Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gózd za
2013 r.

Zarzadzenie_Nr_52B_2014.pdf

Sprawozdanie_wykonanie_budzetu_za_2013.pdf

Dochody_budzetu_za_2013.pdf

Wydatki_budzetu_za_2013.pdf

Dochody_majatkowe_za_2013.pdf

Informacja_WPF_za_2013.pdf

Plan_i_realizacja_zadan_inwestycyjnych_za_2013.pdf

Zestawienie_dochodow_i_wydatkow_realizacja_zadan_zleconych_za_2013.pdf

Sprawozdanie_wykonanie_planu_finansowego_GOZ_za_2013.pdf

Sprawozdanie_wykonanie_plnau_finansowego_GBP_za_2013.pdf

Informacja_stan_mienia_komunalnego_na_31122013.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-06-25 12:50:46.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
gminy Gózd z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami za 2013 rok
 Sprawozdanie_wspolpraca_org_pozarzadowe_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-05-22 11:20:56.
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za
okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2013
 UG_240713_sprawozdanie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-24 14:32:06.
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za
okres od początku roku do dnia 31 marca 2013
roku.
 UG_260413_sprawozdanie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-26 10:29:19.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
Gminy Gózd z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami za 2012 rok
 UG_160413_sprawozdanie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-16 10:39:37 | Data modyfikacji: 2013-04-25 13:00:59.
Uchwała Nr Ra. 63. 2013 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
23 stycznia 2013 r. w sprawie: opinii o
możliwości sfinansowania przez Gminę Gózd
planowanego w Uchwale Budżetowej na 2013 r.
deficytu
 U_Nr_Ra_63_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-30 11:37:36.
Uchwała Nr Ra. 62.2013 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
23 stycznia 2013 r. w sprawie: opinii o
prawidłowości planowanej przez Gminę Gózd
kwoty długu w latach objętych Wieloletnią
Prognozą Finansową
 U_Nr_Ra_62_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-30 11:34:10.
Uchwała Budżetowa na rok 2013 Rady Gminy Gózd
Nr XXVI/157/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwala_Budzetowa_XXVI_157_2012.pdf

UB_XXVI_157_2012_planowane_dochody_2013.pdf

UB_XXVI_157_2012_planowane_wydatki_2013.pdf

UB_XXVI_157_2012_zadania_inwestycyjne_2013.pdf

UB_XXVI_157_2012_dotacje_2013.pdf

UB_XXVI_157_2012_zal_2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-10 11:34:42.
Uchwała Nr Ra. 486.2012 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
13 grudnia 2012 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy w Goździe
projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2013 oraz
możliwości sfinansowania przedstawionego
deficytu
 U_Nr_Ra.486.2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-02 11:11:15.
Uchwała Nr Ra.487.2012 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
13 grudnia 2012 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy w Goździe
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2013 - 2018
 U_Ra.487.2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-02 11:05:54.
Data wprowadzenia: 2013-01-02 11:05:54
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska