Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
2020
2020
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
° 2005
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2014 strona główna 

2014
Uchwała Budżetowa na rok 2015 Nr IV/19/2014 z
dnia 29 grudnia 2014 r.

U_Nr_IV_19_2014.pdf

U_Nr_IV_19_2014_planowane_dochody_2015.pdf

U_Nr_IV_19_2014_planowane_wydatki_2015.pdf

U_Nr_IV_19_2014_wydatki_majatkowe_2015.pdf

U_Nr_IV_19_2014_zal1_dotacje_2015.pdf

U_Nr_IV_19_2014_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-22 14:27:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IV/18/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gózd na lata 2015 - 2020

U_Nr_IV_18_2014_ WPF_2015_2020.pdf

U_Nr_IV_18_2014_WPF_zal1.pdf

U_Nr_IV_18_2014_zal2_WPF_wykaz_przedsiewziec.pdf

U_Nr_IV_18_2014_WPF_objasnienia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-22 14:21:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IV/16/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Gózd na 2015 rok

U_Nr_IV_16_2014.pdf

U_Nr_IV_16_2014_zal1_program.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-22 14:18:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IV/15/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2014 r. w sprawie powołania Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Goździe
 U_Nr_IV_15_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-22 14:16:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 23
grudnia 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2014 -
2019

U_Nr_III_14_2014.pdf

U_Nr_III_14_2014_zal1_WPF.pdf

U_Nr_III_14_2014_zal2_WPF_przedsiewziecia_objasnienia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-22 14:09:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 23
grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok
 U_Nr_III_13_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-22 14:06:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 23
grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w Uchwale o
przystąpieniu do Stowarzyszenia "Dziedzictwo i
Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu

U_Nr_III_12_2014_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-22 14:04:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 23
grudnia 2014 r. w sprawie wyboru osób do składu
Zgromadzenia Związku Gmin "Podradomska
Komunikacja Samochodowa"
 U_Nr_III_11_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-22 13:58:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 23
grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości
diet dla radnych za miesiąc listopad 2014 r.
 U_Nr_III_10_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-22 13:56:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 23
grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości
ryczałtu dla radnych
 U_Nr_III_9_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-22 13:54:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 23
grudnia 2014 r. w sprawie wskazania
Wiceprzewodniczącego Rady, który dokonuje
czynności dotyczących polecenia wyjazdu
służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady
Gminy
 U_Nr_III_8_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-22 13:52:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/7/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 23
grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości
ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy Gózd
 U_Nr_III_7_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-22 13:50:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/6/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 23
grudnia 2014 r. w sprawie przyznania miesięcznego
limitu kilometrów na jazdy lokalne i określenia
stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w
jazdach lokalnych i podróżach służbowych na
obszarze kraju
 U_Nr_III_6_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-22 13:48:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/5/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 23
grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia miesięcznego
wynagrodzenia Wójta Gminy Gózd
 U_Nr_III_5_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-22 13:44:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 01
grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych
Komisji Rady Gminy Gózd
 U_Nr_I_4_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 14:07:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 01
grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczących
stałych Komisji Rady Gminy Gózd
 U_Nr_I_3_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 14:05:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 01
grudnia 2014 r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Gózd

U_Nr_I_2_2014_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 14:02:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 01
grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy Gózd
 U_Nr_I_1_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 13:58:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIX/250/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości od Skarbu Państwa
 U_Nr_XXXIX_250_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 12:53:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIX/249/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru
podatku rolnego na 2015 rok

U_Nr_XXXIX_249_2014_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 12:50:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIX/248/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2015 r. oraz zwolnień w tym
podatku
 U_Nr_XXXIX_248_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 12:44:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIX/247/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na rok 2015
 U_Nr_XXXIX_247_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 12:30:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIX/246/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości na 2015 r.
 U_Nr_XXXIX_246_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 12:27:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVIII/245/2014 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 września 2014 r. w sprawie świadczenia
przez gminę Gózd działalności w zakresie
telekomunikacji
 U_Nr_XXXVIII_245_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-07 12:36:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVIII/244/2014 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok

U_Nr_XXXVIII_244_2014_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-07 12:34:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVII/243/2014 RadyGminy Gózd z dnia
1 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2014-2019

U_Nr_XXXVIII_243_2014.pdf

U_Nr_XXXVII_243_2014_zal1_WPF.pdf

U_Nr_XXXVII_243_2014_zal2_przedsiewziecia_WPF.pdf

U_Nr_XXXVII_243_2014_objasnienia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-07 12:26:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVII/242/2014 Rady Gminy Gózd z
dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok

U_Nr_XXXVII_242_2014_1.pdf

U_Nr_XXXVII_242_2014_zal1_dochody_budzetu.pdf

U_Nr_XXXVII_242_2014_zal2_wydatki_budzetu.pdf

U_Nr_XXXVII_242_2014_zal3_wydatki_majatkowe.pdf

U_Nr_XXXVII_242_2014_dotacje.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-07 11:47:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVI/241/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego
współfinansowanego ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej
 U_Nr_XXXVI_241_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 14:50:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVI/240/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie przejęcia od Powiatu
Radomskiego zadania publicznego w zakresie
wykonania odwodnienia drogi powiatowej nr 3533W
Kłonówek - Rawica w miejscowości Kłonów i
Kłonówek

U_Nr_XXXVI_240_2014.pdf

U_Nr_XXXVI_240_2014_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 14:46:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVI/239/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Radomskiego

U_Nr_XXXVI_239_2014.pdf

U_Nr_XXXVI_239_2014_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 14:43:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVI/238/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok

U_Nr_XXXVI_238_2014.pdf

U_Nr_XXXVI_238_2014_zal1_dochody_budzetu.pdf

U_Nr_XXXVI_238_2014_zal2_wydatki_budzetu.pdf

U_Nr_XXXVI_238_2014_zal3_wydatki_majatkowe.pdf

U_Nr_XXXVI_238_2014_zal4_dotacje.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 14:38:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVI/237/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014
roku
 U_Nr_XXXVI_237_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 14:37:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVI/236/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Grzmucin w drodze przetargu

U_Nr_XXXVI_236_2014_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 14:34:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVI/235/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie podziału środków
na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego
nauczycieli w roku 2014
 U_Nr_XXXVI_235_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 14:00:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVI/234/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Pani Aliny Dziocha
 U_Nr_XXXVI_234_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 13:58:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVI/233/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy
społecznej
 U_Nr_XXXVI_233_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 13:56:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVI/232/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały o
podziale Gminy Gózd na okręgi wyborcze oraz
ustalenia ich granic, numerów i liczb radnych
wybieranych w każdym okregu
 U_Nr_XXXVI_232_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 13:53:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVI/231/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu
Państwa
 U_Nr_XXXVI_231_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 13:49:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVI/230/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2013 rok
 U_Nr_XXXVI_230_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 13:47:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVI/229/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania
budżetu za 2013 r. i sprawozdania finansowego
 U_Nr_XXXVI_229_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 13:45:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVI/228/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenie
rocznego sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2013 r.
 U_Nr_XXXVI_228_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 13:43:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVI/227/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego z działalności
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe za rok 2013
 U_Nr_XXXVI_227_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 13:41:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXV/226/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 r.
 U_XXXV_226_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 14:51:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXV/225/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
28 marca 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 U_XXXV_225_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 14:49:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXV/224/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
28 marca 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2014-2019

U_XXXV_224_2014.pdf

U_XXXV_224_2014_zal1_WPF.pdf

U_XXXV_224_2014_zal2_wykaz_przedsiewziec_do_WPF.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 14:43:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXV/223/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 r.
 U_XXXV_223_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 14:26:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXV/222/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Gózd na 2014 r.

U_XXXV_222_2014.pdf

U_XXXV_222_2014_program.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 14:17:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXV/221/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
28 marca 2014 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki
 U_XXXV_221_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 14:15:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXV/220/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
28 marca 2014 r. w sprawie sprostowania błędów
w Uchwale w sprawie podziału gminy Gózd na
stałe obwody głosowania
 U_XXXV_220_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 14:12:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIV/219/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego
współfinansowanego ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej
 U_XXXIV_219_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 13:42:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIV/218/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 r.
 U_XXXIV_218_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 13:39:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIV/217/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletnim
programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy na lata 2012-2016
 U_XXXIV_217_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 13:37:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIV/216/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2014 r. w sprawie określenia górnych
stawek opłat za usługi usuwania odpadów z
nieruchomości
 U_XXXIV_216_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 13:35:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIV/215/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania na lata 2014-2020"
 U_XXXIV_215_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 13:33:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIV/214/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania na lata 2014-2020"
 U_XXXIV_214_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 13:29:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIV/213/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na
lata 2014-2020"

U_XXXIV_213_2014.pdf

U_XXXIV_213_2014_zal1_program.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 13:23:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIV/212/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 r.
 U_XXXIV_212_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 13:19:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIV/211/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu
 U_XXXIV_211_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 13:18:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIV/210/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu
 U_XXXIV_210_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 13:16:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIV/209/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rady Gminy na 2014 r.

U_XXXIV_209_2014.pdf

U_XXXIV_209_2014_zal1_plan_Komisja_Rolnictwa.pdf

U_XXXIV_209_2014_zal2_plan_Komisja_Oswiaty.pdf

U_XXXIV_209_2014_zal3_plan_Komisja_Budzetu.pdf

U_XXXIV_209_2014_zal4_plan_Komisja_Rewizyjna.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 13:11:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku