Uchwała Budżetowa na rok 2014 Nr XXXIII/208/2013
z dnia 30 grudnia 2013 r.

U_XXXIII_208_2013_Uchwala_Budzetowa_2014.pdf

U_XXXIII_208_2013_planowane_dochody_2014.pdf

U_XXXIII_208_2013_planowane_wydatki_2014.pdf

U_XXXIII_208_2013_wydatki_majatkowe_2014.pdf

U_XXXIII_208_2013_dotacje_2014.pdf

U_XXXIII_zal2_do_UB.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-18 11:49:18.
Uchwała Nr XXXIII/207/2013 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2014 -
2019

U_XXXIII_207_2013.pdf

U_XXXIII_207_2013_zal1_WPF.pdf

U_XXXIII_207_2013_zal2_wykaz_przedsiewziec_do_WPF.pdf

Objasnienia_do_WPF_2014_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-18 11:43:24.
Ogłoszenie Nr XXXIII/206/2013 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy
 U_XXXIII_206_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-18 11:39:29.
Uchwała Nr XXXIII/205/2013 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Gózd na 2014 r.

U_XXXIII_205_2013.pdf

U_XXXIII_205_2013_zal1_program.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-18 11:26:29.
Uchwała Nr XXXIII/204/2013 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Goździe

U_XXXIII_204_2013.pdf

U_XXXIII_204_2013_zal_statut.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-18 11:22:29.
Uchwała Nr XXXIII/203/2013 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody
na wynajem lokalu użytkowego wraz z dzierżawą
gruntu
 U_XXXIII_203_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-18 11:20:57.
Uchwała Nr XXXIII/202/2013 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia
Gminy Gózd do realizacji projektu w ramach
Poddziałania 9.1.1 - Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007 - 2013
 U_XXXIII_202_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-18 11:19:04.
Uchwała Nr XXXII/201/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w Statucie
Gminy Gózd
 U_NR_XXXII_201_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-12-11 14:22:46.
Uchwała Nr XXXII/200/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok

U_XXXII_200_2013.pdf

U_NR_XXXII_200_2013_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-12-11 14:19:03.
Uchwała Nr XXXII/199/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany
do uchwały Nr XXIX/178/2013 z dnia 24.05.2013 r.
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie
inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia
za inkaso
 U_NR_XXXII_199_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-12-11 14:04:39.
Uchwała Nr XXXII/198/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany
w Uchwale Nr V/24/2011 z dnia 23.02.2011 r. w
sprawie ustalenia wynagrodzenia za inkaso
 U_NR_XXXII_198_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-12-11 13:56:16.
Uchwała Nr XXXII/197/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru
podatku rolnego na 2014 rok
 U_NR_XXXII_197_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-12-11 13:53:40.
Uchwała Nr XXXII/196/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2014 rok oraz zwolnień w tym
podatku

U_NR_XXXII_196_2013.pdf

U_NR_XXXII_196_2013_zal_Nr_1_2_3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-12-11 13:49:18.
Uchwała Nr XXXII/194/2013 Rady Gminy Gózd z
dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia
stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
 U_NR_XXXII_195_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-12-11 13:44:54.
Uchwała Nr XXXII/194/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości na 2014 rok
 U_NR_XXXII_194_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-12-11 13:41:03.
Uchwała Nr XXXI/193/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany
do uchwały Nr XXIX/178/2013 z dnia 24.05.2013 r.
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie
inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia
za inkaso
 U_Nr_XXXI_193_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-10-08 11:17:30.
Uchwała Nr XXXI/192/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
26 września 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2013 -
2018

U_Nr_XXXI_192_2013.pdf

U_Nr_XXXI_192_2013_zal1_WPF.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-10-08 11:12:54.
Uchwała Nr XXXI/191/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok

U_Nr_XXXI_191_2013.pdf

U_Nr_XXXI_191_2013_zal_tabela_i_dotacje.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-10-08 11:09:28.
Uchwała Nr XXXI/190/2013 w sprawie rozpatrzenia
skargi Pana Macieja Frączka na Wójta Gminy Gózd

U_Nr_XXXI_190_2013.pdf

U_Nr_XXXI_190_2013_zal1_uzasadnienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-10-08 11:06:42.
Uchwała Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Gózd na rok 2013"

U_Nr_XXXI_189_2013.pdf

U_Nr_XXXI_189_2013_zal1_program.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-10-08 11:03:58.
Uchwała Nr XXXI/188/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
26 września 2013 r. w sprawie opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne
prowadzone przez gminę Gózd
 U_Nr_XXXI_188_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-10-08 11:02:17.
Uchwała Nr XXXI/187/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
26 września 2013 r. w sprawie zmian w Statucie
Gminy Gózd
 U_Nr_XXXI_187_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-10-08 11:00:09.
Uchwała Nr XXXI/186/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia do
realizacji umowę partnerską na rzecz realizacji
Projektu "Wyrównywanie szans uczniów wiejskich
gimnazjów gmin Gózd, Grabów n/Pilicą, Przytyk
i Kowala " nr projektu POKL.09.01.02-14-120/12

U_XXXI_186_2013.pdf

U_Nr_XXXI_186_2013_zal_umowa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-10-08 10:55:41.
Uchwała Nr XXX/185/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia do
realizacji umowę partnerską na rzecz realizacji
Projektu "Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego
Obszaru Funkcjonalnego ROF"

U_XXXI_185_2013.pdf

U_XXXI_185_2013_zal1_umowa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-10-08 10:46:35.
Uchwała Nr XXX/184/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
25 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok
 U_Nr_XXX_184_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 16:31:47.
Uchwała Nr XXX/183/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
25 czerwca 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg w
granicach administracyjnych gminy Gózd do
kategorii dróg gminnych
 U_Nr_XXX_183_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 16:27:49.
Uchwała Nr XXX/182/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
25 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Statucie
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe
 U_Nr_XXX_182_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 16:23:48.
Uchwała Nr XXIX/181/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu
 U_Nr_XXIX_181_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 16:19:18.
Uchwała Nr XXIX/180/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok
 U_Nr_XXIX_180_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 16:16:05.
Uchwała Nr XXIX/179/2013 Rady Gminy w Goździe w
sprawie oceny zasobów pomocy społecznej

U_Nr_XXIX_179_2013.pdf

U_Nr_XXIX_179_2013_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 15:35:40.
Uchwała Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2013 r. w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenie
wysokości wynagrodzenia za inkaso
 U_Nr_XXIX_178_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 15:33:41.
Uchwała Nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 U_Nr_XXIX_177_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 15:24:24.
Uchwała Nr XXIX/176/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na
2012 rok
 U_Nr_XXIX_176_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 15:19:28.
Uchwała Nr XXIX/175/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania
budżetu za 2012 rok i srawozdania finansowego
 U_Nr_XXIX_175_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 15:17:17.
Uchwała Nr XXIX/174/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2012 rok
 U_Nr_XXIX_174_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 15:14:33.
Uchwała Nr XXIX/173/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2012 rok
 U_Nr_XXIX_173_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 11:37:52.
Uchwała Nr XXVIII/172/2013 Rady Gminy Gózd z
dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia pomiedzy Gminą Gózd a
Gminą Miasta Pionki w sprawie powierzenia Gminie
Miasta Pionki realizacji zadania publicznego Gminy
Gózd w zakresie pomocy społecznej, polegającego
na kierowaniu mieszkańców Gminy Gózd do
Środowiskowego Domu Samopomocy w Pionkach
 U_Nr_XXVIII_172_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 11:35:16.
Uchwała Nr XXVIII/171/2013 Rady Gminy Gózd z
dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd na
lata 2013-2018

U_Nr_XXVIII_171_2013.pdf

U_Nr_XXVIII_171_2013_zal1_WPF.pdf

U_Nr_XXVIII_171_2013_zal2_wykaz_przedsiewziec_do_WPF.pdf

U_Nr_XXVIII_171_2013_objasnienia_zmian.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 11:19:03.
Uchwała Nr XXVIII/170/2013 Rady Gminy Gózd z
dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok

U_Nr_XXVIII_170_2013.pdf

U_Nr_XXVIII_170_2013_tabela_1_zadania_inwestycyjne.pdf

U_Nr_XXVIII_170_2013_zal1_dotacje.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:21:07.
Uchwała Nr XXVIII/169/2013 Rady Gminy Gózd z
dnia 21 marca 2013 r. w sprawie nie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki
 U_Nr_XXVIII_169_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:16:31.
Uchwała Nr XXVIII/168/2013 Rady Gminy Gózd z
dnia 21 marca 2013 roku w sprawie podziału
środków na dofinansowanie form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w roku 2013
 U_Nr_XXVIII_168_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:13:33.
Uchwała Nr XXVII/167/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu
właściwego do realizacji zadania administracji
publicznej w zakresie wspierania rodzin
 U_XXVII_167_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-02 10:50:45.
Uchwała Nr XXVII/166/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok

U_XXVII_166_2013.pdf

U_XXVII_166_2013_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-02 10:48:03.
Uchwała Nr XXVII/165/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Gózd

U_XXVII_165_2013.pdf

U_XXVII_165_2013_zal1_regulamin.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-02 10:41:26.
Uchwała Nr XXVII/164/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2013 r. w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla
operatorów i przewoźników, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Gózd, warunków i zasad korzystania z tych
obiektów oraz ustalenia stawek opłat za
korzystanie z nich

U_XXVII_164_2013.pdf

U_XXVII_164_2013_zal1.pdf

U_XXVII_164_2013_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-02 10:04:51.
Uchwała Nr XXVII/163/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia "Taryfy
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gózd"

U_XXVII_163_2013.pdf

U_XXVII_163_2013_taryfa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-02 10:00:32.
Uchwała Nr XXVII/162/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu
Państwa będącej w trwałym zarządzie Komendy
Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
 U_XXVII_162_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-02 09:57:57.
Uchwała Nr XXVII/161/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2013 r. w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli
 U_XXVII_161_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-02 09:55:46.
Uchwała Nr XXVII/160/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu
Wspierania Rodziny w Gminie Gózd na lata
2013-2015

U_XXVII_160_2013.pdf

U_XXVII_160_2013_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-02 09:53:11.
Uchwała Nr XXVII/159/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Gózd na 2013 r.

U_XXVII_159_2013.pdf

U_XXVII_159_2013_zal1_program.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-02 09:50:49.
Uchwała Nr XXVII/158/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rady Gminy na 2013 rok

U_XXVII_158_2013.pdf

U_XXVII_158_2013_zal1_komisja_rolnictwa.pdf

U_XXVII_158_2013_zal2_komisja_oswiaty.pdf

U_XXVII_158_2013_zal3_komisja_budzetu.pdf

U_XXVII_158_2013_zal4_komisja_rewizyjna.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-02 09:45:56.
Data wprowadzenia: 2013-04-02 09:45:56
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska