Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki pomocnicze strona główna 

Jednostki pomocnicze

 

S O Ł T Y S I   G M I N Y   G Ó Z D

KADENCJA  2024 - 2029

 

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię

Nr telefonu

1. Budy Niemianowskie Korza Anna

723 335 414

2. Czarny Lasek Domagała Agnieszka

663 809 588

3. Drożanki Przepiórzyński Stanisław

532 334 273

4. Gózd Bekier Tomasz

722 324 378

5. Grzmucin Mędrzecka Marta

665 730 018

6. Karszówka Jaworski Mirosław

604 509 190

7. Klwatka Królewska Stawczyk Zofia

500 700 413

8. Kłonów Kozera Witold

606 806 486

9. Kłonówek-Kolonia Tokarski Grzegorz

692 121 552

10. Kłonówek Wieś Serafin Janusz

503 081 968

11. Kiedrzyn Chojnacka Barbara

783 685 085

12. Kuczki-Kolonia Szpilska Marlena

797 532 250

13. Kuczki Wieś Madej Łukasz

509 424 529

14. Lipiny Markowska Ewelina

510 413 612

15. Małęczyn
Waniek Krzysztof

508 344 283

16. Małęczyn
Osuch Dariusz

603 485 488

17. Niemianowice Niezgoda Janusz

726 122 615

18. Piskornica Bińkowska Sylwia

607 406 047

19. Podgóra Konieczko Danuta

664 395 956

20. Wojsławice Żaczek Agnieszka

690 551 715

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-25 11:58:11 Informację zaktualizowano 2024-07-05 10:32:01, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Uchwała Nr V/30/2003 Rady Gminy w Goździe z dnia
12 lutego 2003r. w sprawie zatwierdzenia statutów
Sołectw Gminy Gózd.

U_V_30_2003_solectwa.pdf

Z1_statut_solectwa_Budy_Niemianowskie

Z2_statut_solectwa_Czarny_Lasek.pdf

Z3_statut_solectwa_Drozanki.pdf

Z4_statut_solectwa_Gozd.pdf

Z5_statut_solectwa_Grzmucin.pdf

Z6_statut_solectwa_Karszowka.pdf

Z7_statut_solectwa_klwatka.pdf

Z8_statut_solectwa_Klonow.pdf

Z9_statut_solectwa_Klonowek_Kolonia.pdf

Z10_statut_solectwa_Klonowek_Wies.pdf

Z11_statut_solectwa_Kiedrzn.pdf

Z12_statut_solectwa_Kuczki_Kolonia.pdf

Z13_statut_solectwa_Kuczki_Wies.pdf

Z14_statut_solectwa_Lipiny.pdf

Z15_statut_solectwa_Maleczyn_Nowy.pdf

Z16_statut_solectwa_Maleczyn_Stary.pdf

Z17_statut_solectwa_Niemianowice.pdf

Z18_statut_solectwa_Piskornica.pdf

Z19_statut_solectwa_Podgora.pdf

Z20_statut_solectwa_Wojslawice.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-01-27 13:10:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku