Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021
rok wraz z załącznikami

Zarzadzenie_Nr_4_2B_2022.pdf

Sprawozdanie_za_2021_rok.pdf

Sprawozdanie_zal1_dochody_za_2021.pdf

Sprawozdanie_zal2_wydatki_za_2021_rok.pdf

Sprawozdanie_zal3_zestawienie_dochodow_i_wydatkow_realizacja_zadan_zleconych.pdf

Sprawozdanie_zal4_plan_i_realizacja_zadan_inwestycyjnych_za_2021_rok.pdf

Informacja_o_ksztaltowaniu_WPF_za_2021_rok.pdf

Wykonanie_planu_finansowego_przeciwdzialanie_Covid_19.pdf

Wykonanie_planu_finansowego_RFIL.pdf

Informacja_uzupelniajca_do_sprawozdania_za_2021_rok.pdf

Sprawozdanie_za_2021_rok_Osrodek_Zdrowia.pdf

Sprawozdanie_za_2021_rok_Gminna_Bibilioteka_Publiczna.pdf

Informacja_stan_mienia_komunlnego_na 31_12_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-09-14 10:45:45.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

UG_230222_sprawozdanie_Rb_NDS.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-02-23 11:30:09.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków
budżetowych za okres od początku roku do dnia 31
grudnia roku 2021

UG_230222_sprawozdanie_Rb_28S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-02-23 11:28:19.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych za okres sprawozdawczy: od początku
roku do dnia 31 grudnia roku 2021

UG_230222_sprawozdanie_Rb_27S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-02-23 11:26:39.
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji według stanu na koniec IV kwartału
2021 roku

UG_230222_sprawozdanie_Rb_Z.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-02-23 11:24:51.
Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych według stanu
na koniec IV kwartału 2021 roku

UG_230222_sprawozdanie_Rb_N.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-02-23 11:21:53.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 30 września roku 2021

UG_211021_sprawozdanie_Rb-N.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-10-21 13:48:56.
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji według stanu na koniec III kwartału
2021 roku

UG_211021_sprawozdanie_Rb-N.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-10-21 13:47:01.
Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych według stanu
na koniec III kwartału 2021 roku

UG_211021_sprawozdanie_Rb-N.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-10-21 13:44:30.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków
budżetowych za okres od początku roku do dnia 30
września roku 2021

UG_211021_sprawozdanie_Rb-28S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-10-21 13:42:11.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych za okres sprawozdawczy: od początku
roku do dnia 30 września roku 2021

UG_211021_sprawozdanie_Rb-27S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-10-21 13:40:06.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych za okres od początku roku do dnia 30
czerwca roku 2021

UG_220721_sprawozdanie_Rb-27S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-22 14:25:58.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków
budżetowych za okres od początku roku do dnia 30
czerwca roku 2021

UG_220721_sprawozdanie_Rb-28S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-22 14:24:32.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021

UG_220721_sprawozdanie_Rb-NDS.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-22 14:23:08.
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji według stanu na koniec II kwartału
2021 roku

UG_220721_sprawozdanie_Rb-Z.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-22 14:21:29.
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji według stanu na koniec I kwartału 2021
roku

UG_270421_sprawozdanie_Rb-Z.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-04-27 13:15:03.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 31 marca roku 2021

UG_270421_sprawozdanie_Rb-NDS.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-04-27 13:12:00.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków
budżetowych za okres od początku roku do dnia 31
marca roku 2021

UG_270421_sprawozdanie_Rb-28S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-04-27 13:09:52.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych za okres od początku roku do dnia 31
marca roku 2021

UG_270421_sprawozdanie_Rb-27S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-04-27 13:07:22.
Uchwała Nr 3.I./222/2021 Skałdu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
26 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania planowanego deficytu w
Uchwale Budżetowej na rok 2021 przyjętej przez
Radę Gminy w Goździe

U_Nr_3_I_222_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-15 16:35:51.
Uchwała Nr 3.j./219/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
26 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o
planowanej kwocie długu w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2021-2026 przyjętej przez
Radę Gminy w Goździe

U_Nr_3_j_219_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-15 16:31:26.
Uchwała Budżetowa na rok 2021

UB_NR_XVII_143_2020.pdf

U_B_NR_XVII_143_2020_zalaczniki.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-07 12:47:28.
Uchwała Nr XVII/142/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gózd na lata 2021-2026

U_Nr_XVII_142_2020_WPF.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-07 12:43:21.
Uchwała Nr Ra.424.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
10 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
Uchwały Budżetowej na rok 2021 oraz możliwości
sfinansowania deficytu

U_Nr_Ra_424_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-12-28 12:36:32.
Uchwała Nr Ra.423.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
10 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021 - 2026

U_Nr_Ra_423_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-12-28 12:29:41.
Data wprowadzenia: 2020-12-28 12:29:41
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska