bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gozd.pl
Budżet strona główna 
Uchwała Nr Ra.118.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
7 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019

RIO_U_Nr_Ra_118_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-04-29 14:27:12.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019
rok

Zarzadzenie_Nr_3_2B_2020.pdf

UG_290420_sprawozdanie_za_2019.pdf

UG_290420_zal1_dochody.pdf

UG_290420_tabele1_dochody_majatkowe.pdf

UG_290420_zal2_wydatki.pdf

UG_290420_zal3_dochody_wydatki_zadania_zlecone.pdf

UG_290420_zal4_plan_i_realizacja_zadan_zleconych.pdf

UG_200420_informacja_WPF.pdf

GOZ_290420_sprawozdanie_za_2019.pdf

GBP_290420_sprawozdanie_za_2019.pdf

UG_290420_informacja_stan_mienia_komunalnego_na_31_grudnia_2019 .pdf

UG_290420_informacja_stan_mienia_komunalnego.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-04-29 12:28:47.
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji według stanu na koniec IV kwartału
2019 roku

UG_270220_sprawozdanie_Rb_Z.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-27 08:57:01.
Sprawozdanie roczne Rb-UZ uzupełniające o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych według
stanu na koniec 2019 roku

UG_270220_sprawozdanie_Rb_UZ.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-27 08:54:36.
Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych według stanu
na koniec IV kwartału 2019 roku

UG_270220_sprawozdanie_Rb_N.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-27 08:52:35.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków
budżetowych za okres od początku roku do dnia 31
grudnia roku 2019

UG_270220_sprawozdanie_Rb_28S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-27 08:51:00.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych za okres od początku roku do dnia 31
grudnia roku 2019

UG_270220_sprawozdanie_Rb_27S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-27 08:49:22.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

UG_270220_sprawozdanie_Rb_NDS.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-27 08:47:41.
Uchwała Nr Ra.446.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
9 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
Uchwały Budżetowej na rok 2020 oraz możliwości
sfinansowania deficytu

U_Nr_Ra_446_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-16 14:33:28.
Uchwała Nr Ra.445.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
9 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020-2025

U_Nr_Ra_445_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-16 14:29:47.
Uchwała Nr Ra.338.2019 Skłądu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
24 września 2019 r. w sprawie opinii o
przedłożonej przez Wójta Gminy Gózd informacji
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
roku 2019, kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej, a także o przebiegu
realizacji planu finansowego SP ZOZ i instytucji
kultury

U_Nr_Ra_338_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-11-25 14:23:59.
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji na koniec III kwartału 2019 roku

UG_291019_sprawozdanie_Rb_Z.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-10-29 09:12:26 | Data modyfikacji: 2019-10-29 09:13:56.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 30 września roku 2019

UG_291019_sprawozdanie_Rb_NDS.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-10-29 09:10:59.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków
budżetowych za okres sprawozdawczy od początku
roku do dnia 30 września roku 2019

UG_291019_sprawozdanie_Rb_28S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-10-29 09:09:31.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych za okres od początku roku do dnia 30
września roku 2019

UG_291019_sprawozdanie_Rb_27S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-10-29 09:07:18.
Sprawozdanie kwartalne RB-Z o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji według stanu na koniec II kwartału
2019 roku

UG_230719_sprawozdanie_Rb-Z.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-23 15:44:14.
Sprawozdanie RB-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019

UG_230719_sprawozdanie_Rb-NDS.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-23 15:42:24.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków
budżetowych za okres sprawozdawczy: od poczatku
roku do dnia 30 czerwca roku 2019

UG_230719_sprawozdanie_Rb-28S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-23 15:41:03.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych za okres sprawozdawczy: od początku
roku do dnia 30 czerwca roku 2019

UG_230719_sprawozdanie_Rb-27S .pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-23 15:39:39.
Uchwała Budżetowa na rok 2019 Nr III/29/2018
Rady Gminy Gózd z dnia 27 grudnia 2018 r.

UG_271218_Uchwala_Nr_III_29_2018.pdf

UG_271218_zal1_i_zal2_dotacje.pdf

UG_271218_tabela1_planowane_dochody.pdf

UG_271218_tabela2_planowane_wydatki.pdf

UG_271218_tabela_nr2_planowane_wydatki .pdf

UG_271218_tabela3_wydatki_majatkowe.pdf

UG_271218_tabela_nr3_wydatki_majatkowe.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 08:50:33.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych za okres od początku roku do dnia 31
marca 2019 roku

UG_250419_sprawozdanie_Rb_27S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-25 08:49:33.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków
budżetowych za okres od początku roku do dnia 31
marca 2019 roku

UG_250419_sprawozdanie_Rb_28S.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-25 08:44:29.
Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych według stanu
na koniec I kwartału 2019 roku

UG_250419_sprawozdanie_Rb_N.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-25 08:41:17.
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwrancji według stanu na koniec I kwartału 2019
r.

UG_250419_sprawozdanie_Rb_Z.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-25 08:38:56.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 marca roku 2019

UG_250419_sprawozdanie_Rb_NDS.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-25 08:36:11.
Uchwała nr Ra.77.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
18 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o planowanej
kwocie długu przyjętej przez Radę Gminy Gózd w
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2019-2024

Uchwala_nr_Ra_77_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:54:21 | Data modyfikacji: 2019-07-04 15:21:21.
Uchwała nr Ra.76.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
18 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania deficytu planowanego
przez Gminę Gózd w Uchwale Budżetowej na rok
2019

Uchwala_nr_Ra_76_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:51:04 | Data modyfikacji: 2019-07-04 15:20:54.

Zobacz:
 2022 .  2021 .  2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010 .  2009 .  2008 .  2007 .  2006 . 
Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:51:04
Data modyfikacji: 2019-07-04 15:20:54
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl