Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
° 2005
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2009 strona główna 

2009
Uchwała Budżetowa na rok 2010 Gminy Gózd Nr
L/241/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
Uchwala_Budzetowa_z_zalacznikami_na_2010  
Data wprowadzenia informacji 2010-01-18 14:21:49 Informację zaktualizowano 2010-01-18 14:24:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr L/240/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2009r.
 U_L_240_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-01-18 14:13:37 Informację zaktualizowano 2010-01-18 14:15:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr L/239/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu
odnowy miejscowości Klwatka.

U_L_239_2009.pdf

U_L_239_2009_zal1_plan_odnowy_cz1.pdf

U_L_239_2009_zal1_plan_odnowy_cz2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-18 13:47:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr L/238/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu
odnowy miejscowości Gózd.

U_L_238_2009.pdf

U_L_238_2009_zal1_plan_odnowy_cz1.pdf

U_L_238_2009_zal1_plan_odnowy_cz2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-18 12:49:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr L/237/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Statutu
Komunalnego Związku Gmin Regionu Radomskiego.

U_L_237_2009.pdf

U_L_237_2009_zal1_statut.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-18 12:18:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr L/236/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2009r. w sprawie utworzenia Związku
Międzygminnego.
 U_L_236_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-01-18 12:13:46 Informację zaktualizowano 2010-01-18 12:16:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLIX/235/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
02 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 rok.

U_XLIX_235_2009.pdf

U_XLIX_235_2009_zal1_dochody.pdf

U_XLIX_235_2009_zal2_wydatki.pdf

U_XLIX_235_2009_zal3_zadania_inwestycyjne.pdf

U_XLIX_235_2009_zal4_zadania_inwestycyjne.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-18 11:50:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLIX/234/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
02 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 rok.
 U_XLIX_234_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-01-18 11:25:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLIX/233/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
02 grudnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinni
spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o
zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a
także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i
ich części.
 U_XLIX_233_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-01-18 11:21:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLIX/232/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
02 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia "Taryfy
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gozd".

U_XLIX_232_2009.pdf

U_XLIX_232_2009_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-18 11:03:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLVIII/231/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2009r.

U_XLVIII_231_2009.pdf

U_XLVIII_231_2009_zal1.pdf

U_XLVIII_231_2009_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 16:21:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLVIII/230/2009 Rady Gminy w Goździe
z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie opłaty
targowej na 2010r.
 U_XLVIII_230_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 16:18:08 Informację zaktualizowano 2009-11-20 17:03:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLVIII/229/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2010r.

U_XLVIII_229_2009.pdf

U_XLVIII_229_2009_zal1_2_3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 16:08:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLVIII/228/2009 Rady Gminy w Goździe
z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia
stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.
 U_XLVIII_228_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 16:06:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLVIII/227/2009 Rady Gminy w Goździe
z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w
podatku od nieruchomości na 2010r.
 U_XLVIII_227_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 16:02:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLVII/226/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
23 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Gózd a
Gminą Jedlnia Letnisko w zakresie
współdziałania w sprawie realizacji inwestycji
"Budowa drogi gminnej Klwatka - Figietów".

U_XLVII_226_2009.pdf

U_XLVII_226_2009_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-13 15:39:27 Informację zaktualizowano 2009-11-13 15:47:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLVII/225/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
23 października 2009r. w sprawie: określenia
wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gózd.

U_XLVII_225_2009.pdf

U_XLVII_225_2009_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-13 15:27:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLVII/224/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
23 października 2009r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2009r.
 U_XLVII_224_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-11-13 15:22:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLVII/223/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
23 października 2009r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2009r.

U_XLVII_223_2009.pdf

U_XLVII_223_2009_zal1.pdf

U_XLVII_223_2009_zal2.pdf

U_XLVII_223_2009_zal3.pdf

U_XLVII_223_2009_zal4.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-13 14:58:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLVII/222/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 23 października 2009r. w sprawie nadania
nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Gózd.
 U_XLVII_222_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-11-13 14:57:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLVII/221/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
23 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.
 U_XLVII_221_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-11-13 14:54:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLVII/220/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
23 października 2009r. w sprawie ustanowienia
herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Gózd.

U_XLVII_220_2009.pdf

U_XLVII_220_2009_zal1.pdf

U_XLVII_220_2009_zal2.pdf

U_XLVII_220_2009_zal3.pdf

U_XLVII_220_2009_zal4.pdf

U_XLVII_220_2009_zal5.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-13 14:35:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLVI/219/2009 Rady Gminy w Goździe z
dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia
obwodu Publicznego Gimnazjum w Małęczynie ul.
szkolna 64.
 U_XLVI_219_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 14:21:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLVI/218/2009 Rady Gminy w Goździe z
dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia
obwodu Publicznego Gimnazjum w Goździe ul.
Starowiejska 130.
 U_XLVI_218_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 14:18:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLVI/217/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
28 września 2009r. w sprawie wzniesienia pomnika
upamiętniającego tragiczną i bohaterską
śmierć załogi bałoruskiego myśliwca Su - 27.
 U_XLVI_217_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 14:15:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLVI/216/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy.

U_XLVI_216_2009.pdf

U_XLVI_216_2009_zal1_dochody.pdf

U_XLVI_216_2009_zal2_wydatki.pdf

U_XLVI_216_2009_zal3_zadania_inwestycyjne.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 13:51:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLVI/215/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
28 września 2009r. w sprawie: przeznaczenia do
sprzedaży 3 lokali mieszkalnych mieszczących
się przy ulicy Lekarskiej 4, położonych w
budynku Ośrodka Zdrowia w Goździe.
 U_XLVI_215_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 13:49:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLVI/214/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
28 września 2009r. w sprawie: przeznaczenia do
sprzedaży 2 lokali mieszkalnych mieszczących
się przy ulicy Lekarskiej 4, położonych w
budynku Ośrodka Zdrowia w Goździe.
 U_XLVI_214_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 13:45:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLV/213/2009 Rady Gminy w Goździe z
dnia 04.09.2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w
miejscowości Gózd.
 U_XLV_213_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-09-14 14:30:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLV/212/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
04 września 2009r. w sprawie: uchwalenia Planu
Gospodarki Odpadami dla Gminy Gózd aktualizacja
na lata 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016.

U_XLV_212_2009.pdf

gospodarka_odpadami_1.pdf

gospodarka_odpadami_2.pdf

gospodarka_odpadami_3.pdf

gospodarka_odpadami_4.pdf

gospodarka_odpadami_5.pdf

gospodarka_odpadami_6.pdf

gospodarka_odpadami_7.pdf

gospodarka_odpadami_8.pdf

gospodarka_odpadami_9.pdf

gospodarka_odpadami_10.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-14 11:51:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLV/211/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
04 września 2009r. w sprawie powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
 U_XLV_211_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-09-14 11:16:13 Informację zaktualizowano 2009-09-14 11:17:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLV/210/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
04 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.

U_XLV_210_2009.pdf

U_XLV_210_2009_zal1.pdf

U_XLV_210_2009_zal2.pdf

U_XLV_210_2009_zal3.pdf

U_XLV_210_2009_zal4.pdf

U_XLV_210_2009_zal5.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-14 10:56:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLIV/209/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
31 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2009r.

U_XLIV_209_2009.pdf

U_XLIV_209_2009_zal1.pdf

U_XLIV_209_2009_zal2.pdf

U_XLIV_209_2009_zal3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-14 10:24:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLIII/208/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
16 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej w miejscowości Małęczyn Stary.
 U_XLIII_208_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-20 15:19:20, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XLIII/207/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
16 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2009 rok.

U_XLIII_207_2009.pdf

zal1_dochody.pdf

zal2_wydatki.pdf

zal3_zadania_inwestycyjne_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-20 15:09:26, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XLII/206/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na
zrzeczenie się odszkodowania przysługującego
Gminie Gózd.
 U_XLII_206_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-20 15:07:49, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XLII/205/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 rok.
 U_XLII_205_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-20 15:05:14, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XLII/204/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi
pani Misalskiej Ewy na działalność Wójta Gminy
Gózd.
 U_XLII_204_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-20 15:02:29, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XLII/203/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia herbu,
flagi, banneru i pieczęci Gminy Gózd oraz zasad
i warunków używania herbu, barw i pieczęci
Gminy Gózd.

U_XLII_203_2009.pdf

zal1_herb.pdf

zal2_flaga.pdf

zal3_baner.pdf

zal4_pieczec.pdf

zal5_zasady_i_okolicznosci_uzywania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-20 14:50:17 Informację zaktualizowano 2009-07-20 14:58:45, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XLII/202/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy drogi
wewnętrznej w miejscowości Małęczyn Nowy.
 U_XLII_202_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-20 14:46:44, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XLII/201/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Budy Niemianowskie i Lipiny.
 U_XLII_201_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-20 14:44:12, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XLII/200/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie: intencji
przystąpienia Gminy Gózd do Związku
Międzygminnego.
 U_XLII_200_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-20 14:41:16, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XLII/199/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
Gózd.
 U_XLII_199_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-20 14:38:42, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XLII/198/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie nie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki.
 U_XLII_198_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-20 14:35:27 Informację zaktualizowano 2009-07-20 14:35:57, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XLII/197/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie upoważnienia Wójta
Gminy do ustalenia cen i opłat za korzystanie z
obiektów gminnych.
 U_XLII_197_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-20 14:32:53, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XLII/196/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2009 rok.

U_XLII_196_2009.pdf

zal1_dochody_budzetu.pdf

zal2_wydatki_budzetu.pdf

zal3_przychody_i_rozchody_2009.pdf

zal4_limity_wydatkow.pdf

zal5_zadania_inwestycyjne.pdf

zal6_zadania_inwestycyjne_2009.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-20 14:10:40, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XLII/195/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian do
Planu odnowy miejscowości Gózd.

U_XLII_195_2009.pdf

zal_do_U_XLII_195_2009.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-20 12:38:17, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XLII/194/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2008 rok.
 U_XLII_194_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-20 12:36:08, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XLII/193/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej za 2008 rok.
 U_XLII_193_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-20 12:31:37, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XLI/192/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 6
czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy
Gózd do projektów kluczowych realizowanych przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO
WM 2007 - 2013.
 U_XLI_192_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-20 12:25:40, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XL/191/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 05
maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2009 rok.

U_XL_191_2009.pdf

U_XL_191_2009_zal1.pdf

U_XL_191_2009_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-05-20 14:06:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIX/190/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
24 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.
 U_XXXIX_190_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-05-20 14:05:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIX/189/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
24.04.2009r. w sprawie udzielenia absolutorium z
wykonania budżetu gminy za 2008rok.
 U_XXXIX_189_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-05-20 14:03:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIX/188/2009 Rady Gminy w Goździe z
dnia 24.04.2009r. w sprawie ustalenia zasad i
planu dofinansowania specjalności oraz form
doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2009r.
zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Gózd.

U_XXXIX_188_2009.pdf

U_XXXIX_188_2009_zal1.pdf

U_XXXIX_188_2009_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-05-20 13:55:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIX/187/2009 Rady Gminy w Goździe z
dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu
określającego wysokość nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady
jego przyznawania i wypłacania nauczycielom
szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę
Gózd.

U_XXXIX_187_2009.pdf

U_XXXIX_187_2009_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-05-20 13:47:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIX/186/2009 Rady Gminy w Góździe
z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość stawek i
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw.

U_XXXIX_186_2009.pdf

U_XXXIX_186_2009_zal1_regulamin.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-05-20 12:43:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVIII/185/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 27 marca 2009r. w sprawie: przeznaczenia do
sprzedaży 3 lokali mieszkalnych mieszczących
się przy ul. Lekarskiej 4, położonych w budynku
Ośrodka Zdrowia w Goździe.
 U_XXXVIII_185_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-04-17 17:58:16 Informację zaktualizowano 2009-04-17 18:00:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVIII/184/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 27 marca 2009r. w sprawie: przeznaczenia do
sprzedaży 2 lokali mieszkalnych mieszczących
się przy ul. Lekarskiej 4, położonych w budynku
Ośrodka Zdrowia w Goździe.
 U_XXXVIII_184_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-04-17 17:55:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVIII/183/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.
 U_XXXVIII_183_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-04-17 17:52:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVIII/182/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.

U_XXXVIII_182_2009.pdf

U_XXXVIII_182_2009_zal1.pdf

U_XXXVIII_182_2009_zal2.pdf

U_XXXVIII_182_2009_zal3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-17 16:48:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVIII/181/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 27 marca 2009r. w sprawie przyjęcia
zaktualizowanego "Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Gózd".

U_XXXVIII_181_2009.pdf

U_XXXVIII_181_2009_regulamin.pdf

U_XXXVIII_181_2009_regulamin_cd.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-17 16:09:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVIII/180/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 27 marca 2009r. w sprawie: ustalenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżnianie
zbiorników bezodpływowych.
 U_XXXVIII_180_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-04-17 16:07:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała nr XXXVIII/179/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 27 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia
"Planu odnowy miejscowości Gózd".

U_XXXVIII_179_2009.pdf

U_XXXVIII_179_2009_zal1_plan.pdf

U_XXXVIII_179_2009_zal1_plan_cd1.pdf

U_XXXVIII_179_2009_zal1_plan_cd2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-17 15:31:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVIII/178/2009 Rady Gminy w Goździe
z dnia 27 marca 2009r. w sprawie: zamiaru
utworzenia z dniem 1 września 2009r. Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie.

U_XXXVIII_178_2009.pdf

U_XXXVIII_178_2009_akt_zalozycielski.pdf

U_XXXVIII_178_2009_statut.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-17 15:22:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVIII/177/2009 Rady Gminy w Goździe
w sprawie: założenia Publicznego Gimnazjum w
Małęczynie.

U_XXXVIII_177_2009.pdf

U_XXXVIII_177_2009_zal_akt_zalozycielski.pdf

U_XXXVIII_177_2009_zal2_statut.pdf

U_XXXVIII_177_2009_zal2_statut_cd_pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-17 14:02:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVII/176/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 13 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 rok.

U_XXXVII_176_2009.pdf

U_XXXVII_176_2009_zal1.pdf

U_XXXVII_176_2009_zal2.pdf

U_XXXVII_176_2009_zal3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-31 15:35:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała nr XXXVII/175/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 13 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.
 U_XXXVII_175_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-03-31 15:23:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVI/174/2009 Rady Gminy w Goździe z
dnia 14 lutego 2009r. w sprawie kontynuowania w
Gminie Gózd realizacji projektu w ramach
Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
 U_XXXVI_174_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-03-31 15:16:26 Informację zaktualizowano 2009-04-06 10:15:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVI/173/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rady Gminy na 2009 rok.

U_XXXVI_173_2009.pdf

U_XXXVI_173_2009_zal1.pdf

U_XXXVI_173_2009_zal3.pdf

U_XXXVI_173_2009_zal4.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-31 14:57:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVI/172/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2009r.
 U_XXXVI_172_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-03-31 14:40:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVI/171/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad
sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych
stanowiących własność Gminy Gózd.
 U_XXXVI_171_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-03-31 14:34:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVI/170/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
14.02.2009r. w sprawie zatwierdzenia "Taryfy
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gózd>

U_XXXVI_170_2009.pdf

U_XXXVI_170_2009_zal1_taryfa.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-31 13:59:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXV/169/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
28 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.

U_XXXV_169_2009.pdf

U_XXXV_169_2009_zal1.pdf

U_XXXV_169_2009_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-24 12:23:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXV/168/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
28 stycznia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej i zawarcie umowy z
Powiatem Radomskim na wspólną realizację
zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi
powiatowej nr 3533 W Kłonówek - Rawica w
miejscowości Kłonówek".
 U_XXXIV_168_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-24 12:21:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIV/167/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
26 stycznia 2009r. w sprawie przyznania Wójtowi
Gminy Gózd dodatkowego wynagrodzenia rocznego za
2008r.
 U_XXXIV_167_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-24 10:10:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała nr XXXIV/166/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
26 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.
 U_XXXIV_166_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-18 13:07:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIV/165/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
26 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia rocznego
programu i zasad współpracy gminy Gózd z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2009r.

U_XXXIV_165_2009a.pdf

U_XXXIV_165_2009_zal1.pdf

 U_XXXIV_165_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-18 12:54:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku