2019

Sprawozdanie kwartalne RB-Z o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji według stanu na koniec II kwartału
2019 roku

UG_230719_sprawozdanie_Rb-Z.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-23 15:44:14.
Sprawozdanie RB-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019

UG_230719_sprawozdanie_Rb-NDS.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-23 15:42:24.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków
budżetowych za okres sprawozdawczy: od poczatku
roku do dnia 30 czerwca roku 2019

UG_230719_sprawozdanie_Rb-28S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-23 15:41:03.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych za okres sprawozdawczy: od początku
roku do dnia 30 czerwca roku 2019

UG_230719_sprawozdanie_Rb-27S .pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-23 15:39:39.
Uchwała Budżetowa na rok 2019 Nr III/29/2018
Rady Gminy Gózd z dnia 27 grudnia 2018 r.

UG_271218_Uchwala_Nr_III_29_2018.pdf

UG_271218_zal1_i_zal2_dotacje.pdf

UG_271218_tabela1_planowane_dochody.pdf

UG_271218_tabela2_planowane_wydatki.pdf

UG_271218_tabela_nr2_planowane_wydatki .pdf

UG_271218_tabela3_wydatki_majatkowe.pdf

UG_271218_tabela_nr3_wydatki_majatkowe.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 08:50:33.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych za okres od początku roku do dnia 31
marca 2019 roku

UG_250419_sprawozdanie_Rb_27S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-25 08:49:33.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków
budżetowych za okres od początku roku do dnia 31
marca 2019 roku

UG_250419_sprawozdanie_Rb_28S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-25 08:44:29.
Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych według stanu
na koniec I kwartału 2019 roku

UG_250419_sprawozdanie_Rb_N.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-25 08:41:17.
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwrancji według stanu na koniec I kwartału 2019
r.

UG_250419_sprawozdanie_Rb_Z.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-25 08:38:56.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 marca roku 2019

UG_250419_sprawozdanie_Rb_NDS.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-25 08:36:11.
Uchwała nr Ra.77.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
18 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o planowanej
kwocie długu przyjętej przez Radę Gminy Gózd w
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2019-2024

Uchwala_nr_Ra_77_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:54:21 | Data modyfikacji: 2019-07-04 15:21:21.
Uchwała nr Ra.76.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
18 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania deficytu planowanego
przez Gminę Gózd w Uchwale Budżetowej na rok
2019

Uchwala_nr_Ra_76_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:51:04 | Data modyfikacji: 2019-07-04 15:20:54.
Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:51:04
Data modyfikacji: 2019-07-04 15:20:54
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska