Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gózd za
2012 rok

Zarzadzenie_Nr_4_2B_2013.pdf

Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_2012.pdf

Dochody_budzetu_gminy_za_2012.pdf

Dochody_majatkowe_budzetu_gminy_za_2012.pdf

Wydatki_budzetu_gminy_za_2012.pdf

Zestaw_dochodow_wydatkow_na_realiz_zadan_zleconych_za_2012.pdf

Plan_i_realizacja_zadan_inwestycyjnych_za_2012.pdf

Informacja_stan_mienia_komunalnego_na_dzien_31_12_2012.pdf

Sprawozdanie_z_wykonania_planu_finans_GOZ_za_2012.pdf

Sprawozdanie_z_wykonania_planu_finans_GBP_za_2012.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-17 10:48:44.
Uchwała Nr Ra.165.2013 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
19 kwietnia 2013 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012 wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego
 U_Nr_Ra_165_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-16 13:44:49 | Data modyfikacji: 2013-07-16 13:49:19.
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za
okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku
2012
 UG_sprawozdanie_za_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-16 13:40:25.
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie za
okres od początku roku do dnia 30 września 2012
roku
 UG_221012_sprawozdanie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-10-22 16:16:42.
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za
okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r.
 UG_270712_sprawozdanie_kwartalne.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-27 10:26:19.
Kwartane sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za
okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 r.
 230412_Budzet_sprawozdanie_kwartalne.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-23 15:46:32.
Uchwała Nr Ra.31.2012 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
11 stycznia 2012 r. w sprawie: opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Gózd na lata 2012 - 2017
 U_Ra_31_2012_RIO.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-19 10:20:25.
Uchwała Budżetowa na rok 2012 Nr XVI/89/2012
Rady Gminy Gózd z dnia 29 grudnia 2011 r.

U_B_XVI_89_2011.pdf

U_B_XVI_89_2011_tabela_nr_1_planowane_dochody.pdf

U_B_XVI_89_2011_tabela_nr_2_planowane_wydatki.pdf

U_B_XVI_89_2011_tabela_nr_3_zadania_inwestycyjne.pdf

U_B_XVI_89_2011_zal1_dotacje.pdf

U_B_XVI_89_2011_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-13 12:55:14.
Data wprowadzenia: 2012-01-13 12:55:14
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska