bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Gózd www.gozd.pl
Komisje Rady strona główna 

Komisje Rady

K O M I S J E   R A D Y   G M I N Y   G Ó Z D

KADENCJA 2018 - 2023

 

KOMISJA  REWIZYJNA

Przewodniczący  - WĘGLIŃSKI Sławomir

Członek - ŻACZEK Artur

Członek - WASIAK Jan

 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW oraz ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Przewodniczący - DĄBROWSKI Dariusz

Członek - ŻACZEK Waldemar

Członek - STANIOS Artur

Członek - DOMAGAŁA Agnieszka

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SAMORZĄDU ORAZ ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Przewodniczący - WÓJCICKA Agnieszka

Członek - NIEZGODA Janusz

Członek - BUJAK Krzysztof

 

KOMISJA ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI, ZAOPATRZENIA I USŁUG ORAZ OPIEKI SPOŁECZNEJ

Przewodniczący - KAMIŃSKI Andrzej

Członek - PIONKA Zuzanna

Członek - PODSIADŁY Łukasz 

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Przewodniczący - WASIAK Jan

Członek - KNIEĆ Małgorzata

Członek - BUJAK Krzysztof

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-07 10:44:15 Informację zaktualizowano 2019-09-12 13:42:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl