Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gózd za
2014 rok

Zarzadzenie_Nr_5_2B_2015.pdf

Sprawozdanie_wykonanie_budzetu_za_2014.pdf

Tabela_1A_dochody_majatkowe_za_2014.pdf

Zal_Nr_1_dochody_budżetu_gminy_za_2014.pdf

Zal_Nr_2_wydatki_budzetu_gminy_za_2014.pdf

Zal_Nr_3_dochody_wydatki_zadania_zlecone_za_2014.pdf

Zal_Nr_4_plan_i_realizacja_zadan_inwestycyjnych_za_2014.pdf

Informacja_WPF_2014.pdf

Informacja_stan_mienia_komunalnego_na_31122014.pdf

GOZ_sprawozdanie_za_2014.pdf

GBP_sprawozdanie_za_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-05-29 12:09:32.
Uchwała Nr Ra. 125.2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
14 kwietnia 2015 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014
 U_Nr_Ra.125.2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-21 11:13:43.
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych
 UG_230215_sprawozdanie_roczne.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-02-23 12:24:23.
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji
 UG_230215_sprawozdanie_kwartalne_stan_zobowiazan.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-02-23 12:22:53.
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
 UG_230215_sprawozdanie_kwartalne.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-02-23 12:20:20.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy
Gózd za pierwsze półrocze 2014 r.

Zarzadzenie_Nr_13_2B_2014.pdf

Informacja_wykonanie_budzetu_za_I_polrocze_2014.pdf

Dochody_za_I_polrocze_2014.pdf

Dochody_majatkowe_Tabela_Nr_1a.pdf

Wydatki_za_I_polrocze_2014.pdf

Zestawienie_dochodow_i_wydatkow_zadania_zlecone_za_I_polrocze_2014.pdf

Plan_i_realizacja_zadan_inwestycyjnych_za_I_polrocze_2014.pdf

Informacja_ksztaltowanie_sie_WPF_oraz_przebieg_realizacji_przedsiewziec_za_I_polrocze_2014.pdf

Informacja_o_ksztaltowaniu_sie_WPF_zal1.pdf

Informacja_o_ksztaltowaniu_sie_WPF_zal2_przebieg_realizacji_przedsiewziec.pdf

Informacja_wykorzystanie_planu_finansowego_Gminnej_Biblioteki_Publicznej_za_I_polrocze_2014.pdf

Sprawozdanie_Gminnego_Osrodka_Zdrowia_wykonanie_planu_finansoweg_za_I_polrocze_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-11-05 14:59:53.
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za
okres od początku roku do dnia 30 września 2014
r.
 UG_221014_sprawozdanie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-10-22 15:38:01.
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za
okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2014.
 UG_21082014_sprawozdanie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-08-21 14:42:20.
Kwartalne sprawozdnaie o nadwyżce/deficycie za
okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 r.
 UG_220414_sprawozdanie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-22 13:21:18.
Uchwała Budżetowa na rok 2014 z dnia 30 grudnia
2013 r.

U_XXXIII_208_2013_Uchwala_Budzetowa_na_2014.pdf

U_XXXIII_208_2013_planowane_dochody_na_2014.pdf

U_XXXIII_208_2013_planowane_wydatki_na_2014.pdf

U_XXXIII_208_2013_wydatki_majatkowe_na_2014.pdf

U_XXXIII_208_2013_dotacje_na_2014.pdf

U_XXXIII_208_zal2_do_UB.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-18 13:57:14.
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2013
roku.
 sprawozdanie_kwartalne.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-02-21 14:24:42 | Data modyfikacji: 2014-02-21 14:26:06.
Uchwała nr: Ra.29.2014 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
16 stycznia 2014r. w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej przez Gminę Gózd
kwoty długu w latach objętych Wieloletnią
Prognozą Finansową.
 U_Nr_29_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-02-21 11:09:48.
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za
okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013
roku.
 UG_sprawozdanie_za_2013r.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-02-21 10:41:47 | Data modyfikacji: 2014-02-21 10:42:24.
Uchwała Nr Ra.444.2013 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
9 grudnia 2013 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2014-2019
 U_Nr_Ra_444_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-01-02 15:02:15.
Uchwała Nr Ra.443.2013 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
9 grudnia 2013 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości
sfinansowania planowanego w budżecie deficytu
 U_Nr_Ra_443_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-01-02 14:58:51.
Data wprowadzenia: 2014-01-02 14:58:51
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska