Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Obwieszczenia 2018
Komunikaty dla rolników
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi 2018
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje Rady strona główna 

Komisje Rady

K O M I S J E   R A D Y   G M I N Y   G Ó Z D

2014 - 2018

 

KOMISJA  REWIZYJNA

Przewodniczący

- LINOWSKI Marcin

Członek

- MARCHEWKA Marek

Członek

- SZYMCZAK Piotr

 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW oraz ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Przewodniczący

- DĄBROWSKI Dariusz

Członek 

- IWAŃSKI Dariusz

Członek

- SKONIECZNA Anna

Członek

- GUT Dorota

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SAMORZĄDU ORAZ ŁADU I

PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Przewodniczący

- WRAŻEŃ Józef

Członek

- ŻACZEK Waldemar

Członek

- KĘPIŃSKI Jerzy

Członek

- SOLECKI Kamil

 

KOMISJA ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI, ZAOPATRZENIA I USŁUG ORAZ

 OPIEKI SPOŁECZNEJ

Przewodniczący

- WĘGLIŃSKI Sławomir

Członek

- PIONKA Zuzanna

Członek

- MAREK Tadeusz

Członek

- SOLECKI Kamil
 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-07 10:44:15 Informację zaktualizowano 2017-07-26 11:07:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku