Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY PARLAMENTARNE 2023 strona główna 

WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Informacja o składzie Obwodowych Komisji
Wyborczych w gminie Gózd z podziałem na funkcje

OKW_Nr1.pdf

OKW_Nr2.pdf

OKW_Nr_3.pdf

OKW_Nr_4.pdf

OKW_Nr_5.pdf

OKW_Nr_6.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-12 08:54:11, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Nr 123/4/2023 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 9 października 2023 r. w sprawie
zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
6 w gminie Gózd

KW_101023_postanowienie_nr_123_4_2023.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-10 09:40:44, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Nr 123/3/2023 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 9 października 2023 r. w sprawie
zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
6 w gminie Gózd

KW_101023_postanowienie_nr_123_3_2023.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-10 09:38:12, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Nr 123/2/2023 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 6 października 2023 r. w sprawie
zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
6 w gminie Gózd

123.2.2023 Gózd postanowienie_o_zmianach_w_skladzie_komisji nr 6.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-09 10:03:59, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w
Radomiu z dnia 29 września 2023 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w
okręgu wyborczym nr 17 w wyborach do Sejmu RP

OKW_Radom_okreg_17_kandydaci_na_poslow.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-09 10:01:43, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w
Radomiu z dnia 22 września 2023 r. o
zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu
wyborczym nr 50 w wyborach do Senatu RP

OKW_Radom_okreg_50_kandydaci_na_senatora .pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-09 09:57:48, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja o bezpłatnych dowozach do lokali
wyborczych

UG_021023_dowoz_do_lokali_wyborczych_autokar_pomaranczowy.pdf

UG_021023_dowoz_do_lokali_wyborczych_autokar_zolty.pdf.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-02 11:46:34, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17
sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum
ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym
znaczeniu dla państwa

SRP_021023_uchwała.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-02 11:44:44, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Uchwała Nr 211/2023 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytycznych
dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących
zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia
głosowania w obwodach głosowania utworzonych w
kraju w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz w
referendum ogólnokrajowym zarządzonyh na dzień
15 października 2023 roku

PKW_280923_Uchwala_Nr_211_2023 .pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-28 12:31:12, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja Urzędnika Wyborczego o zmianie terminu
pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji
Wyborczych: Nr 4 w Klwatce Królewskiej, Nr 5 w
Podgórze, Nr 6 w Małęczynie

UW_270923_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-27 12:53:42, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Nr 123/1/2023 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 26 września 2023 r. w sprawie
zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
3 w Goździe

KW_270923_Postanowienie_Nr_123_1_2023.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-27 12:50:55, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja Urzędnika Wyborczego o terminie
pierwszego posiedzenia członków obwodowych
komisji wyborczych w gminie Gózd

UW_260923_termin_posiedzenia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-26 13:18:59, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Nr 145/2023 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 22 września 2023 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

KW_260923_Postanowienie_Nr_145_2023.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-26 09:23:05, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Nr 123/2023 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 22 września 2023 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie
Gózd

KW_250923_Postanowienie_Nr_123_2023.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-25 09:09:19, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia
18 września 2023 r. o terminie losowania, o
którym mowa w art. 182 paragraf 7 pkt 2 Kodeksu
wyborczego

KW_180923_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-18 12:57:46, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 8
września 2023 r. o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika

UG_110923_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-11 13:00:46, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks wyborczy

Klauzula informacyjna -wybory

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-09 08:07:27, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do
głosowania

UG_070923_wniosek_prawo_do_glosowania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-07 12:48:15, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Formularz zgłoszenia kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych

Zglaszanie_kandydatow_do_OKW.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-24 13:20:03, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Uchwała Nr 50/2023 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmianiająca uchwałę
w sprawie powoływania obwodowych komisji
wyborczych

Uchwala_50_2023_PKW.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-24 13:17:38, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania
obwodowych komisji wyborczych

Uchwala_Nr_11_2019_PKW.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-24 13:13:04, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wyborczych

Zarzadzenie_Nr_35_2023.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-21 14:30:21, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Zgoda_przyjecie_pelnomocnictwa.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-21 14:26:47, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 15 października 2023 r.

Zgloszenie_glosowanie_korespondencyjne.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-21 14:21:55 Informację zaktualizowano 2023-08-21 14:23:26, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania

Wniosek_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-21 14:19:47, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych

UG_210823_informacja2_PKW.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-21 14:17:07, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich
w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w
kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

UG_210823_informacja_PKW.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-21 14:14:37, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w
wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych
na dzień 15 października 2023 roku

UG_170823_obwieszczenie_PKW.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-17 13:01:23, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia
wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP

UG_170823_postanowienie_prezydenta_RP.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-17 12:58:58, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Nr 66/2023 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 27 lipca 2023 r. zmianiające
postanowienie w sprawie podziału Gminy Gózd na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

KW_010823_Postanowienie_Nr_66_2023.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-01 13:08:40, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Nr 30/2023 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie
podziału Gminy Gózd na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych

KW_postanowienie_Nr_30_2023.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-08 14:59:07, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Nr 29/2023 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie
dostosowania opisu granic okręgów wyborczych
Gminy Gózd do stanu faktycznego

KW_postanowienie_Nr_29_2023.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-08 14:56:02, wprowadzający: Agnieszka D?browska
wersja do druku