Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe
z wykonania planu finansowego za 2016 rok
 GOZ_sprawozdanie_za_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:27:57 | Data modyfikacji: 2017-10-26 13:39:59.
Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w
Goździe z wykonania planu finansowego za 2016 rok
 GBP_sprawozdanie_za_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:26:18.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.
 rb-nds za 2016r.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-02-21 15:35:08.
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji
 rb-z za 2016 rok.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-02-21 15:26:56 | Data modyfikacji: 2017-02-21 15:31:29.
Uchwała Nr Ra.461.2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
13 grudnia 2016 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
Uchwały Budżetowej na rok 2017 oraz możliwości
sfinansowania planowanego w budżecie deficytu

U_Nr_Ra_461_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-28 13:15:42.
Uchwała Nr Ra.460.2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
13 grudnia 2016 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2017-2022

U_Nr_Ra_460_2016_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-28 13:07:04.
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych, poręczeń i
gwarancji
 UG_211016_sprawozdanie_Rb_Z.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-21 13:30:00.
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostek
samorządu terytorialnego za okres od początku
roku do dnia 30 września roku 2016
 UG_211016_sprawozdanie_RB_NDS.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-21 13:27:48.
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2016 r.
 Sprawozdanie_Rb_Z_I_kwartal_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-19 16:39:14.
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji

UG_210716_sprawozdanie_kwartalne_Rb_Z.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:44:28.
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku
roku do dnia 30 czerwca 2016 r.
 UG_210716_sprawozdanie_Rb_NDS.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:40:59.
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od
początku roku do dnia 31 marca 2016 roku
 UG_220416_sprawozdanie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-04-22 13:13:35.
Uchwała Nr Ra.70.2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
20 stycznia 2016 r. w sprawie: opinii o
prawidłowości planowanej przez Gminę Gózd
kwoty długu w latach objętych Wieloletnią
Prognozą Finansową
 U_Nr_Ra_70_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-26 10:15:43.
Uchwała Nr Ra.69.2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
8 stycznia 2016 r. w sprawie: opinii o
możliwości sfinansowania przez Gminę Gózd
planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2016
deficytu.
 U_Nr_Ra_69_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-26 10:11:52.
Data wprowadzenia: 2016-01-26 10:11:52
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska