Uchwała Budżetowa na rok 2015 Nr IV/19/2014 z
dnia 29 grudnia 2014 r.

U_Nr_IV_19_2014.pdf

U_Nr_IV_19_2014_planowane_dochody_2015.pdf

U_Nr_IV_19_2014_planowane_wydatki_2015.pdf

U_Nr_IV_19_2014_wydatki_majatkowe_2015.pdf

U_Nr_IV_19_2014_zal1_dotacje_2015.pdf

U_Nr_IV_19_2014_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-22 14:27:58.
Uchwała Nr IV/18/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gózd na lata 2015 - 2020

U_Nr_IV_18_2014_ WPF_2015_2020.pdf

U_Nr_IV_18_2014_WPF_zal1.pdf

U_Nr_IV_18_2014_zal2_WPF_wykaz_przedsiewziec.pdf

U_Nr_IV_18_2014_WPF_objasnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-22 14:21:46.
Uchwała Nr IV/16/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Gózd na 2015 rok

U_Nr_IV_16_2014.pdf

U_Nr_IV_16_2014_zal1_program.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-22 14:18:57.
Uchwała Nr IV/15/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2014 r. w sprawie powołania Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Goździe
 U_Nr_IV_15_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-22 14:16:41.
Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 23
grudnia 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2014 -
2019

U_Nr_III_14_2014.pdf

U_Nr_III_14_2014_zal1_WPF.pdf

U_Nr_III_14_2014_zal2_WPF_przedsiewziecia_objasnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-22 14:09:11.
Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 23
grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok
 U_Nr_III_13_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-22 14:06:52.
Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 23
grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w Uchwale o
przystąpieniu do Stowarzyszenia "Dziedzictwo i
Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu

U_Nr_III_12_2014_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-22 14:04:01.
Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 23
grudnia 2014 r. w sprawie wyboru osób do składu
Zgromadzenia Związku Gmin "Podradomska
Komunikacja Samochodowa"
 U_Nr_III_11_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-22 13:58:43.
Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 23
grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości
diet dla radnych za miesiąc listopad 2014 r.
 U_Nr_III_10_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-22 13:56:56.
Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 23
grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości
ryczałtu dla radnych
 U_Nr_III_9_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-22 13:54:51.
Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 23
grudnia 2014 r. w sprawie wskazania
Wiceprzewodniczącego Rady, który dokonuje
czynności dotyczących polecenia wyjazdu
służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady
Gminy
 U_Nr_III_8_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-22 13:52:56.
Uchwała Nr III/7/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 23
grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości
ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy Gózd
 U_Nr_III_7_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-22 13:50:35.
Uchwała Nr III/6/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 23
grudnia 2014 r. w sprawie przyznania miesięcznego
limitu kilometrów na jazdy lokalne i określenia
stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w
jazdach lokalnych i podróżach służbowych na
obszarze kraju
 U_Nr_III_6_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-22 13:48:41.
Uchwała Nr III/5/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 23
grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia miesięcznego
wynagrodzenia Wójta Gminy Gózd
 U_Nr_III_5_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-22 13:44:16.
Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 01
grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych
Komisji Rady Gminy Gózd
 U_Nr_I_4_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-08 14:07:02.
Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 01
grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczących
stałych Komisji Rady Gminy Gózd
 U_Nr_I_3_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-08 14:05:15.
Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 01
grudnia 2014 r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Gózd

U_Nr_I_2_2014_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-08 14:02:22.
Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 01
grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy Gózd
 U_Nr_I_1_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-08 13:58:19.
Uchwała Nr XXXIX/250/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości od Skarbu Państwa
 U_Nr_XXXIX_250_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-08 12:53:13.
Uchwała Nr XXXIX/249/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru
podatku rolnego na 2015 rok

U_Nr_XXXIX_249_2014_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-08 12:50:14.
Uchwała Nr XXXIX/248/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2015 r. oraz zwolnień w tym
podatku
 U_Nr_XXXIX_248_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-08 12:44:06.
Uchwała Nr XXXIX/247/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na rok 2015
 U_Nr_XXXIX_247_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-08 12:30:09.
Uchwała Nr XXXIX/246/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości na 2015 r.
 U_Nr_XXXIX_246_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-08 12:27:35.
Uchwała Nr XXXVIII/245/2014 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 września 2014 r. w sprawie świadczenia
przez gminę Gózd działalności w zakresie
telekomunikacji
 U_Nr_XXXVIII_245_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-10-07 12:36:55.
Uchwała Nr XXXVIII/244/2014 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok

U_Nr_XXXVIII_244_2014_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-10-07 12:34:52.
Uchwała Nr XXXVII/243/2014 RadyGminy Gózd z dnia
1 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2014-2019

U_Nr_XXXVIII_243_2014.pdf

U_Nr_XXXVII_243_2014_zal1_WPF.pdf

U_Nr_XXXVII_243_2014_zal2_przedsiewziecia_WPF.pdf

U_Nr_XXXVII_243_2014_objasnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-10-07 12:26:40.
Uchwała Nr XXXVII/242/2014 Rady Gminy Gózd z
dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok

U_Nr_XXXVII_242_2014_1.pdf

U_Nr_XXXVII_242_2014_zal1_dochody_budzetu.pdf

U_Nr_XXXVII_242_2014_zal2_wydatki_budzetu.pdf

U_Nr_XXXVII_242_2014_zal3_wydatki_majatkowe.pdf

U_Nr_XXXVII_242_2014_dotacje.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-10-07 11:47:32.
Uchwała Nr XXXVI/241/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego
współfinansowanego ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej
 U_Nr_XXXVI_241_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-03 14:50:28.
Uchwała Nr XXXVI/240/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie przejęcia od Powiatu
Radomskiego zadania publicznego w zakresie
wykonania odwodnienia drogi powiatowej nr 3533W
Kłonówek - Rawica w miejscowości Kłonów i
Kłonówek

U_Nr_XXXVI_240_2014.pdf

U_Nr_XXXVI_240_2014_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-03 14:46:34.
Uchwała Nr XXXVI/239/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Radomskiego

U_Nr_XXXVI_239_2014.pdf

U_Nr_XXXVI_239_2014_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-03 14:43:30.
Uchwała Nr XXXVI/238/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok

U_Nr_XXXVI_238_2014.pdf

U_Nr_XXXVI_238_2014_zal1_dochody_budzetu.pdf

U_Nr_XXXVI_238_2014_zal2_wydatki_budzetu.pdf

U_Nr_XXXVI_238_2014_zal3_wydatki_majatkowe.pdf

U_Nr_XXXVI_238_2014_zal4_dotacje.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-03 14:38:45.
Uchwała Nr XXXVI/237/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014
roku
 U_Nr_XXXVI_237_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-03 14:37:33.
Uchwała Nr XXXVI/236/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Grzmucin w drodze przetargu

U_Nr_XXXVI_236_2014_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-03 14:34:48.
Uchwała Nr XXXVI/235/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie podziału środków
na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego
nauczycieli w roku 2014
 U_Nr_XXXVI_235_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-03 14:00:32.
Uchwała Nr XXXVI/234/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Pani Aliny Dziocha
 U_Nr_XXXVI_234_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:58:37.
Uchwała Nr XXXVI/233/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy
społecznej
 U_Nr_XXXVI_233_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:56:42.
Uchwała Nr XXXVI/232/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały o
podziale Gminy Gózd na okręgi wyborcze oraz
ustalenia ich granic, numerów i liczb radnych
wybieranych w każdym okregu
 U_Nr_XXXVI_232_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:53:07.
Uchwała Nr XXXVI/231/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu
Państwa
 U_Nr_XXXVI_231_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:49:03.
Uchwała Nr XXXVI/230/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2013 rok
 U_Nr_XXXVI_230_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:47:22.
Uchwała Nr XXXVI/229/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania
budżetu za 2013 r. i sprawozdania finansowego
 U_Nr_XXXVI_229_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:45:38.
Uchwała Nr XXXVI/228/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenie
rocznego sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2013 r.
 U_Nr_XXXVI_228_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:43:38.
Uchwała Nr XXXVI/227/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego z działalności
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe za rok 2013
 U_Nr_XXXVI_227_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:41:21.
Uchwała Nr XXXV/226/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 r.
 U_XXXV_226_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-09 14:51:33.
Uchwała Nr XXXV/225/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
28 marca 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 U_XXXV_225_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-09 14:49:51.
Uchwała Nr XXXV/224/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
28 marca 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2014-2019

U_XXXV_224_2014.pdf

U_XXXV_224_2014_zal1_WPF.pdf

U_XXXV_224_2014_zal2_wykaz_przedsiewziec_do_WPF.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-09 14:43:46.
Uchwała Nr XXXV/223/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 r.
 U_XXXV_223_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-09 14:26:04.
Uchwała Nr XXXV/222/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Gózd na 2014 r.

U_XXXV_222_2014.pdf

U_XXXV_222_2014_program.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-09 14:17:25.
Uchwała Nr XXXV/221/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
28 marca 2014 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki
 U_XXXV_221_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-09 14:15:29.
Uchwała Nr XXXV/220/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
28 marca 2014 r. w sprawie sprostowania błędów
w Uchwale w sprawie podziału gminy Gózd na
stałe obwody głosowania
 U_XXXV_220_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-09 14:12:20.
Uchwała Nr XXXIV/219/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego
współfinansowanego ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej
 U_XXXIV_219_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-09 13:42:21.
Uchwała Nr XXXIV/218/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 r.
 U_XXXIV_218_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-09 13:39:11.
Uchwała Nr XXXIV/217/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletnim
programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy na lata 2012-2016
 U_XXXIV_217_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-09 13:37:04.
Uchwała Nr XXXIV/216/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2014 r. w sprawie określenia górnych
stawek opłat za usługi usuwania odpadów z
nieruchomości
 U_XXXIV_216_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-09 13:35:10.
Uchwała Nr XXXIV/215/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania na lata 2014-2020"
 U_XXXIV_215_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-09 13:33:17.
Uchwała Nr XXXIV/214/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania na lata 2014-2020"
 U_XXXIV_214_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-09 13:29:25.
Uchwała Nr XXXIV/213/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na
lata 2014-2020"

U_XXXIV_213_2014.pdf

U_XXXIV_213_2014_zal1_program.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-09 13:23:28.
Uchwała Nr XXXIV/212/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 r.
 U_XXXIV_212_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-09 13:19:57.
Uchwała Nr XXXIV/211/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu
 U_XXXIV_211_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-09 13:18:15.
Uchwała Nr XXXIV/210/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu
 U_XXXIV_210_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-09 13:16:23.
Uchwała Nr XXXIV/209/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rady Gminy na 2014 r.

U_XXXIV_209_2014.pdf

U_XXXIV_209_2014_zal1_plan_Komisja_Rolnictwa.pdf

U_XXXIV_209_2014_zal2_plan_Komisja_Oswiaty.pdf

U_XXXIV_209_2014_zal3_plan_Komisja_Budzetu.pdf

U_XXXIV_209_2014_zal4_plan_Komisja_Rewizyjna.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-09 13:11:59.
Data wprowadzenia: 2014-04-09 13:11:59
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska