Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gózd za
2018 rok

UG_sprawozdanie_za_2018.pdf

GOZ_sprawozdanie_za_2018.pdf

GBP_sprawozdanie_za_2018.pdf

UG_stan_mienia_komunalnego_na_311218.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-08-20 12:02:05.
Uchwała Nr Ra. 126.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
4 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok

U_Nr_Ra_126_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-10 11:50:55.
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień
31 grudnia 2018 r.

UG_300419_stan_mienia_komunalnego.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-30 13:02:41.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.

UG_250219_sprawozdanie_Rb_NDS.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-26 08:58:05.
Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów
podatkowych za okres od początku roku do dnia 31
grudnia 2018 r.

UG_250219_sprawozdanie Rb_PDP.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-26 08:51:26.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych od początku roku do dnia 31 grudnia
2018 r.

UG_250219_sprawozdanie_Rb_27S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-26 08:47:45.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków
budżetowych od początku roku do dnia 31 grudnia
2018 r.

UG_250219_sprawozdanie_Rb_28S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-26 08:43:20.
Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na
koniec IV kwartału 2018 r.

UG_250219_sprawozdanie_Rb_N.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-26 08:40:54.
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2018 r.

UG_250219_sprawozdanie_Rb_Z.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-26 08:36:11.
Uchwała Nr_Ra.498.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
11 grudnia 2018 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019-2024

U_RIO_Nr_498_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-12-20 09:04:35.
Uchwała Nr_ Ra.497.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
11 grudnia 2018 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz możliwości
sfinansowania deficytu

Uchwala_Nr_Ra_497_2018_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-12-20 08:59:56 | Data modyfikacji: 2018-12-20 09:01:52.
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji.
 UG_241018_sprawozdanie_kwartalne_Rb.pdf.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 11:47:03.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 30 września roku 2018.
 UG_241018_sprawozdanie_Rb.pdf.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 11:44:30.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018

UG_230818_sprawozdanie_Rb_NDS.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-08-23 14:42:24.
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań
wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2018
roku

UG_230818_sprawozdanie_Rb_Z.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-08-23 14:40:28.
Sprawozdanie kwartalne RB-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na
koniec II kwartału 2018 roku

UG_230818_sprawozdanie_Rb_N.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-08-23 14:38:02.
Uchwała Nr Ra.138.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
9 kwietnia 2018 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017
 Uchwala_RIO__Ra.138.2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-24 12:32:25.
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji
 UG_240418_sprawozdanie_Rb_Z.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-24 12:28:04.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
 UG_240418_sprawozdanie_Rb_NDS.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-24 12:25:54.
Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych według stanu
na koniec I kwartału 2018 roku
 UG_240418_sprawozdanie_Rb_N.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-24 12:23:57.
Uchwała Budżetowa na rok 2018 Nr XXVII/182/2017
Rady Gminy Gózd z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwala_Budzetowa_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-15 15:17:58.
Data wprowadzenia: 2018-01-15 15:17:58
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska