Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2010r.
 Osrodek_Zdrowia_sprawozdanie_za_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-30 14:48:17.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Goździe za 2010r..
 GBP_sprawozdanie_za_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-30 14:00:34.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gózd za
2010r.

sprawozdanie_wykonanie_budzetu_za_2010.pdf

zal3_do_sprawozdania_za_2010.pdf

zal4_do_sprawozdania_za_2010.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-30 13:46:14 | Data modyfikacji: 2011-05-30 13:57:26.
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Gózd za
czwarty kwartał 2010r.

Informacja_wykonanie_budzetu_IV_kwartal_2010.pdf

Dochody_budzetu_gminy_Gozd_za_IV_kwartal_2010.pdf

Wydatki_budzetu_gminy_Gozd_za_IV_kwartal_2010.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-01-31 14:42:07.
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Gózd za
trzeci kwartał 2010r.

informacja_wykonanie_budzetu_za_III_kwartal_2010.pdf

budzet_dochody_za_III_kwartal_2010.pdf

budzet_wydatki_za_III_kwartal_2010.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-10-28 12:29:53.
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Gózd za
drugi kwartał 2010r.

wykonanie_budzetu_za_II_kwartal_2010.pdf

budzet_dochody_za_I_polrocze_2010.pdf

budzet_wydatki_za_I_polrocze_2010.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-07-30 14:07:25.
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Gózd za
pierwszy kwartał 2010r.

wykonanie_budzetu_za_I_kwartal_2010.pdf

budzet_dochody_za_I_kwartal_2010.pdf

budzet_wydatki_za_I_kwartal_2010.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-04-29 14:43:05.
Uchwała Nr RIO-R/135/09 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
4 grudnia 2009r. w sprawie opinii o przedłożonym
przez Wójta Gminy Gózd projekcie budżetu na rok
2010, a także prognozy kształtowania się
długu.
 U_RIO_R_315_09.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-02-17 15:36:59.
Uchwała Budżetowa na rok 2010 Gminy Gózd Nr
L/241/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.

U_B_na_2010.pdf

planowane_dochody_na_2010.pdf

planowane_wydatki_na_2010_cz1.pdf

planowane_wydatki_na_2010_cz2.pdf

limity_wydatkow_na_programy_inwest.pdf

wydatki_na_programy_realizowane_z_FS.pdf

dotacje_podmiotowe_w_2010.pdf

plan_dochodow_wlasnych_na_2010.pdf

plan_przychodow_i_wydatkow_GFOSiGW_2010.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-01-15 14:09:32 | Data modyfikacji: 2010-01-18 10:33:29.
Data wprowadzenia: 2010-01-15 14:09:32
Data modyfikacji: 2010-01-18 10:33:29
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska