Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na: Odbiór drobnych
odpadów stałych z kontenerów o poj. 7m3,
odpadów wstępnie segregowanych z pojemnika o
poj. 1100 l, odpadów z pojemników o poj. 240 l z
miejsc użyteczności publicznej z terenu Gminy
Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z gminnych
oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Gózd i
Klwatka Królewska

ROSiMK_041218_wyniki_postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 14:02:01.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy na terenie gminy Gózd

ROŚiMK_031218_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:25:46.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Konserwacja
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gózd w
roku 2019"

BGK_261118_zapytanie_i_specyfikacja.pdf

BGK_261118_zal1_formularz_oferty.doc

BGK_261118_wzor_wmowy.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-11-26 14:34:16.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd

ROŚiMK_221118_ogloszenie.docx

ROŚiMK_221118_specyfikacja.pdf

ROŚiMK_221118_zal1_formularz_oferty.doc

ROŚiMK_221118_zal2_oswiadczenie.odt

ROŚiMK_221118_zal3_oswiadczenie.odt

ROŚiMK_221118_zal4_wykaz_wyk_uslug.odt

ROŚiMK_221118_zal5_wykaz_sprzetu.odt

ROŚiMK_221118_zal6_grupa_kapitalowa.odt

ROŚiMK_221118_zal7_zakres_podwykonawstwa.odt

ROŚiMK_221118_zal8_zasoby.doc

ROŚiMK_221118_zal9_wzor_umowy.doc

ROŚiMK_221118_zal10_raport_unieszkodliwienie.doc

ROŚiMK_221118_zal11_raport_recykling.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-11-22 13:41:36.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (otwarcie ofert dnia 25.10.2018
r.) na: Dostawę energii elektrycznej na potrzeby
oświetlenia ulicznego, budynków i innych
obiektów zarządzanych przez Zamawiającego

BGK_211118_wyniki_postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-11-21 14:26:43.
Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w
art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
na: „Odbiór drobnych odpadów stałych z
kontenerów o poj. 7m3, odpadów wstępnie
segregowanych z pojemnika o poj. 1100 l, odpadów
z pojemników o poj. 240 l z miejsc użyteczności
publicznej z terenu Gminy Gózd oraz wywóz i
utylizacja osadu z gminnych oczyszczalni ścieków
w miejscowościach: Gózd i Klwatka Królewska”

ROŚiMK_201118_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-11-20 15:00:09.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dot.: przetargu nieograniczonego na: Odbiór
drobnych odpadów stałych z kontenerów o poj.
7m3, odpadów wstępnie segregowanych z pojemnika
o poj. 1100 l, odpadów z pojemników o poj. 240 l
z miejsc użyteczności publicznej z terenu Gminy
Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z gminnych
oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Gózd i
Klwatka Królewska

ROŚiMK_161118_zapytania_wyjasnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-11-16 09:59:47.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dot.: przetargu nieograniczonego na: Odbiór
drobnych odpadów stałych z kontenerów o poj.
7m3, odpadów wstępnie segregowanych z pojemnika
o poj. 1100 l, odpadów z pojemników o poj. 240 l
z miejsc użyteczności publicznej z terenu Gminy
Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z gminnych
oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Gózd i
Klwatka Królewska

ROSiMK_151118_zapytania_wyjasnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-11-15 15:25:58.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Zimowe
utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Gózd w
sezonie zimowym 2018/2019 oraz usługi
koparko-ładowarką w roku 2019

BGK_141118_zapytanie_ofertowe_SIWZ.pdf

BGK_141118_zal1_formularz_oferty.doc

BGK_141118_zal2A_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_141118_zal2B_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_141118_zal2C_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_141118_zal4_specyfikacja_techniczna.doc

BGK_141118_wzor_umowy_koparko_ladowarka.doc

BGK_141118_wzor_umowy_odsniezanie.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-11-14 12:29:46.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór
drobnych odpadów stałych z kontenerów o poj.
7m3, odpadów wstępnie segregowanych z pojemnika
o poj. 1100 l, odpadów z pojemników o poj. 240 l
z miejsc użyteczności publicznej z terenu Gminy
Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z gminnych
oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Gózd i
Klwatka Królewska

ROŚiMK_091118_ogloszenie.docx

ROŚiMK_091118_specyfikacja.pdf

ROŚiMK_091118_zal1_Oferta.doc

ROŚiMK_091118_zal2_oswiadczenie.rtf

ROŚiMK_091118_zal3_oswiadczenie.rtf

ROŚiMK_091118_zal4_wykaz_wyk_uslug.odt

ROŚiMK_091118_zal5_wykaz_sprzetu.doc

ROŚiMK_091118_zal6_grupa_kapitalowa.doc

ROŚiMK_091118_zal7_zakres_podwykonawstwa.doc

ROŚiMK_091118_zal8_wzor_umowy.odt

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-11-09 14:51:01.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
"Dostawę energii elektrycznej na potrzeby
oświetlenia ulicznego, budynków i innych
obiektów zarządzanych przez Zamawiającego

BGK_251018_zestawienie_ofert.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-25 15:16:27.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetergu nieograniczonego na: Dostawę
energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia
ulicznego, budynków i innych obiektów
zarządzanych przez Zamawiającego

BGK_171018_ogloszenie.docx

BGK_171018_specyfikacja.pdf

BGK_171018_zal1_formularz_oferty.doc

BGK_171018_zal2_wykaz_punktow_odbioru_energii.pdf

BGK_171018_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_171018_zal4_wykaz_dostaw.doc

BGK_171018_zal5_oswiadczenie_ grupa_ kapitalowa.doc

BGK_171018_zal6_wzor_umowy.doc

BGK_171018_zal7_informacje_uzupelniajace.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-17 15:00:01.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców w postępowaniu na: "Dostawa oleju
opałowego do kotłowni placówek szkolnych na
sezon grzewczy 2018/2019"

ZEAS_100918_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 14:26:18.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: "Dostawa oleju opałowego do
kotłowni placówek szkolnych na sezon grzewczy
2018/2019"

ZEAS_011018_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-01 13:48:19.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawa
oleju opałowego do kotłowni placówek szkolnych
na sezon grzewczy 2018/2019"

ZEAS_190918_ogloszenie.pdf

ZEAS_190918_specyfikacja.pdf

ZEAS_190918_zal1_formularz_ofertowy.doc

ZEAS_190918_zal2_wzor_umowy.pdf

ZEAS_190918_zal3_oswiadczenie.doc

ZEAS_190918_zal4_oswiadczenie.doc

ZEAS_190918_zal5_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-09-19 13:46:43.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Budowa Otwartych Stref
Aktywności na terenie gminy Gózd"

BGK_300818_wyniki_postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-08-30 13:25:36.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
"Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie
gminy Gózd", w tym: Zadanie I - Budowa Otwartej
Strefy Aktywności w m. Gózd; Zadanie II - Budowa
Otwartej Strefy Aktywności w m.
Kłonówek-Kolonia

BGK_200818_zestawienie_ofert.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-08-20 16:43:56.
Ogłoszeniu o postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Budowa Otwartych
Stref Aktywności na terenie gminy Gózd"

BGK_030818_ogloszenie.docx

BGK_030818_specyfikacja.pdf

BGK_030818_zal1_oferta.doc

BGK_030818_zal2A_kosztorys_ofertowy_Gozd.doc

BGK_030818_zal2B_kosztorys_ofertowy_Klonowek.doc

BGK_030818_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_030818_zal3A_oswiadczenie.doc

BGK_030818_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_030818_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_030818_zal6_zasoby.doc

BGK_030818_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_030818_zal8_grupa_kapitalowa.doc

BGK_030818_specyfikacja_techniczna.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-08-03 15:19:22.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gózd

BGK_300718_wyniki_postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-30 16:00:08.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (otwacie ofert 03.07.2018 r.):
"Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy
Gózd", w tym: Zadanie 1 - Przebudowa drogi
gminnej nr 350105W Kuczki-Kolonia - Gózd -
Karszówka; Zadanie 2 - Przebudowa drogi gminnej
nr 350129W w miejscowości Wojsławice

BGK_170718_wyniki_postępowania2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-17 14:39:08.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (otwarcie ofert 02.07.2018 r.) na
"Remont dróg gminnych na terenie gminy Gózd", w
tym: Zadanie 1- Remont drogi gminnej nr 350103W
wraz z przepustem betonowym podwójnym w m.
Klwatka; Zadanie 2 - Remont drogi gminnej nr
350113W w m. Kuczki; Zadanie 3 - remont drogi
gminnej nr 350107W w m. Niemianowice "

BGK_170718_wyniki_postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-17 14:35:56 | Data modyfikacji: 2018-07-17 14:41:28.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia na: "Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gózd"

BGK_100718_zestawienie_ofert.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-10 15:11:33.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
"Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy
Gózd", w tym: Zadanie 1 - Przebudowa drogi
gminnej nr 350105W Kuczki-Kolonia - Gózd -
Karszówka; Zadanie 2 - Przebudowa drogi gminnej
nr 350129W w miejscowości Wojsławice

BGK_030718_zestawienie_ofert.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-03 12:28:21 | Data modyfikacji: 2018-07-03 12:32:16.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na
"Remont dróg gminnych na terenie gminy Gózd", w
tym: Zadanie 1- Remont drogi gminnej nr 350103W
wraz z przepustem betonowym podwójnym w m.
Klwatka; Zadanie 2 - Remont drogi gminnej nr
350113W w m. Kuczki; Zadanie 3 - remont drogi
gminnej nr 350107W w m. Niemianowice "

BGK_020718_zestawienie_ofert.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-02 16:32:59.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystnieszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postepowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonanwców dot. "Demontaż, odbiór, transport i
utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Gózd"

ROŚiMK_260618_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-06-27 12:18:48.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na
"Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy
Gózd"

BGK_260618_zapytania_wyjasnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-06-26 13:49:29.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej
Kłonów - Kuczki - etap II

BGK_260618_wyniki_postepowania2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-06-26 13:47:17.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetragu
nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej Budy
Niemianowskie - Piskornica

BGK_260618_wyniki_postepowania1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-06-26 13:45:17.
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Gózd"

BGK_250618_ogloszenie.docx

BGK_250618_specyfikacja.pdf

BGK_250618_zal1_oferta.doc

BGK_250618_zal1A_zestawienie_do_oferty.docx

BGK_250618_zal2_przedmiar.pdf

BGK_250618_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_250618_zal4_wykaz_robot.doc

BGK_250618_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_250618_zal6_zasoby.doc

BGK_250618_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_250618_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_250618_zal9_oswiadczenie.doc

BGK_250618_specyfikacja_ techniczna.docx

BGK_250618_opis_techniczny.docx

BGK_250618_mapy.pdf

BGK_250618_wyniki_badan_gruntu.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-06-25 16:30:25.
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa dróg
gminnych na terenie gminy Gózd". Zadanie nr 1 -
przebudowa drogi gminnej 350105W Kuczki-Kolonia -
Gózd - Karszówka; zadanie nr 2 - przebudowa
drogi gminnej nr 350129W w m. Wojsławice

BGK_180618_ogloszenie.docx

BGK_180618_specyfikacja.pdf

BGK_180618_zal1_oferta.doc

BGK_180618_zal2A_kosztorys_ofertowy_Kuczki_Gozd_Karszowka.xls

BGK_180618_zal2B_kosztorys_ofertowy_Wojslawicezał.xls

BGK_180618_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_180618_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_180618_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_180618_zal6_zasoby.doc

BGK_180618_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_180618_zal8_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-06-18 16:55:16.
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Remont dróg
gminnych na terenie gminy Gózd"

BGK_150618_ogloszenie.docx

BGK_150618_specyfikacja.pdf

BGK_150618_zal1_oferta.doc

BGK_150618_zal2A_przedmiar_robot_Klwatka.xls

BGK_150618_zal2B_przedmiar_robot_przepust_Klwatka.xlsx

BGK_150618_zal2C_przedmiar_robot_Kuczki.xls

BGK_150618_zal2D_przedmiar_robot_Niemianowice.xls

BGK_150618_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_150618_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_150618_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_150618_zal6_zasoby.doc

BGK_150618_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_150618_zal8_oswiadczenie_gr_kapitalowa.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-06-15 15:09:53.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie zapytania ofertowego na: "Demontaż,
odbiór, transport i utylizacja wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Gózd"

ROŚiMK_140618_zapytanie_ofertowe.pdf

ROŚiMK_140618__specyfikacja.pdf

ROŚiMK_140618_zal1_oferta_cenowa.doc

ROSiMK_140618_za2_oswiadczenie.doc

ROŚiMK_140618_zal3_wzor_umowy.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-06-14 11:14:47.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: "Przebudowa drogi gminnej Budy
Niemianowskie - Piskornica"

BGK_040618_informacja_2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-06-04 17:05:05 | Data modyfikacji: 2018-06-04 17:06:24.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: "Przebudowa drogi gminnej
Kłonów - Kuczki - etap II"

BGK_040618_informacja_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-06-04 17:03:19.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa
drogi gminnej Budy Niemianowskie - Piskornica"

BGK_180518_ogloszenie.docx

BGK_180518_specyfikacja.pdf

BGK_180518_zal1_oferta.doc

BGK_180518_zal2_kosztorys_ ofertowy.xls

BGK_180518_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_180518_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_180518_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_180518_zal6_zasoby.doc

BGK_180518_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_180518_zal8_oswiadczenie_grupa_kapitałowa.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-18 14:33:52.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa
drogi gminnej Kłonów-Kuczki-etap II"

BGK_170518_ogloszenie.docx

BGK_170518_specyfikacja.pdf

BGK_170518_zal1_oferta.doc

BGK_170518_zal2_przedmiar_robot.doc

BGK_170518_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_170518_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_170518_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_170518_zal6_zasoby.doc

BGK_170518_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_170518_zal8_oswiadczenie_gr_kapitalowa.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-17 15:05:22.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (otwarcie ofert dnia 19.03.2018
r.) na: Budowę oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Gózd
 BGK_150518_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-15 14:52:19.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot. postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Adaptację pomieszczeń na
sale lekcyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w
Klwatce
 ZEAS_120418_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-12 10:04:13 | Data modyfikacji: 2018-04-12 10:05:21.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: Adaptacja pomieszczeń na sale
lekcyjne w Publicznej szkole Podstawowej w Klwatce
 ZEAS_230318_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-03-23 11:09:26.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
Budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Gózd"
 BGK_190318_zestawienie_ofert.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-03-19 16:45:39.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn, ul. Szkolna
 BGK_120318_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-03-12 14:41:02.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Adaptacja
pomieszczeń na sale lekcyjne w Publicznej Szkole
Podstawowej w Klwatce

ZEAS_070318_ogloszenie.pdf

ZEAS_070318_specyfikacja.pdf

ZEAS_070318_zal1_oferta.doc

ZEAS_070318_zal2_oswiadczenie.doc

ZEAS_070318_zal3_wykaz_robot.doc

ZEAS_070318_zal4_wykaz_osob.doc

ZEAS_070318_zal5_zasoby.doc

ZEAS_070318_zal6_przedmiar_robot_branza_budownicz .pdf

ZEAS_070318_zal7_przedmiar_robot_branza_elektryczna.pdf

ZEAS_070318_zal8_przedmiar_robot_branza_sanitarna.pdf

ZEAS_070318_zal9_wzor_umowy.doc

ZEAS_070318_zal10_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

ZEAS_070318_STWiOR PSP Klwatka.pdf

ZEAS_070318_Architektura i konstrukcja.pdf

ZEAS_070318_KLWATKA parter rys. 2.pdf

ZEAS_070318_KLWATKA pietro rys. 3.pdf

ZEAS_070318_Projekt budowlany przebudowy klatki schodowej.pdf

ZEAS_070318_STWiOR_Instalacje elektryczne _PSP_Klwatka.pdf

ZEAS_070318_Instalacja elektryczna - OPIS_PSP_Klwatka.pdf

ZEAS_070318_Instalacja elektryczna_plot_Model_rys_1.pdf

ZEAS_070318_Instalacja elektryczna_plot_Model_rys_2.pdf

ZEAS_070318_Instalacja elektryczna_plot_Model_rys_3.pdf

ZEAS_070318_Instalacja elektryczna_Proponowany_układ_polaczen.pdf

ZEAS_070318_SPECYFIKACJA TECHNICZNA Klwatka instalacje sanitarne.pdf

ZEAS_070318_Klwatka_co_wod_kan_wentylacja_opis.pdf

ZEAS_070318_Klwatka_instalacje_sanitarne rys 2.pdf

ZEAS_070318_Klwatka_instalacje sanitarne rys 3.pdf

ZEAS_070318_Klwatka_instalacje sanitarne rys 4.pdf

ZEAS_070318_Klwatka_instalacje sanitarne rys 5.pdf

ZEAS_070318_Klwatka_instalacje sanitarne rys 6.pdf

ZEAS_070318_Klwatka_instalacje sanitarne rys 7 i 8.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-03-07 14:42:12.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn, ul. Szkolna
 BGK_050318_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-03-05 14:01:18.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowa
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gózd

BGK_020318_ogloszenie.docx

BGK_020318_specyfikacja.pdf

BGK_020318_zal1_oferta.doc

BGK_020318_zal2a Gozd ul.Szkolna.pdf

BGK_020318_zal2b Gózd ul.Kościelna.pdf

BGK_020318_zal2c_ Gozd ul.Polnocna.pdf

BGK_020318_zal2d Gozd ul.Osiedlowa.pdf

BGK_020318_zal2e Gozd_Budy Niemianowskie.pdf

BGK_020318_zal2f Lipiny.pdf

BGK_020318_zal2g Klwatka.pdf

BGK_020318_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_020318_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_020318_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_020318_zal6_zasoby.doc

BGK_020318_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_020318_zal8_grupa_kapitalowa.doc

BGK_020318_zal9_wymagania_dotyczace_opraw.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-03-02 14:46:05.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na: "Adaptacja
pomieszczeń na sale lekcyjne w Publicznej Szkole
Podstawowej w Klwatce"
 ZEAS_210218_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-02-21 13:14:52.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Małęczyn, ul. Szkolna

BGK_160218_ogloszenie.docx

BGK_160218_specyfikacja.pdf

BGK_160218_zal1_oferta.doc

BGK_160218_zal2_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_160218_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_160218_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_160218_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_160218_zal6_zasoby.doc

BGK_160218_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_160218_zal8_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-02-16 14:35:37.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: Adaptacja pomieszczeń na sale
lekcyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce
 ZEAS_050218_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-02-05 12:39:47.
Wójt Gminy Gózd zgodnie z § 10 ust. 1
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia
2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu
gospodarowania niektórymi składnikami majątku
Skarbu Państwa ogłasza pisemny przetarg ofertowy
na sprzedaż następującego składnika rzeczowego
majątku ruchomego: Autopompa ELJOT AU 24/10, rok
zakupu 2007, nr fabryczny 035/2007
 UG_040117_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-04 12:08:23.
Data wprowadzenia: 2018-01-04 12:08:23
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska