Uchwała Budżetowa na rok 2011 Rady Gminy Gózd
Nr IV/20/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.

UB_IV_20_2010.pdf

UB_IV_20_2010_zal1_dotacje.pdf

UB_IV_20_2010_zal2.pdf

planowane_dochody_budzetu_2011.pdf

planowane_wydatki_budzetu_2011.pdf

zadania_inwestycyjne_w_2011.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-01-12 16:16:30.
Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 30
grudnia 2010r. w sprawie wskazania
Wiceprzewodniczącego Rady, który dokonuje
czynności dotyczących polecenia wyjazdu
służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady
Gminy.
 U_IV_15_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-01-12 15:42:54.
Uchwała Nr IV/19/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 30
grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gózd na lata 2011 - 2016.

U_IV_19_2010.pdf

U_IV_19_2010_zal1.pdf

U_IV_19_2010_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-01-12 15:04:39.
Uchwała Nr IV/18/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 30
grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w
Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe.
 U_IV_18_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-01-12 15:02:46.
Uchwała Nr IV/17/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 30
grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2010r.

U_IV_17_2010.pdf

U_IV_17_2010_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-01-12 14:57:31.
Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 30
grudnia 2010r. w sprawie upoważnienia
Przewodniczącego Rady Gminy Gózd do dokonywania
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w
stosunku do Wójta Gminy Gózd.
 U_IV_16_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-01-12 14:38:03.
Uchwała Nr IV/14/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 30
grudnia 2010r. w sprawie powołania Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Goździe.
 U_IV_14_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-01-12 14:35:36.
Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 09
grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości
ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy Gózd.
 U_III_13_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-01-12 14:33:11.
Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 09
grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości diet
dla radnych za miesiąc listopad 2010r.
 U_III_12_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-01-12 14:31:30.
Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 09
grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2010r.

U_III_11_2010.pdf

U_III_11_2010_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-01-12 14:28:15.
Uchwała Nr II/10/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 01
grudnia 2010r. w sprawie przyznania miesięcznego
limitu kilometrów na jazdy lokalne i określenia
stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w
jazdach lokalnych i podróżach służbowych na
obszarze kraju.
 U_II_10_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-01-12 14:26:39.
Uchwała Nr II/9/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 01
grudnia 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego
wynagrodzenia Wójta Gminy Gózd.
 U_II_9_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-01-12 14:23:45.
Uchwała Nr II/8/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 01
grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości
ryczałtu dla radnych.
 U_II_8_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-01-12 14:21:59.
Uchwała Nr II/7/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 01
grudnia 2010r. w sprawie powołania stałych
Komisji Rady Gminy Gózd.
 U_II_7_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-12-07 13:13:08.
Uchwała Nr II/6/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 01
grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczących
stałych Komisji Rady Gminy Gózd.
 Uchwala_Nr_II_6_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-12-07 13:11:45.
Uchwała Nr I/5/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości na 2011r.
 U_I_5_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:29:15.
Uchwała Nr I/4/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady
Gminy Gózd Nr LXIV/292/2010 z dnia 10.11.2010r. w
sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na
2011r.
 U_I_4_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:27:44.
Uchwała Nr I/3/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2010r.

U_I_3_2010.pdf

U_I_3_2010_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:24:18.
Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2010r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Gózd.
 U_I_2_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:23:18.
Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2010r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Gózd.
 U_I_1_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:21:49 | Data modyfikacji: 2010-12-07 12:22:11.
Uchwała Nr LXIV/299/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
10 listopada 2010r.w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2010r.
 U_LXIV_299_2010_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-25 09:34:44.
Uchwała Nr LXIV/298/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie: określenia
jednostek budżetowych gromadzących dochody na
wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i
ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu
sporządzania planu finansowego dochodów i
wydatów nimi finansowanych, dokonywania w nim
zmian i ich zatwierdzania.
 U_LXIV_298_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-25 09:15:17.
Uchwała Nr LXIV/297/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia zmian do
Planu Odnowy Miejscowości Gózd.

U_LXIV_297_2010.pdf

U_LXIV_297_2010_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-25 09:08:31.
Uchwała Nr LXIV/296/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2011 - 2015.

U_LXIV_296_2010.pdf

U_LXIV_296_2010_zal1_strategia.pdf

U_LXIV_296_2010_zal1_strategia_cd1.pdf

U_LXIV_296_2010_zal1_strategia_cd2.pdf

U_LXIV_296_2010_zal1_strategia_cd3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-18 15:30:22.
Uchwała Nr LXIV/295/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie nadania Statutu
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Goździe.

U_LXIV_295_2010.pdf

U_LXIV_295_2010_zal1_statut_GOPS.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-18 14:36:35.
Uchwała Nr LXIV/294/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na
2011r.
 U_LXIV_294_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-18 14:34:20 | Data modyfikacji: 2010-11-18 14:34:38.
Uchwała Nr LXIV/293/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie podstawy naliczania
podatku rolnego na 2011r.
 U_LXIV_293_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-18 14:30:46.
Uchwała Nr LXIV/292/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości na 2011r.
 U_LXIV_292_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-18 14:28:38.
Uchwała Nr LXIV/291/2010 Rady Gminy w Goździe z
dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia
stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
 U_LXIV_291_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-18 14:26:17.
Uchwała Nr LXIV/290/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
10 listopada w sprawie uchwalenia rocznego
programu i zasad współpracy gminy Gózd z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2011.

U_LXIV_290_2010.pdf

U_LXIV_290_2010_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-18 14:09:37.
Uchwała Nr LXIV/289/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie zmian Statutu Gminy
Gózd.
 U_LXIV_289_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-18 14:06:59.
Uchwała Nr LXIII/288/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
14 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Małęczynie.
 U_LXIII_288_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-10-20 17:04:21.
Uchwała Nr LXII/287/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
30 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej i zawarcie umowy
partnerskiej z Powiatem Radomskim na wspólną
realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa
drogi powiatowej nr 3525W Gózd - Słupica wraz z
chodnikiem.
 U_LXII_287_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-10-20 17:02:22.
Uchwała Nr LXII/286/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2010r.

U_LXII_286_2010.pdf

U_LXII_286_2010_zal1_limity_wydatkow.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-10-20 16:55:50.
Uchwała Nr LXII/285/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
30 września 2010r.w sprawie wykupu ulg
nieodpłatnego przejazdu dla mieszkańców Gminy
Gózd, którzy ukończyli 70 rok życia oraz
dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub
niepełnosprawnych do ukończenia 25 roku życia
wraz z opiekunem.
 U_LXII_285_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-10-20 16:03:29.
Uchwała Nr LXII/284/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
30 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu
Związku Gmin pod nazwą "Podradomska Komunikacja
Samochodowa".

U_LXII_284_2010.pdf

U_LXII_284_2010_zal_statut.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-10-20 15:52:13.
Uchwała Nr LXII/283/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
30 września 2010r. w sprawie utworzenia związku
gmin pod nazwą Związek Gmin "Podradomska
Komunikacja Samochodowa".
 U_LXII_283_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-10-20 15:50:38.
Uchwała Nr LXII/282/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
30 września 2010r. w sprawie zmian w Statutach
Sołectw Gminy Gózd.
 U_LXII_282_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-10-20 15:48:05.
Uchwała Nr LXI/281/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
31 sierpnia 2010r. w sprawie warunków i trybu
wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego.
 U_LXI_281_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-14 13:26:51.
Uchwała Nr LXI/280/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Programu
Ochrony Środowiska dla gminy Gózd - aktualizacja
na lata 2010 - 2013 z perspektywą do roku 2017.

U_LXI_280_2010.pdf

POS_dla_gminy_Gozd_aktualizacja.pdf

Prognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-14 13:04:34.
Uchwała Nr LXI/279/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej Gminy Gózd.
 U_LXI_279_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-14 13:02:15.
Uchwała Nr LX/278/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 28
lipca 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr
LIX/276/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu na
sfinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych.
 U_LX_278_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-14 12:59:05.
Uchwała Nr LX/277/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 28
lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2010r.

U_LX_277_2010.pdf

U_LX_277_2010_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-14 12:52:13.
Uchwała Nr LIX/276/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
05 lipca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
na sfinansowanie planowanych zadań
inwestycyjnych.
 U_LIX_276_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-14 12:50:24.
Uchwała Nr LIX/275/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
05 lipca 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłat
za zajęcie pasa drogi gminnej.
 U_LIX_275_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-14 12:33:16.
Uchwała Nr LVIII/274/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2010r.

U_LVIII_274_2010.pdf

U_LVIII_274_2010_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-14 12:25:07.
Uchwała Nr LVIII/273/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2010r.
 U_LVIII_273_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-14 12:23:59.
Uchwała Nr LVIII/272/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i
formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, informacji o
przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego
Ośrodka Zdrowia i Gminnej Instytucji Kultury za I
półrocze roku budżetowego.
 U_LVIII_272_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-14 12:21:13.
Uchwała Nr LVIII/271/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 czerwca 2010r. w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży 1-go lokalu mieszkalnego mieszczącego
się przy ulicy Lekarskiej 2, położonego w
budynku Domu Nauczyciela w Goździe.
 U_LVIII_271_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-14 12:16:25.
Uchwała Nr LVIII/270/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2009r.
 U_LVIII_270_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-14 12:13:25.
Uchwała Nr LVIII/269/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej za 2009r.
 U_LVIII_269_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-14 11:41:29.
Uchwała Nr LVII/268/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
25 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu
związku miedzygminnego pod nazwą "Komunalny
Związek Gmin Regionu Radomskiego'.

U_LVII_268_2010.pdf

U_LVII_268_2010_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-14 11:33:33.
Uchwała Nr LVI/267/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
14 maja 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie.

U_LVI_267_2010.pdf

U_LVI_267_2010_zal1_i_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-18 15:00:20 | Data modyfikacji: 2010-06-18 15:50:05.
Uchwała Nr LVI/266/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
14 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami
i pompowniami w miejscowości Karszówka, Klwatka
Królewska i Małęczyn.
 U_LVI_266_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-18 14:57:49.
Uchwała Nr LVI/265/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
14 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2010r.

U_LVI_265_2010.pdf

U_LVI_265_2010_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-18 14:49:37.
Uchwała Nr LVI/264/2010 Rady Gminy w Goździe z
dnia 14 maja 2010r. w sprawie kontynuowania w
Gminie Gózd realizacji projektu w ramach
Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
 U_LVI_264_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-18 14:48:07.
Uchwała Nr LV/263/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 26
kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2010r.
 U_LV_263_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-05-07 12:31:41.
Uchwała Nr LV/262/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 26
kwietnia 2010r. w sprawie: przejęcia
nieodpłatnie na własność Gminy Gózd gruntu
pod drogę oraz upoważnienia Wójta Gminy do
zawarcia umowy notarialnej w niniejszej sprawie.
 U_LV_262_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-05-07 12:29:08.
Uchwała Nr LV/261/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 26
kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania budżetu gminy za 2009r.
 U_LV_261_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-05-07 12:26:43.
Uchwała Nr LV/260/2010 Rady Gminy w Goździe z
dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad
i planu dofinansowania specjalności oraz form
doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2010r..
zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Gózd.

U_LV_260_2010.pdf

U_LV_260_2010_zal1.pdf

U_LV_260_2010_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-05-07 12:18:14.
Uchwała Nr LIV/259/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2010r. w sprawie utworzenia z dniem 1
września 2010r. Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Małęczynie.

U_LIV_259_2010.pdf

U_LIV_259_2010_zal1_akt_zalozycielski.pdf

U_LIV_259_2010_zal2_statut.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-04-14 12:53:12.
Uchwała Nr LIV/258/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2010r. w sprawie określenia zasad
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym przypadających gminie lub jej
jednostkom organizacyjnym.
 U_LIV_258_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-04-14 12:51:24.
Uchwała Nr LIV/257/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2010r.

U_LIV_257_2010.pdf

U_LIV_257_2010_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-04-14 12:31:20.
Uchwała Nr LIV/256/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2010r.
 U_LIV_256_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-04-14 12:30:03.
Uchwała Nr LIV/255/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2010r. w sprawie nadania imienia
Publicznej Szkole Podstawowej w Goździe.
 U_LIV_255_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-04-13 15:42:26.
Uchwała Nr LIV/254/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2010r. w sprawie nadania imienia
Publicznemu Gimnazjum w Goździe.
 U_LIV_254_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-04-13 15:40:35.
Uchwała Nr LIV/253/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu
Komunalnego Związku Gmin Regionu Radomskiego.

U_LIV_253_2010.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-04-13 14:05:49.
Uchwała Nr LIV/252/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
Gózd.

U_LIV_252_2010.pdf

U_LIV_252_2010_zal4_5_6_7.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-04-13 14:01:20.
Uchwała Nr LIV/251/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2010r. w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki.
 U_LIV_251_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-04-13 13:59:54.
Uchwała Nr LII/250/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2010r.

U_LII_250_2010.pdf

U_LII_250_2010_zal1.pdf

U_LII_250_2010_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-03-22 09:54:31.
Uchwała Nr LI/249/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 29
stycznia 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego
wynagrodzenia Wójta Gminy Gózd.
 U_LI_249_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-02-19 14:11:25.
Uchwała Nr LI/248/2010 Rady Gminy w Goździe z
dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia
zmiany w Uchwale Rady Gminy Gózd Nr VI/38/2007 z
dnia 30.03.2007r. dot. wysokości wynagrodzenia za
inkaso i wyznaczenia inkasentów.
 U_LI_248_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-02-19 14:05:36 | Data modyfikacji: 2010-03-22 10:04:35.
Uchwała Nr LI/247/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29.01.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej i zawarcie umowy z
Powiatem Radomskim na wspólną realizację
zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi
powiatowej nr 3525 W Gózd - Słupica, przebudowa
drogi powiatowej nr 3530 W Klwatka - Bogusławice
- Skaryszew".

U__LI_247_2010.pdf

U_LI_247_2010_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-02-17 11:28:28.
Uchwała Nr LI/246/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29.01.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2010 rok.

U_LI_246_2010.pdf

U_LI_246_2010_zal1.pdf

U_LI_246_2010_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-02-16 15:57:49.
Uchwała Nr LI/245/2010 Rady Gminy w Goździe z
dnia 29.01.2010r. w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków za:
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy oraz sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw.

U_LI_245_2010.pdf

U_LI_245_2010_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-02-16 15:47:23.
Uchwała Nr LI/244/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29.01.2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Gózd na 2010r.

U_LI_244_2010.pdf

U_LI_244_2010_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-02-16 15:40:23.
Uchwała Nr LI/243/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29.01.2010r. w sprawie uchwalenia rocznego
programu i zasad współpracy gminy Gózd z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2010.

U_LI_243_2010.pdf

U_LI_243_2010_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-02-16 15:33:23.
Uchwała Nr LI/242/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29.01.2010r. w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rady Gminy na 2010 rok.

U_LI_242_2010.pdf

U_LI_242_2010_zal1.pdf

U_LI_242_2010_zal2.pdf

U_LI_242_2010_zal4.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-02-16 15:25:21.
Data wprowadzenia: 2010-02-16 15:25:21
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska