Przetargi 2018

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa
drogi gminnej Budy Niemianowskie - Piskornica"

BGK_180518_ogloszenie.docx

BGK_180518_specyfikacja.pdf

BGK_180518_zal1_oferta.doc

BGK_180518_zal2_kosztorys_ ofertowy.xls

BGK_180518_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_180518_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_180518_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_180518_zal6_zasoby.doc

BGK_180518_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_180518_zal8_oswiadczenie_grupa_kapitałowa.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-18 14:33:52.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa
drogi gminnej Kłonów-Kuczki-etap II"

BGK_170518_ogloszenie.docx

BGK_170518_specyfikacja.pdf

BGK_170518_zal1_oferta.doc

BGK_170518_zal2_przedmiar_robot.doc

BGK_170518_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_170518_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_170518_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_170518_zal6_zasoby.doc

BGK_170518_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_170518_zal8_oswiadczenie_gr_kapitalowa.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-17 15:05:22.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (otwarcie ofert dnia 19.03.2018
r.) na: Budowę oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Gózd
 BGK_150518_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-15 14:52:19.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot. postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Adaptację pomieszczeń na
sale lekcyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w
Klwatce
 ZEAS_120418_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-12 10:04:13 | Data modyfikacji: 2018-04-12 10:05:21.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: Adaptacja pomieszczeń na sale
lekcyjne w Publicznej szkole Podstawowej w Klwatce
 ZEAS_230318_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-03-23 11:09:26.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
Budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Gózd"
 BGK_190318_zestawienie_ofert.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-03-19 16:45:39.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn, ul. Szkolna
 BGK_120318_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-03-12 14:41:02.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Adaptacja
pomieszczeń na sale lekcyjne w Publicznej Szkole
Podstawowej w Klwatce

ZEAS_070318_ogloszenie.pdf

ZEAS_070318_specyfikacja.pdf

ZEAS_070318_zal1_oferta.doc

ZEAS_070318_zal2_oswiadczenie.doc

ZEAS_070318_zal3_wykaz_robot.doc

ZEAS_070318_zal4_wykaz_osob.doc

ZEAS_070318_zal5_zasoby.doc

ZEAS_070318_zal6_przedmiar_robot_branza_budownicz .pdf

ZEAS_070318_zal7_przedmiar_robot_branza_elektryczna.pdf

ZEAS_070318_zal8_przedmiar_robot_branza_sanitarna.pdf

ZEAS_070318_zal9_wzor_umowy.doc

ZEAS_070318_zal10_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

ZEAS_070318_STWiOR PSP Klwatka.pdf

ZEAS_070318_Architektura i konstrukcja.pdf

ZEAS_070318_KLWATKA parter rys. 2.pdf

ZEAS_070318_KLWATKA pietro rys. 3.pdf

ZEAS_070318_Projekt budowlany przebudowy klatki schodowej.pdf

ZEAS_070318_STWiOR_Instalacje elektryczne _PSP_Klwatka.pdf

ZEAS_070318_Instalacja elektryczna - OPIS_PSP_Klwatka.pdf

ZEAS_070318_Instalacja elektryczna_plot_Model_rys_1.pdf

ZEAS_070318_Instalacja elektryczna_plot_Model_rys_2.pdf

ZEAS_070318_Instalacja elektryczna_plot_Model_rys_3.pdf

ZEAS_070318_Instalacja elektryczna_Proponowany_układ_polaczen.pdf

ZEAS_070318_SPECYFIKACJA TECHNICZNA Klwatka instalacje sanitarne.pdf

ZEAS_070318_Klwatka_co_wod_kan_wentylacja_opis.pdf

ZEAS_070318_Klwatka_instalacje_sanitarne rys 2.pdf

ZEAS_070318_Klwatka_instalacje sanitarne rys 3.pdf

ZEAS_070318_Klwatka_instalacje sanitarne rys 4.pdf

ZEAS_070318_Klwatka_instalacje sanitarne rys 5.pdf

ZEAS_070318_Klwatka_instalacje sanitarne rys 6.pdf

ZEAS_070318_Klwatka_instalacje sanitarne rys 7 i 8.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-03-07 14:42:12.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn, ul. Szkolna
 BGK_050318_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-03-05 14:01:18.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowa
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gózd

BGK_020318_ogloszenie.docx

BGK_020318_specyfikacja.pdf

BGK_020318_zal1_oferta.doc

BGK_020318_zal2a Gozd ul.Szkolna.pdf

BGK_020318_zal2b Gózd ul.Kościelna.pdf

BGK_020318_zal2c_ Gozd ul.Polnocna.pdf

BGK_020318_zal2d Gozd ul.Osiedlowa.pdf

BGK_020318_zal2e Gozd_Budy Niemianowskie.pdf

BGK_020318_zal2f Lipiny.pdf

BGK_020318_zal2g Klwatka.pdf

BGK_020318_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_020318_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_020318_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_020318_zal6_zasoby.doc

BGK_020318_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_020318_zal8_grupa_kapitalowa.doc

BGK_020318_zal9_wymagania_dotyczace_opraw.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-03-02 14:46:05.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na: "Adaptacja
pomieszczeń na sale lekcyjne w Publicznej Szkole
Podstawowej w Klwatce"
 ZEAS_210218_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-02-21 13:14:52.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Małęczyn, ul. Szkolna

BGK_160218_ogloszenie.docx

BGK_160218_specyfikacja.pdf

BGK_160218_zal1_oferta.doc

BGK_160218_zal2_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_160218_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_160218_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_160218_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_160218_zal6_zasoby.doc

BGK_160218_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_160218_zal8_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-02-16 14:35:37.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: Adaptacja pomieszczeń na sale
lekcyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce
 ZEAS_050218_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-02-05 12:39:47.
Wójt Gminy Gózd zgodnie z § 10 ust. 1
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia
2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu
gospodarowania niektórymi składnikami majątku
Skarbu Państwa ogłasza pisemny przetarg ofertowy
na sprzedaż następującego składnika rzeczowego
majątku ruchomego: Autopompa ELJOT AU 24/10, rok
zakupu 2007, nr fabryczny 035/2007
 UG_040117_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-04 12:08:23.

Zobacz:
   Przetargi
Data wprowadzenia: 2018-01-04 12:08:23
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska