Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Komunikaty dla rolników
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi 2018
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki pomocnicze strona główna 

Jednostki pomocnicze

 

S O Ł T Y S I   G M I N Y   G Ó Z D

KADENCJA  2015 - 2019

 

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię

Nr telefonu

1. Budy Niemianowskie Korza Anna

320-22-80

723-335-414

2. Czarny Lasek Foltyn-Dudziak Weronika

609-546-664

3. Drożanki Przepiórzyński Stanisław

532-334-273

4. Gózd Bujak Krzysztof

695-623-004

5. Grzmucin Karcz Karol

570-226-431

6. Karszówka Jaworski Mirosław

326-21-77

604-509-190

7. Klwatka Królewska Jankowski Józef

505-760-556

8. Kłonów Tomczak Ryszard

389-32-51

505-918-216

9. Kłonówek-Kolonia Kamiński Andrzej

516-953-420

10. Kłonówek Wieś Korcz Henryk

512-667-172

11. Kiedrzyn Chojnacka Barbara

340-20-87

783-685-085

12. Kuczki-Kolonia Stanios Artur

510-055-636

13. Kuczki Wieś Kopeć Elżbieta

320-24-82

501-027-398

14. Lipiny Tęcza Wiesław

605-691-302

15. Małęczyn
Wiśniewski Ryszard

605-052-024

16. Małęczyn
Burzyński Roman

340-28-68

793-004-676

17. Niemianowice Niezgoda Janusz

381-73-68

726-122-615

18. Piskornica Gębczyk Robert

326-50-03

503-732-081

504-746-372

19. Podgóra Obuchiewicz Mariusz

880-703-023

20. Wojsławice Żaczek Artur

 513-197-324

690-551-715

 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-25 11:58:11 Informację zaktualizowano 2017-07-26 11:25:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/30/2003 Rady Gminy w Goździe z dnia
12 lutego 2003r. w sprawie zatwierdzenia statutów
Sołectw Gminy Gózd.

U_V_30_2003_solectwa.pdf

Z1_statut_solectwa_Budy_Niemianowskie

Z2_statut_solectwa_Czarny_Lasek.pdf

Z3_statut_solectwa_Drozanki.pdf

Z4_statut_solectwa_Gozd.pdf

Z5_statut_solectwa_Grzmucin.pdf

Z6_statut_solectwa_Karszowka.pdf

Z7_statut_solectwa_klwatka.pdf

Z8_statut_solectwa_Klonow.pdf

Z9_statut_solectwa_Klonowek_Kolonia.pdf

Z10_statut_solectwa_Klonowek_Wies.pdf

Z11_statut_solectwa_Kiedrzn.pdf

Z12_statut_solectwa_Kuczki_Kolonia.pdf

Z13_statut_solectwa_Kuczki_Wies.pdf

Z14_statut_solectwa_Lipiny.pdf

Z15_statut_solectwa_Maleczyn_Nowy.pdf

Z16_statut_solectwa_Maleczyn_Stary.pdf

Z17_statut_solectwa_Niemianowice.pdf

Z18_statut_solectwa_Piskornica.pdf

Z19_statut_solectwa_Podgora.pdf

Z20_statut_solectwa_Wojslawice.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-01-27 13:10:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku