Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usług w
zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu
gminy Gózd i zapewniania im miejsca w schronisku
dla bezdomnych zwierząt w 2020 roku

ROŚiMK_161219_zapytanie_ofertowe.pdf

ROŚiMK_161219_specyfikacja.pdf

ROŚiMK_161219_zal_oferta.docx

ROŚiMK_161219_wzor_umowy.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-16 15:25:38 | Data modyfikacji: 2019-12-16 15:27:51.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej
na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i
innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego

BGK_221119_wyniki_postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-11-22 14:27:04.
Zestawienie ofert dla zamówienia pod nazwą:
"Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy
Gózd w sezonie zimowym 2019/2020 oraz usługi
koparko-ładowarką w roku 2020"

BGK_181119_zestawienie_ofert.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-11-18 17:06:42.
Zestawienie ofert w przetagru nieograniczonym na:
Dostawa enerii elektrycznej na potrzeby
oświetlenia ulicznego, budynków i innych
obiektów zarządzanych przez Zamawiającego

BGK_141119_zestawienie_ofert.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-11-14 14:33:38.
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na: Zimowe utrzymanie dróg
gminnych na terenie gminy Gózd w sezonie zimowym
2019/2020 oraz usługi koparko-ładowarką w roku
2020

BGK_081119_ogloszenie.pdf

BGK_081119_specyfikacja.pdf

BGK_081119_zal1_oferta.doc

BGK_081119_zal2a_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_081119_zal2b_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_081119_zal2c_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_081119_specyfikacja_techniczna.doc

BGK_081119_zal1ST_mapa_przebig_drog.pdf

BGK_081119_tabelaryczny_wykaz_drog_gminnych.pdf

BGK_08119_plan_zimowego_utrzymania_drog_gminnych.docx

BGK_081119_wzor_umowy_odsniezanie.doc

BGK_081119_wzor_umowy_koparko_ladowarka.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-11-08 13:38:48.
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Dostawa energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,
budynków i innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego

BGK_051119_ogloszenie.docx

BGK_051119_specyfikacja.pdf

BGK_051119_zal1_oferta.doc

BGK_051119_zal2_wykaz_punktow_odbioru_energii.doc

BGK_051119_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_051119_zal4_wykaz_dostaw.doc

BGK_051119_zal5_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

BGK_051119_zal6_wzor_umowy.doc

BGK_051119_zal7_informacje_uzupelniajace.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-11-05 14:38:52 | Data modyfikacji: 2019-11-05 14:43:29.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot. przetargu nieograniczonego na:
Dostawę oleju opałowego do kotłowni placówek
szkolnych na sezon grzewczy 2019/2020

ZEAS_071019_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-10-07 13:29:18.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: Dostawa oleju opałowego do
kotłowni placówek szkolnych na sezon grzewczy
2019/2020

ZEAS_021019_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-10-02 12:39:26.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postepowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dotyczy: Demontaż, odbiór, transport
i utylizacja wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Gózd

ROSiMK_250919_wybor_oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-09-25 09:04:38.
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Dostawa oleju
opałowego do kotłowni placówek szkolnych na
sezon grzewczy 2019/2020

ZEAS_240919_ogloszenie.pdf

ZEAS_240919_specyfikacja.pdf

ZEAS_240919_zal1_formularz_ofertowy.doc

ZEAS_240919_zal2_wzor_umowy.pdf

ZEAS_240919_zal3_oswiadczenie.doc

ZEAS_240919_zal4_oswiadczenie.doc

ZEAS_240919_zal5_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-09-24 09:49:40.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Drożanki, gmina Gózd - etap II"

BGK_230919_zestawienie_ofert.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-09-23 16:14:27.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na: "Demontaż, odbiór,
transport i utylizację wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Gózd"

ROŚiMK_130919_zapytanie_ofertowe.pdf

ROŚiMK_130919_specyfikacja.pdf

ROŚiMK_130919_zal1_oferta.doc

ROŚiMK_130919_zal2_oswiadczenie.doc

ROŚiMK_130919_zal3_wzor_umowy.doc

ROŚiMK_130919_zal4_umowa_powierzenia_danych_osobowych.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-09-13 13:13:13 | Data modyfikacji: 2019-09-13 13:16:28.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:Budowę kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Drożanki, gmina Gózd - etap II.

BGK_050919_ogloszenie.pdf

BGK_050919_siwz.pdf

BGK_050919_oferta_zal1.pdf

BGK_050919_zal2A.pdf

BGK_050919_zal2B.pdf

BGK_050919_oswiadczenia_zal3.pdf

BGK_050919_wykaz_robot_zal4.pdf

BGK_050919_wykaz_osob_zal5.pdf

BGK_050919_zobowiazania_zal6.pdf

BGK_050919_wzor_umowy_zal7.pdf

BGK_050919_grupa_kapitalowa_zal8.pdf

BGK_050919_opis.pdf

BGK_050919_rys2.pdf

BGK_050919_rys3.pdf

BGK_050919_spec_drozanki_elektr.pdf

BGK_050919_spec_drozanki_sanit.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-09-05 13:57:52.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowa dróg gminnych na
terenie gminy Gózd, w tym: Zadanie I - Przebudowa
drogi gminnej Nr 350136W w m. Gózd, ul. Szkolna;
Zadanie II - Przebudowa drogi gminnej Nr 350137W w
m. Gózd, ul. Lekarska; Zadanie Nr 3 - Przebudowa
drogi gminnej Nr 350106W w m. Kuczki; Zadanie 3 -
Przebudowa drogi gminnej Nr 350124W w m. Kiedrzyn

BGK_040919_wyniki_postepowania.pdf (1)

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-09-04 15:40:25.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Budowa Otwartych Stref
Aktywności na terenie gminy Gózd"

BGK_120819_wyniki_postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-08-12 11:20:23.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Drożanki, gm. Gózd

BGK_310719_wyniki_postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-31 13:56:37.
Ogłoszenie o wyborze oferty w związku z
zapytaniem ofertowym na: "Malowanie pomieszczeń w
Publicznej Szkole Podstawowej w Małęczynie"

ZEAS_260719_ogloszenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-26 09:27:30.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie zapytania ofertowego na: "Malowanie
pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w
Małęczynie"

ZEAS_160719_zapytanie_ofertowe.pdf

ZEAS_160719_specyfikacja.pdf

ZEAS_160719_zal1_formularz_ofertowy.pdf

ZEAS_160719_zal2_przedmiar_robot_kosztorys_ofertowy.pdf

ZEAS_160719_zal3_wzor_umowy.pdf

ZEAS_160719_zal4_STWiOR_roboty_budowlane.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-17 07:40:18.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie
gminy Gózd

BGK_080719_zestawienie_ofert.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-08 16:58:38.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na:
"Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie
gminy Gózd"

BGK_040719_zapytania_wyjasnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 15:01:13.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców - dotyczy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na: Demontaż, odbiór,
transport i utylizacja wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Gózd

ROŚiMK_020719_wyniki_postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-02 13:20:12.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Grzmucin

BGK_020719_wyniki_postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-02 09:33:28.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Drożanki, gm. Gózd - etap I"

BGK_240619_zestawienie_ofert.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-06-24 15:46:31.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Budowa Otwartych Stref
Aktywności na terenie gminy Gózd

BGK_210619_ogloszenie.docx

BGK_210619_specyfikacja.pdf

BGK_210619_zal1_oferta.doc

BGK_210619_zal2A_kosztorys_ofertowy_OSA_KIEDRZYN.doc

BGK_210619_zal2B_kosztorys_ofertowy_OSA _WOJSLAWICE.doc

BGK_210619_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_210619_zal3A_oswiadczenie.doc

BGK_210619_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_210619_zal5_wykaz_osob.doc

BGK_210619_zal6_zasoby.doc

BGK_210619_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_210619_zal8_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

BGK_210619_Koncepcja_zagospodarowania_Kiedrzyn.pdf

BGK_210619_Koncepcja_zagospodarowania_Wojslawice.pdf

BGK_210619_specyfikacja_techniczna.pdf

BGK_240619_mapa_zagospodarowanie_terenu_Kiedrzyn.pdf

BGK_240619_Mapa_zagospodarowanie_terenu _Wojslawice.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-06-21 14:52:53.
Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego na:
Demontaż, odbiór, transport i utylizacja
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Gózd

ROŚiMK_190619_zapytanie_ofertowe.pdf

ROŚiMK_190619_specyfikacja.pdf

ROŚiMK_190619_oferta.pdf

ROŚiMK_190619_Oswiadczenie.pdf

ROŚiMK_190619_wzor_umowy.pdf

ROŚiMK_190619_umowa_powierzenia_danych_osobowych.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-06-19 13:15:55.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Dostawa kruszywa drogowego
frakcji 4-31 z przeznaczeniem na wykonanie remontu
nieutwardzonych dróg gminnych wraz z
wyprofilowaniem i rozplantowaniem kruszywa za
pomocą równiarki drogowej lub
koparko-ładowarki"

BGK_120619_wyniki_postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-06-12 15:21:48.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Grzmucin"

BGK_100619_zestawienie_ofert.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-06-10 14:17:09.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamównienia publicznego na: "Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Drożanki, gmina Gózd
- etap I"

BGK_050619_ogloszenie.docx

BGK_050619_specyfikacja.pdf

BGK_050619_zal1_oferta.doc

BGK_050619_zal2A_przedmiar.pdf

BGK_050619_zal2B_przedmiar.pdf

BGK_050619_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_050619_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_050619_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_050619_zal6_zasoby.doc

BGK_050619_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_050619_zal8_grupa_kapitalowa.doc

BGK_050619_specyfikacja_tech_elektryka.pdf

BGK_050619_specyfikacja_tech_sanitarna.pdf

BGK_050619_OPIS_siec_kanalizacyji_sanitarnej.pdf

BGK_050619_Rys.1.pdf

BGK_050619_Rys.2.pdf

BGK_050619_OPIS.pdf

BGK_050619_rys.1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-06-05 14:54:19.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Grzmucin

BGK_230519_ogloszenie.docx

BGK_230519_specyfikacja.pdf

BGK_230519_zal1_oferta.doc

BGK_230519_zal2_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_230519_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_230519_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_230519_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_230519_zal6_zasoby.doc

BGK_230519_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_230519_zal8_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-23 15:43:49.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
Dostawę kruszywa drogowego o frakcji 4-31 z
przeznaczeniem na wykonanie remontu
nieutwardzonych dróg gminnych wraz z
wyprofilowaniem i rozplantowaniem kruszywa za
pomocą równiarki drogowej lub koparko-ładowarki

BGK_200519_zestawienie_ofert_kruszywo.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-20 17:03:30.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Gózd,
w tym: przebudowa drogi gminnej Nr 350136W w m.
Gózd, ul. Szkolna; przebudowa drogi gminnej Nr
350137W w m. Gózd, ul. Lekarska; przebudowa drogi
gminnej Nr 350106W w m. Kuczki oraz przebudowa
drogi gminnej Nr 350124W w m. Kiedrzyn

BGK_200519_zestawienie_ofert_przebudowa_drog.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-20 17:00:08.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na: Dostawa kruszywa
drogowego frakcji 4-31 z przeznaczeniem na
wykonanie remontu nieutwardzonych dróg gminnych
wraz z wyprofilowaniem i rozplantowaniem kruszywa
za pomocą równiarki drogowej lub
koparko-ładowarki

BGK_100519_ogloszenie.docx

BGK_100519_specyfikacja.pdf

BGK_100519_zal1_OFERTA.doc

BGK_100519_zal2_oswiadczenie.doc

BGK_100519_zal3_wykaz_wyk_dostaw.doc

BGK_100519_zal4_zasoby.doc

BGK_100519_zal5_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

BGK_100519_zal6_wzor_umowy.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:28:28.
Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego na:
Wykonanie ujęcia wody podziemnej (studni
głębinowej) dla potrzeb wodociągu komunalnego w
miejscowości Grzmucin

BGK_090519_zapytanie_ofertowe.pdf

BGK_090519_zal1_umowa.docx

BGK_090519_zal2_oferta.docx

BGK_090519_zal3_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_090519_zal4_oswiadczenie.doc

PGK_090519_projekt_robot_geologicznych.pdf

BGK_090519_Decyzja_Starosty.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:24:19.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Budowa obiektów sportowych
na terenie gminy Gózd"

BGK_080519_Wyniki_postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:06:23.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot. postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Budowa sali gimnastycznej
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce"

ZEAS_060519_zawiadomieniepdf.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-06 14:30:41.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę
dróg gminnych na terenie gminy Gózd, w tym:
przebudowa drogi gminnej Nr 350136W w m. Gózd,
ul. Szkolna; przebudowa drogi gminnej Nr 350137W w
m. Gózd, ul. Lekarska; przebudowa drogi gminnej
Nr 350106W w m. Kuczki oraz przebudowa drogi
gminnej Nr 350124W w m. Kiedrzyn

BGK_300419_Ogloszenie.docx

BGK_300419_specyfikacja.pdf

BGK_300419_zal1_oferta.doc

BGK_300419_zal2a_przedmiar_Gozd_ul_SZKOLNA.doc

BGK_300419_zal2a_przedmiar_Gozd_ul_Lekarska.doc

BGK_300419_zal2c_przedmiar_Kuczki.doc

BGK_300419_zal2d_przedmiar_Kiedrzyn.doc

BGK_300419_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_300419_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_300419_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_300419_zal6_zasoby.doc

BGK_300419_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_300419_zal8_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-30 15:38:02 | Data modyfikacji: 2019-05-06 08:36:25.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
"Budowa obiektów sportowych na terenie gm. Gózd"

BGK_160419_zestawienie_ofert.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-16 15:07:29.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: "Budowa sali gimnastycznej
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce"

ZEAS_160419_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-16 11:03:57.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot.: przetargu nieograniczonego na:
"Budowa obiektów sportowych na terenie gminy
Gózd"

BGK_120419_zapytania_wyjasnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 13:02:38.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot.: przetargu nieograniczonego na:
"Budowa obiektów sportowych na terenie gminy
Gózd"

BGK_110419_zapytania_wyjasnienia

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-11 16:02:37.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dotyczy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Przebudowa boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Goździe"

ZEAS_040419_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-04 12:29:48.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Budowa obiektów sportowych
na terenie gminy Gózd"

BGK_010419_ogloszenie

BGK_010419_SIWZ

BGK_010419_zal2A_kosztorys_ofertowy_Zadanie_I

BGK_010419_zal2B_kosztorys_ofertowy_Zadanie II

BGK_010419_zal3_oswiadczenia

BGK_010419_zal4_wykaz_robot

BGK_010419_zal5_kadra_pracownicza

BGK_010419_zal6_wykaz_osob

BGK_010419_zal7_wzor_umowy

BGK_010419_zal8_oswiadczenie

BGK_010419_zal9A_Opis_techniczny_przedmiotu_zamówienia

BGK_010419_Zal9B_Opis_techniczny_przedmiotu_zamowienia.pdf

BGK_010419_Koncepcja zagospodarowania terenu Drożanki.pdf

BGK_010419_Koncepcja zagospodarowania terenu Kolonia Kłonówek.pdf

BGK_010419_Zagospodarowanie terenu Kłonówek.pdf

BGK_010419_Zagospodarowanie terenu Drożanki 2.pdf

BGK_010419_Zagospodarowanie terenu Drożanki.pdf

BGK_010419_zal1__oferta

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-01 21:02:24.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa sali
gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Klwatce"

ZEAS_010419_ogloszenie.pdf

ZEAS_010419_specyfikacja.pdf

ZEAS_010419_zal1_oferta.doc

ZEAS_010419_zal2_oswiadczenie.doc

ZEAS_010419_zal3_wykaz_wyk_robot.doc

ZEAS_010419_zal4_wykaz_osob.doc

ZEAS_010419_zal5_zasoby.doc

ZEAS_010419_zal6_oswiadczenie.doc

ZEAS_010419_zal7_umowa.doc

ZEAS_010419_zal8_harmonogram_rzecz_finans.doc

ZEAS_010419_zal9_przedmiar_wew_instalacja_wod_kan.pdf

ZEAS_010419_zal10_przedmiar_technologia_kotlowni.pdf

ZEAS_010419_zal11_przedmiar_roboty_remont_montazowe.pdf

ZEAS_010419_zal12_przedmiar_branza_elektryczna.pdf

ZEAS_010419_zal13_STWiORB_roboty_budowlane.pdf

ZEAS_010419_zal14_STWiORB_CO.pdf

ZEAS_010419_zal15_STWiORB_elektryka.pdf

010419_Klwatka sala gimnastyczna - OPIS WYKONAWCZY.pdf

010419_KLWATKA_KROLEWSKA- zagospodarowanie.pdf

010419_KLWATKA SALA - dach.pdf

010419_KLWATKA SALA - elewacje 1.pdf

010419_KLWATKA SALA - elewacje 2.pdf

010419_KLWATKA SALA - parter.pdf

010419_KLWATKA SALA - piętro.pdf

010419_KLWATKA SALA - przekrój A-A.pdf

010419_KLWATKA SALA - przekrój B-B.pdf

010419_KLWATKA SALA - wiezba.pdf

010419_KLWATKA SALA - wykazy.pdf

010419_Ekspertyza-Klwatka.pdf

010419_Opis i obl. PB.pdf

010419_OPIS SALA GIMN. do PW.pdf

010419_Projekt geotechniczny.pdf

010419_Rys. K1 Rzut i przekroje fundamentów.pdf

010419_Rys. K2 Stopa ,,F1_.pdf

010419_Rys. K3 Stopa ,,F2_.pdf

010419_Rys. K4 Stopa ,,F3_.pdf

010419_Rys. K5 Słup ,,S1_.pdf

010419_Rys. K6 Słup ,S2_.pdf

010419_Rys. K7 Trzpień ,,T1_.pdf

010419_Rys. K8 Konstrukcja stropu nad parterem.pdf

010419_Rys. K9 Konstrukcja stropu nad Ip.pdf

010419_Rys. K10 Podciąg P1 i P2.pdf

010419_Rys. K11 Dźwigar ,,D1'.pdf

010419_Rys. K12 Stężenia SP.pdf

010419_Rys. K13 Schody zewn. na poz. 0,00.pdf

010419_Rys. K14 Schody zewn. na poz. 3,24.pdf

010419_Rys. K15 Konstrukcja nadproży stalowych.pdf

010419_Rys. K16 Konstr. podpory pod centrale wentylacyjna.pdf

010419_Rys. K17 Konstr. podpory pod agregaty skraplajace.pdf

010419_Analiza OZE Klwatka.pdf

010419_C1.pdf

010419_C2.pdf

010419_C3.pdf

010419_Charakterystyka Szkoła Klwatka.pdf

010419_Klwatka bioz instalacje.pdf

010419_Klwatka PB opis instalacje SANITARNE.pdf

010419_Klwatka PB opis IS.pdf

010419_S1.pdf

010419_S2.pdf

010419_S3.pdf

010419_W1.pdf

010419_W2.pdf

010419_W3.pdf

010419_IS_WYK_C1.pdf

010419_IS_WYK_C2.pdf

010419_IS_WYK_C3.pdf

010419_IS_WYK_C4.pdf

010419_IS_WYK_S1.pdf

010419_IS_WYK_S2.pdf

010419_IS_WYK_S3.pdf

010419_IS_WYK_S4.pdf

010419_IS_WYK_S5.pdf

010419_IS_WYK_S6.pdf

010419_IS_WYK_W1.pdf

010419_IS_WYK_W2.pdf

010419_IS_WYK_W3.pdf

010419_IS_WYK_W4.pdf

010419_IS_WYK_W5.pdf

010419_Klwatka PW opis IS.pdf

010419_Klwatka kotłownia - opis budowlany.pdf

010419_TK1.pdf

010419_TK2.pdf

010419_Klwatka kotłownia - opis - WYKONAWCZY.pdf

010419_WYK_TK1.pdf

010419_WYK_TK2.pdf

010419__Informacja BIOZ.pdf

010419__Opis techniczny.pdf

010419__Rys. nr 1.pdf

010419__Rys. nr 2.pdf

010419__Rys. nr 3.pdf

010419__Rys. nr 4.pdf

010419__Rys. nr 5.pdf

010419__Rys. nr 6.pdf

010419__Rys. nr 7.pdf

010419__Rys. nr 8.pdf

010419__STWiORB.pdf

010419__Umowa PGE.pdf

010419__Uprawnienia projektanta.pdf

010419__Uprawnienia sprawdzającego.pdf

010419__Zaświadczenie o przynależności projektanta do MOIIB.pdf

010419__Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do MOIIB.pdf

010419___Informacja BIOZ.pdf

010419___Opis techniczny.pdf

010419___Oprawa A.pdf

010419___Oprawa B.pdf

010419___Rys. nr 1.pdf

010419___Rys. nr 2.pdf

010419___Rys. nr 3.pdf

010419___Rys. nr 4.pdf

010419___Rys. nr 5.pdf

010419___Rys. nr 6.pdf

010419___Rys. nr 7.pdf

010419___Rys. nr 8.pdf

010419___Rys. nr 9.pdf

010419___Rys. nr 10.pdf

010419___Rys. nr 11.pdf

010419___STWiORB.pdf

010419___Umowa PGE.pdf

010419___Uprawnienia projektanta.pdf

010419___Zaświadczenie o przynależności projektanta do MOIIB.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-01 11:53:55.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa
sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Klwatce"

ZEAS_010419_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-01 08:44:43.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na "Przebudowa boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Goździe"

ZEAS_210319_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-03-21 13:46:35.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: "Budowa sali gminastycznej
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce"

ZEAS_180319_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 14:19:45.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na.:
"Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole
Szkół w Goździe"

ZEAS_180319_zapytania_wyjasnienia.pdf

ZEAS_180319_zal8_przedmiar_robot.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 14:15:15.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na.:
"Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole
Szkół w Goździe"

ZEAS_150319_zapytania_wyjasnienia.pdf

ZEAS_150319_zal_do_SIWZ_z_05_03_2019.pdf

ZEAS_150319_zal_do_SIWZ_z_05_03_2019_2.pdf

ZEAS_150319_zal8_przedmiar_robot.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 09:49:27.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na:
"Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Klwatce"

ZEAS_120319_zapytania_wyjasnienia_2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-03-12 13:07:53.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na:
"Budowa sali gimnastycznej w Klwatce"

ZEAS_120319_zapytania_wyjasnienia.pdf

ZEAS_120319_zal7_umowa.pdf

ZEAS_120319_zal8_farmonogram_rzecz_finansowy.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-03-12 12:23:16.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot.
przetargu nieograniczonego na: "Budowa sali
gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Klwatce"

ZEAS_050319_zapytania_wyjasnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 13:13:03.
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o udzielenie
zamówienia publicznego na: Przebudowa boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Goździe

ZEAS_050319_ogloszenie.pdf

ZEAS_050319_specyfikacja.pdf

ZEAS_050319_zal1_oferta.doc

ZEAS_050319_zal2_oswiadczenie.doc

ZEAS_050319_zal3_wykaz_wyk_robot.doc

ZEAS_050319_zal4_wykaz_osob.doc

ZEAS_050319_zal5_zasoby.doc

ZEAS_050319_zal6_oswiadczenie.doc

ZEAS_050319_zal7_wzor_umowy.doc

ZEAS_050319_zal8_przedmiar_robot.doc

ZEAS_050319_zal9_SSTWiOR.doc

ZEAS_050319_opis_techniczny.pdf

ZEAS_050319_przekroj_dojście_do_trybuny.pdf

ZEAS_050319_przekroj_trybuna.pdf

ZEAS_050319_zagospodarowanie_terenu.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 11:22:11.
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o udzielenie
zamówienia publicznego na: "Budowa sali
gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Klwatce Królewskiej"

ZEAS_270219_ogloszenie.pdf

ZEAS_270219_specyfikacja.pdf

ZEAS_270219_zal1_oferta.doc

ZEAS_270219_zal2_oswiadczenie.doc

ZEAS_270219_zal3_wykaz_wyk_robot.doc

ZEAS_270219_zal4_wykaz_osob.doc

ZEAS_270219_zal5_zasoby.doc

ZEAS_270219_zal6_oswiadczeniej.doc

ZEAS_270219_zal7_umowa.doc

ZEAS_270219_zal8_harmonogram_rzecz_finans_robot.doc

ZEAS_270219_zal9_przedmiar_instalacja_wod_kan_co.pdf

ZEAS_270219_zal10_przedmiar_technologia_kotlowni.pdf

ZEAS_270219_zal11_przedmiar_roboty_budowlano_montazowe.pdf

ZEAS_270219_zal12_przedmiar_elektryka.pdf

ZEAS_270219_zal13_specyfikacja_tech_robot_budowlanych.pdf

ZEAS_270219_zal15_STWiORB_elektryczna.pdf

Klwatka sala gimnastyczna - OPIS WYKONAWCZY.pdf

CKLWATKA_KROLEWSKA- zagospodarowanie.pdf

KLWATKA SALA - dach.pdf

KLWATKA SALA - elewacje 1.pdf

KLWATKA SALA - elewacje 2.pdf

KLWATKA SALA - parter.pdf

KLWATKA SALA - piętro.pdf

KLWATKA SALA - przekrój A-A.pdf

KLWATKA SALA - przekrój B-B.pdf

KLWATKA SALA - więźba.pdf

KLWATKA SALA - wykazy.pdf

Ekspertyza-Klwatka.pdf

Opis i obl. PB.pdf

OPIS SALA GIMN. do PW.pdf

Projekt geotechniczny.pdf

Rys. K1 Rzut i przekroje fundamentów.pdf

Rys. K2 Stopa ,,F1_.pdf

Rys. K3 Stopa ,,F2_.pdf

Rys. K4 Stopa ,,F3_.pdf

Rys. K5 Słup ,,S1_.pdf

Rys. K6 Słup ,S2_.pdf

Rys. K7 Trzpień ,,T1_.pdf

Rys. K8 Konstrukcja stropu nad parterem.pdf

Rys. K9 Konstrukcja stropu nad Ip.pdf

Rys. K10 Podciąg P1 i P2.pdf

Rys. K11 Dzwigar_D1_.pdf

Rys. K12 Stężenia SP.pdf

Rys. K13 Schody zewn. na poz. 0,00.pdf

Rys. K14 Schody zewn. na poz. 3,24.pdf

Rys. K15 Konstrukcja nadproży stalowych.pdf

Rys. K16 Konstr. podpory pod centrale wentylacyjna.pdf

Rys. K17 Konstr. podpory pod agregaty skraplajace.pdf

Analiza OZE Klwatka.pdf

C1.pdf

C2.pdf

C3.pdf

Charakterystyka Szkoła Klwatka.pdf

Klwatka bioz instalacje.pdf

Klwatka PB opis instalacje SANITARNE.pdf

Klwatka PB opis IS.pdf

S1.pdf

S2.pdf

S3.pdf

W1.pdf

W2.pdf

W3.pdf

C1_wyk.pdf

C2_wyk.pdf

C3_wyk.pdf

C4_wyk.pdf

Klwatka PW opis IS.pdf

S1_wyk.pdf

S2_wyk.pdf

S3_wyk.pdf

S4_wyk.pdf

S5_wyk.pdf

S6_wyk.pdf

W1_wyk.pdf

W2_wyk.pdf

W3_wyk.pdf

W4_wyk.pdf

W5_wyk.pdf

Klwatka kotłownia - opis budowlany.pdf

TK1.pdf

TK2.pdf

Klwatka kotłownia - opis - WYKONAWCZY.pdf

TK1_wyk.pdf

TK2_wyk.pdf

Informacja BIOZ.pdf

Opis techniczny.pdf

Rys_ nr 1.pdf

Rys_ nr 2.pdf

Rys_ nr 3.pdf

Rys_ nr 4.pdf

Rys_ nr 5.pdf

Rys_ nr 6.pdf

Rys_ nr 7.pdf

Rys_ nr 8.pdf

STWiORB.pdf

Umowa PGE.pdf

Uprawnienia projektanta.pdf

Uprawnienia sprawdzającego.pdf

Zaświadczenie o przynależności projektanta do MOIIB.pdf

Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do MOIIB.pdf

Informacja BIOZ_wyk.pdf

Opis techniczny_wyk.pdf

Oprawa A.pdf

Oprawa B_wyk.pdf

Rys_nr_1.pdf

Rys_nr_2.pdf

Rys_nr_3.pdf

Rys_nr_4.pdf

Rys_nr_5.pdf

Rys_nr_6.pdf

Rys_nr_7.pdf

Rys_nr_8.pdf

Rys_nr_9.pdf

Rys_nr_10.pdf

Rys_nr_11.pdf

STWiORB_wyk.pdf

Umowa PGE_wyk.pdf

Uprawnienia projektanta_wyk.pdf

Zaświadczenie o przynależności projektanta do MOIIB_wyk.pdf

ZEAS_270219_zal14_Specyfikacja_techniczna.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-27 12:59:27.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (otwarcie ofert 03.12.2018 r.)
na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy
Gózd"

ROSiMK_020119_wyniki_postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:08:53 | Data modyfikacji: 2019-02-27 12:52:10.
Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:08:53
Data modyfikacji: 2019-02-27 12:52:10
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska