Uchwała Nr XXXIII/164/2008 Rady Gminy Gózd z
dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia
miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Gózd.
 U_XXXIII_164_2008.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-02-24 10:07:48.
Uchwała Nr XXXIII/163/2008 Rady Gminy Gózd z
dnia 29 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Gózd na rok 2009.

U_XXXIII_163_2008a_budzet_2009.pdf

U_XXXIII_163_2008a_zal1_dochody.pdf

U_XXXIII_163_2008a_zal2_wydatki.pdf

U_XXXIII_163_2008a_zal2_wydatki_cd.pdf

U_XXXIII_163_2008a_zal3_limity_wydatkow.pdf

U_XXXIII_163_2008a_zal3a_zadania_inwestycyjne.pdf

U_XXXIII_163_2008a_zal4_przychody_i_rozchody.pdf

U_XXXIII_163_2008a_zal5_dochody_i_wydatki.pdf

U_XXXIII_163_2008a_zal6_plan-dochodow_i_wydatkow_wlasnych_jednostek_budzetowych.pdf

U_XXXIII_163_2008a_zal7_dotacje_podmiotowe.pdf

U_XXXIII_163_zal8_2008a_plan_przychodow_i

U_XXXIII_163_zal9_2008a_dochody_i_wydatki_zwiazane_z

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-02-18 11:30:57.
Uchwała Nr XXXIII/162/2008 Rady Gminy Gózd z
dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2008.

U_XXXIII_162_2008a.pdf

U_XXXIII_162_zal1_2008a_wykaz_wydatkow.pdf

U_XXXIII_162_zal2_2008a_plan_wydatkow.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-02-18 11:25:34.
Uchwała Nr XXXIII/161/2008 Rady Gminy Gózd z
dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2008 rok.

U_XXXIII_161_2008a.pdf

U_XXXIII_161_zal1_2008a_wydatki_budzetu.pdf

U_XXXIII_161_zal2_2008a_zadania_inwestycyjne.pdf

U_XXXIII_161_zal3_2008a_dochody_i_wydatki.pdf

U_XXXIII_161_zal4_2008a_dotacje_podmiotowe.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-02-18 11:14:01.
Uchwała Nr XXXIII/160/2008 Rady Gminy Gózd z
dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkocholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Gózd na 2009 rok.

U_XXXIII_160_2008.pdf

U_XXXIII_160_zal1_2008.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-02-18 11:07:45.
Uchwała Nr XXXII/159/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
16 grudnia 2008r. w sprawie: przeznaczenia do
sprzedaży lokali mieszkalnych w Domu Nauczyciela
w Goździe.
 U_XXXII_159_2008.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-01-06 14:52:37.
Uchwała Nr XXXII/158/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
16 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian w
Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe.

U_XXXII_158_2008a.pdf

zal1_do_U_XXXII_158_2008a.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-01-06 14:43:13.
Uchwała Nr XXXI/157/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie zmian w
regulaminie udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym.
 U_XXXI_157_2008.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-01-06 14:41:06.
Uchwała Nr XXXI/155/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
10 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008r.

U_XXXI_155_2008.pdf

zal1_do_U_XXXI_155_2008.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-01-06 14:33:41.
Uchwała Nr XXXI/154/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
10 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008r.

U_XXXI_154_2008.pdf

zal1_do_U_XXXI_154_2008.pdf

zal2_do_U_XXXI_154_2008.pdf

zal3_do_U_XXXI_154_2008.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-01-06 14:14:49.
Uchwła Nr XXXI/153/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
10 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008r.
 U_XXXI_153_2008.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-01-06 14:13:05.
Uchwała Nr XXX/152/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
13 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2008 rok.

U_XXX_152_2008.pdf

zal1_do_U_XXX_152_2008.pdf

zal2_do_U_XXX_152_2008.pdf

zal3_do_U_XXX_152_2008.pdf

zal4_do_U_XXX_152_2008.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-12-04 10:07:48.
Uchwała Nr XXX/151/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 13 listopada 2008r. w sprawie zatwierdzenia
do realizacji projektu "Reintegracja społeczna i
zawodowa "Szansa" w ramach Priorytetu VII,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
 U_XXX_151_2008.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-12-04 10:05:47.
Uchwała Nr XXX/150/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
13 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwoju Gminy Gózd na lata 2008 - 2020.

U_XXX_150_2008.pdf

strategia_rozwoju_1_10_a.pdf

strategia_rozwoju_11_21_a.pdf

strategia_rozwoju_22_32_a.pdf

strategia_rozwoju_33_42_a.pdf

strategia_rozwoju_43_52_a.pdf

strategia_rozwoju_53_62_a.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-12-04 09:46:21.
Uchwała Nr XXX/149/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 13 listopada 2008r. w sprawie opłaty
targowej na 2009 rok.
 U_XXX_149_2008.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-12-04 09:43:48.
Uchwała Nr XXX/148/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 13 listopada 2008r. w sprawie podstawy
naliczania podatku rolnego na 2009 rok.
 U_XXX_148_2008.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-12-04 09:41:14.
Uchwała Nr XXX/147/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
13 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na 2009
rok.

U_XXX_147_2008.pdf

zal1_do_U_XXX_147_2008.pdf

zal2_do_U_XXX_147_2008.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-12-04 09:34:18.
Uchwała Nr XXX/146/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 13 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia
stawek podatku od nieruchomości na rok 2009.
 U_XXX_146_2008.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-12-04 09:31:56.
Uchwała Nr XXX/145/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w
podatku od nieruchomości na 2009r.
 U_XXX_145_2008.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-12-04 09:28:31.
Uchwała Nr XXIX/144/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
03 października 2008r. w sprawie wprowadzenia
zmian do Planu Rozwoju Lokalnego.
 U_XXIX_144_2008.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-11-07 13:15:12.
Uchwała Nr XXIX/143/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
03 października 2008r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2008r.

U_XXIX_143_2008.pdf

zal1_do_U_XXIX_143_2008.pdf

zal2_do_U_XXIX_143_2008.pdf

zal3_do_U_XXIX_143_2008.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-11-07 12:54:49.
Uchwała Nr XXIX/142/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
03 października 2008r. w sprawie: wysokości
ekwiwalentu czlonkom OSP uczestniczących w
działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
 U_XXIX_142_2008.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-11-07 12:52:42.
Uchwała Nr XXIX/141/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 03 października 2008r. w sprawie ustalenia
zasad i planu dofinansowania specjalności oraz
form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008r.
zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Gózd.

U_XXIX_141_2008.pdf

zal1_do_U_XXIX_141_2008.pdf

zal2_do_U_XXIX_141_2008.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-11-07 12:40:09.
Uchwała Nr XXIX/140/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 03 października 2008r. w sprawie: zmiany
uchwały dotyczącej opłat za pobyt dzieci w
przedszkolu.
 U_XXIX_140_2008.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-11-07 12:36:49.
Uchwała Nr XXVIII/139/2008 Rady Gminy Gózd z
dnia 08 września 2008r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2008r.

U_XXVIII_139_2008.pdf

zal1_do_U_XXVIII_139_2008.pdf

zal2_do_U_XXVIII_139_2008.pdf

zal3_do_U_XXVIII_139_2008.pdf

zal4_do_U_XXVIII_139_2008.pdf

zal5_do_U_XXVIII_139_2008.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-11-06 14:29:23.
Uchwała Nr XXVIII/138/2008 Rady Gminy Gózd z
dnia 08 września 2008r. w sprawie przekazania do
realizacji Gminie Jedlnia Letnisko zadania
inwestycyjnego z zakresu modernizacji drogi
gminnej nr 3550103 w Klwatka - Myśliszewice na
odcinku ok. 300 mb.
 U_XXVIII_138_2008.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-11-06 14:26:12.
Uchwała nr XXVII/137/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
01 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008r.

U_XXVII_137_2008.pdf

zal1_do_U_XXVII_137_2008.pdf

zal2_do_U_XXVII_137_2008.pdf

zal3_do_U_XXVII_137_2008.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-11-06 14:12:46.
Uchwała Nr XXVII/136/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
01 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008r..

U_XXVII_136_2008.pdf

zal1_do_U_XXVII_136_2008.pdf

zal2_do_U_XXVII_136_2008.pdf

zal3_do_U_XXVII_136_2008.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-11-06 13:30:27 | Data modyfikacji: 2008-11-06 14:10:37.
Uchwała nr XXVI/135/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
26 czerwca 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2008r.
 U_XXVI_135_2008.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-08-04 16:18:53.
Uchwała Nr XXVI/134/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
26 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia programu
usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Gózd na lata 2008 - 2032.

U_XXVI_134_2008_1.pdf

Program_zal_do_U_XXVI_134_2008.pdf

Program_cda.pdf

Program_cdb.pdf

zal1_do_programu.pdf

zal2_do_programu.pdf

zal3_do_programu.pdf

zal4_do_programu.pdf

zal5_do_programu.pdf

zal6_do_programu.pdf

zal7_do_programu.pdf.pdf

zal8_do_programu.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-08-04 14:59:35.
Uchwała Nr XXVI/133/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
26 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008r.

U_XXVI_133_2008.pdf

U_XXVI_133_2008_zal1.pdf

U_XXVI_133_2008_zal2.pdf

U_XXVI_133_2008_zal3.pdf

U_XXVI_133_2008_zal4a.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-08-04 14:07:10.
Uchwała Nr XXVI/132/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
26 czerwca 2008r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej do
oczyszczalni w Klwatce w tym budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Niemianowice, Kuczki,
Klwatka - etap III oraz w kierunku PSP Kuczki.
 U_XXVI_132_2008.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-08-04 14:06:18.
Uchwała Nr XXVI/131/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
26 czerwca 2008r. w sprawie zawarcia umowy o
dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Rozbudowa
Publicznej Szkoły Podstawowej w Małęczynie w
tym sala gimnastyczna" i zabezpieczenia w formie
"weksla in blanco".
 U_XXVI_131_2008.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-08-04 14:03:23.
Uchwała Nr XXVI/130/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
26 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2007r.
 U_XXVI_130_2008.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-08-04 14:00:21.
Uchwała nr XXVI/129/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
26 czerwca 2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej za 2007r.
 U_XXVI_129_2008.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-08-04 13:58:05.
Uchwała Nr XXV/128/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 09 maja 2008r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008r.

U_XXV_128_2008.pdf

U_XXV_128_2008_zal1.pdf

U_XXV_128_2008_zal2.pdf

U_XXV_128_2008_zal3.pdf

U_XXV_128_2008_zal4.pdf

U_XXV_128_2008_zal5.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-06-05 11:02:24.
Uchwała Nr XXV/127/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 09 maja 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy
Gózd do realizacji projektu w ramach
Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
 U_XXV_127_2008.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-06-05 10:31:12.
Uchwała Nr XXV/126/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 09 maja 2008r. w sprawie określenia zasad
współpracy Gminy Gózd z Gminą Miasta Radom w
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz
przystąpienia do Regionalnego Centrum Gospodarki
Odpadami w Radomiu.

U_XXV_126_2008.pdf

U_XXV_126_2008_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-06-05 10:22:25.
Uchwała Nr XXIV/125/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
25 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Gózd do realizacji projektu
w ramach działania 9.5 - Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki i upoważnienia Wójta Gminy do
wykonywania wszystkich czynności w związku z
realizacją tego programu.
 U_XXIV_125_2008.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-06-05 10:11:55.
Uchwała Nr XXIV/124/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
25 kwiatnia 2008r. w sprawie przystąpienia do
Stowarzyszenia "Dziedzictwo i Rozwój" z siedzibą
w Zwoleniu.
 U_XXIV_124_2008.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-06-05 10:08:08.
Uchwała Nr XXIV/123/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
25.04.2008r. w sprawie udzielenia absolutorium z
wykonania budżetu gminy za 2007rok.
 U_XXIV_123_2008.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-06-05 10:05:29.
Uchwała Nr XXIV/122/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
25 kwietnia 2008r. w sprawie rozdysponowania
nadwyżki budżetowej.

U_XXIV_122_2008.pdf

U_XXIV_122_2008_zal1.pdf

U_XXIV_122_2008_zal2.pdf

U_XXIV_122_2008_zal3.pdf

U__XXIV_122_2008_zal4.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-06-05 09:50:28.
Uchwała Nr XXIV/121/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
25 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008r.

U_XXIV_121_2008.pdf

U_XXIV_121_2008_zal1.pdf

U_XXIV_121_2008_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-06-05 09:43:49.
Uchwała Nr XXIII/120/2008 Rady Gminy Gózd z
dnia 11 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2008r.
 U_XXIII_120_2008.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-06-05 09:42:28.
Uchwała Nr XXIII/119/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
11 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Radom w celu
wspólnej realizacji komunikacji na obszarze Gminy
Gózd.

U_XXIII_119_2008.pdf

U_XXIII_119_2008_zal1a.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-06-05 09:34:11.
Uchwała Nr XXIII/118/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 11 kwietnia 2008r. w sprawie regulaminu
określającego wysokość nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady
jego przyznawania i wypłacania nauczycielom
szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę
Gózd na 2008rok.

U_XXIII_118_2008.pdf

U_XXIII_118_2008_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-06-05 09:28:00.
Uchwała Nr XXIII/117/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 11 kwietnia 2008r. w sprawie podwyższenia
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli do stopnia gwarantującego uzyskanie
poziomu wynagrodzeń określonego w art. 30 ust. 3
Karty Nauczyciela.
 U_XXIII_117_2008.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-06-04 15:15:14.
Uchwała Nr XXIII/116/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 11 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość stawek i
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw.

U1_XXIII_116_2008.pdf

U_XXIII_116_2008_zal1.pdf

 U_XXIII_116_2008.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-06-04 14:04:17 | Data modyfikacji: 2008-06-04 14:23:05.
Uchwała Nr XXIII/115/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 11.04.2008r. w sprawie: ustalenia zasad
korzystania ze stołówki szkolnej.
 U_XXIII_115_2008.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-06-04 13:24:45.
Uchwała Nr XXI/114/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 10 marca 2008r. w sprawie określenia zasad
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowisko
kierownicze.
 U_XXI_114_2008.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-06-04 12:45:14.
Uchwała Nr XXI/113/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
10 marca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2008r.

U_XXI_113_2008.pdf

U_XXI_113_2008_zal1.pdf

U_XXI_113_2008_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-06-04 12:29:17 | Data modyfikacji: 2008-06-04 12:45:33.
Uchwała Nr XX/112/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
08.02.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2008 rok.

U_XX_112_2008.pdf

zal1_do_U_XX_112_2008.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-02-28 12:15:35.
Uchwała Nr XX/111/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
08.02.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej i zawarcie umowy z
Powiatem Radomskim na wspólną realizację
zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi
powiatowej nr 3533W Kłonówek - Rawica na odcinku
dł. ok. 1100m".
 U_XX_111_2008.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-02-28 12:13:59.
Uchwała Nr XX/110/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
08.02.2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na
rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w
Małęczynie w tym sala gimnastyczna.
 U_XX_110_2008.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-02-28 12:08:23.
Uchwała Nr XX/108/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 08.02.2008r. w sprawie nadania imienia
Publicznej Szkole Podstawowej w Kuczkach Kolonii.
 U_XX_108_2008.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-02-28 12:04:53.
Uchwała Nr XX/107/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
08.02.2008r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego
Planu Rozwoju Lokalnego.

U_XX_107_2008.pdf

zal1a_do_U_XX_107_2008_plan_rozwoju.pdf

cd1_plan_rozwoju.pdf

cd2_plan_rozwoju.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-02-28 10:49:17.
Uchwała Nr XX/106/2008 Rady Gminy Gózd z dnia 08
lutego 2008r. w sprawie: ustalenia górnych stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżnianie
zbiorników bezodpływowych.
 U_XX_106_2008.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-02-28 10:47:18.
Uchwała Nr XX/105/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 08.02.2008r. w sprawie uzgodnienia wartości
jednego punktu w złotych stanowiących podstawę
określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego dla poszczególnych kategorii
zaszeregowania pracowników zatrudnionych w
jednostkach organizacyjnych Gminy Gózd.
 U_XX_105_2008.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-02-28 10:41:33.
Uchwała Nr XX/104/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 08.02.2008r. w sprawie ustalenia najniższego
wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania
dla pracowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych Gminy Gózd.
 U_XX_104_2008.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-02-28 10:34:16.
Uchwała Nr XX/103/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
08.02.2008r. w sprawie uchwalenia rocznego
programu i zasad współpracy Gminy Gózd z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.

U_XX_103_2008.pdf

zal1_do_U_XX_103_2008.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-02-28 09:06:48.
Uchwała Nr XX/102/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
08.02.2008 w sprawie przyjęcia planu Komisji Rady
Gminy na 2008r.

U_XX_102_2008.pdf

zal1_do_U_XX_102_2008.pdf

zal2_do_U_XX_102_2008.pdf

zal3_do_U_XX_102_2008.pdf

zal4_do_U_XX_102_2008.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-02-28 08:50:00.
Uchwała Nr XIX/98/2008 Rady Gminy Gózd z dnia 07
stycznia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości
diet dla Przewodniczących Rad Sołeckich Gminy
Gózd /sołtysów/
 U_XIX_98_2008.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-02-28 08:47:51.
Uchwała Nr XIX/96/2008 Rady Gminy Gózd z dnia 07
stycznia 2008 roku w sprawie zawarcia umowy o
dofinansowanie przedsięwzięcia p.n."Budowa
boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Kłonówku" i zabezpieczenia w
formie "weksla in blanco".
 U_XIX_96_2008.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-02-28 08:44:23.
Data wprowadzenia: 2008-02-28 08:44:23
Opublikowane przez: Irena Serafin