Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020
rok

UG_291121_sprawozdanie_za_2020.pdf

UG_291121_zal1_dochody.pdf

UG_291121_tabela1a_dochody_majatkowe.pdf

UG_291121_zal2_wydatki.pdf

UG_291121_zal3_zestawienie_dochodow_i_wydatkow.pdf

UG_291121_zal4_plan_i_realizacja_zadan_inwestycyjnych.pdf

UG_291121_informacja_uzupelniajaca.pdf

UG_291121_informacja_o_WPF.pdf

UG_291121_sprawozdanie_za_2020_GOZ.pdf

UG_291121_sprawozdanie_za_2020_GBP.pdf

UG_291121_inf_o_stanie_mienia_komunalnego.pdf

UG_291121_informacja_mienie_komunalne.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-11-29 11:25:03.
Uchwała Nr 3.e./189/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
21 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd
sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za rok 2020

U_Nr_3_e_189_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-04-27 12:56:30.
Sprawozdanie roczne uzupełniające Rb-UZ o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych według
stanu na koniec 2020 roku

UG_230221_sprawozdanie_Rb-UZ.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-23 10:39:11.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia
roku 2020

UG_230221_sprawozdanie_Rb-NDS.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-23 10:36:48.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków
budżetowych za okres sprawozdawczy od początku
roku do dnia 31 grudnia roku 2020

UG_230221_sprawozdanie_Rb-28S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-23 10:34:39.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych za okres sprawozdawczy od początku
roku do dnia 31 grudnia roku 2020

UG_230221_sprawozdanie_Rb-27S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-23 10:32:17.
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji według stanu na koniec IV kwartału
2020 r.

UG_230221_sprawozdanie_Rb-Z.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-23 10:29:58.
Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych według stanu
na koniec IV kwartału 2020 roku

UG_230221_sprawozdanie_Rb-N.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-23 10:20:41.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 30 września roku 2020

UG_301020_sprawozdanie_Rb_NDS.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-30 13:39:46.
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2020
roku

UG_301020_sprawozdanie_Rb_Z.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-30 13:37:25.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych za okres sprawozdawczy: od początku
roku do dnia 30 września roku 2020

UG_301020_sprawozdanie_Rb_27S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-30 13:30:32.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków
budżetowych za okres sprawozdawczy: od początku
roku do dnia 30 września roku 2020

UG_301020_sprawozdanie_Rb_28S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-30 13:25:42.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020

UG_220720_sprawozdanie_Rb_NDS.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-22 13:38:25.
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji według stanu na koniec II kwartału
2020 roku

UG_220720_sprawozdanie_Rb_Z.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-22 13:36:30.
Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych według stanu
na koniec II kwartału 2020 roku

UG_220720_sprawozdanie_Rb_N.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-22 13:34:51.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków
budżetowych za okres od początku roku do dnia 30
czerwca roku 2020

UG_220720_sprawozdanie_Rb_28S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-22 13:32:26.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych za okres od początku roku do dnia 30
czerwca roku 2020

UG_220720_sprawozdanie_Rb_27S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-22 13:30:34.
Uchwała nr Ra.53.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
17 stycznia 2020 r. w sprawie: opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu,
przyjętej przez Radę Gminy Gózd w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2020-2025

RIO_U_Ra_53_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-11 12:49:19.
Uchwała nr Ra.52.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
17 stycznia 2020 r. w sprawie: opinii o
możliwości sfinansowania przez Gminę Gózd
planowanego deficytu w Uchwale Budżetowej na rok
2020

RIO_U_Ra_52_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-11 12:35:19.
Uchwała Budżetowa na rok 2020 Rady Gminy Gózd
Nr XI/87/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

U_B_XI_87_2019.pdf

U_B_XI_87_2019_tabela_nr_1_planowane_dochody.pdf

U_B_XI_87_2019_tabela_nr_2_planowane_wydatki.pdf

U_B_XI_87_2019_tabela_2_planowane_wydatki.pdf

U_B_XI_87_2019_tabela_nr_3_wydatki_majatkowe.pdf

U_B_XI_87_2019_tabela_3_wydatki_majatkowe.pdf

U_B_XI_87_2019_zal1_dotacje.pdf

U_B_XI_87_2019_zal2_plan_dochodow.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-11 12:11:30.
Data wprowadzenia: 2020-02-11 12:11:30
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska