2020

Uchwała nr Ra.53.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
17 stycznia 2020 r. w sprawie: opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu,
przyjętej przez Radę Gminy Gózd w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2020-2025

RIO_U_Ra_53_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-11 12:49:19.
Uchwała nr Ra.52.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
17 stycznia 2020 r. w sprawie: opinii o
możliwości sfinansowania przez Gminę Gózd
planowanego deficytu w Uchwale Budżetowej na rok
2020

RIO_U_Ra_52_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-11 12:35:19.
Uchwała Budżetowa na rok 2020 Rady Gminy Gózd
Nr XI/87/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

U_B_XI_87_2019.pdf

U_B_XI_87_2019_tabela_nr_1_planowane_dochody.pdf

U_B_XI_87_2019_tabela_nr_2_planowane_wydatki.pdf

U_B_XI_87_2019_tabela_2_planowane_wydatki.pdf

U_B_XI_87_2019_tabela_nr_3_wydatki_majatkowe.pdf

U_B_XI_87_2019_tabela_3_wydatki_majatkowe.pdf

U_B_XI_87_2019_zal1_dotacje.pdf

U_B_XI_87_2019_zal2_plan_dochodow.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-11 12:11:30.
Data wprowadzenia: 2020-02-11 12:11:30
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska