Uchwała Nr XVIII/95/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia "Taryfy
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gózd.

U_XVIII_95_2007.pdf

zal1_do_U_XVIII_95_2007.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-02-06 14:51:53.
Uchwała Nr XVIII/94/2007 Rady Gminy Gózd zdnia
28 grudnia 2007r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

U_XVIII_94_2007.pdf

zal1_do_U_XVIII_94_2007_regulamin.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-02-06 14:40:21.
Uchwała Nr XVIII/93/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2007r. w sprawie unieważnienia
Uchwały Nr XVII/90/2007 Rady Gminy gózd zdnia
29 listopada 2007r.
 U_XVIII_93_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-02-06 14:37:00.
Uchwała Nr XVIII/92/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2007r.

U_XVIII_92_2007.pdf

zal1_do_U_XVIII_92_2007.pdf

zal2_do_U_XVIII_92_2007.pdf

zal3_do_U_XVIII_92_2007.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-02-06 14:29:43.
Uchwała Nr XVIII/91/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Gózd na rok 2008.

U_XVIII_91_2007.pdf

zal1_do_U_XVIII_91_2007.pdf

zal2_do_U_XVIII_91_2007.pdf

zal3_do_U_XVIII_91_2007.pdf

zal3a_do_U_XVIII_91_2007.pdf

zal4_do_U_XVIII_91-2007.pdf

zal5_do_U_XVIII_91_2007.pdf

zal6_do_U_XVIII_91_2007.pdf

zal7_do_U_XVIII_91_2007.pdf

zal8_do_U_XVIII_91_2007.pdf

zal9_do_U_XVIII_91_2007.pdf

zal10_do_U_XVIII_91_2007_prognoza_dlugu.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-02-06 14:04:15.
Uchwała Nr XVII/90/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
29.11.2007r. w sprawie realizacji Rozbudowy
Publicznej Szkoły Podstawowej w Małęczynie w
tym sala gimnastyczna.
 U_XVII_90_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-01-15 13:25:18.
Uchwała Nr XVII/89/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
29.11.2007r. w sprawie powiadomienia Skarbnika
Gminy Gózd o obowiązku złożenia oświadczenia
lustracyjnego.
 U_XVII_89_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-01-15 13:21:13.
Uchwała Nr XVII/88/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
29.11.2007r. w sprawie powiadomienia Sekretarza
Gminy Gózd o obowiazku złożenia oświadczenia
lustracyjnego.
 U_XVII_88_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-01-15 13:16:56.
Uchwała Nr XVII/87/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
29.11.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007r.

U_XVII_87_2007.pdf

zal1_do_U_XVII_87_2007.pdf

zal2_do_U_XVII_87_2007.pdf

zal3_do_U_XVII_87_2007.pdf

zal4_do_U_XVII_87_2007.pdf

zal4a_do_U_XVII_87_2007.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-01-15 13:01:19.
Uchwała Nr XVI/86/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 12.11.2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy we
wsi Małęczyn Pieńki, Małęczyn Nowy i
Małęczyn Stary.
 U_XVI_86_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-01-15 12:59:11.
Uchwała Nr XVI/85/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
12.11.2007r. w sprawie zajęcia stanowiska na
skargę Firmy Usługowej - SINED.
 U_XVI_85_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-01-15 12:56:24.
Uchwała Nr XVI/84/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
12.11.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007r.

U_XVI_84_2007.pdf

zal1_do_U_XVI_84_2007.pdf

zal2_do_U_XVI_84_2007.pdf

zal3_do_U_XVI_84_2007.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-01-15 12:29:58.
Uchwała Nr XVI/83/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 12.11.2007r. w sprawie podstawy naliczania
podatku rolnego na 2008r.
 U_XVI_83_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-01-15 12:26:16.
Uchwała Nr XVI/82/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
12.11.2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na 2008r.

U_XVI_82_2007.pdf

zal1_2_3_do_U_XVI_82_2007.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-01-15 12:10:57.
Uchwała Nr XVI/81/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 12.11.2007r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na rok 2008.
 U_XVI_81_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-01-15 12:08:56.
Uchwała Nr XVI/80/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 12.11.2007r. w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości na 2008r.
 U_XVI_80_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-01-15 12:06:45.
Uchwała Nr XVI/79/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 12.11.2007r. w sprawie opłaty targowej na
2008r.
 U_XVI_79_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-01-15 12:05:05.
Uchwała Nr XV/78/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
11.10.2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
zakup wyposażenia ratowniczego do lekkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Gózd.
 U_XV_78_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-11-17 12:04:23.
Uchwała Nr XV/77/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
11.10.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007r.

U_XV_77_2007.pdf

zal1_do_U_XV_77_2007.pdf

zal2_do_U_XV_77_2007

zal3_do_U_XV_77_2007.pdf

zal4_do_U_XV_77_2007.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-11-17 11:55:01.
Uchwała Nr XV/76/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
11.10.2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
lokali mieszkalnych w Domu Nauczyciela w Goździe.
 U_XV_76_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-11-17 11:53:33.
Uchwała Nr XV/75/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
11.10.2007r. w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju
miejscowości Gózd".

U_XV_75_2007.pdf

zal1_do_U_XV_75_2007.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-11-17 11:44:50.
Uchwała Nr XIV/74/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
27.09.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007r.

U_XIV_74_2007.pdf

zal1_do_U_XIV_74_2007.pdf

zal2_do_U_XIV_74_2007.pdf

zal3_do_U_XIV_74_2007.pdf

zal4_do_U_XIV_74_2007.pdf

zal5_do_U_XIV_74_2007.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-11-17 11:34:29.
Uchwała Nr XIV/73/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
27.09.2007r. w sprawie wprowadzenia zmiany w
Uchwale Rady Gminy Gózd Nr XII/67/2007 z dnia
31.08.2007r. w sprawie procedury uchwalania
budżetu oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu.
 U_XIV_73_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-11-17 11:32:29.
Uchwała Nr XIV/72/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 27.09.2007r. w sprawie stwierdzenia wyboru
ławników do Sądu Rejonowego w Zwoleniu na
kadencję 2008-2011.
 U_XIV_72_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-11-16 13:24:34.
Uchwała Nr XIII/71/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
12.09.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007r.

U_XIII_71_2007.pdf

zal1_do_U_XIII_71_2007.pdf

zal2_do_U_XIII_71_2007.pdf

zal3_do_U_XIII_71_2007.pdf

zal4_do_U_XIII_71_2007.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-11-16 13:13:54.
Uchwała Nr XII/70/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 31.08.2007r. w sprawie zasad udzielania i
rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowisko kierownicze.
 U_XII_70_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-11-16 13:12:31.
Uchwała Nr XII/69/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 31.08.2007r. w sprawie określenia obwodu
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Podgórze.
 U_XII_69_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-11-16 13:09:21.
Uchwała Nr XII/68/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 31.08.2007r. w sprawie określenia obwodu
Publicznej Szkoły Podstawowej w Goździe.
 U_XII_68_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-11-16 13:07:14.
Uchwała Nr XII/67/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
31.08.2007r. w sprawie: procedury uchwalania
budżetu oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu.

U_XII_67_2007.pdf

zal1_do_U_XII_67_2007.pdf

zal2_do_U_XII_67_2007.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-11-16 12:56:58.
Uchwała Nr XII/66/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
31.08.2007r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi,
banneru i pieczęci Gminy Gózd oraz zasad i
warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy
Gózd.

U_XII_66_2007.pdf

zal1_do_U_XII_66_2007.pdf

zal2_do_U_XII_66_2007.pdf

zal3_do_U_XII_66_2007.pdf

zal4_do_U_XII_66_2007.pdf

zal5_do_U_XII_66_2007.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-11-16 12:04:35.
Uchwała nr XII/65/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
31.08.2007r. w sprawie przeznaczenia środków
finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę
Gózd oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania
tymi środkami.

U_XII_65_2007.pdf

zal1_do_U_XII_65_2007.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-11-16 11:59:11.
Uchwała Nr XII/64/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 31.08.2007r. w sprawie ustalenia zasad i
planu dofinansowania specjalności oraz form
doskonalenia zawodowego nuczycieli w 2007r.
zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Gózd.

U_XII_64_2007_1.pdf

zal1_do_U_XII_64_2007.pdf

zal2_do_U_XII_64_2007.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-11-16 11:47:36 | Data modyfikacji: 2007-11-16 11:52:37.
Uchwała Nr XII/63/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 31.08.2007r. w sprawie opłat za pobyt dzieci
w przedszkolu.
 U_XII_63_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-11-16 11:45:00.
Uchwała Nr XII/62/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
31.08.2007r. w sprawie: Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Gózd.

U_XII_62_2007

zal1_do_U_XII_62_2007

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-11-16 11:32:36.
Uchwała Nr XI/61/2007 Rady Gminy Gózd z dnia 08
sierpnia 2007r. w sprawie: obowiązku uiszczania
corocznie przez Gminą Gózd składki
członkowskiej z tytułu członkowstwa Gminy w
Stowarzyszeniu Jednostek Samorządu Terytorialnego
na rzecz budowy drogi ekspresowej S 12.
 U_XI_61_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-09-08 13:42:19.
Uchwała Nr XI/60/2007 Rady Gminy Gózd z dnia 08
sierpnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2007r.

U_XI_60_2007.pdf

zal1_do_U_XI_60_2007.pdf

zal2_do_U_XI_60_2007.pdf

zal3_do_U_XI_60_2007.pdf

zal4_do_U_XI_60_2007.pdf

zal5_do_U_XI_60_2007.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-09-08 13:33:23.
Uchwała Nr XI/59/2007 Rady Gminy Gózd z dnia 08
sierpnia 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na
nabycie przez Gminę nieruchomości położonej w
miejscowości Kiedrzyn.
 U_XI_59_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-09-08 11:54:47.
Uchwała nr X/58/2007 Rady Gminy Gózd z dnia 29
czerwca 2006r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
na budowę kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni
ścieków w Klwatce.
 U_X_58_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-09-08 11:52:20.
Uchwała Nr X/57/2007 Rady Gminy Gózd z dnia 29
czerwca 2007r. w sprawie: LOKALNEGO PROGRAMU
WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I
MŁODZIEŻY.
 U_X_57_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-09-08 11:50:20.
Uchwała Nr X/56/2007 Rady Gminy Gózd z dnia 29
czerwca 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2007r.

U_X_56_2007.pdf

zal1_do_U_X_56_2007.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-09-08 11:44:16.
Uchwała Nr X/55/2007 Rady Gminy Gózd z dnia 29
czerwca 2007r. w sprawie zmiany w składzie Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Goździe.
 U_X_55_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-09-08 11:43:06.
Uchwała Nr X/54/2007 Rady Gminy Gózd z dnia 29
czerwca 2007r. w sprawie powołania zespołu ds.
wyborów ławników na kadencję 2008-2011.
 U_X_54_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-09-08 11:40:58.
Uchwała Nr X/53/2007 Rady Gminy Gózd z dnia 29
czerwca 2007r. w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży lokali mieszkalnych w Domu Nauczyciela
w Goździe.
 U_X_53_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-09-08 11:38:43.
Uchwała Nr X/52/2007 Rady Gminy Gózd z dnia 29
czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia Wójta
Gminy do ustalenia cen i opłat za korzystanie z
urządzeń biurowych przez interesantów Gminy.
 U_X_52_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-09-08 11:36:46.
Uchwała Nr X/51/2007 Rady Gminy Gózd z dnia 29
czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XLI/244/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 05.06.2006r.
 U_X_51_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-09-08 11:34:37.
Uchwała Nr X/50/2007 Rady Gminy Gózd z dnia 29
czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2006r.
 U_X_50_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-09-08 11:32:27.
Uchwała Nr X/49/2007 Rady Gminy Gózd z dnia 29
czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej za 2006r.
 U_X_49_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-09-08 11:30:16.
Uchwała Nr IX/48/2007 Rady Gminy Gózd z dnia 20
czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia programu
kadencyjnego Rady Gminy Gózd na lata 2007-2010.

U_IX_48_2007.pdf

zal1_do_U_IX_48_2007.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-09-08 11:25:07.
Uchwała Nr VIII/47/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
26 kwietnia 2007r. w sprawie nieodpłatnego
przejęcia nieruchomości przez Gminę położonej
we wsi Niemianowice przeznaczonej pod drogę.
 U_VIII_47_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-23 14:05:25.
Uchwała Nr VIII/46/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
26 kwietnia 2007r. w sprawie upoważnienia
Przewodniczącego Rady Gminy Gózd do dokonywania
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w
stosunku do Wójta Gminy Gózd.
 U_VIII_46_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-23 14:02:24.
Uchwała Nr VIII/45/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
26 kwietnia 2007r. w sprawie udzielenia
absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2006r.
 U_VIII_45_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-23 13:56:50.
Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 20.04.2007r. w sprawie wprowadzenia zmiany w
uchwale Rady Gminy Gózd Nr VI/38/2007 z dnia
30.03.2007r. w sprawie ustalenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso i wyznaczenia inkasentów.
 U_VII_44_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-02 11:09:06.
Uchwała Nr VII/43/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
20.04.2007r. w sprawie rozdysponowania nadwyżki
budżetowej.

U_VII_43_2007.pdf

U_VII_43_zalacznik1.pdf

U_VII_43_zalacznik2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-02 11:00:35.
Uchwała Nr VII/42/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
20.04.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007r.
 U_VII_42_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-02 10:58:27.
Uchwała Nr VI/41/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
30.03.2007r. w sprawie powiadomienia o
konieczności złożenia oświadczenia
lustracyjnego.

U_VI_41_2007.pdf

U_VI_41_zalacznik1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-04-28 09:56:27.
Uchwała Nr VI/40/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
30.03.2007r. w sprawie szczegółowych zasad i
trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty należności pieniężnych do których nie
stosuje się przepisów ustawy - "Ordynacja
podatkowa" oraz wskazania organów do tego
uprawnionych.
 U_VI_40_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-04-28 09:55:09.
Uchwała Nr VI/39/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
30.03.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007r.

U_VI_39_2007.pdf

U_VI_39_zalacznik1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-04-28 09:49:34.
Uchwała nr VI/38/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 30.03.2007r. w sprawie ustalenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso i wyznaczenia inkasentów.
 U_VI_38_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-04-28 09:48:33.
Uchwała Nr VI/37/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 30.03.2007r. w sprawie regulaminu
określającego wysokość nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady
jego przyznawania i wypłacania nauczycielom
szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę
Gózd na 2007r.

U_VI_37_2007.pdf

U_VI_37_zalacznik1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-04-28 09:44:10.
Uchwała Nr VI/36/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 30.03.2007r. w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków za:
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy oraz sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw.

U_VI_36_2007.pdf

U_VI_36_zalacznik1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-04-28 09:37:36.
Uchwała Nr V/35/2007 Rady Gminy w Goździe z dnia
21.02.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007r.

U_V_35_2007.pdf

U_V_35_zalacznik1.pdf

U_V_35_zalacznik2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-04-27 10:11:26.
Uchwała Nr V/34/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
21.02.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Radom w celu
wspólnej realizacji komunikacji na obszarze Gminy
Gózd.
 U_V_34_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-04-27 10:10:07.
Uchwała Nr V/33/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
21.02.2007r. w sprawie ustalenia wysokości
ryczałtu dla radnych.
 U_V_33_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-04-27 10:07:22.
Uchwała Nr V/32/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
21.02.2007r. w sprawie ustalenia wysokości
ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy Gózd.
 U_V_32_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-04-27 10:05:47.
Uchwała Nr V/31/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
21.02.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej i zawarcie
porozumienia z Powiatem Radomskim na wspólną
realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa
drogi powiatowej nr 3531 w
Kuczki-Kazimierówka-Skaryszew na odcinku ok.
900m.
 U_V_31_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-04-27 10:03:52.
Uchwała Nr V/30/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
21.02.2007r. w sprawie uchwalenia rocznego
programu i zasad współpracy gminy Gózd z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.

U_V_30_2007.pdf

U_V_30_zalacznik1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-04-27 09:56:54.
Uchwała Nr V/29/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
21.02.2007r. w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rady Gminy na 2007r.

U_V_29_2007.pdf

U_V_29_zalacznik1.pdf

U_V_29_zalacznik2.pdf

U_V_29_zalacznik3.pdf

U_V_29_zalacznik4.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-04-27 09:50:26.
Uchwała Nr V/28/2007 Rady Gminy w Goździe z dnia
21.02.2007r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w
Gminie Gózd na 2007r.

U_V_28_2007.pdf

U_V_28_zalacznik1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-04-27 09:46:29.
Data wprowadzenia: 2007-04-27 09:46:29
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska