Uchwała Nr Ra.111.2012 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
29 marca 2012 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011
 U_Nr_Ra_111_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-16 13:54:11.
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za
okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku
2011
 UG_sprawozdanie_za _2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-16 13:37:31.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
Gminy Gózd z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami za 2011 rok
 Sprawozdanie_za_2011_rok.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-31 18:30:24.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gózd za
2011 rok

Zarzadzenie_Nr_3_2B_2012.pdf

Sprawozdanie_wykonanie_budzetu_gminy_za_2011.pdf

Dochody_budzetu_gminy_za_2011.pdf

Dochody_majatkowe_za_2011.pdf

Wydatki_budzetu_gminy_za_2011.pdf

Zestaw_dochodow_wydatkow_na_realiz_zadan_zleconych.pdf

Plan_i_realizacja_zadan_inwestycyjnych_za_2011.pdf

Sprawozdanie_wykonanie_planu_finans_GBP.pdf

zal1_plan_finansowy_wydatkow_GBP_za_2011.pdf

Sprawozdanie_wykonanie_planu_finans_GOZ_za_2011.pdf

Informacja_o_stanie_mienia_komunalnego_na_31_12_2011.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-22 13:31:05 | Data modyfikacji: 2012-05-22 13:31:19.
Uchwała Nr: Ra. 434.2011 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
30 listopada 2011r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy w Goździe
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2012 - 2017.
 U_Nr_Ra_434_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-13 13:49:23.
Uchwała Nr: Ra. 433/11 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
30 listopada 2011r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
Uchwały Budżetowej na rok 2012.
 U_Nr_Ra_433_11.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-13 13:46:36.
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za
okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011r.
 UG_250711_sprawozdanie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-25 15:17:30.
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (za
okres od poczatku roku do dnia 31 marca 2011).
 Kwartalne_sprawozdanie_nadwyzka_deficyt_290411.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-04-29 17:40:19.
Uchwała nr: RIO-R/51/11 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
25 stycznia 2011r. w sprawie: opinii o
możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego w Uchwale Budżetowej na 2011r.
Rady Gminy Gózd.
 RIO_R_51_11.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-02-09 14:34:11 | Data modyfikacji: 2011-02-09 14:34:57.
Uchwała nr: RIO-R/50/11 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
25 stycznia 2011r. w sprawie: opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Gózd na lata 2011 - 2016.
 RIO_R_50_11.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-02-09 14:31:19.
Uchwała Budżetowa na rok 2011 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 grudnia 2010r.

U_IV_20_2010.pdf

U_IV_20_2010_zal1_dotacje.pdf

U_IV_20_2010_zal2.pdf

planowane_dochody_2011.pdf

planowane_wydatki_2011.pdf

zadania_inwestycyjne_2011.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-01-12 16:06:20.
Data wprowadzenia: 2011-01-12 16:06:20
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska