Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2015 r.
 Sprawozdanie_Rb_Z_IV_kwartal_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-19 16:37:32.
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2015 r.
 Sprawozdanie_ Rb_Z_III_kwartal_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-19 16:35:53.
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2015 r.
 Sprawozdanie_Rb_Z_II_kwartal_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-19 16:34:28.
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2015 r.
 Sprawozdanie Rb_Z _I_kwartal_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-19 16:32:19.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015
rok

UG_080616_sprawozdanie_wykonanie_budzetu_za_2015.pdf

UG_080616_zal1_dochody_za_2015.pdf

UG_080616_tabela1a_dochody_majatkowe.pdf

UG_080616_zal2_wydatki_za_2015.pdf

UG_080616_zal3_dochody_wydatki_realizacja_zadan_zleconych.pdf

UG_080616_zal4_plan_i_realizacja_zadan_inwestycyjnych_za_2015.pdf

UG_080616_stan_mienia_komunalnego_na_31122015.pdf

UG_080616_sprawozdanie_plan_finansowy_za_2015_GOZ.pdf

UG_080616_sprawozdanie_plan_finansowy_za_2015_GBP.pdf

UG_080616_zal1_plan_finansowy_GBP.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-08 14:35:26.
Uchwała Nr Ra. 142.2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
14 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015
 U_Ra_142_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-04-25 13:31:16.
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku
roku do dnia 31 grudnia 2015
 UG_030316_sprawozdanie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-03-03 15:34:04.
Uchwała Nr Ra.419.2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
4 grudnia 2015 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz możliwości
sfinansowania planowanego w budżecie deficytu
 U_Nr_Ra_419_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-12-10 13:18:39 | Data modyfikacji: 2015-12-10 13:20:16.
Uchwała Nr Ra.418.2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
4 grudnia 2015 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2016-2021
 U_Nr_Ra_418_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-12-10 13:12:44.
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od
początku roku do dnia 30 września 2015 r.
 UG_301015_sprawozdanie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-10-30 12:36:18.
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od
początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r.
 UG_220715_sprawozdanie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-22 10:58:11.
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za
okres od początku roku do dnia 31 marca 2015 roku
 UG_220415_sprawozdanie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-22 11:55:13.
Uchwała Nr Ra. 125.2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
14 kwietnia 2015 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014
 U_Nr_Ra.125.2015_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-21 11:15:04.
Uchwała Budżetowa na rok 2015 Nr IV/19/2014 z
dnia 29 grudnia 2014 r.

UB_Nr_IV_19_2014.pdf

UB_Nr_IV_19_2014_planowane_dochody_2015.pdf

UB_Nr_IV_19_2014_planowane_wydatki_2015.pdf

UB_Nr_IV_19_2014_wydatki_majatkowe_2015.pdf

UB_Nr_IV_19_2014_zal1_dotacje_2015.pdf

UB_Nr_IV_19_2014_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-22 14:35:32.
Uchwała Nr Ra. 458.2014 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
8 grudnia 2014 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2015-2020
 U_Nr_Ra_458_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-30 10:33:23.
Uchwała Nr Ra. 457.2014 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
8 grudnia 2014 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz możliwości
sfinansowania planowanego w budżecie deficytu
 U_Nr_Ra_457_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-30 10:28:28.
Data wprowadzenia: 2014-12-30 10:28:28
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska