-07-20 14:32:53.
Uchwała Nr XLII/196/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2009 rok.

U_XLII_196_2009.pdf

zal1_dochody_budzetu.pdf

zal2_wydatki_budzetu.pdf

zal3_przychody_i_rozchody_2009.pdf

zal4_limity_wydatkow.pdf

zal5_zadania_inwestycyjne.pdf

zal6_zadania_inwestycyjne_2009.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-07-20 14:10:40.
Uchwała Nr XLII/195/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian do
Planu odnowy miejscowości Gózd.

U_XLII_195_2009.pdf

zal_do_U_XLII_195_2009.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-07-20 12:38:17.
Uchwała Nr XLII/194/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2008 rok.
 U_XLII_194_2009.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-07-20 12:36:08.
Uchwała Nr XLII/193/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej za 2008 rok.
 U_XLII_193_2009.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-07-20 12:31:37.
Uchwała Nr XLI/192/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 6
czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy
Gózd do projektów kluczowych realizowanych przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO
WM 2007 - 2013.
 U_XLI_192_2009.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-07-20 12:25:40.
Uchwała Nr XL/191/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 05
maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2009 rok.

U_XL_191_2009.pdf

U_XL_191_2009_zal1.pdf

U_XL_191_2009_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-05-20 14:06:32.
Uchwała Nr XXXIX/190/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
24 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.
 U_XXXIX_190_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-05-20 14:05:26.
Uchwała Nr XXXIX/189/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
24.04.2009r. w sprawie udzielenia absolutorium z
wykonania budżetu gminy za 2008rok.
 U_XXXIX_189_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-05-20 14:03:20.
Uchwała Nr XXXIX/188/2009 Rady Gminy w Goździe z
dnia 24.04.2009r. w sprawie ustalenia zasad i
planu dofinansowania specjalności oraz form
doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2009r.
zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Gózd.

U_XXXIX_188_2009.pdf

U_XXXIX_188_2009_zal1.pdf

U_XXXIX_188_2009_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-05-20 13:55:00.
Uchwała Nr XXXIX/187/2009 Rady Gminy w Goździe z
dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu
określającego wysokość nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady
jego przyznawania i wypłacania nauczycielom
szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę
Gózd.

U_XXXIX_187_2009.pdf

U_XXXIX_187_2009_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-05-20 13:47:06.
Uchwała Nr XXXIX/186/2009 Rady Gminy w Góździe
z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość stawek i
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw.

U_XXXIX_186_2009.pdf

U_XXXIX_186_2009_zal1_regulamin.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-05-20 12:43:47.
Uchwała Nr XXXVIII/185/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 27 marca 2009r. w sprawie: przeznaczenia do
sprzedaży 3 lokali mieszkalnych mieszczących
się przy ul. Lekarskiej 4, położonych w budynku
Ośrodka Zdrowia w Goździe.
 U_XXXVIII_185_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-17 17:58:16 | Data modyfikacji: 2009-04-17 18:00:09.
Uchwała Nr XXXVIII/184/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 27 marca 2009r. w sprawie: przeznaczenia do
sprzedaży 2 lokali mieszkalnych mieszczących
się przy ul. Lekarskiej 4, położonych w budynku
Ośrodka Zdrowia w Goździe.
 U_XXXVIII_184_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-17 17:55:49.
Uchwała Nr XXXVIII/183/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.
 U_XXXVIII_183_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-17 17:52:18.
Uchwała Nr XXXVIII/182/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.

U_XXXVIII_182_2009.pdf

U_XXXVIII_182_2009_zal1.pdf

U_XXXVIII_182_2009_zal2.pdf

U_XXXVIII_182_2009_zal3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-17 16:48:10.
Uchwała Nr XXXVIII/181/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 27 marca 2009r. w sprawie przyjęcia
zaktualizowanego "Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Gózd".

U_XXXVIII_181_2009.pdf

U_XXXVIII_181_2009_regulamin.pdf

U_XXXVIII_181_2009_regulamin_cd.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-17 16:09:42.
Uchwała Nr XXXVIII/180/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 27 marca 2009r. w sprawie: ustalenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżnianie
zbiorników bezodpływowych.
 U_XXXVIII_180_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-17 16:07:14.
Uchwała nr XXXVIII/179/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 27 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia
"Planu odnowy miejscowości Gózd".

U_XXXVIII_179_2009.pdf

U_XXXVIII_179_2009_zal1_plan.pdf

U_XXXVIII_179_2009_zal1_plan_cd1.pdf

U_XXXVIII_179_2009_zal1_plan_cd2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-17 15:31:06.
Uchwała Nr XXXVIII/178/2009 Rady Gminy w Goździe
z dnia 27 marca 2009r. w sprawie: zamiaru
utworzenia z dniem 1 września 2009r. Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie.

U_XXXVIII_178_2009.pdf

U_XXXVIII_178_2009_akt_zalozycielski.pdf

U_XXXVIII_178_2009_statut.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-17 15:22:32.
Uchwała Nr XXXVIII/177/2009 Rady Gminy w Goździe
w sprawie: założenia Publicznego Gimnazjum w
Małęczynie.

U_XXXVIII_177_2009.pdf

U_XXXVIII_177_2009_zal_akt_zalozycielski.pdf

U_XXXVIII_177_2009_zal2_statut.pdf

U_XXXVIII_177_2009_zal2_statut_cd_pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-17 14:02:59.
Uchwała Nr XXXVII/176/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 13 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 rok.

U_XXXVII_176_2009.pdf

U_XXXVII_176_2009_zal1.pdf

U_XXXVII_176_2009_zal2.pdf

U_XXXVII_176_2009_zal3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-31 15:35:23.
Uchwała nr XXXVII/175/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 13 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.
 U_XXXVII_175_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-31 15:23:41.
Uchwała Nr XXXVI/174/2009 Rady Gminy w Goździe z
dnia 14 lutego 2009r. w sprawie kontynuowania w
Gminie Gózd realizacji projektu w ramach
Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
 U_XXXVI_174_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-31 15:16:26 | Data modyfikacji: 2009-04-06 10:15:06.
Uchwała Nr XXXVI/173/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rady Gminy na 2009 rok.

U_XXXVI_173_2009.pdf

U_XXXVI_173_2009_zal1.pdf

U_XXXVI_173_2009_zal3.pdf

U_XXXVI_173_2009_zal4.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-31 14:57:07.
Uchwała Nr XXXVI/172/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2009r.
 U_XXXVI_172_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-31 14:40:55.
Uchwała Nr XXXVI/171/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad
sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych
stanowiących własność Gminy Gózd.
 U_XXXVI_171_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-31 14:34:13.
Uchwała Nr XXXVI/170/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
14.02.2009r. w sprawie zatwierdzenia "Taryfy
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gózd>

U_XXXVI_170_2009.pdf

U_XXXVI_170_2009_zal1_taryfa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-31 13:59:32.
Uchwała Nr XXXV/169/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
28 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.

U_XXXV_169_2009.pdf

U_XXXV_169_2009_zal1.pdf

U_XXXV_169_2009_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-02-24 12:23:19.
Uchwała Nr XXXV/168/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
28 stycznia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej i zawarcie umowy z
Powiatem Radomskim na wspólną realizację
zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi
powiatowej nr 3533 W Kłonówek - Rawica w
miejscowości Kłonówek".
 U_XXXIV_168_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-02-24 12:21:42.
Uchwała Nr XXXIV/167/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
26 stycznia 2009r. w sprawie przyznania Wójtowi
Gminy Gózd dodatkowego wynagrodzenia rocznego za
2008r.
 U_XXXIV_167_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-02-24 10:10:24.
Uchwała nr XXXIV/166/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
26 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.
 U_XXXIV_166_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-02-18 13:07:40.
Uchwała Nr XXXIV/165/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
26 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia rocznego
programu i zasad współpracy gminy Gózd z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2009r.

U_XXXIV_165_2009a.pdf

U_XXXIV_165_2009_zal1.pdf

 U_XXXIV_165_2009.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-02-18 12:54:13.
Data wprowadzenia: 2009-02-18 12:54:13
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska