Uchwała Nr XLIII/254/2006 w sprawie zakupu
nieruchomości położonej w miejscowości
Kiedrzyn przeznaczonej pod budowę drogi.
 U_XLIII_254_2006.pdf

Opublikowane przez: Administrator UG Gózd | Data wprowadzenia: 2006-09-25 17:18:42 | Data modyfikacji: 2006-09-25 17:21:41.
Uchwała Nr LXIII/255/2006 w sprawie
dofinansowania zakupu samochodu dla Policji.
 U_XLIII_255_2006.pdf

Opublikowane przez: Administrator UG Gózd | Data wprowadzenia: 2006-09-25 17:23:41.
Załącznik nr 1do Uchwały Nr XLIII/255/2006 -
Porozumienie
 U_XLIII_255_2006_Z1.pdf

Opublikowane przez: Administrator UG Gózd | Data wprowadzenia: 2006-09-25 17:25:49.
Uchwała Nr XLIII/256/2006 w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy na lata 2006-2011.
 U_XLIII_256_2006.pdf

Opublikowane przez: Administrator UG Gózd | Data wprowadzenia: 2006-09-25 17:28:29.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/256/2006 -
Wieloletni program
 U_XLIII_256_2006_Z1.pdf

Opublikowane przez: Administrator UG Gózd | Data wprowadzenia: 2006-09-25 17:30:38.
Uchwała Nr XLIII/257/2006 w sprawie Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata 2006 - 2010
 U_XLIII_257_2006.pdf

Opublikowane przez: Administrator UG Gózd | Data wprowadzenia: 2006-09-27 09:56:59.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
XLIII/257/2006-Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Gózd
 U_XLIII_257_2006_Z1a.pdf

Opublikowane przez: Administrator UG Gózd | Data wprowadzenia: 2006-09-27 10:04:28 | Data modyfikacji: 2006-09-27 10:39:03.
Uchwała Nr XLIII/258/2006 w sprawie zmian w
budżecie Gminy na 2006 rok
 U_XLIII_258_2006.pdf

Opublikowane przez: Administrator UG Gózd | Data wprowadzenia: 2006-09-27 10:13:26 | Data modyfikacji: 2006-09-27 10:39:24.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/258/2006 -
Zadania Inwestycyjne
 U_XLIII_258_2006_Z1.pdf

Opublikowane przez: Administrator UG Gózd | Data wprowadzenia: 2006-09-27 10:16:05 | Data modyfikacji: 2006-09-27 10:22:37.
Uchwała Nr XLIII/259/2006 w sprawie zmian w
budżecie Gminy na 2006 rok
 U_XLIII_259_2006.pdf

Opublikowane przez: Administrator UG Gózd | Data wprowadzenia: 2006-09-27 10:18:40.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/259/2006 -
Przychody i Rozchody Budżetu
 U_XLIII_259_2006_Z1.pdf

Opublikowane przez: Administrator UG Gózd | Data wprowadzenia: 2006-09-27 10:21:23.
Uchwała Nr XLIV/260/2006 Rady Gminy w Goździe z
dnia 16 września 2006r. w sprawie nadania imienia
Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórze.
 U_XLIV_260_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-09 15:58:03.
Uchwała Nr XLIV/261/2006 Rady Gminy w Goździe z
dnia 16 września 2006r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2006r.
 U_XLIV_261_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-09 16:01:17 | Data modyfikacji: 2007-01-10 15:03:39.
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Goździe
Nr XLIV/261/2006 z dnia 16.09.2006r. Przychody i
rozchody budżetu.
 U_XLIV_261_2006_Z1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-09 16:04:39.
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Goździe
Nr XLIV/262/2006 z dnia 16.09.2006r. Plan
wydatków budżetu gminy na 2006r. Zadania
inwestycyjne.
 U_XLIV_261_2006_Z2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-09 16:10:27.
Uchwała nr XLV/262/2006 Rady Gminy w Goździe z
dnia 26 października 2006r. w sprawie zamiany
nieruchomości.
 U_XLV_262_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-09 16:12:56.
Uchwała Nr XLV/263/2006 Rady Gminy w Goździe z
dnia 26 października 2006r. w sprawie procedury
uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i
szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.
 U_XLV_263_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-09 16:19:41.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/263/2006 z
dnia 26.10.2006r. Projekt dochodów realizowanych
przez jednostki budżetowe.
 U_XLV_263_2006_Z1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-09 16:24:14.
Załącznik nr 2 do Uchwały XLV/263/2006 z dnia
26.10.2006r. Projekt wydatków jednostki
budżetowej.
 U_XLV_263_2006_Z2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-09 16:44:58.
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLV/263/2006 z
dnia 26.10.2006r. Projekt przychodów i wydatków
gminnego funduszu ochrony środowiska.
 U_XLV_263_2006_Z3.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-09 16:48:39.
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV/263/2006 z
dnia 26.10.2006r. Projekt planu finansowego
instytucji kultury.
 U_XLV_263_2006_Z4.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-09 16:50:56.
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLV/263/2006 z
dnia 26.10.2006r. Projekt planu przychodów i
wydatków rachunku dochodów własnych.
 U_XLV_263_2006_Z5.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-09 16:55:15 | Data modyfikacji: 2007-01-10 15:03:07.
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLV/263/2006 z
dnia 26.10.2006r. Projekt wydatków na zadania
inwestycyjne i wydatków związanych z wieloletnim
programem inwestycyjnym.
 U_XLV_263_2006_Z6.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-09 16:58:53.
Uchwała Nr XLV/264/2006 Rady Gminy w Goździe z
dnia 26 października 2006r. w sprawie:
gromadzenia dochodów własnych przez szkoły i
placówki oświatowe
 U_XLV_264_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-09 17:05:57.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/264/2006 z
dnia 26.10.2006r.
 U_XLV_264_2006_Z1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-09 17:11:13.
Uchwała nr XLV/265/2006 Rady Gminy w Goździe z
dnia 26 października 2006r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2006r.
 U_XLV_265_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-09 17:24:34.
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Goździe
Nr XLV/265/2006 z dnia 26.10.2006r. Przychody i
rozchody budżetu.
 U_XLV_265_2006_Z1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-09 17:27:18.
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/265/2006 z
dnia 26.10.2006r. Wydatki związane z wieloletnim
programem inwestycyjnym.
 U_XLV_265_2006_Z2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-09 17:30:26.
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLV/265/2006 z
dnia 26.10.2006r. Plan wydatków budżetu gminy na
2006r. Zadania inwestycyjne.
 U_XLV_265_2006_Z3.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-09 17:33:35.
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV/265/2006 z
dnia 26.10.2006r. Plan dotacji z budżetu gminy
dla instytucji kultury.
 UXLV_265_2006_Z4.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-09 17:40:47.
Uchwała Nr XLV/266/2006 Rady Gminy Gózd z dnia
26 października 2006r. w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie pomocy finansowej i zawarcie umowy
z Powiatem Radomskim na realizację zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drodze
powiatowej Gózd-Słupica".
 U_XLV_266_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-09 17:45:37.
Uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 27
listopada 2006r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Gózd.
 U_I_1_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-10 14:46:43.
Uchwała nr I/2/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 27
listopada 2006r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Gózd.
 U_I_2_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-10 14:48:18.
Uchwała Nr II/3/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 5
grudnia 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczących
stałych Komisji Rady Gminy Gózd.
 U_II_3_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-10 14:51:11.
Uchwała Nr II/4/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 5
grudnia 2006r. w sprawie powołania stałej
Komisji Rady Gminy Gózd.
 U_II_4_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-10 14:53:02.
Uchwała Nr II/5/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 5
grudnia 2006r. w sprawie powołania doraźnej
komisji statutowej.
 U_II_5_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-10 14:54:30.
Uchwała Nr III/6/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 07
grudnia 2006r. w sprawie podstawy naliczania
podatku rolnego na 2007r.
 U_III_6_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-10 14:56:14.
Uchwała Nr III/7/2006 Rady Gminy w Goździe z
dnia 07 grudnia 2006r. w sprawie podstawy
naliczania podatku leśnego na 2007r.
 U_III_7_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-10 14:58:00.
Uchwała Nr III/8/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 07
grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia stawek podatku
od nieruchomości na rok 2007.
 U_III_8_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-10 15:00:02.
Uchwała Nr III/9/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 07
grudnia 2006r. w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości na 2007r.
 U_III_9_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-10 15:02:02.
Uchwała Nr III/10/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 07
grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na
2007rok.
 U_III_10_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-10 16:59:38.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/10/2006 Rady
Gminy Gózd z dnia 07 grudnia 2006r.
 U_III_10_2006_Z1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-10 17:02:49.
Załącznik nr 2 i 3 do Uchwały Nr III/10/2006
Rady Gminy Gózd z dnia 07 grudnia 2006r.
 U_III_10_2006_Z2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-10 17:05:06.
Uchwała Nr III/11/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 07
grudnia 2006r. w sprawie podatku od psów.
 U_III_11_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-11 13:08:32.
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr
III/11/2006.
 U_III_11_2006_Z1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-11 13:10:53.
Uchwała Nr III/12/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 07
grudnia 2006r. w sprawie opłaty targowej na
2007r.
 U_III_12_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-11 13:25:42.
Uchwała Nr III/13/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 07
grudnia 2006r. w sprawie udzielania
przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie
nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc
pracy związanych z nową inwestycją, w formie
zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 U_III_13_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-11 14:59:04.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/13/2006 Rady
Gminy Gózd z dnia 07 grudnia 2006r. Formularz
zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy
regionalnej.
 U_III_13_2006_Z1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-11 15:02:52.
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/13/2006 Rady
Gminy Gózd z dnia 07 grudnia 2006r.
Oświadczenie.
 U_III_13_2006_Z2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-11 15:05:26.
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/13/2006 Rady
Gminy Gózd z dnia 07 grudnia 2006r.
Oświadczenie.
 U_III_13_2006_Z3.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-11 15:09:32.
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/13/2006 Rady
Gminy Gózd z dnia 07 grudnia 2006r.Oświadczenie.
 U_III_13_2006_Z4.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-11 15:13:03.
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/13/2006 Rady
Gminy Gózd z dnia 07 grudnia 2006r.Oświadczenie.
 U_III_13_2006_Z5.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-11 15:16:41.
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/13/2006 Rady
Gminy Gózd z dnia 07 grudnia 2006r.
Oświadczenie.
 U_III_13_2006_Z6.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-11 15:38:52.
Uchwała Nr III/15/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 07
grudnia 2006r. w sprawie przyznania miesięcznego
limitu kilometrów na jazdy lokalne i określenia
stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w
jazdach lokalnych i podróżach służbowych na
obszarze kraju.
 U_III_15_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-11 15:42:55.
Uchwała Nr III/16/2006 Rady Gminy w Goździe z
dnia 07 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2006r.
 U_III_16_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-11 15:46:54.
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Goździe
Nr III/16/2006 z dnia 07.12.2006r. Plan wydatków
budżetu gminy na 2006r. Zadania inwestycyjne.
 U_III_16_2006_Z1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-11 16:02:55.
Uchwała Nr III/17/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 07
grudnia 2006r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
Gózd.
 U_III_17_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-11 16:45:02.
Uchwała Nr III/18/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 07
grudnia 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego
stałej Komisji Rady Gminy.
 U_III_18_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-11 16:47:06.
Uchwała Nr III/19/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 07
grudnia 2006r. w sprawie powołania stałych
Komisji Rady Gminy Gózd.
 U_III_19_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-11 16:48:47.
Uchwała Nr III/20/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 07
grudnia 2006r. w sprawie zmiany w składzie Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Goździe.
 U_III_20_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-11 16:51:14.
Uchwała Nr IV/21/2006 Rady Gminy w Goździe z
dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Gózd na rok 2007.
 U_IV_21_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-11 17:37:15.
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2007r.
Dochody budżetu gminy na 2007 rok.
 U_IV_21_2006_Z1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-11 17:39:39.
Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2007
rok. Wydatki budżetu gminy na 2007r.
 U_IV_21_2006_Z2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-12 16:36:21.
Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2007r.
Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2007-2009.
 U_IV_21_2006_Z3.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-12 16:39:34.
Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2007r.
Przychody i rozchody budżetu w 2007r.
 U_IV_21_2006_Z4.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-12 16:41:33.
Załącznik nr 5 du uchwały budżetowej na 2007r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.
 U_IV_21_2006_Z5.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-12 16:45:00.
Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2007r.
Plan dochodów i wydatków dochodów własnych
jednostek budżetowych na 2007r.
 U_IV_21_2006_Z6.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-12 16:49:20.
załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2007r.
Dotacje podmiotowe w 2007r.
 U_IV_21_2006_Z7.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-12 16:51:54.
Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2007r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 U_IV_21_2006_Z8.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-12 16:54:47.
Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2007r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w
2007r.
 U_IV_21_2006_Z9.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-12 16:58:13.
Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na
2007r. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007
i lata następne.
 U_IV_21_2006_Z10.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-12 17:03:38.
Uchwała Nr IV/22/2006 Rady Gminy Gózd zdnia 27
grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia zmian w
Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe.
 U_IV_22_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-16 17:32:06.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/22/2006 Rady
Gminy Gózd z dnia 27.12.2006r. Tekst jednolity
Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe.
 U_IV_22_2006_Z1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-16 17:34:55.
Uchwała Nr IV/23/2006 Rady Gminy Gózd z dnia
27.12.2006r. w sprawie wskazania
Wiceprzewodniczącego Rady, który dokonuje
czynności dotyczących polecenia wyjazdu
służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady
Gminy.
 U_IV_23_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-16 17:38:30.
Uchwałą Nr IV/24/2006 Rady Gminy Gózd z dnia
27.12.2006r. w sprawie zmian w Uchwale nr
III/13/2006 z dnia 07.12.2006r. w sprawie
udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na
wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych
miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w
formie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 U_IV_24_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-16 17:42:25.
Uchwała Nr IV/25/2006 Rady Gminy w Goździe z
dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2006r.
 U_IV_25_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-17 13:00:31.
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Goździe
Nr IV/25/2006 z dnia 27.12.2006r. Plan wydatków
budżetu gminy na 2006r. Zadania inwestycyjne.
 U_IV_25_2006_Z1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-17 13:04:13.
Uchwała nr IV/26/2006 Rady Gminy Gózd z dnia
27.12.2006r. w sprawie ustalenia wysokości
ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy Gózd.
 U_IV_26_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-17 13:06:54.
Uchwała Nr IV/27/2006 Rady Gminy Gózd z dnia
27.12.2006r. w sprawie ustalenia wysokości diet
dla radnych.
 U_IV_27_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-17 13:09:02.
Data wprowadzenia: 2007-01-17 13:09:02
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska