Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje Rady strona główna 

Komisje Rady

K O M I S J E   R A D Y   G M I N Y   G Ó Z D

KADENCJA 2018 - 2023

 

KOMISJA  REWIZYJNA

Przewodniczący  - WĘGLIŃSKI Sławomir

Członek - WASIAK Jan

Członek - KNIEĆ Małgorzata

 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW oraz ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Przewodniczący - DĄBROWSKI Dariusz

Członek - STANIOS Artur

Członek - DOMAGAŁA Agnieszka

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SAMORZĄDU ORAZ ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Przewodniczący - ŻACZEK Waldemar

Członek - NIEZGODA Janusz

Członek - BUJAK Krzysztof

 

KOMISJA ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI, ZAOPATRZENIA I USŁUG ORAZ OPIEKI SPOŁECZNEJ

Przewodniczący - KAMIŃSKI Andrzej

Członek - PIONKA Zuzanna

Członek - PODSIADŁY Łukasz 

Członek - WÓJCICKA Agnieszka

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Przewodniczący - WASIAK Jan

Członek - KNIEĆ Małgorzata

Członek - ŻACZEK Artur

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-07 10:44:15 Informację zaktualizowano 2020-11-16 13:38:17, wprowadzający: Agnieszka D?browska
wersja do druku