Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Odbiór odpadów
wstępnie segregowanych z pojemnika o poj. 1100 l,
odpadów z pojemników o poj. 240 l z miejsc
użyteczności publicznych z terenu Gminy Gózd
oraz wywóz i utylizacja osadu z gminnych
oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Gózd i
Klwatka Królewska

ROSiMK_301220_ogłoszenie.docx

ROSiMK_301220_specyfikacja.pdf

ROSiMK_301220_ zal1_oferta.doc

ROSiMK_ 301220_zal2_oswiadczenie.rtf

ROSiMK _301220_zal3_oswiadczenie.rtf

ROSiMK_301220_zal4_wykaz_wyk_uslug.odt

ROSiMK_301220_zal5_wykaz_sprzetu.doc

ROSiMK_301220_zal6_grupa_kapitalowa.doc

ROSiMK_301220_zal7_zakres_podwykonawstwa.doc

ROSiMK_301220_ zal8_wzor_umowy.odt

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-12-30 14:27:19.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Klwatka Królewska, gm. Gózd - etap III

BGK_181220_zestawienie_ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-12-18 12:40:42.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Klwatka Królewska, gm. Gózd, w tym: Etap I -
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klwatka
Królewska, gm. Gózd - zadania II; Etap II -
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klwatka
Królewska, gm. Gózd - zadanie III

BGK_141220_Zestawienie_ofert.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-12-14 16:06:37.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczace
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na:
Budowa kanalizaji sanitarnej w m. Klwatka
Królewska - etap III

BGK_091220_zapytania_wyjasnienia_etap_III.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-12-09 15:47:39.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Klwatka Królewska, gm. Gózd, w tym: Etap I -
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klwatka
Królewska, gm. Gózd - zadania II; Etap II -
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klwatka
Królewska, gm. Gózd - zadanie III

BGK_091220_zapytania_wyjasnienia_etap_I-i_etap_II.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-12-09 15:44:04.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Klwatka Królewska, gm. Gózd -
etap III

BGK_011220_ogloszenie

BGK_011220_specyfikacjaa

BGK_011220_zal1_oferta

BGK_011220_zal2_przedmiar_robot

BGK_011220_zal3_oswiadczenie

BGK_011220_zal4_wykaz_wyk_robot

BGK_011220_zal5_kadra_pracownicza

BGK_011220_zal6_zasoby

BGK_011220_zal7_wzor_umowy

BGK_011220_zal8_oswiadczenie

BGK_011220_zal8_oswiadczenie_grupa_kapitalowa

WE KLWATKA ZADANIE I

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-12-01 14:47:57.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Klwatka Królewska, gm.
Gózd, w tym: Etap I - Budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Klwatka Królewska, gm. Gózd -
zadania II; Etap II - Budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Klwatka Królewska, gm. Gózd -
zadanie III

BGK_301120_ogloszenie.docx

BGK_271120_specyfikacja

BGK_271120_zal1_oferta

BGK_271120_zal2A_przedmiar_robot

BGK_271120_zal2B_przedmiar_robot

BGK_271120_zal3_oswiadczenie

BGK_271120_zal4_wykaz_wyk_robot

BGK_271120_zal5_kadra_pracowicza

BGK_271120_zal6_zasoby

BGK_271120_zal7_wzor_umowy

BGK_271120_zal8_oswiadczenie_grupa_kapitalowa

BGK_271120_WE KLWATKA ZADANIE II

BGK_271120_WE KLWATKA ZADANIE III

BGK_301120_ogloszenie_o_ zmianie_ ogloszenia.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-11-27 16:31:51.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej
na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i
innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego

BGK_231120_wyniki_postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-11-23 15:29:23.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
wykonawców dot. postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Zakup i dostawę laptopów w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa -
Zdalna szkoła+

ZEAS_171120_zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-11-17 14:36:04.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
Dostawa energii na potrzeby oświetlenia
ulicznego, budynków i innych obiektów
zarządzanych przez Zamawiającego

BGK_091120_zestawienie_ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-11-09 19:32:29.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na:
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby
oświetlenia ulicznego, budynków i innych
obiektów zarządzanych przez Zamawiającego

BGK_051120_zapytania_wyjasnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-11-05 10:57:18.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Zimowe
utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Gózd w
sezonie zimowym 2020/2021 oraz usługi
koparko-ładowarką w roku 2021

BGK_041120_zapytanie_ofertowe

BGK_041120_specyfikacja

BGK_041120_zal1_oferta

BGK_041120_zal2A_kosztorys_ofertowy

BGK_041120_zal2B_kosztorys_ofertowy

BGK_041120_zal2C_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_041120_wzor_umowy

BGK_041120_wzor_umowy_2

BGK_041120_zal4_specyfikacja_techniczna

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-11-04 15:45:23.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Dostawa energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,
budynków i innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego

BGK_301020_ogloszenie.docx

BGK_301020_specyfikacja.pdf

BGK_301020_zal1_oferta.doc

BGK_301020_zal2_wykaz_punktow.doc

BGK_301020_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_301020_zal4_wykaz_wyk_dostaw.doc

BGK_301020_zal5_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

BGK_301020_zal6_wzor_umowy.doc

BGK_301020_zal7_informacje_uzupelniajace.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-30 13:50:35.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: Zakup i dostawę laptopów w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa -
Zdalna szkoła +

ZEAS_261020_informacja.pdf

ZEAS_011020_Zal5_oswiadczenie.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-26 15:05:28.
Sprostowanie do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. postępowania u udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Zakup i dostawę laptopów w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyforwa Zdalna
szkoła +

ZEAS_261020_sprostowanie

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-26 10:16:18.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Zakup i dostawę laptopów w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa -
Zdalna szkoła+

ZEAS_231020_zapytania_wyjasnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-23 13:14:33.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Zakup i dostawa laptopów w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa -
Zdalna szkoła+

ZEAS_161020_ogloszenie.pdf

ZEAS_161020_specyfikacja.pdf

ZEAS_161020_zal1_Formularz_oferty.doc

ZEAS_161020_zal2_oswiadczenia.doc

ZEAS_161020_zal3_oswiadczenie.doc

ZEAS_161020_zal4_wykaz_wyk_uslug.doc

ZEAS_161020_zal5_wzor_umowy.doc

ZEAS_161020_zal6_klauzula.doc

ZEAS_161020_zal7_klauzula2.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-16 14:45:38.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawa oleju opałowego do
kotłowni placówek szkolnych na sezon grzewczy
2020/2021

ZEAS_161020_wyniki_postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-16 11:58:49.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: Dostawa oleju opałowego do
kotłowni placówek szkolnych na sezon grzewczy
2020/2021

ZEAS_121020_wyniki_postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-12 13:31:34.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na:
Dostawa oleju opałowego do kotłowni placówek
szkolnych na sezon grzewczy 2020/2021

ZEAS_071020_zapytania_wyjasnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-07 12:15:14.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Dostawa oleju
opałowego do kotłowni placówek szkolnych na
sezon grzewczy 2020/2021

ZEAS_011020_ogloszenie.pdf

ZEAS_011020_specyfikacja.pdf

ZEAS_011020_zal1_formularz_ofertowy.doc

ZEAS_011020_zal2_projekt_umowy.doc

ZEAS_011020_zal1_do_umowy_harmonogram_dostaw.doc

ZEAS_011020_zal3_oswiadczenie.doc

ZEAS_011020_zal4_oswiadczenie.doc

ZEAS_011020_zal5_oswiadczenie.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-01 13:09:04.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Inwentaryzacja
indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy
Gózd"

ROSiMK_280920_wyniki_postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-01 10:24:31.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na:
Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na
terenie gminy Gózd

ROSiMK_150920_zapytania_wyjasnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-09-15 13:56:10 | Data modyfikacji: 2020-09-15 13:57:50.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Inwentaryzacja
indywidualnych źródeł ciepła w gminie Gózd

ROSiMK_090920_ogloszenie

ROSiMK_090920_specyfikacja

ROSiMK_090920_zal1_formularz_oferty

ROSiMK_090920_zal2-5_oswiadczenia

ROSiMK_090920_zal6_wzor_umowy

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-09-09 17:46:57.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie gminy Gózd

BGK_080920_wyniki_postepowania

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-09-08 17:18:26.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
"Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie gminy Gózd"

BGK_170820_zestawienie_ofert.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-17 15:21:04.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia - dotyczy przetargu nieograniczonego
na: "Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie gminy Gózd"

BGK_130820_zapytania_wyjasnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-13 14:51:44.
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o udzielenie
zamówienia publicznego na: Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej na terenie
gminy Gózd

BGK_290720_ogloszenie

BGK_290720_Specyfikacja

BGK_290720_druk_oferty

BGK_290720_zal2B_Przedmiar OSP Kuczki Kolonia

BGK_290720_zal2A_Przedmiar UG Gózd

BGK_290720_zal3_oswiadczenie

BGK_290720_zal4_wykaz_wyk_robot

BGK_290720_zal5_wykaz_osob

BGK_290720_zal6_zasoby

BGK_290720_zal7_wzor_umowy

BGK_290720_zal8_oswiadczenie_grupa_kapitalowa

BGK_290720_ZESTAWIENIE MATRIAŁOW UG Gózd

DETAL A3

POŁUDNIE A2

PÓŁNOC A2

TAB DETAL A3

TAB POŁUDNIOWA A2

TAB WSCHODNIA A3

TAB ZACHODNIA A3

WSCHÓD A4

ZACHÓD A4

A (1) (1)

A

B (1)

B (2)

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-29 16:20:42.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: Demontaż, odbiór, transport i
utylizację wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Gózd

ROSiMK_100720_Zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-10 11:54:34 | Data modyfikacji: 2020-07-10 11:55:07.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na: Demontaż, odbiór,
transport i utylizację wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Gózd

ROSiMK_010720_zapytanie.pdf

ROSiMK_010720_Specyfikacja.pdf

ROSiMK_010720_zal1_Oferta.pdf

ROSiMK_010720_zal2_oswiadczenie.pdf

ROSiMK_010720_wzor_umowy.pdf

ROSiMK_010720_Umowa_powierzenia_danych.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 14:21:48.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonegp na: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Grzmucin - etap I

BGK_300620_wyniki_postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-30 11:14:00.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzmucin
- etap I

BGK_180620_zestawienie_ofert.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 12:19:07.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych powstających w
nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy
Gózd oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych od 1 lipca 2020 r. do 31 marca 2021 r.

ROSiMK_160620_wyniki_postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-16 11:53:06.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na: Usuwanie odpadów z folii
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,
opakowań po nawozach i typu Big-Bag

ROSiMK_160620_wyniki.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-16 11:48:18.
Informacja z otwarcia ofert złożonych w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych powstających w nieruchomościach
zamieszkałych na terenie gminy Gózd oraz z
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
od 1 lipca 2020 r. do 31 marca 2021 r.

ROSiMK_040620_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-04 14:26:31.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Grzmucin - etap I

BGK_030620_ogloszenie.docx

BGK_030620_specyfikacja.pdf

BGK_030620_zal1_oferta.doc

BGK_030620_zal2_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_030620_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_030620_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_030620_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_030620_zal6_zobowiazanie_zasoby.doc

BGK_030620_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_030620_zal8_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-03 14:58:22.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Usuwanie
odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozie i typu
Big-Bag

ROSiMK_020620_zapytanie.pdf

ROSiMK_020620_specyfikacja.pdf

ROSiMK_020620_oferta_cenowa.pdf

ROSiMK_020620_oswiadczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 15:00:42.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Gózd oraz z Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalych w Goździe od 1 lipca
2020 r. do 31 marca 2021 r.

ROSiMK_010620_zapytania_wyjasnienia.pdf

Zalacznik_ nr_ 6_ projekt_umowy.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-01 16:50:41.
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania
ofertowego z dnia 18 maja 2020 r., którego
przedmiotem było zadanie pn.: Usuwanie odpadów z
folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania
balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag

ROSiMK_280520-Uniewaznienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 14:25:55 | Data modyfikacji: 2020-05-28 14:46:31.
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Gózd oraz z Puntu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Goździe od 1
lipca 2020 r. do 31 marca 2021 r.

ROSiMK_270520_ogloszenie.docx

ROSiMK_270520_specyfikacja.pdf

ROSiMK_270520_zal1_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

ROSiMK_270520_zal2_formularz_ofertowy.doc

ROSiMK_270520_zal3_oswiadczenie.docx

ROSiMK_270520_zal4_oswiadczenie.docx

ROSiMK_270520_zal5_info_grupa_kapitalowa.doc

ROSiMK_270520_zal6_projekt umowy.docx

ROSiMK_270520_zal_do_umowy_sprawozdanie.docx

ROSiMK_270520_zal7_wykaz_zrealizowanych_uslug.docx

ROSiMK_270520_zal8_wkaz_potencjalu_tech.docx

BGK_040620_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-05-27 14:27:39.
Ogłoszenie wyników pisemnego przetargu
ofertowego na sprzedaż składnika rzeczowego
majątku ruchomego tj. pojazdu marki Mercedes Benz

UG_270520_wyniki_postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-05-27 12:51:31.
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na zadanie pn.: Usuwanie
odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu
Big-Bag

ROSiMK_180520_zapytanie_ofertowe.pdf

ROSiMK_180520_specyfikacja.pdf

ROSiMK_180520_oferta.pdf

ROSiMK_180520_oswiadczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-05-18 14:54:14.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:
Usuwanie odpadów: folii rolniczych, siatki i
sznurka do owijania balotów, opakowań po
nawozach i typu Big-Bag

ROSiMK_180520_uniewaznienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-05-18 14:34:49.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika
rzeczowego majątku ruchomego tj. pojazdu marki
Mercedez-Bennz, model: LP 6.5t

UG_130520_Ogloszenie.pdf

UG_130520_oferta.pdf

UG_130520_wzor_umowy.pdf

UG_130520_klauzyla_informacyjna .pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-05-13 12:37:17.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Usuwanie
odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu
Big-Bag

ROSiMK_060520_zapytanie_ofertowe.pdf

ROSiMK_060520_specyfikacja.pdf

ROSiMK_060520_oferta.pdf

ROSiMK_060520_oswiadczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-05-06 13:54:24.
Ogłoszenie wyników pisemnego przetargu
ofertowego na sprzedaż następujących
składników rzeczowych majątku ruchomego: pojazd
marki STAR

UG_210420_wyniki_postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-04-21 14:03:14.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego
na terenie gminy Gózd w formule "zaprojektuj i
wybuduj"
 BGK_09042020_zawiadomienie.pdf.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-04-09 13:51:28.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników
rzeczowych majątku ruchomego - pojazdy marki:
Mercedes-Benz, model: LP 6.5t, wersja LPKF 608;
STAR, model 200 11.5t

UG_070420_Ogloszenie_przetarg.pdf

UG_070420_oferta.pdf

UG_070420_WZOR_UMOWY.pdf

UG_070420_klauzula_dane_osobowe.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-04-07 09:50:33.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Gózd w formule "zaprojektuj i wybuduj"

BGK_060420_zestawienie_ofert.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 15:22:41.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na:
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Gózd w formule "Zaprojektuj i wybuduj"

BGK_010420_zapytania_wyjasnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-04-01 14:20:33.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na:
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Gózd w formule "Zaprojektuj i wybuduj"

BGK_310320_zapytania_wyjasnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-31 13:40:07.
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: Budowa oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Gózd w formule
"zaprojektuj i wybuduj"

BGK_200320_ogloszenie.docx

BGK_200320_specyfikacja.pdf

BGK_200320_zal1_oferta.doc

BGK_200320_zal2A.pdf

BGK_200320_zal2B.pdf

BGK_200320_zal2C.pdf

BGK_200320_zal2D.pdf

BGK_200320_zal2E.pdf

BGK_200320_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_200320_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_200320_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_200320_zal6_zasoby.doc

BGK_200320_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_200320_zal8_grupa_kapitalowa.doc

BGK_200320_zal9_wymagania_dotyczace_opraw.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 14:39:36.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie dokumentacji
projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej:
ZADANIE I - Wykonanie dokumentacji
projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji
sanitarnej w m. Kuczki i Kuczki-Kolonia, gm. Gózd
oraz w m. Gózd-Osiedle Karszówka, gm. Gózd do
oczyszczalni ścieków w Goździe; ZADANIE II -
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na
budowę kanalizacji sanitarnej w m. Niemianowice,
gm. Gózd oraz w m. Klwatka Królewska, gm. Gózd
do oczyszczalni ścieków w Klwatce Królewskiej

BGK_130320_wyniki_postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-13 14:55:05.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na
budowę kanalizacji sanitarnej: ZADANIE I -
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na
budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kuczki i
Kuczki-Kolonia, gm. Gózd oraz w m. Gózd-Osiedle
Karszówka, gm. Gózd do oczyszczalni ścieków w
Goździe; ZADANIE II - Wykonanie dokumentacji
projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji
sanitarnej w m. Niemianowice, gm. Gózd oraz w m.
Klwatka Królewska, gm. Gózd do oczyszczalni
ścieków w Klwatce Królewskiej

BGK_200120_zestawienie_ofert.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-20 14:01:01.
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia
publicznego na: Świadczenie usług w zakresie
odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Gózd i zapewnienia im miejsca w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w 2020 roku

ROŚiMK_100120_zapytanie_ofertowe.pdf

ROŚiMK_100120_specyfikacja.pdf

ROŚiMK_100120_zal_oferta.pdf

ROŚiMK_100120_wzor_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-10 14:32:08.
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę
kanalizacji sanitarnej: ZADANIE I - Wykonanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę
kanalizacji sanitarnej w m. Kuczki i
Kuczki-Kolonia, gm. Gózd oraz w m. Gózd-Osiedle
Karszówka, gm. Gózd do oczyszczalni ścieków w
Goździe; ZADANIE II - Wykonanie dokumentacji
projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji
sanitarnej w m. Niemianowice, gm. Gózd oraz w m.
Klwatka Królewska, gm. Gózd do oczyszczalni
ścieków w Klwatce Królewskiej

BGK_090120_ogloszenie.docx

BGK_090120_specyfikacja.pdf

BGK_090120_zal1_oferta.doc

BGK_090120_zal2_Oswiadczenie (2).doc

BGK_090120_zal3_wykaz_wyk_zamowien.doc

BGK_090120_zal4_kadra_pracownicza.doc

BGK_090120_zal5_zobowiazanie_zasoby.doc

BGK_090120_zal6_wzor_umowy.doc

BGK_090120_zal7_oswiadczenie_uprawnienia.doc

BGK_090120_zal8_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

BGK_090120_mapa_orientacyjna.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-09 15:14:46.
Data wprowadzenia: 2020-01-09 15:14:46
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska