Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2022
rok wraz z załącznikami

UG_120923_sprawozdanie_za_2022_rok_1.pdf

UG_120923_zal1_dochody_budzetu_1.pdf

UG_120923_tabela1a_dochody_majatkowe_1.pdf

UG_120923_zal2_wydatki_budzetu_1.pdf

UG_120923_zal3_zestawienie_dochodow_wydatkow_zadania_zlecone_1.pdf

UG_120923_zal4_1.pdf

UG_120923_informacja_WPF_1.pdf

UG_120923_sprawozdanie_za_2022_Osrodek_Zdrowia_1.pdf

UG_120923_sprawozdanie_za_2022_Biblioteka_1.pdf

UG_120923_informacja_stan_mienia_komunalnego.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-12 10:05:52.
Uchwała Nr 3.e./54/2023 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
5 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o
przdłożonym przez Wójta Gminy Gózd
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gózd za
2022 rok

RIO_U_Nr_3_e_54_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-05-22 14:12:22.
Roczne sprawozdanie uzupełniające Rb-UZ o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych według
stanu na koniec 2022 roku

UG_070323_sprawozdanie_Rb-UZ.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-03-07 15:08:38 | Data modyfikacji: 2023-03-07 15:11:50.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

UG_070323_sprawozdanie_ Rb-NDS.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-03-07 15:06:17.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków
budżetowych za okres sprawozdawczy: od początku
roku do dnia 31 grudnia roku 2022

UG_070323_sprawozdanie_Rb-28S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-03-07 15:04:31.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych za okres sprawozdawczy: od początku
roku do dnia 31 grudnia roku 2022

UG_070323_sprawozdanie_Rb-27S_korekta.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-03-07 15:02:51.
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji według stanu na koniec IV kwartału
2022 roku

UG_070323_sprawozdanie_Rb-Z.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-03-07 15:00:37.
Sprawozdanie kwartlane Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych według stanu
na koniec III kwartału 2022 roku

UG_281022_sprawozdanie_Rb_N.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-10-28 12:41:30.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 30 września roku 2022

UG_281022_sprawozdanie_Rb_NDS.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-10-28 12:38:03.
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji według stanu na koniec III kwartału
2022 roku

UG_281022_sprawozdanie_Rb_Z.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-10-28 12:14:23.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków
budżetowych za okres sprawozdawczy: od początku
roku do dnia 30 września roku 2022

UG_281022_sprawozdanie_Rb-28S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-10-28 12:12:23.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych za okres sprawozdawczy: od początku
roku do dnia 30 września roku 2022

UG_281022_sprawozdanie_Rb_27S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-10-28 12:10:32.
Uchwała Nr 3.d./90/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
8 września 2022 roku w sprawie wydania opinii o
przedłożonej przez Wójta Gminy Gózd informacji
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
2022 roku

U_Nr_3_d_90_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-09-12 11:30:20.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022

UG_250722_sprawozdanie_Rb_NDS.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-25 10:31:46.
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji według stanu na koniec II kwartału
2022 roku

UG_250722_sprawozdanie_Rb_Z.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-25 10:30:00.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków
budżetowych za okres sprawozdawczy: od początku
roku do dnia 30 czerwca roku 2022

UG_250722_sprawozdanie_Rb_28S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-25 10:28:25.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych za okres sprawozdawczy: od początku
roku do dnia 30 czerwca roku 2022

UG_250722_sprawozdanie_Rb_27S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-25 10:26:07.
Uchwała Nr 3.e./180/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
25 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021

U_Nr_3_e_180_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-04-27 10:40:29.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 31 marca roku 2022

UG_220422_sprawozdanie_Rb_NDS.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-04-22 12:28:32.
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji według stanu na koniec I kwartału 2022
roku

UG_220422_sprawozdanie_Rb_Z.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-04-22 12:26:44.
Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych według stanu
na koniec I kwartału 2022 roku

UG_220422_sprawozdanie_RB_N.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-04-22 12:25:10.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków
budżetowych za okres sprawozdawczy: od początku
roku do dnia 31 marca roku 2022

UG_220422_sprawozdanie_Rb_28S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-04-22 12:23:18.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych za okres sprawozdawczy: od początku
roku do dnia 31 marca roku 2022

UG_220422_sprawozdanie_Rb_27S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-04-22 12:21:20.
Uchwała Nr 3.j./175/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
24 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o planowanej
kwocie długu przyjętej przez Radę Gminy Gózd w
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2022-2028

U_Nr_3_j_175_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-01-25 13:09:13.
Uchwała Nr 3.I./175/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
24 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania przez Gminę Gózd
planowanego deficytu w Uchwale Budżetowej na rok
2022

U_Nr_3_I_175_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-01-25 13:05:36.
Uchwała Budżetowa na 2022 rok

UB_Nr_XXV_208_2021.pdf

UB_Nr_XXV_208_2021_tabela1_planowane_dochody.pdf

UB_Nr_XXV_208_2021_tabela2_planowane-wydatki.pdf

UB_Nr_XXV_208_2021_planowane_wydatki.pdf

UB_Nr_XXV_208_2021_tabela3_wydatki_majatkowe.pdf

UB_Nr_XXV_208_2021_wydatki_majatkowe.pdf

UB_Nr_XXV_208_2021_zal1_dotacje.pdf

UB_Nr_XXV_208_2021_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-01-13 12:14:06.
Uchwała Nr 3c/120/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
6 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
Uchwały Budżetowej na rok 2022 oraz możliwości
sfinansowania deficytu

U_Nr_3_c_120_2021..pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-12-21 15:43:24.
Uchwała Nr 3h/117/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
6 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2022-2028

U_Nr_3_h_117_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-12-21 15:38:55.
Data wprowadzenia: 2021-12-21 15:38:55
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska