Ogłoszenie wyników pisemnego przetargu
ofertowego na sprzedaż składnika rzeczowego
majątku ruchomego: pojazd marki JELCZ

UG_250221_ogloszenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-25 14:23:57.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Odbiór odpadów wstępnie
segregowanych z pojemnika o poj. 1100 l, odpadów
z pojemników o poj. 240 l z miejsc użyteczności
publicznej z terenu gminy Gózd oraz wywóz i
utylizacja osadu z gminnych oczyszczalni ścieków
w miejscowości: Gózd i Klwatka Królewska

ROSiMK_150221_wyniki_postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-15 16:04:32.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika
rzeczowego majątku ruchomego - pojazd marki
JELCZ, model 008

 


ZDJĘCIA

UG_090221_ogloszenie.pdf

UG_090221_oferta.pdf

UG_090221_wzor_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-09 14:03:29 | Data modyfikacji: 2021-02-09 14:34:24.
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór
odpadów wstępnie segregowanych z pojemnika o
poj. 1100 l, odpadów z pojemników o poj. 240 l z
miejsc użyteczności publicznych z terenu Gminy
Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z gminnych
oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Gózd i
Klwatka Królewska

ROSiMK_190121_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-19 14:36:55.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Budowa kanalizacji sanitarnej
w m. Klwatka Królewska, gm. Gózd, w tym: Etap I
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klwatka
Królewska, gm. Gózd - Zadanie II; Etap II -
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klwatka
Królewska, gm. Gózd - zadanie III

BGK_180121_wyniki_postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-18 14:39:38.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Klwatka, gm. Gózd - etap III

BGK_080121_wyniki_postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-08 14:47:56.
Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na: Świadczenie
usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt
z terenu gminy Gózd i zapewnienia im miejsca w
schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2021 roku

ROSiMK_050121_zapytanie_ofertowe.pdf

ROSiMK_050121_specyfikacja.pdf

ROSiMK_050121_oferta.docx

ROSiMK_050121_projekt_umowy.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-05 12:43:56.
Data wprowadzenia: 2021-01-05 12:43:56
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska