Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
° Referat Budownictwa
° Urząd Stanu Cywilnego + dowody osobiste
° Ewidencja Działalności Gospodarczej
° Ewidencja Ludności
° Referat Rolnictwa
° Referat Finansowy
° Stanowisko ds. OC i Zarządzania Kryzysowego
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Formularze do pobrania strona główna 

Formularze do pobrania

Zobacz:
   Referat Budownictwa
   Urząd Stanu Cywilnego + dowody osobiste
   Ewidencja Działalności Gospodarczej
   Ewidencja Ludności
   Referat Rolnictwa
   Referat Finansowy
   Stanowisko ds. OC i Zarządzania Kryzysowego
wersja do druku