Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje Rady strona główna 

Komisje Rady

K O M I S J E   R A D Y   G M I N Y   G Ó Z D

KADENCJA 2018 - 2023

 

KOMISJA  REWIZYJNA

Przewodniczący  - WĘGLIŃSKI Sławomir

Członek - ŻACZEK Artur

Członek - WASIAK Jan

 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW oraz ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Przewodniczący - DĄBROWSKI Dariusz

Członek - ŻACZEK Waldemar

Członek - STANIOS Artur

Członek - DOMAGAŁA Agnieszka

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SAMORZĄDU ORAZ ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Przewodniczący - WÓJCICKA Agnieszka

Członek - NIEZGODA Janusz

Członek - BUJAK Krzysztof

 

KOMISJA ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI, ZAOPATRZENIA I USŁUG ORAZ OPIEKI SPOŁECZNEJ

Przewodniczący - KAMIŃSKI Andrzej

Członek - PIONKA Zuzanna

Członek - PODSIADŁY Łukasz 

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Przewodniczący - WASIAK Jan

Członek - KNIEĆ Małgorzata

Członek - BUJAK Krzysztof

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-07 10:44:15 Informację zaktualizowano 2019-09-12 13:42:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku