2018

Uchwała Nr XXVIII/187/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy
Gózd na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych
 U_Nr_XXVIII_187_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-12 14:34:04 | Data modyfikacji: 2018-04-17 13:31:26.
Uchwała Nr XXVIII/186/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy
Gózd na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich
granic, numerów i liczby wybieranych radnych w
każdym okręgu
 U_Nr_XXVIII_186_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-12 14:22:14.
Data wprowadzenia: 2018-04-12 14:22:14
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska